» 19 / Meryem  85:

Kuran Sırası: 19
İniş Sırası: 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 » 19 / Meryem  Suresi: 85
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَوْمَ (YVM) = yevme : o gün
2. نَحْشُرُ (NḪŞR) = neHşuru : toplayacağız
3. الْمُتَّقِينَ (ELMTGYN) = l-mutteḳīne : muttakileri (sakınanları)
4. إِلَى (ÎL) = ilā : huzurunda
5. الرَّحْمَٰنِ (ELRḪMN) = r-raHmāni : Rahmanın
6. وَفْدًا (VFD̃E) = vefden : konuk olarak
o gün | toplayacağız | muttakileri (sakınanları) | huzurunda | Rahmanın | konuk olarak |

[YVM] [ḪŞR] [VGY] [] [RḪM] [VFD̃]
YVM NḪŞR ELMTGYN ÎL ELRḪMN VFD̃E

yevme neHşuru l-mutteḳīne ilā r-raHmāni vefden
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا

 » 19 / Meryem  Suresi: 85
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme o gün (The) Day
نحشر ح ش ر | ḪŞR NḪŞR neHşuru toplayacağız We will gather
المتقين و ق ي | VGY ELMTGYN l-mutteḳīne muttakileri (sakınanları) the righteous
إلى | ÎL ilā huzurunda to
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahmanın the Most Gracious
وفدا و ف د | VFD̃ VFD̃E vefden konuk olarak (as) a delegation

19:85 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

o gün | toplayacağız | muttakileri (sakınanları) | huzurunda | Rahmanın | konuk olarak |

[YVM] [ḪŞR] [VGY] [] [RḪM] [VFD̃]
YVM NḪŞR ELMTGYN ÎL ELRḪMN VFD̃E

yevme neHşuru l-mutteḳīne ilā r-raHmāni vefden
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا

[ي و م] [ح ش ر] [و ق ي] [] [ر ح م] [و ف د]

 » 19 / Meryem  Suresi: 85
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme o gün (The) Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
نحشر ح ش ر | ḪŞR NḪŞR neHşuru toplayacağız We will gather
Nun,Ha,Şın,Re,
50,8,300,200,
V – 1st person plural imperfect verb
فعل مضارع
المتقين و ق ي | VGY ELMTGYN l-mutteḳīne muttakileri (sakınanları) the righteous
Elif,Lam,Mim,Te,Gaf,Ye,Nun,
1,30,40,400,100,10,50,
N – accusative masculine plural (form VIII) active participle
اسم منصوب
إلى | ÎL ilā huzurunda to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahmanın the Most Gracious
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
وفدا و ف د | VFD̃ VFD̃E vefden konuk olarak (as) a delegation
Vav,Fe,Dal,Elif,
6,80,4,1,
N – accusative masculine indefinite verbal noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَوْمَ: o gün | نَحْشُرُ: toplayacağız | الْمُتَّقِينَ: muttakileri (sakınanları) | إِلَى: huzurunda | الرَّحْمَٰنِ: Rahmanın | وَفْدًا: konuk olarak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يوم YWM o gün | نحشر NḪŞR toplayacağız | المتقين ELMTGYN muttakileri (sakınanları) | إلى ÎL huzurunda | الرحمن ELRḪMN Rahmanın | وفدا WFD̃E konuk olarak |
Kırık Meal (Okunuş) : |yevme: o gün | neHşuru: toplayacağız | l-mutteḳīne: muttakileri (sakınanları) | ilā: huzurunda | r-raHmāni: Rahmanın | vefden: konuk olarak |
Kırık Meal (Transcript) : |YVM: o gün | NḪŞR: toplayacağız | ELMTGYN: muttakileri (sakınanları) | ÎL: huzurunda | ELRḪMN: Rahmanın | VFD̃E: konuk olarak |
Abdulbaki Gölpınarlı : O gün, çekinenleri bölük bölük, rahmânın huzurunda haşrederiz.
Adem Uğur : Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda toplayacağımız gün.
Ahmed Hulusi : Korunmuş olanları, ikrama nail olmuşlar olarak Rahman'a haşrettiğimiz süreçte!
Ahmet Tekin : Takvâ sahiplerini, Allah’a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunanları, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minleri Rahmet sahibi Rahman olan Allah’ın huzuruna, Cennet’e heyet halinde toplayıp getireceğimiz gün, kimse şefaatten nasiplenemeyecek.
Ahmet Varol : Takva sahiplerini heyet halinde Rahman'ın huzuruna topladığımız gün,
Ali Bulaç : Takva sahiplerini bir heyet halinde Rahman (olan Allah'ın huzurun)a toplayacağımız gün,
Ali Fikri Yavuz : Takva sahiplerini, elçiler gibi Rahman’ın huzuruna toplayacağımız gün,
Bekir Sadak : (85-86) Sakinanlari o gun Rahman'in huzurunda O'na gelmis konuklar olarak toplariz, suclulari suya goturur gibi cehenneme sureriz.
Celal Yıldırım : O gün Allah'tan korkup kötülüklerden sakınanları Rahmân'a gönderilen konuk heyet olarak toplayacağız..
Diyanet İşleri : (85-86) Allah’a karşı gelmekten sakınanları Rahmân’ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün!
Diyanet İşleri (eski) : (85-86) sakınanları o gün Rahman'ın huzurunda O'na gelmiş konuklar olarak toplarız, suçluları suya götürür gibi cehenneme süreriz.
Diyanet Vakfi : (85-87) Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız, günahkârları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahmân nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir.
Edip Yüksel : Erdemlileri, Rahman'ın huzurunda konuk grupları halinde toplayacağımız,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O gün, takva sahiplerini, heyet olarak Rahmân'ın huzuruna toplayacağız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Takva sahiplerini bir heyet halinde Rahman'ın huzurunda toplayacağımız gün,
Elmalılı Hamdi Yazır : Müttekîleri vefd halinde (bir mes'us olarak) huzuru rahmana cem'edeceğimiz gün
Fizilal-il Kuran : O gün kötülükten sakınanları seçkin konuklara yaraşır bir saygınlıkla, rahmeti bol olan Allah'ın huzurunda biraraya getiririz.
Gültekin Onan : Takva sahiplerini bir heyet halinde Rahmana toplayacağımız gün,
Hakkı Yılmaz : "O gün Allah'ın koruması altına girmiş kişileri, Rahmân'a [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a] binekli heyetler hâlinde; krala giden elçi ihtişamıyla toplayacağız. "
Hasan Basri Çantay : (85-86) Müttakıyleri O çok esirgeyici (Allahın) huzuruna (süvari elçiler gibi) toplayacağımız, günahkârları ise susuz olarak cehenneme süreceğimiz gün,
Hayrat Neşriyat : O gün, takvâ sâhiblerini (kendilerine ikramda bulunmak için) hey’et hâlinde Rahmân’ın huzûruna toplarız.
İbni Kesir : O gün muttakileri Rahman'ın huzurunda, O'na gelmiş konuklar olarak toplarız.
İskender Evrenosoğlu : O gün muttakileri (takva sahiplerini), Rahmân'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz (toplayacağız).
Muhammed Esed : Allah'tan yana sorumluluk bilinci taşıyanları, onurlu konuklar olarak O sınırsız rahmet Sahibi'nin huzurunda topladığımız Gün,
Ömer Nasuhi Bilmen : Yâd et o günü ki, müttakileri Rahmân'a bir elçi cemaatı halinde göndereceğiz.
Ömer Öngüt : Muttakileri o gün Rahman'ın huzurunda O'na gelmiş konuklar olarak toplarız.
Şaban Piriş : O gün, muttakileri konuk olarak Rahman’ın huzurunda toplarız.
Suat Yıldırım : Gün gelecek, Allah’ı sayıp haramlardan sakınan müttakileri, Rahman tarafından ağırlanacak konuk heyet olarak toplayacağız.
Süleyman Ateş : Korunanları, binek üzerinde ikram ile Rahmân'a götürdüğümüz gün,
Tefhim-ul Kuran : Takva sahiplerini bir heyet halinde Rahman (olan Allah'ın huzuran) a toplayacağımız gün,
Ümit Şimşek : O gün takvâ sahiplerini şerefli bir heyet halinde Rahmân'ın huzurunda toplarız.
Yaşar Nuri Öztürk : Gün olur, o sakınanları biz, Rahman'ın huzurunda heyet halinde toplarız.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}