"BKL" ifadesi tarandı:
# "B-" öntakısı olmadan "KL" ifadesini tara (1:1). {B: ile, için}
# İçinde "BKL" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ك ل ل|KLLبكلBKLbikullibütün(is) of all34x
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her of every 2:29
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her türlü with all 2:145
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her of every 2:231
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her of every 2:282
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her of every 4:32
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her of every 4:126
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli he of every 4:176
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her of every 5:97
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her (is) of every 6:101
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her on every 7:86
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli bütün [with] every 7:112
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her of every 8:75
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her (of) every 9:115
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli bütün every 10:79
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her of every 21:81
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her of every 24:35
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her of every 24:64
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli bütün every 26:37
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her on every 26:128
ك ل ل|KLL بكل BKL bikullin hepsini in all 28:48
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her of every 29:62
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her of every 33:40
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her of all 33:54
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her (is) of every 36:79
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her (is) of all 41:54
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her of every 42:12
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her for every (kind) 44:55
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her of every 48:26
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her of every 49:16
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her (is) of every 57:3
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her of every 58:7
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her of every 64:11
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her all 65:12
ك ل ل|KLL بكل BKL bikulli her (is) of every 67:19


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}