"Rabbinin" ifadesi tarandı:
# İçinde "Rabbinin" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|إلىÎLilāRabbininTo1x
| إلى ÎL ilā ile with 2:14
| إلى ÎL ilā -e to 2:29
| إلى ÎL ilā for 2:36
| إلى ÎL ilā to 2:54
| إلى ÎL ilā -na with 2:76
| إلى ÎL ilā to 2:85
| إلى ÎL ilā with 2:125
| إلى ÎL ilā to 2:126
| إلى ÎL ilā to 2:136
| إلى ÎL ilā -a to 2:142
| إلى ÎL ilā to 2:187
| إلى ÎL ilā dek till 2:187
| إلى ÎL ilā to 2:188
| إلى ÎL ilā into 2:195
| إلى ÎL ilā kadar followed 2:196
| إلى ÎL ilā to 2:213
| إلى ÎL ilā to 2:221
| إلى ÎL ilā to 2:221
| إلى ÎL ilā kadar for 2:240
| إلى ÎL ilā [to] 2:243
| إلى ÎL ilā [towards] 2:246
| إلى ÎL ilā towards 2:257
| إلى ÎL ilā towards 2:257
| إلى ÎL ilā [towards] 2:258
| إلى ÎL ilā at 2:259
| إلى ÎL ilā at 2:259
| إلى ÎL ilā at 2:259
| إلى ÎL ilā kalmıştır (is) with 2:275
| إلى ÎL ilā kadar until 2:280
| إلى ÎL ilā to 2:281
| إلى ÎL ilā kadar for 2:282
| إلى ÎL ilā kadar for 2:282
| إلى ÎL ilā to 3:12
| إلى ÎL ilā [to] 3:23
| إلى ÎL ilā to 3:23
| إلى ÎL ilā to 3:49
| إلى ÎL ilā (yolunda) to 3:52
| إلى ÎL ilā kadar on 3:55
| إلى ÎL ilā to 3:64
| إلى ÎL ilā to 3:101
| إلى ÎL ilā to 3:104
| إلى ÎL ilā to 3:133
| إلى ÎL ilā towards 3:154
| إلى ÎL ilā katarak with 4:2
| إلى ÎL ilā to 4:21
| إلى ÎL ilā [towards] 4:44
| إلى ÎL ilā [towards] 4:49
| إلى ÎL ilā [towards] 4:51
| إلى ÎL ilā to 4:58
| إلى ÎL ilā to 4:59
| إلى ÎL ilā [towards] 4:60
| إلى ÎL ilā to 4:60
| إلى ÎL ilā to 4:61
| إلى ÎL ilā [towards] 4:77
| إلى ÎL ilā kadar to 4:77
| إلى ÎL ilā to 4:83
| إلى ÎL ilā to 4:87
| إلى ÎL ilā -üzerine [to] 4:90
| إلى ÎL ilā to 4:91
| إلى ÎL ilā to 4:92
| إلى ÎL ilā to 4:92
| إلى ÎL ilā to 4:100
| إلى ÎL ilā for 4:142
| إلى ÎL ilā to 4:143
| إلى ÎL ilā to 4:143
| إلى ÎL ilā to 4:163
| إلى ÎL ilā to 4:163
| إلى ÎL ilā to 4:171
| إلى ÎL ilā for 5:6
| إلى ÎL ilā kadar till 5:6
| إلى ÎL ilā kadar till 5:6
| إلى ÎL ilā kadar till 5:14
| إلى ÎL ilā to 5:16
| إلى ÎL ilā to 5:16
| إلى ÎL ilā To 5:48
| إلى ÎL ilā for 5:58
| إلى ÎL ilā kadar till 5:64
| إلى ÎL ilā to 5:74
| إلى ÎL ilā to 5:83
| إلى ÎL ilā to 5:104
| إلى ÎL ilā To 5:105
| إلى ÎL ilā to 5:111
| إلى ÎL ilā on 6:12
| إلى ÎL ilā -(nin huzuru)na to 6:38
| إلى ÎL ilā to 6:42
| إلى ÎL ilā (huzuru)na to 6:51
| إلى ÎL ilā to 6:62
| إلى ÎL ilā towards 6:71
| إلى ÎL ilā to 6:87
| إلى ÎL ilā at 6:99
| إلى ÎL ilā to 6:108
| إلى ÎL ilā to 6:112
| إلى ÎL ilā to 6:121
| إلى ÎL ilā [to] 6:136
| إلى ÎL ilā [to] 6:136
| إلى ÎL ilā (is) with 6:159
| إلى ÎL ilā to 6:161
| إلى ÎL ilā to 6:164
| إلى ÎL ilā kadar till 7:14
| إلى ÎL ilā kadar for 7:24
| إلى ÎL ilā to 7:59
| إلى ÎL ilā to 7:103
| إلى ÎL ilā to 7:117
| إلى ÎL ilā to 7:125
| إلى ÎL ilā kadar till 7:135
| إلى ÎL ilā at 7:143
| إلى ÎL ilā to 7:150
| إلى ÎL ilā to 7:160
| إلى ÎL ilā before 7:164
| إلى ÎL ilā kadar till 7:167
| إلى ÎL ilā to 7:176
| إلى ÎL ilā to 7:193
| إلى ÎL ilā to 7:198
| إلى ÎL ilā to 8:6
| إلى ÎL ilā to 8:12
| إلى ÎL ilā to 8:16
| إلى ÎL ilā to 8:36
| إلى ÎL ilā to 9:1
| إلى ÎL ilā to 9:3
| إلى ÎL ilā kadar till 9:4
| إلى ÎL ilā to 9:38
| إلى ÎL ilā to 9:59
| إلى ÎL ilā kadar until 9:77
| إلى ÎL ilā to 9:83
| إلى ÎL ilā to, 9:94
| إلى ÎL ilā to 9:101
| إلى ÎL ilā to 9:105
| إلى ÎL ilā to 9:125
| إلى ÎL ilā to 9:127
| إلى ÎL ilā to 10:2
| إلى ÎL ilā for 10:12
| إلى ÎL ilā to 10:25
| إلى ÎL ilā to 10:25
| إلى ÎL ilā to 10:30
| إلى ÎL ilā to 10:35
| إلى ÎL ilā to 10:35
| إلى ÎL ilā to 10:74
| إلى ÎL ilā to 10:75
| إلى ÎL ilā to 10:87
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 10:98
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 11:3
| إلى ÎL ilā To 11:4
| إلى ÎL ilā için for 11:8
| إلى ÎL ilā before 11:23
| إلى ÎL ilā to 11:25
| إلى ÎL ilā to 11:36
| إلى ÎL ilā to 11:43
| إلى ÎL ilā (added) to 11:52
| إلى ÎL ilā to 11:70
| إلى ÎL ilā in 11:80
| إلى ÎL ilā in 11:88
| إلى ÎL ilā To 11:97
| إلى ÎL ilā to 11:113
| إلى ÎL ilā to 12:8
| إلى ÎL ilā to 12:46
| إلى ÎL ilā to 12:50
| إلى ÎL ilā to 12:62
| إلى ÎL ilā to 12:63
| إلى ÎL ilā to 12:81
| إلى ÎL ilā yalnız to 12:86
| إلى ÎL ilā to 12:108
| إلى ÎL ilā towards 13:14
| إلى ÎL ilā to 14:1
| إلى ÎL ilā to 14:1
| إلى ÎL ilā to 14:5
| إلى ÎL ilā kadar for 14:10
| إلى ÎL ilā [to] 14:28
| إلى ÎL ilā (is) to 14:30
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 14:44
| إلى ÎL ilā kadar till 15:35
| إلى ÎL ilā kadar till 15:36
| إلى ÎL ilā kadar Till 15:38
| إلى ÎL ilā to 15:58
| إلى ÎL ilā towards 15:88
| إلى ÎL ilā (uzak) to 16:7
| إلى ÎL ilā [towards] 16:48
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 16:61
| إلى ÎL ilā to 16:63
| إلى ÎL ilā to 16:68
| إلى ÎL ilā to 16:70
| إلى ÎL ilā towards 16:79
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 16:80
| إلى ÎL ilā to 16:87
| إلى ÎL ilā to 16:121
| إلى ÎL ilā to 16:125
| إلى ÎL ilā to 17:1
| إلى ÎL ilā for 17:4
| إلى ÎL ilā to 17:29
| إلى ÎL ilā to 17:42
| إلى ÎL ilā to 17:57
| إلى ÎL ilā kadar till 17:62
| إلى ÎL ilā to 17:67
| إلى ÎL ilā kadar till 17:78
| إلى ÎL ilā to 18:10
| إلى ÎL ilā to 18:16
| إلى ÎL ilā to 18:19
| إلى ÎL ilā to 18:36
| إلى ÎL ilā to 18:57
| إلى ÎL ilā to 18:63
| إلى ÎL ilā to 18:87
| إلى ÎL ilā to 19:23
| إلى ÎL ilā huzurunda to 19:85
| إلى ÎL ilā to 19:86
| إلى ÎL ilā to 20:22
| إلى ÎL ilā to 20:24
| إلى ÎL ilā to 20:38
| إلى ÎL ilā to 20:40
| إلى ÎL ilā to 20:43
| إلى ÎL ilā to 20:77
| إلى ÎL ilā to 20:86
| إلى ÎL ilā at 20:97
| إلى ÎL ilā with 20:115
| إلى ÎL ilā doğru towards 20:131
| إلى ÎL ilā to 21:13
| إلى ÎL ilā to 21:64
| إلى ÎL ilā (getirerek) to 21:71
| إلى ÎL ilā to 21:81
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 21:111
| إلى ÎL ilā to 22:4
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 22:5
| إلى ÎL ilā to 22:5
| إلى ÎL ilā to 22:15
| إلى ÎL ilā to 22:24
| إلى ÎL ilā to 22:24
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 22:33
| إلى ÎL ilā (is) at 22:33
| إلى ÎL ilā to 22:54
| إلى ÎL ilā to 22:67
| إلى ÎL ilā -ne to 23:23
| إلى ÎL ilā To 23:46
| إلى ÎL ilā to 23:50
| إلى ÎL ilā to 23:60
| إلى ÎL ilā to 23:73
| إلى ÎL ilā kadar till 23:100
| إلى ÎL ilā to 24:31
| إلى ÎL ilā to 24:46
| إلى ÎL ilā to 24:48
| إلى ÎL ilā to 24:51
| إلى ÎL ilā to 25:23
| إلى ÎL ilā to 25:34
| إلى ÎL ilā to 25:36
| إلى ÎL ilā [to] 25:45
| إلى ÎL ilā varan to 25:57
| إلى ÎL ilā to 25:71
| إلى ÎL ilā at 26:7
| إلى ÎL ilā for 26:13
| إلى ÎL ilā to 26:50
| إلى ÎL ilā to 26:52
| إلى ÎL ilā to 26:63
| إلى ÎL ilā to 27:12
| إلى ÎL ilā to 27:45
| إلى ÎL ilā [to] 28:7
| إلى ÎL ilā to 28:13
| إلى ÎL ilā to 28:24
| إلى ÎL ilā to 28:32
| إلى ÎL ilā at 28:38
| إلى ÎL ilā to 28:41
| إلى ÎL ilā to 28:44
| إلى ÎL ilā till 28:71
| إلى ÎL ilā till 28:72
| إلى ÎL ilā to 28:85
| إلى ÎL ilā to 28:87
| إلى ÎL ilā to 29:14
| إلى ÎL ilā to 29:26
| إلى ÎL ilā to 29:65
| إلى ÎL ilā to 30:47
| إلى ÎL ilā at 30:50
| إلى ÎL ilā kadar until 30:56
| إلى ÎL ilā to 31:21
| إلى ÎL ilā to 31:22
| إلى ÎL ilā to 31:24
| إلى ÎL ilā kadar for 31:29
| إلى ÎL ilā to 31:32
| إلى ÎL ilā to 32:5
| إلى ÎL ilā to 32:11
| إلى ÎL ilā to 32:27
| إلى ÎL ilā to 33:6
| إلى ÎL ilā to 33:43
| إلى ÎL ilā to 33:46
| إلى ÎL ilā for 33:53
| إلى ÎL ilā to 34:6
| إلى ÎL ilā towards 34:9
| إلى ÎL ilā to 34:31
| إلى ÎL ilā to 35:9
| إلى ÎL ilā of 35:15
| إلى ÎL ilā to 35:18
| إلى ÎL ilā kadar till 35:45
| إلى ÎL ilā (are up) to 36:8
| إلى ÎL ilā kadar for 36:44
| إلى ÎL ilā to 36:50
| إلى ÎL ilā to 36:51
| إلى ÎL ilā to 37:8
| إلى ÎL ilā to 37:23
| إلى ÎL ilā to 37:91
| إلى ÎL ilā to 37:99
| إلى ÎL ilā to 37:140
| إلى ÎL ilā kadar until 37:144
| إلى ÎL ilā (insan)a to 37:147
| إلى ÎL ilā kadar for 37:148
| إلى ÎL ilā to 38:22
| إلى ÎL ilā to 38:24
| إلى ÎL ilā kadar until 38:78
| إلى ÎL ilā kadar until 38:79
| إلى ÎL ilā kadar Until 38:81
| إلى ÎL ilā to 39:3
| إلى ÎL ilā to 39:7
| إلى ÎL ilā to 39:17
| إلى ÎL ilā at 39:23
| إلى ÎL ilā kadar for 39:42
| إلى ÎL ilā to 39:54
| إلى ÎL ilā to 39:71
| إلى ÎL ilā to 39:73
| إلى ÎL ilā to 40:10
| إلى ÎL ilā to 40:11
| إلى ÎL ilā To 40:24
| إلى ÎL ilā at 40:37
| إلى ÎL ilā to 40:41
| إلى ÎL ilā to 40:41
| إلى ÎL ilā to 40:42
| إلى ÎL ilā (is) to 40:43
| إلى ÎL ilā to 40:44
| إلى ÎL ilā [to] 40:69
| إلى ÎL ilā towards 41:11
| إلى ÎL ilā to 41:19
| إلى ÎL ilā to 41:33
| إلى ÎL ilā to 41:50
| إلى ÎL ilā aittir (is) to 42:10
| إلى ÎL ilā kadar for 42:14
| إلى ÎL ilā (there) for 42:44
| إلى ÎL ilā to 42:52
| إلى ÎL ilā To 42:53
| إلى ÎL ilā to 43:14
| إلى ÎL ilā to 43:46
| إلى ÎL ilā into 44:47
| إلى ÎL ilā to 45:15
| إلى ÎL ilā to 45:26
| إلى ÎL ilā to 45:28
| إلى ÎL ilā kadar until 46:5
| إلى ÎL ilā to 46:29
| إلى ÎL ilā to 46:30
| إلى ÎL ilā for 47:35
| إلى ÎL ilā to 48:12
| إلى ÎL ilā towards 48:15
| إلى ÎL ilā karşı to 48:16
| إلى ÎL ilā to 49:9
| إلى ÎL ilā at 50:6
| إلى ÎL ilā yanına to 51:26
| إلى ÎL ilā to 51:32
| إلى ÎL ilā to 51:38
| إلى ÎL ilā to 51:50
| إلى ÎL ilā (in)to 52:13
| إلى ÎL ilā to 53:10
| إلى ÎL ilā to 53:42
| إلى ÎL ilā to 54:6
| إلى ÎL ilā doğru towards 54:8
| إلى ÎL ilā için for 56:50
| إلى ÎL ilā into 57:9
| إلى ÎL ilā to 57:21
| إلى ÎL ilā to 58:1
| إلى ÎL ilā [to] 58:8
| إلى ÎL ilā [to] 58:14
| إلى ÎL ilā [to] 59:11
| إلى ÎL ilā to 60:10
| إلى ÎL ilā to 60:11
| إلى ÎL ilā to 61:7
| إلى ÎL ilā (yolunda) for 61:14
| إلى ÎL ilā to 62:8
| إلى ÎL ilā to 62:9
| إلى ÎL ilā to 63:8
| إلى ÎL ilā kadar for 63:10
| إلى ÎL ilā towards 65:11
| إلى ÎL ilā to 66:3
| إلى ÎL ilā to 66:4
| إلى ÎL ilā to 66:8
| إلى ÎL ilā [to] 67:19
| إلى ÎL ilā to 68:32
| إلى ÎL ilā kadar to 68:39
| إلى ÎL ilā to 68:42
| إلى ÎL ilā to 68:43
| إلى ÎL ilā doğru to 70:43
| إلى ÎL ilā to 71:1
| إلى ÎL ilā kadar for 71:4
| إلى ÎL ilā to 72:2
| إلى ÎL ilā to 73:15
| إلى ÎL ilā varan to 73:19
| إلى ÎL ilā Rabbinin To 75:12
| إلى ÎL ilā Towards 75:23
| إلى ÎL ilā To 75:30
| إلى ÎL ilā to 75:33
| إلى ÎL ilā varan to 76:29
| إلى ÎL ilā kadar For 77:22
| إلى ÎL ilā to 77:29
| إلى ÎL ilā to 77:30
| إلى ÎL ilā varan towards 78:39
| إلى ÎL ilā to 79:17
| إلى ÎL ilā [to] 79:18
| إلى ÎL ilā to 79:19
| إلى ÎL ilā aittir To 79:44
| إلى ÎL ilā at 80:24
| إلى ÎL ilā to 83:31
| إلى ÎL ilā (varan yolda) to 84:6
| إلى ÎL ilā to 84:9
| إلى ÎL ilā towards 88:17
| إلى ÎL ilā to 89:28
| إلى ÎL ilā to 96:8
ر ب ب|RBBبربكBRBKbirabbikeRabbininconcerning your Lord,1x
ر ب ب|RBB بربك BRBK birabbike Rabbin (is) your Lord 17:17
ر ب ب|RBB بربك BRBK birabbike Rabbin (is) your Lord 17:65
ر ب ب|RBB بربك BRBK birabbike Rabbin your Lord, 25:31
ر ب ب|RBB بربك BRBK birabbike Rabbinin concerning your Lord, 41:53
ر ب ب|RBB بربك BRBK birabbike Rabbine karşı concerning your Lord 82:6
ر ب ب|RBBربRBrabbiRabbinin(of the) Lord3x
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi the Lord 1:2
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord" 2:126
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord" 2:260
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 3:35
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord," 3:36
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord" 3:38
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord" 3:40
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord" 3:41
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord" 3:47
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Ya Rabbi """O my Lord!" 5:25
ر ب ب|RBB رب RB rabbe Rabbi (the) Lord 5:28
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi Lord 6:45
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi Lord 6:162
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi iken (is) the Lord 6:164
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi Lord 7:54
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 7:61
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 7:67
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 7:104
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine Lord 7:122
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 7:143
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 7:151
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 7:155
ر ب ب|RBB رب RB rabbu rabbidir (is the) Lord 9:129
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi Lord 10:10
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi'ndendir (the) Lord 10:37
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 11:45
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 11:47
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord," 12:33
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord, 12:101
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi (is) the Lord 13:16
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 14:35
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord! 14:36
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord! 14:40
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 15:36
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 15:39
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 17:24
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 17:80
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbinden (the) Lord 17:102
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir (is) the Lord 18:14
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 19:4
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim my Lord 19:4
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim my Lord, 19:6
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 19:8
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 19:10
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir Lord 19:65
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 20:25
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim my Lord, 20:84
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 20:114
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 20:125
ر ب ب|RBB رب RB rabbi sahibi Lord 21:22
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir (is the) Lord 21:56
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 21:89
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 21:112
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 23:26
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord," 23:29
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 23:39
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi (is the) Lord 23:86
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 23:93
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord, 23:94
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 23:97
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord! 23:98
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 23:99
ر ب ب|RBB رب RB rabbu rabbidir (the) Lord 23:116
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 23:118
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi Teacher 25:30
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 26:12
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbinin (of the) Lord 26:16
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi (is the) Lord 26:23
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir """Lord" 26:24
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir """Lord" 26:28
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine Lord 26:48
ر ب ب|RBB رب RB rabbe Rabbi (the) Lord 26:77
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord! 26:83
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine (the) Lord 26:109
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 26:117
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine (the) Lord 26:127
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine (the) Lord 26:145
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine (the) Lord 26:164
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord! 26:169
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine (the) Lord 26:180
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbinin (of the) Lord 26:192
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 27:8
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 27:19
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir (the) Lord 27:26
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord," 27:44
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 27:44
ر ب ب|RBB رب RB rabbe Rabbine (the) Lord 27:91
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 28:16
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 28:17
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 28:21
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 28:24
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi (the) Lord 28:30
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 28:33
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 29:30
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi- (the) Lord 32:2
ر ب ب|RBB رب RB rabbin Rab- a Lord 36:58
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir Lord 37:5
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord 37:100
ر ب ب|RBB رب RB rabbi sahibi (the) Lord 37:180
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 37:182
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 38:35
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir Lord 38:66
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 38:79
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 39:75
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi (the) Lord 40:64
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 40:65
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir (is the) Lord 41:9
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbinin (of the) Lord 43:46
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (to the) Lord, 43:82
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 43:82
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi Teacher 43:88
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbidir Lord 44:7
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 45:36
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) lord 45:36
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord," 46:15
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi (is the) Lord 53:49
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir Lord 55:17
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi- (the) Lord 56:80
ر ب ب|RBB رب RB rabbe Rabbi (the) Lord 59:16
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 63:10
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 66:11
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 69:43
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 71:5
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 71:21
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 71:26
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord! 71:28
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir (The) Lord 73:9
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi Lord 78:37
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi Lord 81:29
ر ب ب|RBB رب RB rabbe Rabbine (the) Lord 106:3
ر ب ب|RBBربكRBKrabbukeRabbinin(from) your Lord71x
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 2:30
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine (to) your Lord 2:61
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine (to) your Lord 2:68
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine (to) your Lord 2:69
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine (to) your Lord 2:70
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 2:147
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord. 2:149
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbini your Lord 3:41
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 3:60
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 5:64
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 5:67
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 5:68
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin your Lord 5:112
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 6:83
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 6:106
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 6:112
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin your Lord 6:114
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 6:115
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 6:117
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 6:119
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord - 6:126
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 6:128
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 6:131
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin (is) your Lord 6:132
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 6:145
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin your Lord 6:158
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord? 6:158
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 6:158
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 6:165
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine your Lord 7:134
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord - 7:137
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 7:153
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 7:167
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 7:167
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin (by) your Lord 7:172
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbini your Lord 7:205
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord, 7:206
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin your Lord 8:5
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 8:12
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin tarafından your Lord, 10:19
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 10:33
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord 10:61
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 10:93
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinden your Lord, 10:94
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 10:96
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 10:99
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 11:17
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke senin Rabbin your Lord, 11:66
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 11:76
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 11:81
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin your Lord. 11:83
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (the) command (of) your Lord. 11:101
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (is) the seizure (of) your Lord 11:102
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin what your Lord wills. 11:107
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 11:107
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin what your Lord wills - 11:108
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin your Lord, 11:110
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 11:111
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord, 11:117
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord (had) willed 11:118
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin your Lord has bestowed Mercy, 11:119
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (the) Word of your Lord, 11:119
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin And your Lord is not 11:123
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 12:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 12:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike efendin(kralın)ın "your master.""" 12:42
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike efendine your lord, 12:50
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord 13:1
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 13:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbinin your Lord 13:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord 13:19
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbindir your Lord, 15:25
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord said 15:28
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 15:86
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini (of) your Lord 15:98
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine your Lord 15:99
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord? 16:33
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 16:68
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbiki Rabbinin (of) your Lord 16:69
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord 16:102
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 16:110
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 16:110
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 16:119
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 16:119
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 16:124
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 16:125
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 16:125
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord. 17:20
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 17:20
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord, 17:23
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinden your Lord, 17:28
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 17:30
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord, 17:38
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin (from) your Lord 17:39
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbini your Lord 17:46
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 17:57
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 17:60
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 17:79
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord. 17:87
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbini your Lord 18:24
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord. 18:27
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord 18:46
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike senin Rabbine your Lord 18:48
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 18:49
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 18:82
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinden your Lord. 18:82
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 19:2
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke senin Rabbin your Lord, 19:9
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbiki Rabbinin (from) your Lord, 19:19
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuki Rabbin your Lord, 19:21
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuki Rabbin your Lord 19:24
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord. 19:64
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 19:64
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord 19:71
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord 19:76
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke senin Rabbinim your Lord, 20:12
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike senin Rabbinin (of) your Lord, 20:47
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord. 20:47
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin your Lord, 20:129
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini (of) your Lord 20:130
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 20:131
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 21:46
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord 22:47
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord, 22:54
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbine your Lord. 22:67
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 23:72
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord 25:16
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 25:20
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini your Lord 25:45
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 25:54
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 26:9
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord called 26:10
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 26:68
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 26:104
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 26:122
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 26:140
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 26:159
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 26:175
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 26:191
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 27:73
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 27:74
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 27:78
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin And your Lord is not 27:93
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord, 28:32
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord 28:46
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 28:59
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord. 28:86
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbine your Lord. 28:87
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 29:10
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin your Lord 32:3
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 32:25
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord. 33:2
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord 34:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin (be to) your Lord, 37:180
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 38:9
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 38:71
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 40:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini (of) your Lord 40:55
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord, 41:38
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 41:43
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord, 41:45
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin (is) your Lord 41:46
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord 42:14
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord? 43:32
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 43:32
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord 43:35
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine your Lord 43:49
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin "your Lord.""" 43:77
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord. 44:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord. 44:57
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 45:17
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini (of) your Lord, 50:39
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuki Rabbin your Lord. 51:30
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin by your Lord 51:34
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 52:7
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 52:29
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 52:37
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 52:48
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini (of) your Lord 52:48
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 53:30
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbinin your Lord 53:32
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike senin Rabbine your Lord 53:42
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 53:55
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 55:27
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 55:78
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 56:74
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 56:96
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 68:2
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 68:7
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord, 68:19
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 68:48
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 69:17
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 69:52
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 73:8
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 73:20
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 74:31
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike your Lord, 75:12
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinedir your Lord 75:30
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 76:24
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 76:25
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord, 78:36
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbine your Lord 79:19
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbine your Lord 79:44
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbine your Lord 84:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 85:12
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 87:1
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 89:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 89:13
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 89:14
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbine your Lord 89:22
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbiki Rabbine your Lord 89:28
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 93:3
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 93:5
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 93:11
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabb'ine your Lord 94:8
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 96:1
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinedir your Lord 96:8
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 99:5
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin your Lord 105:1
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini (of) your Lord 110:3
ر ب ب|RBBربهRBHrabbihiRabbinin(before) his Lord18x
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- his Lord 2:37
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin his Lord. 2:112
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord 2:124
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord 2:131
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi his Lord, 2:258
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- His Lord 2:275
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbi olan his Lord, 2:282
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbi olan his Lord. 2:283
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- his Lord 2:285
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord, 3:38
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- "his Lord?""" 6:37
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) its Lord, 7:58
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi "his Lord?""" 7:75
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord 7:142
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord, 7:143
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord 7:143
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinden "his Lord?""" 10:20
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinden his Lord, 11:17
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine (to) his Lord 11:45
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord. 12:24
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord, 12:34
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu efendisine (to) his master 12:41
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi efendisine (to) his master, 12:42
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- "his Lord?""" 13:7
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- "his Lord?""" 13:27
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord 15:56
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord. 18:50
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord, 18:57
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine his Lord, 18:87
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine (with) his Lord, 18:110
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine (of) his Lord 18:110
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine (to) his Lord 19:3
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbleri- his Lord 19:55
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine (to) his Lord 20:74
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord, 20:121
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord, 20:122
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord. 20:127
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbin- "his Lord?""" 20:133
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine (to) his Lord, 21:83
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine (to) his Lord, 21:89
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin his Lord. 22:30
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin his Lord. 23:117
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine his Lord 25:55
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine his Lord 25:57
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- "his Lord?""" 29:50
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord, 32:22
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord. 34:12
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine (to) his Lord 37:84
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbinden (of) his Lord 38:24
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord, 38:41
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord 39:8
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord? 39:9
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- his Lord. 39:22
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord. 40:26
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord, 44:22
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- his Lord 47:14
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord 53:18
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord, 54:10
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (before) his Lord 55:46
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu onun Rabbi his Lord, 66:5
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- his Lord, 68:49
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord, 68:50
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbini (of) his Lord, 72:17
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine his Lord 73:19
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine his Lord 76:29
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine his Lord 78:39
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord 79:16
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (before) his Lord, 79:40
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbi his Lord 84:15
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord 87:15
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord 89:15
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord, 92:20
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord. 98:8
ر ب ب|RBBربهاRBHErabbihāRabbinin(of) her Lord5x
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbuhā Rabbi her Lord 3:37
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbihā Rabbinin of its Lord. 14:25
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbihā Rabbinin (of) its Lord 39:69
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbihā Rabbinin (of) its Lord. 46:25
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbihā Rabbinin (of) its Lord 65:8
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbihā Rabbinin (of) her Lord 66:12
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbihā Rabbine their Lord 75:23


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}