» 2 / Bakara  112:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 112
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. بَلَىٰ (BL) = belā : hayır
2. مَنْ (MN) = men : kim
3. أَسْلَمَ (ÊSLM) = esleme : teslim ederse
4. وَجْهَهُ (VCHH) = vechehu : yüzünü
5. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'a
6. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve o
7. مُحْسِنٌ (MḪSN) = muHsinun : işini güzel yaparak
8. فَلَهُ (FLH) = fe lehu : Zira onlar/onlarsa
9. أَجْرُهُ (ÊCRH) = ecruhu : mükafatı
10. عِنْدَ (AND̃) = ǐnde : yanındadır
11. رَبِّهِ (RBH) = rabbihi : Rabbinin
12. وَلَا (VLE) = ve lā : ve yoktur
13. خَوْفٌ (ḢVF) = ḣavfun : korku
14. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
15. وَلَا (VLE) = ve lā : ve yoktur
16. هُمْ (HM) = hum : onlara
17. يَحْزَنُونَ (YḪZNVN) = yeHzenūne : üzülmek
hayır | kim | teslim ederse | yüzünü | Allah'a | ve o | işini güzel yaparak | Zira onlar/onlarsa | mükafatı | yanındadır | Rabbinin | ve yoktur | korku | onlara | ve yoktur | onlara | üzülmek |

[] [] [SLM] [VCH] [] [] [ḪSN] [LH] [ECR] [AND̃] [RBB] [] [ḢVF] [] [] [] [ḪZN]
BL MN ÊSLM VCHH LLH VHV MḪSN FLH ÊCRH AND̃ RBH VLE ḢVF ALYHM VLE HM YḪZNVN

belā men esleme vechehu lillahi ve huve muHsinun fe lehu ecruhu ǐnde rabbihi ve lā ḣavfun ǎleyhim ve lā hum yeHzenūne
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

 » 2 / Bakara  Suresi: 112
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
بلى | BL belā hayır Yes,
من | MN men kim whoever
أسلم س ل م | SLM ÊSLM esleme teslim ederse submits
وجهه و ج ه | VCH VCHH vechehu yüzünü his face
لله | LLH lillahi Allah'a to Allah
وهو | VHV ve huve ve o and he
محسن ح س ن | ḪSN MḪSN muHsinun işini güzel yaparak (is) a good-doer,
فله ل ه | LH FLH fe lehu Zira onlar/onlarsa then for him
أجره ا ج ر | ECR ÊCRH ecruhu mükafatı (is) his reward
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde yanındadır with
ربه ر ب ب | RBB RBH rabbihi Rabbinin his Lord.
ولا | VLE ve lā ve yoktur And no
خوف خ و ف | ḢVF ḢVF ḣavfun korku fear
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara (will be) on them
ولا | VLE ve lā ve yoktur and not
هم | HM hum onlara they
يحزنون ح ز ن | ḪZN YḪZNVN yeHzenūne üzülmek (will) grieve.

2:112 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

hayır | kim | teslim ederse | yüzünü | Allah'a | ve o | işini güzel yaparak | Zira onlar/onlarsa | mükafatı | yanındadır | Rabbinin | ve yoktur | korku | onlara | ve yoktur | onlara | üzülmek |

[] [] [SLM] [VCH] [] [] [ḪSN] [LH] [ECR] [AND̃] [RBB] [] [ḢVF] [] [] [] [ḪZN]
BL MN ÊSLM VCHH LLH VHV MḪSN FLH ÊCRH AND̃ RBH VLE ḢVF ALYHM VLE HM YḪZNVN

belā men esleme vechehu lillahi ve huve muHsinun fe lehu ecruhu ǐnde rabbihi ve lā ḣavfun ǎleyhim ve lā hum yeHzenūne
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

[] [] [س ل م] [و ج ه] [] [] [ح س ن] [ل ه] [ا ج ر] [ع ن د] [ر ب ب] [] [خ و ف] [] [] [] [ح ز ن]

 » 2 / Bakara  Suresi: 112
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
بلى | BL belā hayır Yes,
Be,Lam,,
2,30,,
ANS – answer particle
حرف جواب
من | MN men kim whoever
Mim,Nun,
40,50,
COND – conditional noun
اسم شرط
أسلم س ل م | SLM ÊSLM esleme teslim ederse submits
,Sin,Lam,Mim,
,60,30,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
وجهه و ج ه | VCH VCHH vechehu yüzünü his face
Vav,Cim,He,He,
6,3,5,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لله | LLH lillahi Allah'a to Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
وهو | VHV ve huve ve o and he
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
محسن ح س ن | ḪSN MḪSN muHsinun işini güzel yaparak (is) a good-doer,
Mim,Ha,Sin,Nun,
40,8,60,50,
N – nominative masculine indefinite (form IV) active participle
اسم مرفوع
فله ل ه | LH FLH fe lehu Zira onlar/onlarsa then for him
Fe,Lam,He,
80,30,5,
RSLT – prefixed result particle
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
جار ومجرور
أجره ا ج ر | ECR ÊCRH ecruhu mükafatı (is) his reward
,Cim,Re,He,
,3,200,5,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde yanındadır with
Ayn,Nun,Dal,
70,50,4,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
ربه ر ب ب | RBB RBH rabbihi Rabbinin his Lord.
Re,Be,He,
200,2,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | VLE ve lā ve yoktur And no
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
حرف نفي
خوف خ و ف | ḢVF ḢVF ḣavfun korku fear
Hı,Vav,Fe,
600,6,80,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara (will be) on them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ولا | VLE ve lā ve yoktur and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
هم | HM hum onlara they
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
يحزنون ح ز ن | ḪZN YḪZNVN yeHzenūne üzülmek (will) grieve.
Ye,Ha,Ze,Nun,Vav,Nun,
10,8,7,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |بَلَىٰ: hayır | مَنْ: kim | أَسْلَمَ: teslim ederse | وَجْهَهُ: yüzünü | لِلَّهِ: Allah'a | وَهُوَ: ve o | مُحْسِنٌ: işini güzel yaparak | فَلَهُ: Zira onlar/onlarsa | أَجْرُهُ: mükafatı | عِنْدَ: yanındadır | رَبِّهِ: Rabbinin | وَلَا: ve yoktur | خَوْفٌ: korku | عَلَيْهِمْ: onlara | وَلَا: ve yoktur | هُمْ: onlara | يَحْزَنُونَ: üzülmek |
Kırık Meal (Harekesiz) : |بلى BL hayır | من MN kim | أسلم ÊSLM teslim ederse | وجهه WCHH yüzünü | لله LLH Allah'a | وهو WHW ve o | محسن MḪSN işini güzel yaparak | فله FLH Zira onlar/onlarsa | أجره ÊCRH mükafatı | عند AND̃ yanındadır | ربه RBH Rabbinin | ولا WLE ve yoktur | خوف ḢWF korku | عليهم ALYHM onlara | ولا WLE ve yoktur | هم HM onlara | يحزنون YḪZNWN üzülmek |
Kırık Meal (Okunuş) : |belā: hayır | men: kim | esleme: teslim ederse | vechehu: yüzünü | lillahi: Allah'a | ve huve: ve o | muHsinun: işini güzel yaparak | fe lehu: Zira onlar/onlarsa | ecruhu: mükafatı | ǐnde: yanındadır | rabbihi: Rabbinin | ve lā: ve yoktur | ḣavfun: korku | ǎleyhim: onlara | ve lā: ve yoktur | hum: onlara | yeHzenūne: üzülmek |
Kırık Meal (Transcript) : |BL: hayır | MN: kim | ÊSLM: teslim ederse | VCHH: yüzünü | LLH: Allah'a | VHV: ve o | MḪSN: işini güzel yaparak | FLH: Zira onlar/onlarsa | ÊCRH: mükafatı | AND̃: yanındadır | RBH: Rabbinin | VLE: ve yoktur | ḢVF: korku | ALYHM: onlara | VLE: ve yoktur | HM: onlara | YḪZNVN: üzülmek |
Abdulbaki Gölpınarlı : Evet, kim, özü halis olarak yüzünü tertemiz bir sûrette Allah'a çevirir, ona teslîm olursa ecri Rabbinin katındadır. Onlara ne korku vardır, ne de mahzun olurlar.
Adem Uğur : Bilâkis, kim muhsin olarak yüzünü Allah'a döndürürse (Allah'a hakkıyla kulluk ederse) onun ecri Rabbi katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır, ne de üzüntü çekerler.
Ahmed Hulusi : Hayır (olay onların kuruntuladığı gibi değil)!. . Kim (vechinin) hakikatinin Allâh (Esmâ'sının açığa çıkışı) için olduğunu hissederse, işte onun mükâfatı Rabbindendir (hakikatindendir). Onlara ne korku vardır ne de hüzün verecek bir şey!
Ahmet Tekin : Evet, kim iyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve kamu vicdanının emirlerini, devamlı davranışlarına, ilişkilerine, görevlerine, hayatına yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan, hayırlı icraatlar, kalıcı hizmetler yapan müslüman idareci, askerî erkân ve müslüman olarak, varlığını, benliğini Allah’a teslim eder, hükmüne rıza gösterir, İslâm’ı yaşayan bir müslüman olursa, onun mükâfâtı Rabbi katındadır. Böylelerine her iki dünyada da korku yok. Geride bıraktıkları yakınları ve yapamadıkları şeylerden dolayı mahzun da olmayacaklar.
Ahmet Varol : Aksine, kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse mükafatı Rabbinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de.
Ali Bulaç : Hayır, kim (güzel davranış ve) iyilikte bulunarak kendisini Allah'a teslim ederse, artık onun Rabbi katında ecri vardır. Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.
Ali Fikri Yavuz : Hayır, onların dedikleri gibi değil! Her kim, taat ve amelinde muvahhid bir mümin olduğu halde, kendini tamamen Allah’a teslim ederse, onun için, Rabbi katında amelinin mükâfatı olarak Cennet vardır. Onlara hiç bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar.
Bekir Sadak : Hayir, oyle degil; iyilik yaparak kendini Allah'a veren kimsenin ecri Rabbi'nin katindadir. Onlara korku yoktur, onlar uzulmeyeceklerdir. *
Celal Yıldırım : Hayır, (nereden onu getirebilirler?) Kim Allah'ı görürcesine (bir duygu taşır da ibâdet ve günlük işlerinde) kendini Allah'a verip tam bir teslimiyet gösterirse, işte onun için Rabbi katında mükâfat vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.
Diyanet İşleri : Hayır, öyle değil! Kim “ihsan” derecesine yükselerek özünü Allah’a teslim ederse, onun mükâfatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.
Diyanet İşleri (eski) : Hayır, öyle değil; iyilik yaparak kendini Allah'a veren kimsenin ecri Rabbi'nin katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.
Diyanet Vakfi : Bilâkis, kim muhsin olarak yüzünü Allah'a döndürürse (Allah'a hakkıyla kulluk ederse) onun ecri Rabbi katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır, ne de üzüntü çekerler.
Edip Yüksel : Doğrusu, kim iyilik yaparak kendini ALLAH'a teslim ederse, onun ödülü Rabbinin yanındadır; onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hayır, hayır! Kim özü iyilik dolu olarak yüzünü Allah'a tertemiz döndürür ve teslim ederse, işte onun Rabbi katında ecri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değiller.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hayır! Kim samimi olarak yüzünü Allah'a tertemiz teslim ederse, işte onun Rabbi katında mükafatı vardır. Onlara bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : hayır: kim özü muhsin olarak yüzünü tertemiz Allaha teslim ederse işte onun rabbinin indinde ecri vardır onlara bir korku yoktur ve onlar mahzun olacak değillerdir
Gültekin Onan : Hayır / Doğrusu, kim (güzel davranış ve) iyilik yaparak / iyilikte bulunarak kendini Tanrı'ya teslim ederse, artık onun rabbi katında ecri vardır; onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir / mahzun olmayacaklardır.
Hakkı Yılmaz : Hayır, aksine kim iyileştiren-güzelleştiren biri olarak kendisini Allah için islâmlaştırırsa, işte onun, Rabbi katında ödülü vardır. Onlara hiçbir korku da yoktur ve onlar üzülmezler de.
Hasan Basri Çantay : Hayır, kim (taat ve amelinde) «ihsan» mertebesine yükselerek yüzünü (kendini) tastamam Allaha teslîm ederse işte ona Rabbi katında (amelinin) ecri (olarak cennet) vardır. Onlara hiç bir korku yokdur. Onlar mahzun da olmazlar.
Hayrat Neşriyat : Hayır! Kim (güzel bir niyet ve ihlâsla) iyilik eden bir kimse olarak kendini Allah’a teslîm ederse, artık onun, Rabbi katında mükâfâtı vardır; hem onlara bir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.
İbni Kesir : Hayır, kim ihsan edici olarak özünü tastamam Allah'a teslim ederse ona Rabbı katında mükafat vardır. Onlara korku yoktur, üzülmeyeceklerdir de.
İskender Evrenosoğlu : Hayır, (öyle değil), kim vechini (fizik vücudunu) Allah'a teslim ederse, o muhsin olur. Artık Rabbinin katında onun ecri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar.
Muhammed Esed : Evet, gerçekten her kim tüm benliğini Allah'a teslim eder ve iyilik yapanlardan olursa, Rabbi katında mükafatını görecektir, ve böyleleri ne korkacak, ne de üzülecekler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Hayır... Kim muhsin olduğu halde yüzünü Allah için salim kılarsa işte onun için Rabbinin nezdinde mükâfaatı vardır. Ve onların üzerine bir korku yoktur. Ve onlar mahzun da olmayacaklardır.
Ömer Öngüt : Hayır! Kim ihsan mertebesine yükselerek, özünü tamamen Allah'a teslim ederse, onun mükâfâtı Rabbinin katındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar.
Şaban Piriş : -Hayır, işini güzel yaparak kendini tamamen Allah’a teslim eden kimse cennete gidecektir. Rabbi katında ona mükafat vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Üzülecek de değillerdir.
Suat Yıldırım : Hayır, iş öyle değil! Kim halis olarak kendisini Allah’a teslim edip güzel davranışlarda bulunursa Rabbinin nezdinde onun mükâfatı olacaktır. Onlar ne korkacak ve ne de üzüntü duyacaklardır.
Süleyman Ateş : Hayır, kim işini güzel yaparak özünü Allah'a teslim ederse, onun mükâfâtı, Rabbinin yanındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Tefhim-ul Kuran : Hayır, kim iyilik yapıcı olarak, yüzünü (kendini) Allah'a teslim ederse, artık onun Rabbi katında ecri vardır. Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.
Ümit Şimşek : Hayır! Kim tam bir teslimiyetle yüzünü Allah'a döner ve güzelce kullukta bulunursa, onun Rabbi katında ödülü vardır. Ne bir korku vardır onlara, ne de mahzun olurlar.
Yaşar Nuri Öztürk : İş onların sandığı gibi değil! Kim güzel davranışlar sergileyerek yüzünü Allah'a teslim ederse, Rabb'i katında ödülü vardır onun. Korku yoktur böyleleri için; tasalanmayacaklardır onlar...


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}