» 19 / Meryem  61:

Kuran Sırası: 19
İniş Sırası: 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 » 19 / Meryem  Suresi: 61
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. جَنَّاتِ (CNET) = cennāti : cennetleri(ne gireceklerdir)
2. عَدْنٍ (AD̃N) = ǎdnin : Adn
3. الَّتِي (ELTY) = lletī :
4. وَعَدَ (VAD̃) = veǎde : va'dettiği
5. الرَّحْمَٰنُ (ELRḪMN) = r-raHmānu : Rahman'ın
6. عِبَادَهُ (ABED̃H) = ǐbādehu : kullarına
7. بِالْغَيْبِ (BELĞYB) = bil-ğaybi : gıyaben
8. إِنَّهُ (ÎNH) = innehu : şüphesiz O'nun
9. كَانَ (KEN) = kāne :
10. وَعْدُهُ (VAD̃H) = veǎ'duhu : va'di
11. مَأْتِيًّا (MÊTYE) = me'tiyyen : yerine gelecektir
cennetleri(ne gireceklerdir) | Adn | | va'dettiği | Rahman'ın | kullarına | gıyaben | şüphesiz O'nun | | va'di | yerine gelecektir |

[CNN] [] [] [VAD̃] [RḪM] [ABD̃] [ĞYB] [] [KVN] [VAD̃] [ETY]
CNET AD̃N ELTY VAD̃ ELRḪMN ABED̃H BELĞYB ÎNH KEN VAD̃H MÊTYE

cennāti ǎdnin lletī veǎde r-raHmānu ǐbādehu bil-ğaybi innehu kāne veǎ'duhu me'tiyyen
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا

 » 19 / Meryem  Suresi: 61
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
جنات ج ن ن | CNN CNET cennāti cennetleri(ne gireceklerdir) Gardens
عدن | AD̃N ǎdnin Adn (of) Eden,
التي | ELTY lletī which
وعد و ع د | VAD̃ VAD̃ veǎde va'dettiği promised
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman'ın the Most Gracious
عباده ع ب د | ABD̃ ABED̃H ǐbādehu kullarına (to) His slaves
بالغيب غ ي ب | ĞYB BELĞYB bil-ğaybi gıyaben in the unseen.
إنه | ÎNH innehu şüphesiz O'nun Indeed, [it]
كان ك و ن | KVN KEN kāne is
وعده و ع د | VAD̃ VAD̃H veǎ'duhu va'di His promise
مأتيا ا ت ي | ETY MÊTYE me'tiyyen yerine gelecektir sure to come.

19:61 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

cennetleri(ne gireceklerdir) | Adn | | va'dettiği | Rahman'ın | kullarına | gıyaben | şüphesiz O'nun | | va'di | yerine gelecektir |

[CNN] [] [] [VAD̃] [RḪM] [ABD̃] [ĞYB] [] [KVN] [VAD̃] [ETY]
CNET AD̃N ELTY VAD̃ ELRḪMN ABED̃H BELĞYB ÎNH KEN VAD̃H MÊTYE

cennāti ǎdnin lletī veǎde r-raHmānu ǐbādehu bil-ğaybi innehu kāne veǎ'duhu me'tiyyen
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا

[ج ن ن] [] [] [و ع د] [ر ح م] [ع ب د] [غ ي ب] [] [ك و ن] [و ع د] [ا ت ي]

 » 19 / Meryem  Suresi: 61
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
جنات ج ن ن | CNN CNET cennāti cennetleri(ne gireceklerdir) Gardens
Cim,Nun,Elif,Te,
3,50,1,400,
"N – accusative feminine plural noun → Garden of Eden"
اسم منصوب
عدن | AD̃N ǎdnin Adn (of) Eden,
Ayn,Dal,Nun,
70,4,50,
PN – genitive proper noun
اسم علم مجرور
التي | ELTY lletī which
Elif,Lam,Te,Ye,
1,30,400,10,
REL – feminine singular relative pronoun
اسم موصول
وعد و ع د | VAD̃ VAD̃ veǎde va'dettiği promised
Vav,Ayn,Dal,
6,70,4,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman'ın the Most Gracious
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
عباده ع ب د | ABD̃ ABED̃H ǐbādehu kullarına (to) His slaves
Ayn,Be,Elif,Dal,He,
70,2,1,4,5,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بالغيب غ ي ب | ĞYB BELĞYB bil-ğaybi gıyaben in the unseen.
Be,Elif,Lam,Ğayn,Ye,Be,
2,1,30,1000,10,2,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
إنه | ÎNH innehu şüphesiz O'nun Indeed, [it]
,Nun,He,
,50,5,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
كان ك و ن | KVN KEN kāne is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
وعده و ع د | VAD̃ VAD̃H veǎ'duhu va'di His promise
Vav,Ayn,Dal,He,
6,70,4,5,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
مأتيا ا ت ي | ETY MÊTYE me'tiyyen yerine gelecektir sure to come.
Mim,,Te,Ye,Elif,
40,,400,10,1,
N – accusative masculine indefinite passive participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |جَنَّاتِ: cennetleri(ne gireceklerdir) | عَدْنٍ: Adn | الَّتِي: | وَعَدَ: va'dettiği | الرَّحْمَٰنُ: Rahman'ın | عِبَادَهُ: kullarına | بِالْغَيْبِ: gıyaben | إِنَّهُ: şüphesiz O'nun | كَانَ: | وَعْدُهُ: va'di | مَأْتِيًّا: yerine gelecektir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |جنات CNET cennetleri(ne gireceklerdir) | عدن AD̃N Adn | التي ELTY | وعد WAD̃ va'dettiği | الرحمن ELRḪMN Rahman'ın | عباده ABED̃H kullarına | بالغيب BELĞYB gıyaben | إنه ÎNH şüphesiz O'nun | كان KEN | وعده WAD̃H va'di | مأتيا MÊTYE yerine gelecektir |
Kırık Meal (Okunuş) : |cennāti: cennetleri(ne gireceklerdir) | ǎdnin: Adn | lletī: | veǎde: va'dettiği | r-raHmānu: Rahman'ın | ǐbādehu: kullarına | bil-ğaybi: gıyaben | innehu: şüphesiz O'nun | kāne: | veǎ'duhu: va'di | me'tiyyen: yerine gelecektir |
Kırık Meal (Transcript) : |CNET: cennetleri(ne gireceklerdir) | AD̃N: Adn | ELTY: | VAD̃: va'dettiği | ELRḪMN: Rahman'ın | ABED̃H: kullarına | BELĞYB: gıyaben | ÎNH: şüphesiz O'nun | KEN: | VAD̃H: va'di | MÊTYE: yerine gelecektir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ebedî Adn cennetlerine girerler ki rahman, kullarının gıyabında, onlara vaadetmiştir bu cennetleri. Şüphe yok ki onun vaadi, mutlaka yerine gelir.
Adem Uğur : O cennet, çok merhametli olan Allah'ın, kullarına gıyaben vâdettiği Adn cennetleridir. Şüphesiz O'nun vâdi yerini bulacaktır.
Ahmed Hulusi : Rahman'ın kullarına gayblarından vadettiği, ADN (tecelli-i sıfat) cennetleridir. . . Muhakkak ki O'nun bildirdiği yerine gelmiştir.
Ahmet Tekin : Rahmet sahibi Rahman olan Allah’ın kullarına va’dettiği, duyu ve idrak alanı ötesindeki, gayb âlemindeki, Adn cennetlerine girecekler. Şu bir gerçek ki, O’nun sözü yerini bulacaktır.
Ahmet Varol : Rahman'ın kullarına gaybdan vaadettiği Adn cennetlerine (girerler). Şüphesiz O'nun vaadi yerine gelecektir.
Ali Bulaç : Adn cennetleri (onlarındır) ki, Rahman (olan Allah, onu) kendi kullarına gaybtan vadetmiştir. Şüphesiz O'nun va'di yerine gelecektir.
Ali Fikri Yavuz : Rahman’ın kullarına gıyabî olarak vaad ettiği “Adn” cennetlerine... Muhakkak ki Allah’ın vaadi yerini bulagelmiştir.
Bekir Sadak : (60-61) Ancak tevbe eden, inanip yararli is yapanlar bunun disindadir. Bunlar hicbir haksizliga ugratilmadan, Rahman'in kullarina gaybde vadettigi cennete, Adn cennetlerine gireceklerdir. suphesiz, O'nun sozu yerini bulacaktir.
Celal Yıldırım : Rahmân'ın kullarına gıyaben va'dettiği ÂDN Cennetlerine girecekler. Şüphesiz ki O'nun va'di yerine gelecektir.
Diyanet İşleri : (60-61) Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahmân’ın, kullarına gıyaben vaad ettiği “Adn” cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz O’nun va’di kesinlikle gerçekleşir.
Diyanet İşleri (eski) : (60-61) Ancak tevbe eden, inanıp yararlı iş yapanlar bunun dışındadır. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmadan, Rahman'ın kullarına gaybde vadettiği cennete, Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz, O'nun sözü yerini bulacaktır.
Diyanet Vakfi : (60-61) Ancak tevbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler hariçtir. Bunlar, hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok merhametli olan Allah'ın, kullarına gıyaben vâdettiği Adn cennetlerine girecekler. Şüphesiz O'nun vâdi yerini bulacaktır.
Edip Yüksel : Rahman'ın kulları için söz verdiği, duyular ötesi Adn cennetlerine... O'nun sözü, kuşkusuz yerine gelecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O cennet, Rahmân (olan Allah)ın kullarına görmedikleri halde vadettiği «Adn» cennetleridir. Şüphesiz O'nun vaadi mutlaka yerini bulacaktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rahman'ın kullarına gıyaben söz verdiği Adn cennetlerine, şüphe yok ki, O'nun verdiği söz, daima yerine getirilmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Rahmanın kullarına va'd buyurduğu Adn Cennetlerine, şüphe yok ki onun va'di icra olunagelmiştir
Fizilal-il Kuran : Rahmeti bol Allah'ın kullarına, somut olarak göstermeden vadettiği Adn cennetlerine gireceklerdir. Allah'ın vaadi kesinlikle gerçekleşecektir.
Gültekin Onan : Adn cennetleri (onlarındır) ki, Rahman (olan Tanrı, onu) kendi kullarına gaybtan vadetmiştir. Şüphesiz O'nun vaadi yerine gelecektir.
Hakkı Yılmaz : (59-61) "Sonra onların ardından kötü bir nesil geldi ki, salâtı [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı; toplumu aydınlatmaya çalışmayı] kaybettiler/hayatlarından çıkarıp attılar. Ve şehvetlerine uydular. Bundan dolayı tevbe eden ve iman eden ve sâlihi işleyenler hariç onlar azgınlıklarının cezasıyla karşılaşacaklardır. İşte tevbe eden, iman eden ve sâlihi işleyenler cennete; Rahmân'ın [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın] kullarına –görmedikleri hâlde– vaat ettiği Adn cennetlerine girecekler ve hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz O'nun vaadi kesinlikle yerini bulacaktır. "
Hasan Basri Çantay : Çok esirgeyici (Allahın) kullarına gıyaben va'd buyurduğu Adn cennetlerine gireceklerdir. Onun va'di şübhesiz yerini bulacakdır.
Hayrat Neşriyat : (Öyle) Adn Cennetleri ki, Rahmân (olan Allah, onu) kullarına gıyâben va'd etmiştir. Şübhesiz ki O, va'di yerine gelecek olandır.
İbni Kesir : Rahman'ın kullarına gıyaben vaad ettiği Adn cennetlerine. Şüphesiz O'nun sözü yerini bulacaktır.
İskender Evrenosoğlu : Adn cennetleri ki onları, Rahmân, kullarına gıyaben vaadetti. Muhakkak ki o (adn cennetleri), O'nun (Allah'ın) vaadidir, yerine gelecektir.
Muhammed Esed : sınırsız bağış Sahibi'nin, kullarına, her türlü beşeri algı ve tasavvurun ötesinde söz verdiği o asude hasbahçeler (onların olacaktır); O'nun sözü elbette yerini bulacaktır!
Ömer Nasuhi Bilmen : Âdn cennetleri ki, Rahmân, kullarına gayb olarak vaad buyurmuştur. Şüphe yok ki, O'nun vaadi vücuda getirilmekte bulunmuştur.
Ömer Öngüt : Adn cennetlerine. Ki Rahman olan Allah onu kullarına gıyâben vâdetmiştir. Şüphe yok ki O'nun vaadi yerini bulacaktır.
Şaban Piriş : Rahman’ın kullarına gelecekteki vaat ettiği Adn cennetleridir. Onun vaadi şüphesiz yerine gelecektir.
Suat Yıldırım : Evet, onlar Rahman’ın kullarına gıyabî olarak vâd ettiği, dünyada iken görmeksizin inandıkları Adn cennetlerine gireceklerdir. Allah’ın vâdi muhakkak ki yerini bulacaktır.
Süleyman Ateş : Rahmân'ın kullarına gıyâben va'dettiği Adn cennetleri(ne gireceklerdir). Şüphesiz O'nun va'di yerine gelecektir.
Tefhim-ul Kuran : Adn cennetleri (onlarındır) ki, Rahman (olan Allah, onu) kendi kullarına gaybtan vadetmiştir. Şüphe yok, O'nun va'di yerine gelecektir.
Ümit Şimşek : Orası Adn Cennetleridir ki, Rahmân onu kullarına görmedikleri halde vaad etmiştir. Onun vaadi ise yerini bulacak bir vaaddir.
Yaşar Nuri Öztürk : Rahman'ın, kullarına gaybda vaat ettiği Adn cennetlerine girecekler. Kuşkusuz, O'nun vaadi yerine gelir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}