» 67 / Mülk  20:

Kuran Sırası: 67
İniş Sırası: 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 » 67 / Mülk  Suresi: 20
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَمَّنْ (ÊMN) = emmen : yahut kimdir?
2. هَٰذَا (HZ̃E) = hāƶā : şu
3. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : olan
4. هُوَ (HV) = huve : o
5. جُنْدٌ (CND̃) = cundun : askeriniz
6. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin
7. يَنْصُرُكُمْ (YNṦRKM) = yenSurukum : size yardım edecek
8. مِنْ (MN) = min :
9. دُونِ (D̃VN) = dūni : dışında
10. الرَّحْمَٰنِ (ELRḪMN) = r-raHmāni : Rahman'nın
11. إِنِ (ÎN) = ini : hayır
12. الْكَافِرُونَ (ELKEFRVN) = l-kāfirūne : kafirler
13. إِلَّا (ÎLE) = illā : ancak
14. فِي (FY) = fī : içindedirler
15. غُرُورٍ (ĞRVR) = ğurūrin : derin bir gaflet ve aldanma
yahut kimdir? | şu | olan | o | askeriniz | sizin | size yardım edecek | | dışında | Rahman'nın | hayır | kafirler | ancak | içindedirler | derin bir gaflet ve aldanma |

[] [] [] [] [CND̃] [] [NṦR] [] [D̃VN] [RḪM] [] [KFR] [] [] [ĞRR]
ÊMN HZ̃E ELZ̃Y HV CND̃ LKM YNṦRKM MN D̃VN ELRḪMN ÎN ELKEFRVN ÎLE FY ĞRVR

emmen hāƶā lleƶī huve cundun lekum yenSurukum min dūni r-raHmāni ini l-kāfirūne illā ğurūrin
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور

 » 67 / Mülk  Suresi: 20
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أمن | ÊMN emmen yahut kimdir? Who is
هذا | HZ̃E hāƶā şu this,
الذي | ELZ̃Y lleƶī olan the one,
هو | HV huve o he
جند ج ن د | CND̃ CND̃ cundun askeriniz (is) an army
لكم | LKM lekum sizin for you
ينصركم ن ص ر | NṦR YNṦRKM yenSurukum size yardım edecek to help you
من | MN min from
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni dışında besides
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman'nın the Most Gracious?
إن | ÎN ini hayır Not
الكافرون ك ف ر | KFR ELKEFRVN l-kāfirūne kafirler (are) the disbelievers
إلا | ÎLE illā ancak but
في | FY içindedirler in
غرور غ ر ر | ĞRR ĞRVR ğurūrin derin bir gaflet ve aldanma delusion.

67:20 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yahut kimdir? | şu | olan | o | askeriniz | sizin | size yardım edecek | | dışında | Rahman'nın | hayır | kafirler | ancak | içindedirler | derin bir gaflet ve aldanma |

[] [] [] [] [CND̃] [] [NṦR] [] [D̃VN] [RḪM] [] [KFR] [] [] [ĞRR]
ÊMN HZ̃E ELZ̃Y HV CND̃ LKM YNṦRKM MN D̃VN ELRḪMN ÎN ELKEFRVN ÎLE FY ĞRVR

emmen hāƶā lleƶī huve cundun lekum yenSurukum min dūni r-raHmāni ini l-kāfirūne illā ğurūrin
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور

[] [] [] [] [ج ن د] [] [ن ص ر] [] [د و ن] [ر ح م] [] [ك ف ر] [] [] [غ ر ر]

 » 67 / Mülk  Suresi: 20
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أمن | ÊMN emmen yahut kimdir? Who is
,Mim,Nun,
,40,50,
CONJ – coordinating conjunction
INTG – interrogative noun
حرف عطف
اسم استفهام
هذا | HZ̃E hāƶā şu this,
He,Zel,Elif,
5,700,1,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
الذي | ELZ̃Y lleƶī olan the one,
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
هو | HV huve o he
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
جند ج ن د | CND̃ CND̃ cundun askeriniz (is) an army
Cim,Nun,Dal,
3,50,4,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
لكم | LKM lekum sizin for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ينصركم ن ص ر | NṦR YNṦRKM yenSurukum size yardım edecek to help you
Ye,Nun,Sad,Re,Kef,Mim,
10,50,90,200,20,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni dışında besides
Dal,Vav,Nun,
4,6,50,
N – genitive noun
اسم مجرور
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman'nın the Most Gracious?
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
إن | ÎN ini hayır Not
,Nun,
,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
الكافرون ك ف ر | KFR ELKEFRVN l-kāfirūne kafirler (are) the disbelievers
Elif,Lam,Kef,Elif,Fe,Re,Vav,Nun,
1,30,20,1,80,200,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
إلا | ÎLE illā ancak but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
في | FY içindedirler in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
غرور غ ر ر | ĞRR ĞRVR ğurūrin derin bir gaflet ve aldanma delusion.
Ğayn,Re,Vav,Re,
1000,200,6,200,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَمَّنْ: yahut kimdir? | هَٰذَا: şu | الَّذِي: olan | هُوَ: o | جُنْدٌ: askeriniz | لَكُمْ: sizin | يَنْصُرُكُمْ: size yardım edecek | مِنْ: | دُونِ: dışında | الرَّحْمَٰنِ: Rahman'nın | إِنِ: hayır | الْكَافِرُونَ: kafirler | إِلَّا: ancak | فِي: içindedirler | غُرُورٍ: derin bir gaflet ve aldanma |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أمن ÊMN yahut kimdir? | هذا HZ̃E şu | الذي ELZ̃Y olan | هو HW o | جند CND̃ askeriniz | لكم LKM sizin | ينصركم YNṦRKM size yardım edecek | من MN | دون D̃WN dışında | الرحمن ELRḪMN Rahman'nın | إن ÎN hayır | الكافرون ELKEFRWN kafirler | إلا ÎLE ancak | في FY içindedirler | غرور ĞRWR derin bir gaflet ve aldanma |
Kırık Meal (Okunuş) : |emmen: yahut kimdir? | hāƶā: şu | lleƶī: olan | huve: o | cundun: askeriniz | lekum: sizin | yenSurukum: size yardım edecek | min: | dūni: dışında | r-raHmāni: Rahman'nın | ini: hayır | l-kāfirūne: kafirler | illā: ancak | : içindedirler | ğurūrin: derin bir gaflet ve aldanma |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊMN: yahut kimdir? | HZ̃E: şu | ELZ̃Y: olan | HV: o | CND̃: askeriniz | LKM: sizin | YNṦRKM: size yardım edecek | MN: | D̃VN: dışında | ELRḪMN: Rahman'nın | ÎN: hayır | ELKEFRVN: kafirler | ÎLE: ancak | FY: içindedirler | ĞRVR: derin bir gaflet ve aldanma |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yoksa sizi rahmandan kurtaracak ordunuz mu var? Kâfirler, ancak bir aldanışa dalmışlar.
Adem Uğur : Rahmân olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkârcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar.
Ahmed Hulusi : Ya da Rahmân'a karşı size yardım edecek ordunuz mu var? Hakikat bilgisini inkâr edenler yalnızca bir aldanış içindedirler!
Ahmet Tekin : Rahman olan Allah’ın dışında, kulları durumundakilerden size yardım edip, sizi kurtaracak olanlar, şu askerî erkânınız, ordularınız kimler? Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar eden kâfirler, sadece bir gurur, bir aldanma içindedirler.
Ahmet Varol : Yoksa Rahman'dan başka size yardımda bulunacak askerleriniz kimdir? İnkârcılar yalnızca bir aldanma içindedirler.
Ali Bulaç : Rahmana karşı size yardım edecek olan kimmiş? Şu sizin ordunuz mu? Kafirler yalnızca bir gurur (kesin bir aldanış) içindedirler.
Ali Fikri Yavuz : Rahmân’ın azabından sizi kurtaracak kimdir? Yoksa şu ordunuz mu? (Sizi kurtaracak! Ben size azab dilersem, sizi benden kim kurtarabilir?) Kâfirler, ancak bir aldanma içindedirler.
Bekir Sadak : Yahut, Rahman olan Allah'in disinda size yardimda bulunabilecek taraftarlariniz kimdir? Inkarcilar sadece aldanmaktadirlar.
Celal Yıldırım : Yoksa Rahmân'dan başka O'na karşı size yardım eder ordunuz mu var? Kâfirler ancak aldanma ve gaflet içindeler.
Diyanet İşleri : Yahut Rahmân’dan başka size yardım edecek şu ordunuz (taraftarlarınız) kimlerdir? İnkârcılar ancak bir aldanış içindedirler.
Diyanet İşleri (eski) : Yahut, Rahman olan Allah'ın dışında size yardımda bulunabilecek taraftarlarınız kimdir? İnkarcılar sadece aldanmaktadırlar.
Diyanet Vakfi : Rahmân olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkârcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar.
Edip Yüksel : Rahman'ın dışında size yardım edecek o ordularınız nerede? Gerçekten, inkarcılar bir aldanma içindedirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Rahmân olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkârcılar, ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ya da kim oluyor sizin Rahman'dan başka (yardım beklediğiniz) şu ordularınız ki, sizi kurtarsın? Kafirler ancak bir aldanış içindedirler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yoksa kimdir o Rahmanın berisinden şu sizin ordularınız ki sizi kurtaracak? Kâfirler başka değil, sade bir gurur içindedirler
Fizilal-il Kuran : Rahman olan Allah'a karşı size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? Kâfirler derin bir gaflet ve aldanma içindedirler.
Gültekin Onan : Rahmana karşı size yardım edecek olan kimmiş? Şu sizin ordunuz mu? Kafirler yalnızca bir gurur (kesin bir aldanış) içindedirler.
Hakkı Yılmaz : "Rahmân'ın yarattığı bütün canlılara, dünyada çokça merhamet eden Allah'ın astlarından size yardım edecek şu askerleriniz kimlerdir? Kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenler, sadece bir aldanış içerisindedirler. "
Hasan Basri Çantay : Rahmetiâm ve şâmil olan (Allah) a karşı size (kurtarıcı bir) yardımda bulunabilecek olan kimdir? Şu sizin ordunuz mu? Kâfirler gurur dan başkası içinde değildirler.
Hayrat Neşriyat : Yâhut Rahmân’dan başka size yardım (edip azâbını sizden def') edecek şu ordunuz kimdir? O kâfirler ancak bir aldanma içindedirler.
İbni Kesir : Rahman'dan başka size yardımda bulunacak ordunuz kimdir? Kafirler sadece gurur içindedirler.
İskender Evrenosoğlu : Veya Rahmân'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kâfirler sadece gurur (aldanma) içindeler.
Muhammed Esed : Rahman'dan başka size kalkan olabilecek ve sizi (tehlikelere karşı) koruyabilecek kimse var mı? Bu hakikati inkar edenler, büyük bir yanılgı içindeler!
Ömer Nasuhi Bilmen : Yoksa sizin için kimdir o Rahmân'ın berisinde size yardım edecek ordunuz? Kâfirler ise ancak bir gurur içindedirler.
Ömer Öngüt : Rahman olan Allah'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimdir? Kâfirler ancak aldanış içindedirler.
Şaban Piriş : Rahman’a karşı size yardım edecek kimdir? Yoksa bu sizin ordunuz mu? Kafirler ancak boş bir gurur/aldanış içindedirler.
Suat Yıldırım : Rahman’ın dışında size güyâ yardım edecek kimmiş? Doğrusu kâfirler büyük bir aldanış içindedirler.
Süleyman Ateş : Yahut Rahmân'dan başka size yardım ed(ip sizi O'nun azâbından kurtar)acak askeriniz kimdir? Kâfirler derin bir gaflet ve aldanma içindedirler.
Tefhim-ul Kuran : Rahmana karşı size yardım edecek olan kimmiş? Şu sizin ordunuz mu? Kâfirler yalnızca bir gurur (kesin bir aldanış) içindedirler.
Ümit Şimşek : Size Rahmân'dan başka yardım edecek ordunuz hangisi? Kâfirler apaçık bir aldanış içindeler.
Yaşar Nuri Öztürk : Rahman'a karşı/Rahman'dan başka size yardım edecek ordunuz kimdir? İnkârcılar bir aldanış/gurur içindeler; hepsi bu!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}