» 19 / Meryem  36:

Kuran Sırası: 19
İniş Sırası: 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 » 19 / Meryem  Suresi: 36
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِنَّ (VÎN) = ve inne : ve şüphesiz
2. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
3. رَبِّي (RBY) = rabbī : benim Rabbimdir
4. وَرَبُّكُمْ (VRBKM) = ve rabbukum : ve sizin Rabbinizdir
5. فَاعْبُدُوهُ (FEABD̃VH) = feǎ'budūhu : O'na kulluk edin
6. هَٰذَا (HZ̃E) = hāƶā : işte budur
7. صِرَاطٌ (ṦREŦ) = SirāTun : yol
8. مُسْتَقِيمٌ (MSTGYM) = musteḳīmun : dosdoğru
ve şüphesiz | Allah | benim Rabbimdir | ve sizin Rabbinizdir | O'na kulluk edin | işte budur | yol | dosdoğru |

[] [] [RBB] [RBB] [ABD̃] [] [ṦRŦ] [GVM]
VÎN ELLH RBY VRBKM FEABD̃VH HZ̃E ṦREŦ MSTGYM

ve inne llahe rabbī ve rabbukum feǎ'budūhu hāƶā SirāTun musteḳīmun
وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

 » 19 / Meryem  Suresi: 36
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz """And indeed,"
الله | ELLH llahe Allah Allah
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī benim Rabbimdir (is) my Lord
وربكم ر ب ب | RBB VRBKM ve rabbukum ve sizin Rabbinizdir and your Lord,
فاعبدوه ع ب د | ABD̃ FEABD̃VH feǎ'budūhu O'na kulluk edin so worship Him.
هذا | HZ̃E hāƶā işte budur This
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTun yol (is) a path
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmun dosdoğru "straight."""

19:36 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve şüphesiz | Allah | benim Rabbimdir | ve sizin Rabbinizdir | O'na kulluk edin | işte budur | yol | dosdoğru |

[] [] [RBB] [RBB] [ABD̃] [] [ṦRŦ] [GVM]
VÎN ELLH RBY VRBKM FEABD̃VH HZ̃E ṦREŦ MSTGYM

ve inne llahe rabbī ve rabbukum feǎ'budūhu hāƶā SirāTun musteḳīmun
وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

[] [] [ر ب ب] [ر ب ب] [ع ب د] [] [ص ر ط] [ق و م]

 » 19 / Meryem  Suresi: 36
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz """And indeed,"
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī benim Rabbimdir (is) my Lord
Re,Be,Ye,
200,2,10,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وربكم ر ب ب | RBB VRBKM ve rabbukum ve sizin Rabbinizdir and your Lord,
Vav,Re,Be,Kef,Mim,
6,200,2,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فاعبدوه ع ب د | ABD̃ FEABD̃VH feǎ'budūhu O'na kulluk edin so worship Him.
Fe,Elif,Ayn,Be,Dal,Vav,He,
80,1,70,2,4,6,5,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
هذا | HZ̃E hāƶā işte budur This
He,Zel,Elif,
5,700,1,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTun yol (is) a path
Sad,Re,Elif,Tı,
90,200,1,9,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmun dosdoğru "straight."""
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,
40,60,400,100,10,40,
N – nominative masculine indefinite (form X) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِنَّ: ve şüphesiz | اللَّهَ: Allah | رَبِّي: benim Rabbimdir | وَرَبُّكُمْ: ve sizin Rabbinizdir | فَاعْبُدُوهُ: O'na kulluk edin | هَٰذَا: işte budur | صِرَاطٌ: yol | مُسْتَقِيمٌ: dosdoğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإن WÎN ve şüphesiz | الله ELLH Allah | ربي RBY benim Rabbimdir | وربكم WRBKM ve sizin Rabbinizdir | فاعبدوه FEABD̃WH O'na kulluk edin | هذا HZ̃E işte budur | صراط ṦREŦ yol | مستقيم MSTGYM dosdoğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve inne: ve şüphesiz | llahe: Allah | rabbī: benim Rabbimdir | ve rabbukum: ve sizin Rabbinizdir | feǎ'budūhu: O'na kulluk edin | hāƶā: işte budur | SirāTun: yol | musteḳīmun: dosdoğru |
Kırık Meal (Transcript) : |VÎN: ve şüphesiz | ELLH: Allah | RBY: benim Rabbimdir | VRBKM: ve sizin Rabbinizdir | FEABD̃VH: O'na kulluk edin | HZ̃E: işte budur | ṦREŦ: yol | MSTGYM: dosdoğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve şüphe yok ki Allah, Rabbimdir ve Rabbiniz, ona kulluk edin; budur doğru yol.
Adem Uğur : (İsa şunu da söyledi:) Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O'na kulluk ediniz. İşte doğru yol budur.
Ahmed Hulusi : Kesinlikle Allâh'tır benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz! O'na kulluk etmekte olduğunuzu fark edin. . . Bu sırat-ı müstakimdir.
Ahmet Tekin : 'Allah Rabbim ve Rabbinizdir. O’nu ilâh tanıyın, candan müslüman olarak O’na teslim olun, saygıyla O’na kulluk ve ibadet edin, O’nun şeriatına bağlanın, O’na boyun eğin. İşte doğru, muhkem, güvenli yol, İslâmî hayat tarzı budur.'
Ahmet Varol : 'Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; O'na kulluk edin. İşte doğru yol budur.'
Ali Bulaç : Gerçek şu ki, Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur.
Ali Fikri Yavuz : Muhakkak ki Allah, benim Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde O’na ibadet edin. Bu (size anlattığım) biricik doğru yoldur.
Bekir Sadak : «Dogrusu Allah benim de sizin de Rabbinizdir. O'na kulluk edin, bu dogru yoldur.»
Celal Yıldırım : Ve doğrusu Allah, benim de, sizin de Rabbimizdir; artık O'na ibâdet ediniz. Dosdoğru yol budur!
Diyanet İşleri : Şüphesiz, Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse (yalnız) O’na kulluk edin. Bu, dosdoğru bir yoldur.
Diyanet İşleri (eski) : 'Doğrusu Allah benim de sizin de Rabbinizdir. O'na kulluk edin, bu doğru yoldur.'
Diyanet Vakfi : (İsa şunu da söyledi:) Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O'na kulluk ediniz. İşte doğru yol budur.
Edip Yüksel : 'ALLAH benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; O'na kulluk ediniz. Doğru yol budur.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. O halde ona ibadet edin, işte dosdoğru yol budur.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ayrıca o (İsa) dedi ki: «Haberiniz olsun, Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir; onun için hep O'na ibadet ediniz! İşte yegane doğru yol budur!
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem o haberiniz olsun dedi: Allah benim de rabbım sizin de rabbınızdır, onun için hep ona ibadet ediniz işte yegâne doğru yol budur
Fizilal-il Kuran : Kuşku yok ki Allah sizin de benim de Rabb'imizdir, öyleyse sırf O'na kulluk ediniz. İşte dosdoğru yol budur.
Gültekin Onan : Gerçek şu ki, Tanrı benim de rabbim, sizin de rabbinizdir. Öyleyse O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur.
Hakkı Yılmaz : Ve şüphesiz Allah benim Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O hâlde O'na kulluk edin, işte bu, dosdoğru yoldur”
Hasan Basri Çantay : «Şübhesiz ki Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde Ona kulluk edin. İşte biricik doğru yol budur».
Hayrat Neşriyat : (Îsâ onlara şöyle dedi:) 'Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; öyle ise O’na ibâdet edin! İşte dosdoğru yol budur!'
İbni Kesir : Şüphesiz ki Allah; benim de Rabbım, sizin de Rabbınızdır. O'na ibadet edin. İşte dosdoğru yol budur.
İskender Evrenosoğlu : Ve muhakkak ki Allah, benim Rabbim ve sizin (de) Rabbinizdir. O halde, O'na kul olun! İşte bu Sıratı Mustakîm'dir.
Muhammed Esed : Ve (İsa'nın her zaman söylediği gerçek şudur:) "Şüphesiz, benim Rabbim de, sizin Rabbiniz de Allah'tır; öyleyse (yalnızca) O'na kulluk edin: dosdoğru yol (yalnızca) budur!"
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ve şüphe yok ki, Allah benim de Rabbimdir. Sizin de Rabbinizdir. Artık yalnız O'na ibadet ediniz. Bu, dosdoğru bir yoldur.»
Ömer Öngüt : “Şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na kulluk edin. İşte doğru yol budur. ”
Şaban Piriş : -Şüphesiz Allah, benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O’na kulluk edin! Dosdoğru yol budur.
Suat Yıldırım : "İyi bilin ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız O’na ibadet ediniz. Doğru yol budur"
Süleyman Ateş : "Şüphesiz, Allâh benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir, O'na kulluk edin." İşte doğru yol budur.
Tefhim-ul Kuran : Gerçek şu ki, Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur.
Ümit Şimşek : İsa onlara 'Allah sizin de, benim de Rabbimizdir; Ona kulluk edin. İşte dosdoğru yol budur' demişti.
Yaşar Nuri Öztürk : Şüphesiz, Allah, benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde O'na ibadet edin. Dosdoğru yol budur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}