» 19 / Meryem  43:

Kuran Sırası: 19
İniş Sırası: 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 » 19 / Meryem  Suresi: 43
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَبَتِ (ÊBT) = ebeti : babacığım
3. إِنِّي (ÎNY) = innī : bana
4. قَدْ (GD̃) = ḳad : elbette
5. جَاءَنِي (CEÙNY) = cā'enī : bana geldi
6. مِنَ (MN) = mine :
7. الْعِلْمِ (ELALM) = l-ǐlmi : bir bilgi
8. مَا (ME) = mā :
9. لَمْ (LM) = lem :
10. يَأْتِكَ (YÊTK) = ye'tike : sana gelmeyen
11. فَاتَّبِعْنِي (FETBANY) = fettebiǎ'nī : bana uy
12. أَهْدِكَ (ÊHD̃K) = ehdike : seni ileteyim
13. صِرَاطًا (ṦREŦE) = SirāTen : bir yola
14. سَوِيًّا (SVYE) = seviyyen : düzgün
EY/HEY/AH | babacığım | bana | elbette | bana geldi | | bir bilgi | | | sana gelmeyen | bana uy | seni ileteyim | bir yola | düzgün |

[Y] [EBV] [] [] [CYE] [] [ALM] [] [] [ETY] [TBA] [HD̃Y] [ṦRŦ] [SVY]
YE ÊBT ÎNY GD̃ CEÙNY MN ELALM ME LM YÊTK FETBANY ÊHD̃K ṦREŦE SVYE

ebeti innī ḳad cā'enī mine l-ǐlmi lem ye'tike fettebiǎ'nī ehdike SirāTen seviyyen
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا

 » 19 / Meryem  Suresi: 43
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أبت ا ب و | EBV ÊBT ebeti babacığım my father
إني | ÎNY innī bana Indeed, [I]
قد | GD̃ ḳad elbette verily
جاءني ج ي ا | CYE CEÙNY cā'enī bana geldi (has) come to me
من | MN mine of
العلم ع ل م | ALM ELALM l-ǐlmi bir bilgi the knowledge
ما | ME what
لم | LM lem not
يأتك ا ت ي | ETY YÊTK ye'tike sana gelmeyen came to you,
فاتبعني ت ب ع | TBA FETBANY fettebiǎ'nī bana uy "so follow me;"
أهدك ه د ي | HD̃Y ÊHD̃K ehdike seni ileteyim I will guide you
صراطا ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦE SirāTen bir yola (to) the path
سويا س و ي | SVY SVYE seviyyen düzgün even.

19:43 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | babacığım | bana | elbette | bana geldi | | bir bilgi | | | sana gelmeyen | bana uy | seni ileteyim | bir yola | düzgün |

[Y] [EBV] [] [] [CYE] [] [ALM] [] [] [ETY] [TBA] [HD̃Y] [ṦRŦ] [SVY]
YE ÊBT ÎNY GD̃ CEÙNY MN ELALM ME LM YÊTK FETBANY ÊHD̃K ṦREŦE SVYE

ebeti innī ḳad cā'enī mine l-ǐlmi lem ye'tike fettebiǎ'nī ehdike SirāTen seviyyen
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا

[ي] [ا ب و] [] [] [ج ي ا] [] [ع ل م] [] [] [ا ت ي] [ت ب ع] [ه د ي] [ص ر ط] [س و ي]

 » 19 / Meryem  Suresi: 43
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أبت ا ب و | EBV ÊBT ebeti babacığım my father
,Be,Te,
,2,400,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – accusative masculine singular noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
أداة نداء
اسم منصوب والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إني | ÎNY innī bana Indeed, [I]
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
قد | GD̃ ḳad elbette verily
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
جاءني ج ي ا | CYE CEÙNY cā'enī bana geldi (has) come to me
Cim,Elif,,Nun,Ye,
3,1,,50,10,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 1st person singular object pronoun
فعل ماض والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN mine of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
العلم ع ل م | ALM ELALM l-ǐlmi bir bilgi the knowledge
Elif,Lam,Ayn,Lam,Mim,
1,30,70,30,40,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
ما | ME what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
لم | LM lem not
Lam,Mim,
30,40,
NEG – negative particle
حرف نفي
يأتك ا ت ي | ETY YÊTK ye'tike sana gelmeyen came to you,
Ye,,Te,Kef,
10,,400,20,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فاتبعني ت ب ع | TBA FETBANY fettebiǎ'nī bana uy "so follow me;"
Fe,Elif,Te,Be,Ayn,Nun,Ye,
80,1,400,2,70,50,10,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine singular (form VIII) imperative verb
PRON – 1st person singular object pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أهدك ه د ي | HD̃Y ÊHD̃K ehdike seni ileteyim I will guide you
,He,Dal,Kef,
,5,4,20,
V – 1st person singular imperfect verb, jussive mood
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
صراطا ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦE SirāTen bir yola (to) the path
Sad,Re,Elif,Tı,Elif,
90,200,1,9,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
سويا س و ي | SVY SVYE seviyyen düzgün even.
Sin,Vav,Ye,Elif,
60,6,10,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَبَتِ: babacığım | إِنِّي: bana | قَدْ: elbette | جَاءَنِي: bana geldi | مِنَ: | الْعِلْمِ: bir bilgi | مَا: | لَمْ: | يَأْتِكَ: sana gelmeyen | فَاتَّبِعْنِي: bana uy | أَهْدِكَ: seni ileteyim | صِرَاطًا: bir yola | سَوِيًّا: düzgün |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أبت ÊBT babacığım | إني ÎNY bana | قد GD̃ elbette | جاءني CEÙNY bana geldi | من MN | العلم ELALM bir bilgi | ما ME | لم LM | يأتك YÊTK sana gelmeyen | فاتبعني FETBANY bana uy | أهدك ÊHD̃K seni ileteyim | صراطا ṦREŦE bir yola | سويا SWYE düzgün |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | ebeti: babacığım | innī: bana | ḳad: elbette | cā'enī: bana geldi | mine: | l-ǐlmi: bir bilgi | : | lem: | ye'tike: sana gelmeyen | fettebiǎ'nī: bana uy | ehdike: seni ileteyim | SirāTen: bir yola | seviyyen: düzgün |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊBT: babacığım | ÎNY: bana | GD̃: elbette | CEÙNY: bana geldi | MN: | ELALM: bir bilgi | ME: | LM: | YÊTK: sana gelmeyen | FETBANY: bana uy | ÊHD̃K: seni ileteyim | ṦREŦE: bir yola | SVYE: düzgün |
Abdulbaki Gölpınarlı : Gerçekten de ata, sence bilinmeyen bir bilgiye sâhip oldum ben, artık bana uy da seni dosdoğru yola ileteyim.
Adem Uğur : Babacığım! Hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyle ise bana uy ki, seni düz yola çıkarayım.
Ahmed Hulusi : "Ey babacığım. . . Kesinlikle sende olmayan ilim, bende açığa çıktı! Bu nedenle bana tâbi ol, seni düzgün yola yönlendireyim. "
Ahmet Tekin : 'Babacığım, sana gelmeyen bilgiler, sana verilmeyen ilim bana vahyedildi. O halde bana tâbî ol da, seni doğru, dengeli bir yola, İslâmî hayat tarzına kavuşturayım.'
Ahmet Varol : Ey babacığım! Muhakkak ki bana, sana gelmeyen ilim geldi. Bana uy da seni düzgün bir yola ileteyim.
Ali Bulaç : "Babacığım, gerçek şu ki, bana, sana gelmeyen bir ilim geldi. Artık bana tabi ol, seni düzgün bir yola ulaştırayım."
Ali Fikri Yavuz : Ey babam! Gerçekten bana, sana gelmiyen ilim gelmiştir (Allah’ı bilmişimdir). O halde, bana uy da, seni doğru bir yola ileteyim.
Bekir Sadak : «Babacigim! Dogrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy, seni dogru yola eristireyim.»
Celal Yıldırım : Babacığım, şüphen olmasın ki ilimden sana gelmiyen bana gelmiştir; onun için bana uy ki seni dosdoğru bir yola götüreyim..
Diyanet İşleri : “Babacığım! Doğrusu, sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim.”
Diyanet İşleri (eski) : 'Babacığım! Doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy, seni doğru yola eriştireyim.'
Diyanet Vakfi : Babacığım! Hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyle ise bana uy ki, seni düz yola çıkarayım.
Edip Yüksel : 'Babacığım, bana, sana gelmeyen bir bilgi geldi. Beni izle de seni düzgün yola ileteyim.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Babacığım! Doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. O halde bana uy da, seni doğru bir yola eriştireyim.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Babacığım, emin ol sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Gel bana uy da seni düz yola çıkarayım.
Elmalılı Hamdi Yazır : Â babacığım emin ol bana ilimden sana gelmiyen hakikat geldi, gel bana uy da seni bir düz yola çıkarayım
Fizilal-il Kuran : Babacığım, sana ulaşmayan bir ilim, geldi bana, ne olur bana tabi ol da seni dümdüz bir yola çıkarayım.
Gültekin Onan : "Babacığım, gerçek şu ki, bana, sana gelmeyen bir ilim geldi. Artık bana tabi ol, seni düzgün bir yola ulaştırayım."
Hakkı Yılmaz : (42-45) Bir zaman o, babasına: “Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin kulluk ediyorsun? Babacığım! Şüphesiz sana gelmeyen bir bilgi bana geldi. O hâlde bana uy da, sana dosdoğru bir yolu göstereyim. Babacığım! Şeytana kulluk etme. Şüphesiz şeytan Rahmân'a [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a] âsi oldu. Babacığım! Şüphesiz ben, sana Rahmân'dan [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan] bir azap dokunur da şeytan için bir yol gösteren, koruyan, yardım eden bir yakın olursun diye korkuyorum” demişti.
Hasan Basri Çantay : «Ey atam, bana muhakkak ki sana gelmeyen bir ilim gelmişdir. O halde bana uy da seni dümdüz bir yola çıkarayım».
Hayrat Neşriyat : 'Ey babacığım! Muhakkak ki ben (bir peygamberim), ilimden sana gelmeyen (bir hakikat) gerçekten bana gelmiştir! Öyle ise bana tâbi' ol ki seni doğru bir yola eriştireyim!'
İbni Kesir : Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana gelmiştir. Öyleyse bana uy da, seni dosdoğru bir yola ileteyim.
İskender Evrenosoğlu : Ey babacığım, muhakkak ki bana, sana gelmeyen bir ilim gelmiştir! Öyleyse bana tâbî ol. Seni, Sıratı Seviye'ye (düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola) hidayet edeyim (ulaştırayım).
Muhammed Esed : "Ey babacığım, gerçek şu ki, senin hiç haberdar olmadığın bir bilgi ışığı ulaştı bana; öyleyse bana uy ki seni dosdoğru bir yola çıkarayım.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey atacığım! Muhakkak ki, ilimden sana gelmeyen, bana gelmiştir. Artık bana tâbi ol, seni bir doğru yola eriştireyim.»
Ömer Öngüt : “Babacığım! Sana gelmeyen bir ilim gerçekten bana gelmiştir. O halde bana uy da, seni dosdoğru bir yola ileteyim. ”
Şaban Piriş : Babacığım, gerçekten bana, sana gelmeyen bir bilgi gelmiştir. Hadi bana uy da seni dosdoğru bir yola ileteyim.
Suat Yıldırım : "Babacığım, sana ulaşmayan bir ilim, geldi bana, ne olur bana tâbi ol da seni dümdüz bir yola çıkarayım"
Süleyman Ateş : "Babacığım, bana, sana gelmeyen bir bilgi geldi; bana uy, seni düzgün bir yola ileteyim."
Tefhim-ul Kuran : «Babacığım, gerçek şu ki, sana gelmeyen bir ilim geldi bana. Artık bana tabi ol, seni düzgün bir yola ulaştırayım.»
Ümit Şimşek : 'Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi bana ulaşmış bulunuyor. Bana uy ki seni doğru bir yola ulaştırayım.
Yaşar Nuri Öztürk : "Babacığım, bana ilimden, sana ulaşmayan bir nasip geldi. O halde bana uy ki, seni düzgün bir yola ileteyim."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}