» 19 / Meryem  73:

Kuran Sırası: 19
İniş Sırası: 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 » 19 / Meryem  Suresi: 73
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِذَا (VÎZ̃E) = ve iƶā : ve zaman
2. تُتْلَىٰ (TTL) = tutlā : okunduğu
3. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
4. ايَاتُنَا ( ËYETNE) = āyātunā : ayetlerimiz
5. بَيِّنَاتٍ (BYNET) = beyyinātin : açık açık
6. قَالَ (GEL) = ḳāle : derler
7. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
8. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar edenler
9. لِلَّذِينَ (LLZ̃YN) = lilleƶīne : kimseler için
10. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : inanan(lar)
11. أَيُّ (ÊY) = eyyu : hangisinin
12. الْفَرِيقَيْنِ (ELFRYGYN) = l-ferīḳayni : iki topluluktan
13. خَيْرٌ (ḢYR) = ḣayrun : daha hayırlıdır
14. مَقَامًا (MGEME) = meḳāmen : makamı
15. وَأَحْسَنُ (VÊḪSN) = ve eHsenu : ve daha güzeldir?
16. نَدِيًّا (ND̃YE) = nediyyen : meclisi (mevkii)
ve zaman | okunduğu | onlara | ayetlerimiz | açık açık | derler | kimseler | inkar edenler | kimseler için | inanan(lar) | hangisinin | iki topluluktan | daha hayırlıdır | makamı | ve daha güzeldir? | meclisi (mevkii) |

[] [TLV] [] [EYY] [BYN] [GVL] [] [KFR] [] [EMN] [] [FRG] [ḢYR] [GVM] [ḪSN] [ND̃V]
VÎZ̃E TTL ALYHM ËYETNE BYNET GEL ELZ̃YN KFRVE LLZ̃YN ËMNVE ÊY ELFRYGYN ḢYR MGEME VÊḪSN ND̃YE

ve iƶā tutlā ǎleyhim āyātunā beyyinātin ḳāle elleƶīne keferū lilleƶīne āmenū eyyu l-ferīḳayni ḣayrun meḳāmen ve eHsenu nediyyen
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا

 » 19 / Meryem  Suresi: 73
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإذا | VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when
تتلى ت ل و | TLV TTL tutlā okunduğu are recited
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara to them
آياتنا ا ي ي | EYY ËYETNE āyātunā ayetlerimiz Our Verses
بينات ب ي ن | BYN BYNET beyyinātin açık açık clear,
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle derler say
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar edenler disbelieved
للذين | LLZ̃YN lilleƶīne kimseler için to those who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believed,
أي | ÊY eyyu hangisinin """Which"
الفريقين ف ر ق | FRG ELFRYGYN l-ferīḳayni iki topluluktan (of) the two groups
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha hayırlıdır (is) better
مقاما ق و م | GVM MGEME meḳāmen makamı (in) position.
وأحسن ح س ن | ḪSN VÊḪSN ve eHsenu ve daha güzeldir? and best
نديا ن د و | ND̃V ND̃YE nediyyen meclisi (mevkii) "(in) assembly?"""

19:73 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve zaman | okunduğu | onlara | ayetlerimiz | açık açık | derler | kimseler | inkar edenler | kimseler için | inanan(lar) | hangisinin | iki topluluktan | daha hayırlıdır | makamı | ve daha güzeldir? | meclisi (mevkii) |

[] [TLV] [] [EYY] [BYN] [GVL] [] [KFR] [] [EMN] [] [FRG] [ḢYR] [GVM] [ḪSN] [ND̃V]
VÎZ̃E TTL ALYHM ËYETNE BYNET GEL ELZ̃YN KFRVE LLZ̃YN ËMNVE ÊY ELFRYGYN ḢYR MGEME VÊḪSN ND̃YE

ve iƶā tutlā ǎleyhim āyātunā beyyinātin ḳāle elleƶīne keferū lilleƶīne āmenū eyyu l-ferīḳayni ḣayrun meḳāmen ve eHsenu nediyyen
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا

[] [ت ل و] [] [ا ي ي] [ب ي ن] [ق و ل] [] [ك ف ر] [] [ا م ن] [] [ف ر ق] [خ ي ر] [ق و م] [ح س ن] [ن د و]

 » 19 / Meryem  Suresi: 73
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإذا | VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when
Vav,,Zel,Elif,
6,,700,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
T – time adverb
الواو عاطفة
ظرف زمان
تتلى ت ل و | TLV TTL tutlā okunduğu are recited
Te,Te,Lam,,
400,400,30,,
V – 3rd person feminine singular passive imperfect verb
فعل مضارع مبني للمجهول
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara to them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
آياتنا ا ي ي | EYY ËYETNE āyātunā ayetlerimiz Our Verses
,Ye,Elif,Te,Nun,Elif,
,10,1,400,50,1,
N – nominative feminine plural noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بينات ب ي ن | BYN BYNET beyyinātin açık açık clear,
Be,Ye,Nun,Elif,Te,
2,10,50,1,400,
ADJ – accusative feminine plural indefinite adjective
صفة منصوبة
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle derler say
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar edenler disbelieved
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
للذين | LLZ̃YN lilleƶīne kimseler için to those who
Lam,Lam,Zel,Ye,Nun,
30,30,700,10,50,
P – prefixed preposition lām
REL – masculine plural relative pronoun
جار ومجرور
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believed,
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أي | ÊY eyyu hangisinin """Which"
,Ye,
,10,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
الفريقين ف ر ق | FRG ELFRYGYN l-ferīḳayni iki topluluktan (of) the two groups
Elif,Lam,Fe,Re,Ye,Gaf,Ye,Nun,
1,30,80,200,10,100,10,50,
N – genitive masculine dual noun
اسم مجرور
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha hayırlıdır (is) better
Hı,Ye,Re,
600,10,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
مقاما ق و م | GVM MGEME meḳāmen makamı (in) position.
Mim,Gaf,Elif,Mim,Elif,
40,100,1,40,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وأحسن ح س ن | ḪSN VÊḪSN ve eHsenu ve daha güzeldir? and best
Vav,,Ha,Sin,Nun,
6,,8,60,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine singular noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
نديا ن د و | ND̃V ND̃YE nediyyen meclisi (mevkii) "(in) assembly?"""
Nun,Dal,Ye,Elif,
50,4,10,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِذَا: ve zaman | تُتْلَىٰ: okunduğu | عَلَيْهِمْ: onlara | ايَاتُنَا: ayetlerimiz | بَيِّنَاتٍ: açık açık | قَالَ: derler | الَّذِينَ: kimseler | كَفَرُوا: inkar edenler | لِلَّذِينَ: kimseler için | امَنُوا: inanan(lar) | أَيُّ: hangisinin | الْفَرِيقَيْنِ: iki topluluktan | خَيْرٌ: daha hayırlıdır | مَقَامًا: makamı | وَأَحْسَنُ: ve daha güzeldir? | نَدِيًّا: meclisi (mevkii) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإذا WÎZ̃E ve zaman | تتلى TTL okunduğu | عليهم ALYHM onlara | آياتنا ËYETNE ayetlerimiz | بينات BYNET açık açık | قال GEL derler | الذين ELZ̃YN kimseler | كفروا KFRWE inkar edenler | للذين LLZ̃YN kimseler için | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | أي ÊY hangisinin | الفريقين ELFRYGYN iki topluluktan | خير ḢYR daha hayırlıdır | مقاما MGEME makamı | وأحسن WÊḪSN ve daha güzeldir? | نديا ND̃YE meclisi (mevkii) |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve iƶā: ve zaman | tutlā: okunduğu | ǎleyhim: onlara | āyātunā: ayetlerimiz | beyyinātin: açık açık | ḳāle: derler | elleƶīne: kimseler | keferū: inkar edenler | lilleƶīne: kimseler için | āmenū: inanan(lar) | eyyu: hangisinin | l-ferīḳayni: iki topluluktan | ḣayrun: daha hayırlıdır | meḳāmen: makamı | ve eHsenu: ve daha güzeldir? | nediyyen: meclisi (mevkii) |
Kırık Meal (Transcript) : |VÎZ̃E: ve zaman | TTL: okunduğu | ALYHM: onlara | ËYETNE: ayetlerimiz | BYNET: açık açık | GEL: derler | ELZ̃YN: kimseler | KFRVE: inkar edenler | LLZ̃YN: kimseler için | ËMNVE: inanan(lar) | ÊY: hangisinin | ELFRYGYN: iki topluluktan | ḢYR: daha hayırlıdır | MGEME: makamı | VÊḪSN: ve daha güzeldir? | ND̃YE: meclisi (mevkii) |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlara âyetlerimiz, apaçık okununca kâfir olanlar, iki bölükten dediler, hangisinin durağı daha hayırlı, meclisi daha güzel?
Adem Uğur : Kendilerine âyetlerimiz ayan beyan okunduğu zaman inkâr edenler, iman edenlere: İki topluluktan hangisinin (hangimizin) mevki ve makamı daha iyi, meclis ve topluluğu daha güzeldir? dediler.
Ahmed Hulusi : Onlara delillerimiz açık açık okunup bildirildiğinde, hakikat bilgisini inkâr edenler, iman edenlere: "İki fırkanın hangisi makam itibarıyla daha hayırlı ve meclisi daha iyidir?" dedi.
Ahmet Tekin : Kendilerine açık seçik âyetlerimiz okunduğu zaman, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar ile küfre sapanlar, iman edenlere: 'İki zümreden hangisinin mevki ve makamı daha hayırlı, danışma meclisleri daha güzeldir?' derler.
Ahmet Varol : Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda inkâr edenler iman edenlere derler ki: 'İki gruptan hangisi makam bakımından daha iyi ve topluluk bakımından daha güzeldir?.'
Ali Bulaç : Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, o inkâr edenler, iman edenlere derler ki: "İki gruptan hangisi, makam bakımından daha iyi, topluluk bakımından daha güzeldir?"
Ali Fikri Yavuz : Âyetlerimiz kendilerine açık olarak tecvid üzere okunduğu zaman, o inkâr edenler, iman edenlere dediler ki: “- Bu iki zümreden (mümin ve kâfirlerden) hangisi mevki bakımından daha iyi, meclis ve topluluk itibariyle daha güzeldir?”
Bekir Sadak : Ayetlerimiz kendilerine apacik okundugu zaman inkar edenler inananlara: «Bu iki takimin hangisinin makami daha iyi ve yeri daha guzeldir?» derler.
Celal Yıldırım : Âyetlerimiz kendilerine açık seçik okunduğu zaman o inkâr edenler, imân edenlere derler ki, «bu iki topluluktan hangisinin makamı daha iyi, meclis ve mahfilce daha güzeldir?»
Diyanet İşleri : Âyetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman, inkâr edenler, inananlara, “İki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir?” dediler.
Diyanet İşleri (eski) : Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler inananlara: 'Bu iki takımın hangisinin makamı daha iyi ve yeri daha güzeldir?' derler.
Diyanet Vakfi : Kendilerine âyetlerimiz ayan beyan okunduğu zaman inkâr edenler, iman edenlere: İki topluluktan hangisinin (hangimizin) mevki ve makamı daha iyi, meclis ve topluluğu daha güzeldir? dediler.
Edip Yüksel : Kendilerine ayetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman inkar edenler inananlara, 'Hangimiz daha gönençli ve hangimiz sayısal üstünlüğe sahiptir,' derler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Âyetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman, o inkâr edenler, iman edenlere dediler ki : «Bu iki zümreden (Mümin ve kâfirlerden) hangisi mevki bakımından daha iyi, meclis ve topluluk itibariyle daha güzeldir?»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ayetlerimiz kendilerine açık açık tecvidli okunduğu zaman da o küfredenler iman edenlere: «Bu iki topluluktan hangisi makamca daha iyi ve meclis olarak daha güzel?» dediler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Âyetlerimiz kendilerine açık açık tecvid üzere okunduğu vakıt da o küfredenler dediler ki iyman edenlere: «bu iki ferikin hangisi makamca daha iyi ve meclis-ü mahfilce daha güzel?»
Fizilal-il Kuran : Açık ayetlerimiz okunduğu zaman kâfirler, mü'minlere «Hangimizin sosyal konumu daha üstün, hangimizin itibarı daha yüksektir» derler.
Gültekin Onan : Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, o küfredenler, inananlara derler ki: "İki gruptan hangisi, makam bakımından daha iyi, topluluk bakımından daha güzeldir?"
Hakkı Yılmaz : "Ve âyetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman, o kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş olan o kişiler, iman etmiş olan kişilere, “Bu iki zümreden [mü’min ve Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenlerden] hangisi makam mevki bakımından daha iyi, düşüp kalktığı kimseler/örgütler bakımından daha güzeldir?” dediler. "
Hasan Basri Çantay : Kendilerine açık açık âyetlerimiz okunduğu zaman küfr (-ü inkâr) eden o adamlar mü'minlere: «İki zümreden hangisi ikaametgâh i'tibariyle daha hayırlı, meclis ve topluluk bakımından daha güzeldir?» dediler.
Hayrat Neşriyat : İnkâr edenler ise, kendilerine âyetlerimiz (dünyada) açık açık okunduğu zaman, îmân edenlere: 'O iki topluluktan (Mü’min ve kâfirlerden) hangisi makam cihetiyle daha hayırlı ve meclis i'tibârıyla daha güzeldir?' dedi(ler).
İbni Kesir : Ayetlerimiz kendilerine açıkça okunduğu zaman; küfreden o adamlar mü'minlere: Bu iki takım insanın hangisinin makamı daha iyi ve yeri daha güzeldir? derler.
İskender Evrenosoğlu : Ve âyetlerimiz, onlara beyan edilerek okunduğu zaman, kâfirler âmenû olanlara (şöyle) dediler: “İki gruptan hangisi, makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel?”
Muhammed Esed : Hal böyleyken, ne zaman ayetlerimiz bütün açıklığıyla kendilerine ulaştırılsa, hakkı inkara şartlanmış olan kimseler imana erişenlere: "(Bu) iki insan topluluğundan konum olarak hangisi daha üstün ve güçlü, topluluk olarak hangisi daha iyi/daha seçkindir?" diye sorup dururlar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlara âyetlerimiz açık açık okunduğu zaman kâfir olanlar, imân etmiş olanlara dedi ki: «İki fırkadan hangisi makamca daha hayırlıdır, meclisce daha güzeldir?»
Ömer Öngüt : Âyetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman kâfirler iman edenlere: “Bu iki topluluktan hangisinin mevki ve makamı daha hayırlı, meclis ve topluluğu daha güzeldir?” dediler.
Şaban Piriş : Ayetlerimiz kendilerine okununca, kafir olanlar iman edenlere: -Bu iki gruptan hangisinin makamı daha iyi ve yeri daha güzeldir? dediler.
Suat Yıldırım : Âyetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman o kâfirler iman edenlere dediler ki: (Bu uhrevî ve manevî halleri bir tarafa bırakalım, dünya hayatının realitesine bakalım) "Bu iki zümreden, mümin ve kâfirlerden hangisinin makamı daha üstün, grup ve topluluğu daha muteberdir?"
Süleyman Ateş : Onlara açık açık âyetlerimiz okunduğu zaman, inkâr edenler, inananlar için "İki topluluktan hangisinin makamı daha hayırlı, meclisi (mevkii) daha güzeldir?" derler.
Tefhim-ul Kuran : Onlara apaçık olan ayetlerimiz okunduğunda, o küfre sapanlar, iman edenlere derler ki: «İki gruptan hangisi, makam bakımından daha iyi, topluluk bakımından daha güzeldir?»
Ümit Şimşek : Kendilerine apaçık âyetlerimiz okunduğunda, inkâr edenler iman edenlere dediler ki: 'Bu iki topluluktan hangisi daha üstün bir mevki ve toplum içinde?'
Yaşar Nuri Öztürk : Onlara ayetlerimiz açık seçik okunduğunda, inkâr edenler inananlara şöyle derler: "İki zümreden hangisi makamca daha üstün, meclisçe daha güzel?"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}