» 67 / Mülk  29:

Kuran Sırası: 67
İniş Sırası: 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 » 67 / Mülk  Suresi: 29
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. هُوَ (HV) = huve : O
3. الرَّحْمَٰنُ (ELRḪMN) = r-raHmānu : çok merhametlidir
4. امَنَّا ( ËMNE) = āmennā : inanmışşızdır
5. بِهِ (BH) = bihi : O'na
6. وَعَلَيْهِ (VALYH) = ve ǎleyhi : ve O'na
7. تَوَكَّلْنَا (TVKLNE) = tevekkelnā : dayanmışızdır
8. فَسَتَعْلَمُونَ (FSTALMVN) = feseteǎ'lemūne : yakında bileceksiniz
9. مَنْ (MN) = men : kimdir
10. هُوَ (HV) = huve : O
11. فِي (FY) = fī : içinde olan
12. ضَلَالٍ (ŽLEL) = Delālin : bir sapıklık
13. مُبِينٍ (MBYN) = mubīnin : apaçık
de ki | O | çok merhametlidir | inanmışşızdır | O'na | ve O'na | dayanmışızdır | yakında bileceksiniz | kimdir | O | içinde olan | bir sapıklık | apaçık |

[GVL] [] [RḪM] [EMN] [] [] [VKL] [ALM] [] [] [] [ŽLL] [BYN]
GL HV ELRḪMN ËMNE BH VALYH TVKLNE FSTALMVN MN HV FY ŽLEL MBYN

ḳul huve r-raHmānu āmennā bihi ve ǎleyhi tevekkelnā feseteǎ'lemūne men huve Delālin mubīnin
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين

 » 67 / Mülk  Suresi: 29
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
هو | HV huve O """He"
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu çok merhametlidir "(is) the Most Gracious;"
آمنا ا م ن | EMN ËMNE āmennā inanmışşızdır we believe
به | BH bihi O'na in Him,
وعليه | VALYH ve ǎleyhi ve O'na and upon Him
توكلنا و ك ل | VKL TVKLNE tevekkelnā dayanmışızdır we put (our) trust.
فستعلمون ع ل م | ALM FSTALMVN feseteǎ'lemūne yakında bileceksiniz So you will know
من | MN men kimdir who
هو | HV huve O (is) it
في | FY içinde olan (that is) in
ضلال ض ل ل | ŽLL ŽLEL Delālin bir sapıklık error
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnin apaçık "clear."""

67:29 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | O | çok merhametlidir | inanmışşızdır | O'na | ve O'na | dayanmışızdır | yakında bileceksiniz | kimdir | O | içinde olan | bir sapıklık | apaçık |

[GVL] [] [RḪM] [EMN] [] [] [VKL] [ALM] [] [] [] [ŽLL] [BYN]
GL HV ELRḪMN ËMNE BH VALYH TVKLNE FSTALMVN MN HV FY ŽLEL MBYN

ḳul huve r-raHmānu āmennā bihi ve ǎleyhi tevekkelnā feseteǎ'lemūne men huve Delālin mubīnin
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين

[ق و ل] [] [ر ح م] [ا م ن] [] [] [و ك ل] [ع ل م] [] [] [] [ض ل ل] [ب ي ن]

 » 67 / Mülk  Suresi: 29
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
هو | HV huve O """He"
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu çok merhametlidir "(is) the Most Gracious;"
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
آمنا ا م ن | EMN ËMNE āmennā inanmışşızdır we believe
,Mim,Nun,Elif,
,40,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
به | BH bihi O'na in Him,
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
وعليه | VALYH ve ǎleyhi ve O'na and upon Him
Vav,Ayn,Lam,Ye,He,
6,70,30,10,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
توكلنا و ك ل | VKL TVKLNE tevekkelnā dayanmışızdır we put (our) trust.
Te,Vav,Kef,Lam,Nun,Elif,
400,6,20,30,50,1,
V – 1st person plural (form V) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
فستعلمون ع ل م | ALM FSTALMVN feseteǎ'lemūne yakında bileceksiniz So you will know
Fe,Sin,Te,Ayn,Lam,Mim,Vav,Nun,
80,60,400,70,30,40,6,50,
REM – prefixed resumption particle
FUT – prefixed future particle sa
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
حرف استقبال
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN men kimdir who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
هو | HV huve O (is) it
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
في | FY içinde olan (that is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ضلال ض ل ل | ŽLL ŽLEL Delālin bir sapıklık error
Dad,Lam,Elif,Lam,
800,30,1,30,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnin apaçık "clear."""
Mim,Be,Ye,Nun,
40,2,10,50,
ADJ – genitive masculine indefinite (form IV) active participle
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | هُوَ: O | الرَّحْمَٰنُ: çok merhametlidir | امَنَّا: inanmışşızdır | بِهِ: O'na | وَعَلَيْهِ: ve O'na | تَوَكَّلْنَا: dayanmışızdır | فَسَتَعْلَمُونَ: yakında bileceksiniz | مَنْ: kimdir | هُوَ: O | فِي: içinde olan | ضَلَالٍ: bir sapıklık | مُبِينٍ: apaçık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | هو HW O | الرحمن ELRḪMN çok merhametlidir | آمنا ËMNE inanmışşızdır | به BH O'na | وعليه WALYH ve O'na | توكلنا TWKLNE dayanmışızdır | فستعلمون FSTALMWN yakında bileceksiniz | من MN kimdir | هو HW O | في FY içinde olan | ضلال ŽLEL bir sapıklık | مبين MBYN apaçık |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | huve: O | r-raHmānu: çok merhametlidir | āmennā: inanmışşızdır | bihi: O'na | ve ǎleyhi: ve O'na | tevekkelnā: dayanmışızdır | feseteǎ'lemūne: yakında bileceksiniz | men: kimdir | huve: O | : içinde olan | Delālin: bir sapıklık | mubīnin: apaçık |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | HV: O | ELRḪMN: çok merhametlidir | ËMNE: inanmışşızdır | BH: O'na | VALYH: ve O'na | TVKLNE: dayanmışızdır | FSTALMVN: yakında bileceksiniz | MN: kimdir | HV: O | FY: içinde olan | ŽLEL: bir sapıklık | MBYN: apaçık |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Odur rahman, ona inandık ve ona dayandık; artık yakında bilirsiniz, kimdir apaçık sapıklıkta.
Adem Uğur : De ki: (Sizi imana davet ettiğimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiş ve sırf O'na güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz!
Ahmed Hulusi : De ki: "O, Rahmân'dır; O'na hakikatimiz olarak iman ettik ve O'na tevekkül ettik! Kimin apaçık yanlış düşünce içinde olduğunu yakında bileceksiniz!"
Ahmet Tekin : 'Onları da kurtaracak olan, rahmet sahibi, Rahman olan Allah’tır. O’na iman ettik. O’na dayanıp güvendik, işlerimizi O’na havale ettik. Kimin tamamen başına buyruk bir hayat, koyu bir cehalet, dalâlet ve bozuk düzen içinde olduğunu, yakında öğreneceksiniz.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'O Rahman'dır. Biz O'na iman ettik ve O'na güvendik. Kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında bileceksiniz.'
Ali Bulaç : De ki: "O (Allah) Rahman olan (esirgeyen koruyan)dır; biz O'na iman ettik ve O'na tevekkül ettik. Artık siz kimin açık bir sapmışlık içinde olduğunu pek yakında bileceksiniz."
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm, onlara) de ki: “- (Bizi kurtaracak ve bize merhamet edecek) O Rahmân’dır; biz O’na iman ettik ve O’na tevekkül etmekteyiz. Artık yakında siz de bileceksiniz ki, apaçık bir sapıklık içinde olan kimmiş?
Bekir Sadak : De ki: «Bizim inandigimiz ve kendisine guvendigimiz, Rahman olan Allah'tir. Kimin apacik bir sapiklikta oldugunu yakinda bileceksiniz.»
Celal Yıldırım : De ki: (Kurtaracak olan yalnız) O Rahman (olan Allahjdır. Biz O'na imân ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. İleride kimin açık bir sapıklık içinde olduğunu bileceksiniz.
Diyanet İşleri : De ki: “O, Rahmân’dır. O’na iman ettik, yalnızca O’na tevekkül ettik. Siz, kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz!”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Bizim inandığımız ve kendisine güvendiğimiz, Rahman olan Allah'tır. Kimin apaçık bir sapıklıkta olduğunu yakında bileceksiniz.'
Diyanet Vakfi : De ki: (Sizi imana davet ettiğimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiş ve sırf O'na güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz!
Edip Yüksel : De ki, 'O Rahman'dır; biz O'na inandık ve O'na güvendik. Kimin gerçekten tam bir sapıklık içinde olduğunu ileride öğreneceksiniz.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «O çok merhametlidir. O'na inanmış, O'na dayanmışızdır. Yakında kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu bileceksiniz.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «O, öyle Rahman'dır, işte biz O'na iman ettik ve O'na dayanmaktayız. İleride sizler de kimin açık bir sapıklık içinde bulunduğunu bileceksiniz!»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: O öyle Rahman, işte biz ona iyman ettik ve ona dayanmaktayız, ileride sizler de bileceksiniz ki o açık bir dalâl içinde bulunan kim?
Fizilal-il Kuran : De ki: «O Allah, Rahmandır; biz O'na iman etmiş ve sırf O'na güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık sapıklıkta olduğunu yakında öğreneceksiniz.»
Gültekin Onan : De ki: "O (Tanrı) Rahman olandır; biz O'na inandık ve O'na tevekkül ettik. Artık siz kimin açık bir sapmışlık içinde olduğunu pek yakında bileceksiniz."
Hakkı Yılmaz : De ki: “O, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet edendir. Biz, O'na inandık ve sadece O'na sonucu havale ettik. Artık kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında bileceksiniz.”
Hasan Basri Çantay : De ki: «(Sizi kendisine davet etdiğimiz) O (Zât-i ecelle ve a'lâ), rahmeti bütün yaratdıklarına şâmil olan (Allah) dır ki biz Ona îman etdik ve ancak Ona güvenib dayandık. Artık apaçık bir sapıklık içinde bulunan kimmiş? İleride siz de bileceksiniz».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'O, Rahmândır; O’na îmân ettik ve ancak O’na tevekkül ettik. Artık kimin apaçık bir dalâlet içinde olduğunu yakında bileceksiniz!'
İbni Kesir : De ki: O, Rahman'dır. Biz, O'na inandık ve O'na tevekkül ettik. Kimin apaçık bir sapıklıkta olduğunu yakında bileceksiniz.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “O, Rahmân'dır, O'na îmân ettik (âmenû olduk) ve O'na tevekkül ettik.” Artık açıkça dalâlette olan kimdir, yakında bileceksiniz.
Muhammed Esed : De ki: "O, Rahman'dır; biz O'na iman ettik ve O'na güvendik; kimin açık bir sapıklıkta olduğunu zamanı geldiğinde anlayacaksınız."
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «O Rahmân'dır ki, O'na imân ettik ve O'na tevekkülde bulunduk. Artık yakında bileceksiniz ki o apaçık sapıklıkta bulunan kim imiş?»
Ömer Öngüt : De ki: "O Rahman'dır. Biz O'na inandık ve O'na tevekkül ettik. Kimin apaçık sapıklık içinde olduğunu yakında bileceksiniz!"
Şaban Piriş : De ki: -Bizim kendisine iman ettiğimiz ve güvenip dayandığımız Rahman’dır. Kimin açık bir dalalette olduğunu yakında öğreneceksiniz.
Suat Yıldırım : De ki: "Sizi imana dâvet ettiğimiz İlah, Rahmandır. Biz O’na iman ettik. O’na dayandık. Kimin kesin bir yanlışlık içinde olduğunu yakında öğrenirsiniz."
Süleyman Ateş : De ki: "O, çok merhametlidir. O'na inanmış, O'na dayanmışızdır. Yakında kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu bileceksiniz."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «O (Allah) Rahman olan (bizi esirgeyip koruyan)dır; biz O'na iman ettik ve O'na tevekkül ettik. Artık siz kimin açıkça bir şaşkınlık (ve sapıklık) içinde olduğunu pek yakında bilip öğreneceksiniz.»
Ümit Şimşek : De ki: O Rahmân'dır; Ona inandık ve Ona tevekkül ettik. Kimin apaçık bir sapıklıkta olduğunu yakında siz de öğrenirsiniz.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Rahman'dır O, O'na inandık biz ve yalnız O'na güvendik. Yakında bileceksiniz kimmiş apaçık sapıklığın içinde."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}