» 67 / Mülk  19:

Kuran Sırası: 67
İniş Sırası: 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 » 67 / Mülk  Suresi: 19
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَوَلَمْ (ÊVLM) = evelem :
2. يَرَوْا (YRVE) = yerav : görmüyorlar mı?
3. إِلَى (ÎL) = ilā :
4. الطَّيْرِ (ELŦYR) = T-Tayri : uçan kuşları
5. فَوْقَهُمْ (FVGHM) = fevḳahum : üstlerinde
6. صَافَّاتٍ (ṦEFET) = Sāffātin : sıra sıra
7. وَيَقْبِضْنَ (VYGBŽN) = ve yeḳbiDne : açıp yumarak
8. مَا (ME) = mā :
9. يُمْسِكُهُنَّ (YMSKHN) = yumsikuhunne : onları (havada) tutmuyor
10. إِلَّا (ÎLE) = illā : başkası
11. الرَّحْمَٰنُ (ELRḪMN) = r-raHmānu : Rahman'dan
12. إِنَّهُ (ÎNH) = innehu : doğrusu O
13. بِكُلِّ (BKL) = bikulli : her
14. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şeyi
15. بَصِيرٌ (BṦYR) = beSīrun : görmektedir
| görmüyorlar mı? | | uçan kuşları | üstlerinde | sıra sıra | açıp yumarak | | onları (havada) tutmuyor | başkası | Rahman'dan | doğrusu O | her | şeyi | görmektedir |

[] [REY] [] [ŦYR] [FVG] [ṦFF] [GBŽ] [] [MSK] [] [RḪM] [] [KLL] [ŞYE] [BṦR]
ÊVLM YRVE ÎL ELŦYR FVGHM ṦEFET VYGBŽN ME YMSKHN ÎLE ELRḪMN ÎNH BKL ŞYÙ BṦYR

evelem yerav ilā T-Tayri fevḳahum Sāffātin ve yeḳbiDne yumsikuhunne illā r-raHmānu innehu bikulli şey'in beSīrun
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير

 » 67 / Mülk  Suresi: 19
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولم | ÊVLM evelem Do not
يروا ر ا ي | REY YRVE yerav görmüyorlar mı? they see
إلى | ÎL ilā [to]
الطير ط ي ر | ŦYR ELŦYR T-Tayri uçan kuşları the birds
فوقهم ف و ق | FVG FVGHM fevḳahum üstlerinde above them
صافات ص ف ف | ṦFF ṦEFET Sāffātin sıra sıra spreading (their wings)
ويقبضن ق ب ض | GBŽ VYGBŽN ve yeḳbiDne açıp yumarak and folding?
ما | ME Not
يمسكهن م س ك | MSK YMSKHN yumsikuhunne onları (havada) tutmuyor holds them
إلا | ÎLE illā başkası except
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman'dan the Most Gracious.
إنه | ÎNH innehu doğrusu O Indeed, He
بكل ك ل ل | KLL BKL bikulli her (is) of every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
بصير ب ص ر | BṦR BṦYR beSīrun görmektedir All-Seer.

67:19 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| görmüyorlar mı? | | uçan kuşları | üstlerinde | sıra sıra | açıp yumarak | | onları (havada) tutmuyor | başkası | Rahman'dan | doğrusu O | her | şeyi | görmektedir |

[] [REY] [] [ŦYR] [FVG] [ṦFF] [GBŽ] [] [MSK] [] [RḪM] [] [KLL] [ŞYE] [BṦR]
ÊVLM YRVE ÎL ELŦYR FVGHM ṦEFET VYGBŽN ME YMSKHN ÎLE ELRḪMN ÎNH BKL ŞYÙ BṦYR

evelem yerav ilā T-Tayri fevḳahum Sāffātin ve yeḳbiDne yumsikuhunne illā r-raHmānu innehu bikulli şey'in beSīrun
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير

[] [ر ا ي] [] [ط ي ر] [ف و ق] [ص ف ف] [ق ب ض] [] [م س ك] [] [ر ح م] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ب ص ر]

 » 67 / Mülk  Suresi: 19
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولم | ÊVLM evelem Do not
,Vav,Lam,Mim,
,6,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الواو زائدة
حرف نفي
يروا ر ا ي | REY YRVE yerav görmüyorlar mı? they see
Ye,Re,Vav,Elif,
10,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلى | ÎL ilā [to]
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الطير ط ي ر | ŦYR ELŦYR T-Tayri uçan kuşları the birds
Elif,Lam,Tı,Ye,Re,
1,30,9,10,200,
"N – genitive masculine noun → Bird"
اسم مجرور
فوقهم ف و ق | FVG FVGHM fevḳahum üstlerinde above them
Fe,Vav,Gaf,He,Mim,
80,6,100,5,40,
LOC – accusative masculine location adverb
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
ظرف مكان منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
صافات ص ف ف | ṦFF ṦEFET Sāffātin sıra sıra spreading (their wings)
Sad,Elif,Fe,Elif,Te,
90,1,80,1,400,
N – accusative feminine plural indefinite active participle
اسم منصوب
ويقبضن ق ب ض | GBŽ VYGBŽN ve yeḳbiDne açıp yumarak and folding?
Vav,Ye,Gaf,Be,Dad,Nun,
6,10,100,2,800,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person feminine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والنون ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME Not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يمسكهن م س ك | MSK YMSKHN yumsikuhunne onları (havada) tutmuyor holds them
Ye,Mim,Sin,Kef,He,Nun,
10,40,60,20,5,50,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
PRON – 3rd person feminine plural object pronoun
فعل مضارع و«هن» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إلا | ÎLE illā başkası except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman'dan the Most Gracious.
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
إنه | ÎNH innehu doğrusu O Indeed, He
,Nun,He,
,50,5,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
بكل ك ل ل | KLL BKL bikulli her (is) of every
Be,Kef,Lam,
2,20,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
بصير ب ص ر | BṦR BṦYR beSīrun görmektedir All-Seer.
Be,Sad,Ye,Re,
2,90,10,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَوَلَمْ: | يَرَوْا: görmüyorlar mı? | إِلَى: | الطَّيْرِ: uçan kuşları | فَوْقَهُمْ: üstlerinde | صَافَّاتٍ: sıra sıra | وَيَقْبِضْنَ: açıp yumarak | مَا: | يُمْسِكُهُنَّ: onları (havada) tutmuyor | إِلَّا: başkası | الرَّحْمَٰنُ: Rahman'dan | إِنَّهُ: doğrusu O | بِكُلِّ: her | شَيْءٍ: şeyi | بَصِيرٌ: görmektedir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أولم ÊWLM | يروا YRWE görmüyorlar mı? | إلى ÎL | الطير ELŦYR uçan kuşları | فوقهم FWGHM üstlerinde | صافات ṦEFET sıra sıra | ويقبضن WYGBŽN açıp yumarak | ما ME | يمسكهن YMSKHN onları (havada) tutmuyor | إلا ÎLE başkası | الرحمن ELRḪMN Rahman'dan | إنه ÎNH doğrusu O | بكل BKL her | شيء ŞYÙ şeyi | بصير BṦYR görmektedir |
Kırık Meal (Okunuş) : |evelem: | yerav: görmüyorlar mı? | ilā: | T-Tayri: uçan kuşları | fevḳahum: üstlerinde | Sāffātin: sıra sıra | ve yeḳbiDne: açıp yumarak | : | yumsikuhunne: onları (havada) tutmuyor | illā: başkası | r-raHmānu: Rahman'dan | innehu: doğrusu O | bikulli: her | şey'in: şeyi | beSīrun: görmektedir |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊVLM: | YRVE: görmüyorlar mı? | ÎL: | ELŦYR: uçan kuşları | FVGHM: üstlerinde | ṦEFET: sıra sıra | VYGBŽN: açıp yumarak | ME: | YMSKHN: onları (havada) tutmuyor | ÎLE: başkası | ELRḪMN: Rahman'dan | ÎNH: doğrusu O | BKL: her | ŞYÙ: şeyi | BṦYR: görmektedir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Görmezler mi üstlerinde uçan kuşları? Kanatlarını açmada ve kapamada onlar, onları gökte, ancak rahman tutmada, şüphe yok ki o, her şeyi görür.
Adem Uğur : Üstlerinde kanatlarını aça kapata uçan kuşları (hiç) görmediler mi? Onları (havada) rahmân olan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir.
Ahmed Hulusi : Üstlerinde saf saf kanatlarını açıp yükselen, kapayıp inen kuşları görmezler mi! Onlar Rahmânî kuvvelerle bunu başarıyorlar! Muhakkak ki O, her şeyi (hakikati olarak) Basıyr'dir.
Ahmet Tekin : Üstlerinde, kanat açıp yumarak, süzülerek, sıra sıra süratle uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları, Rahmet sahibi, Rahman olan Allah’ın dışında havada kimse tutamaz, havada tutacak kanunları koyarak işlerlik kazandıramaz. O her şeyi biliyor, görüyor.
Ahmet Varol : Üstlerinde kanatlarını açarak ve kapayarak uçan kuşları görmediler mi? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi görendir.
Ali Bulaç : Onlar, üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman (olan Allah')tan başkası (boşlukta) tutmuyor. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir.
Ali Fikri Yavuz : O kâfirler, üstlerinde kanatlarını açarak ve kanat çırpıb kayarak uçan kuşlara bakmazlar mı? Rahmân’dır ancak onları tutan. Muhakkak ki O, her şeyi görendir= Basîr’dir.
Bekir Sadak : Uzerlerinde kanat cirpan dizi dizi kuslari gormezler mi? Onlari havada Rahman olan Allah'tan baskasi tutmuyor; dogrusu, O, herseyi gorendir.
Celal Yıldırım : Onlar, üzerlerinde diziler halinde kanatlarını açıp kapayarak uçan kuşları görmediler mi ? Onları ancak Rahman (olan Allah) tutar. Şüphesiz ki O, her şeyi görüp bilendir.
Diyanet İşleri : Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân tutuyor. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir.
Diyanet İşleri (eski) : Üzerlerinde kanat çırpan dizi dizi kuşları görmezler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor; doğrusu, O, herşeyi görendir.
Diyanet Vakfi : Üstlerinde kanatlarını aça kapata uçan kuşları (hiç) görmediler mi? Onları (havada) rahmân olan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir.
Edip Yüksel : Üzerlerinde düzenli sıralar halinde kanat çırpan kuşları görmezler mi? Rahman'dan başkası onları tutmuyor. O herşeyi Görendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Üstlerinde kanatlarını açıp yumarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahmân'dan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi görmektedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bakmazlar mı üstlerinde uçan kuşlara, kanat süzerlerken ve yumarlarken? Rahman'dır ancak onları tutan! Şüphesiz ki, O herşeyi görür.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bakmazlar mı ki üstlerinde uçan kuşlara, kanat süzerlerken ve yumarlarken? Rahmandır ancak onları tutan, şübhesiz ki o her şeyi görür.
Fizilal-il Kuran : Üzerlerinde kanat çırparak uçan dizi dizi kuşları görmezler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor; doğrusu o her şeyi görendir.
Gültekin Onan : Onlar, üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahmandan başkası (boşlukta) tutmuyor. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir.
Hakkı Yılmaz : Ve onlar, üstlerindeki sıra sıra sıralanmış ve dürülmüş uçan şeylere göz atmıyorlar mı? Onları Rahmân'dan [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan] başkası tutmuyor. Şüphesiz O, her şeyi en iyi görendir.
Hasan Basri Çantay : Onlar, üstlerinde kanadlarını açarak, kapayarak uçan kuşları da görmediler mi? Bunları (cevv-i hevada) — O rahmeti her şey'i kaplayan — (Allah) dan başkası tutmuyor. Şübhesiz ki O, herşey'i hakkıyle görendir.
Hayrat Neşriyat : Üzerlerinde (kanatlarını) açan ve kapatıveren o kuşları görmediler mi? Onları(havada) Rahmân’dan başkası tutmuyor. Şübhesiz ki O, herşeyi hakkıyla görendir.
İbni Kesir : Onlar; üzerlerinde kanat çırpan sıra sıra kuşları görmezler mi? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki O; her şeyi görendir.
İskender Evrenosoğlu : Onlar, üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahmân'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki O, herşeyi en iyi görendir.
Muhammed Esed : Onlar, üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara hiç bakmazlar mı? Onları havada tutan yalnızca Rahman'dır. Gerçek şu ki O, her şeyi gözetiminde bulundurur.
Ömer Nasuhi Bilmen : Üstlerinde olan kuşlara bakmazlar mı ki, kanatlarını açarlar ve kapayıverirler. Onları Rahmân'dan başkası tutuvermez. Şüphe yok ki o, her bir şeyi görücüdür.
Ömer Öngüt : Üzerlerinde kanat çırpıp duran kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan Rahman'dan başkası değildir. Şüphesiz ki O her şeyi görendir.
Şaban Piriş : Onlar üzerlerinde sıra sıra kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman’dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O, her şeyi görendir.
Suat Yıldırım : Üstlerinde kuşların saf saf dizilip kanatlarını açıp yumarak dolaşmalarını hiç görmüyorlar mı? Onları havada Rahman’dan başka tutan yoktur. O elbette her şeyi görür.
Süleyman Ateş : Üstlerinde (kanatlarını) açıp yumarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları (havada) Rahmân'dan başkası tutmuyor. Doğrusu O, herşeyi görmektedir.
Tefhim-ul Kuran : Onlar, üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman (olan Allah)'tan başkası (boşlukta) tutmuyor. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir.
Ümit Şimşek : Üstlerinde kanat çırpan kuşları görmediler mi? Onları havada tutan Rahmân'dan başkası değildir. O herşeyi hakkıyla görür.
Yaşar Nuri Öztürk : Üstlerinde, kanatlarını açıp kapayarak uçun kuşları hiç görmediler mi? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Kuşkusuz O, her şeyi görmektedir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}