» 19 / Meryem  42:

Kuran Sırası: 19
İniş Sırası: 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 » 19 / Meryem  Suresi: 42
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِذْ (ÎZ̃) = iƶ : hani
2. قَالَ (GEL) = ḳāle : demişti ki
3. لِأَبِيهِ (LÊBYH) = liebīhi : babasına
4. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
5. أَبَتِ (ÊBT) = ebeti : babacığım
6. لِمَ (LM) = lime : niçin?
7. تَعْبُدُ (TABD̃) = teǎ'budu : tapıyorsun
8. مَا (ME) = mā : şeylere
9. لَا (LE) = lā :
10. يَسْمَعُ (YSMA) = yesmeǔ : işitmeyen
11. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
12. يُبْصِرُ (YBṦR) = yubSiru : görmeyen
13. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
14. يُغْنِي (YĞNY) = yuğnī : yararı olmayan
15. عَنْكَ (ANK) = ǎnke : sana
16. شَيْئًا (ŞYÙE) = şey'en : hiçbir
hani | demişti ki | babasına | EY/HEY/AH | babacığım | niçin? | tapıyorsun | şeylere | | işitmeyen | ve | görmeyen | ve | yararı olmayan | sana | hiçbir |

[] [GVL] [EBV] [Y] [EBV] [] [ABD̃] [] [] [SMA] [] [BṦR] [] [ĞNY] [] [ŞYE]
ÎZ̃ GEL LÊBYH YE ÊBT LM TABD̃ ME LE YSMA VLE YBṦR VLE YĞNY ANK ŞYÙE

ḳāle liebīhi ebeti lime teǎ'budu yesmeǔ ve lā yubSiru ve lā yuğnī ǎnke şey'en
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا

 » 19 / Meryem  Suresi: 42
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إذ | ÎZ̃ hani When
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle demişti ki he said
لأبيه ا ب و | EBV LÊBYH liebīhi babasına to his father,
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أبت ا ب و | EBV ÊBT ebeti babacığım my father
لم | LM lime niçin? Why
تعبد ع ب د | ABD̃ TABD̃ teǎ'budu tapıyorsun (do) you worship
ما | ME şeylere that which
لا | LE not
يسمع س م ع | SMA YSMA yesmeǔ işitmeyen hears
ولا | VLE ve lā ve and not
يبصر ب ص ر | BṦR YBṦR yubSiru görmeyen sees
ولا | VLE ve lā ve and not
يغني غ ن ي | ĞNY YĞNY yuğnī yararı olmayan benefits
عنك | ANK ǎnke sana [to] you
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en hiçbir (in) anything?

19:42 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

hani | demişti ki | babasına | EY/HEY/AH | babacığım | niçin? | tapıyorsun | şeylere | | işitmeyen | ve | görmeyen | ve | yararı olmayan | sana | hiçbir |

[] [GVL] [EBV] [Y] [EBV] [] [ABD̃] [] [] [SMA] [] [BṦR] [] [ĞNY] [] [ŞYE]
ÎZ̃ GEL LÊBYH YE ÊBT LM TABD̃ ME LE YSMA VLE YBṦR VLE YĞNY ANK ŞYÙE

ḳāle liebīhi ebeti lime teǎ'budu yesmeǔ ve lā yubSiru ve lā yuğnī ǎnke şey'en
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا

[] [ق و ل] [ا ب و] [ي] [ا ب و] [] [ع ب د] [] [] [س م ع] [] [ب ص ر] [] [غ ن ي] [] [ش ي ا]

 » 19 / Meryem  Suresi: 42
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إذ | ÎZ̃ hani When
,Zel,
,700,
T – time adverb
ظرف زمان
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle demişti ki he said
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لأبيه ا ب و | EBV LÊBYH liebīhi babasına to his father,
Lam,,Be,Ye,He,
30,,2,10,5,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine singular noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
جار ومجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أبت ا ب و | EBV ÊBT ebeti babacığım my father
,Be,Te,
,2,400,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – accusative masculine singular noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
أداة نداء
اسم منصوب والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لم | LM lime niçin? Why
Lam,Mim,
30,40,
P – prefixed preposition lām
INTG – interrogative noun
جار ومجرور
تعبد ع ب د | ABD̃ TABD̃ teǎ'budu tapıyorsun (do) you worship
Te,Ayn,Be,Dal,
400,70,2,4,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ما | ME şeylere that which
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يسمع س م ع | SMA YSMA yesmeǔ işitmeyen hears
Ye,Sin,Mim,Ayn,
10,60,40,70,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يبصر ب ص ر | BṦR YBṦR yubSiru görmeyen sees
Ye,Be,Sad,Re,
10,2,90,200,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يغني غ ن ي | ĞNY YĞNY yuğnī yararı olmayan benefits
Ye,Ğayn,Nun,Ye,
10,1000,50,10,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
عنك | ANK ǎnke sana [to] you
Ayn,Nun,Kef,
70,50,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en hiçbir (in) anything?
Şın,Ye,,Elif,
300,10,,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِذْ: hani | قَالَ: demişti ki | لِأَبِيهِ: babasına | يَا: EY/HEY/AH | أَبَتِ: babacığım | لِمَ: niçin? | تَعْبُدُ: tapıyorsun | مَا: şeylere | لَا: | يَسْمَعُ: işitmeyen | وَلَا: ve | يُبْصِرُ: görmeyen | وَلَا: ve | يُغْنِي: yararı olmayan | عَنْكَ: sana | شَيْئًا: hiçbir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إذ ÎZ̃ hani | قال GEL demişti ki | لأبيه LÊBYH babasına | يا YE EY/HEY/AH | أبت ÊBT babacığım | لم LM niçin? | تعبد TABD̃ tapıyorsun | ما ME şeylere | لا LE | يسمع YSMA işitmeyen | ولا WLE ve | يبصر YBṦR görmeyen | ولا WLE ve | يغني YĞNY yararı olmayan | عنك ANK sana | شيئا ŞYÙE hiçbir |
Kırık Meal (Okunuş) : |: hani | ḳāle: demişti ki | liebīhi: babasına | : EY/HEY/AH | ebeti: babacığım | lime: niçin? | teǎ'budu: tapıyorsun | : şeylere | : | yesmeǔ: işitmeyen | ve lā: ve | yubSiru: görmeyen | ve lā: ve | yuğnī: yararı olmayan | ǎnke: sana | şey'en: hiçbir |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎZ̃: hani | GEL: demişti ki | LÊBYH: babasına | YE: EY/HEY/AH | ÊBT: babacığım | LM: niçin? | TABD̃: tapıyorsun | ME: şeylere | LE: | YSMA: işitmeyen | VLE: ve | YBṦR: görmeyen | VLE: ve | YĞNY: yararı olmayan | ANK: sana | ŞYÙE: hiçbir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Hani o atasına ata demişti, ne diye taparsın duymaz, görmez, senden hiçbir şeyi gideremez şeylere?
Adem Uğur : Bir zaman o babasına dedi ki: Babacığım! Duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın?
Ahmed Hulusi : (İbrahim) babasına demişti ki: "Ey babacığım. . . İşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeye niçin tapınıyorsun?"
Ahmet Tekin : Hani babasına: 'Babacığım, niçin hiçbir şey duymayan, hiçbir şey görmeyen, sana gelen bir kötülüğü engelleyemeyen şeylere tapıyorsun?' dedi.
Ahmet Varol : Hani o babasına şöyle demişti: 'Ey babacığım! Duymayan, görmeyen ve senden bir şeyi gidermeyen şeylere niçin tapıyorsun?
Ali Bulaç : Hani babasına demişti: "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir şeyden bağımsızlaştırmayan şeylere niye tapıyorsun?
Ali Fikri Yavuz : Bir vakit (İbrahim) babasına şöyle demişti: “- Ey babam! İşitmez, görmez ve sana hiç bir faydası olmaz şeylere niçin tapıyorsun?
Bekir Sadak : Babasina soyle demisti: «Babacigim! sitmeyen, gormeyen ve sana bir faydasi olmayan seylere nicin tapiyorsun?»
Celal Yıldırım : Hani bir zaman o babasına (şöyle) demişti: Babacığım, hiç işitmeyen, görmeyen ve sana hiç yararı olmayan şeylere niçin tapıyorsun ?
Diyanet İşleri : Hani babasına şöyle demişti: “Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?”
Diyanet İşleri (eski) : Babasına şöyle demişti: 'Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?'
Diyanet Vakfi : Bir zaman o babasına dedi ki: Babacığım! Duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın?
Edip Yüksel : Babasına, 'Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir yararı dokunmayan şeylere niye tapıyorsun,' demişti.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O, bir zaman babasına şöyle demişti: «Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir zaman babasına şöyle demişti: «Babacığım, o işitmeyen, görmeyen ve sana hiç faydası olmayan şeytana niçin tapıyorsun?
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir vakıt babasına demişti: â babacığım! o işitmez görmez ve sana hiç faidesi olmaz şeylere niçin taparsın
Fizilal-il Kuran : Hani babasına dedi ki; «Ey babacığım, niye işitemeyen, göremeyen ve sana hiçbir yararı olmayan putlara tapıyorsun.»
Gültekin Onan : Hani babasına demişti: "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir şeyden bağımsızlaştırmayan şeylere niye tapıyorsun?
Hakkı Yılmaz : (42-45) Bir zaman o, babasına: “Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin kulluk ediyorsun? Babacığım! Şüphesiz sana gelmeyen bir bilgi bana geldi. O hâlde bana uy da, sana dosdoğru bir yolu göstereyim. Babacığım! Şeytana kulluk etme. Şüphesiz şeytan Rahmân'a [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a] âsi oldu. Babacığım! Şüphesiz ben, sana Rahmân'dan [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan] bir azap dokunur da şeytan için bir yol gösteren, koruyan, yardım eden bir yakın olursun diye korkuyorum” demişti.
Hasan Basri Çantay : Bir vakit o, babasına (şöyle) demişdi: «Ey babam, işitmez, görmez, sana hiç bir fâidesi olmaz şeylere neye tapıyorsun»?
Hayrat Neşriyat : Hani babasına şöyle demişti: 'Ey babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana bir fayda vermeyen şeylere niçin tapıyorsun?'
İbni Kesir : Hani babasına demişti ki: Babacığım; işitmeyen, görmeyen ve sana hiç bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?
İskender Evrenosoğlu : İbrâhîm (A.S), babasına dedi ki: “Ey babacığım! İşitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir (şekilde bir) şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun?”
Muhammed Esed : Hani o babasına "Ey babacığım!" demişti, "Ne işiten, ne gören ve ne de sana bir yarar sağlayabilen şeylere niçin tapınıyorsun?"
Ömer Nasuhi Bilmen : Bir vakit ki, babasına demişti: «Ey babacığım! Ne için işitmez, görmez ve seni hiçbir ihtiyaçtan kurtaramaz bir şeye taparsın?»
Ömer Öngüt : Hani babasına demişti ki: “Babacığım! İşitmeyen, görmeyen, sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?”
Şaban Piriş : -Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin kulluk ediyorsun?
Suat Yıldırım : Zamanı geldi, babasına: "Babacığım, dedi, niçin işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bu putlara tapıyorsun?"
Süleyman Ateş : Babasına demişti ki: "Babacığım, işitmeyen görmeyen ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin tapıyorsun?"
Tefhim-ul Kuran : Hani babasına demişti: «Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir şeyden bağımsızlaştırmayan şeylere niye tapıyorsun?»
Ümit Şimşek : Hani o babasına demişti ki: 'Babacığım, işitmeyen, görmeyen, senin bir ihtiyacını gidermeyen şeylere niçin ibadet ediyorsun?
Yaşar Nuri Öztürk : Hani, babasına demişti ki: "Babacığım; işitmeyen, görmeyen, sana hiçbir yarar sağlamayan şeylere niçin kulluk ediyorsun?"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}