» 19 / Meryem  96:

Kuran Sırası: 19
İniş Sırası: 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 » 19 / Meryem  Suresi: 96
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler (için)
3. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : inanan(lar)
4. وَعَمِلُوا (VAMLVE) = ve ǎmilū : ve yapanlar (için)
5. الصَّالِحَاتِ (ELṦELḪET) = S-SāliHāti : faydalı işler
6. سَيَجْعَلُ (SYCAL) = seyec'ǎlu : yaratacaktır
7. لَهُمُ (LHM) = lehumu : onlar için
8. الرَّحْمَٰنُ (ELRḪMN) = r-raHmānu : Rahman
9. وُدًّا (VD̃E) = vudden : bir sevgi
şüphesiz | kimseler (için) | inanan(lar) | ve yapanlar (için) | faydalı işler | yaratacaktır | onlar için | Rahman | bir sevgi |

[] [] [EMN] [AML] [ṦLḪ] [CAL] [] [RḪM] [VD̃D̃]
ÎN ELZ̃YN ËMNVE VAMLVE ELṦELḪET SYCAL LHM ELRḪMN VD̃E

inne elleƶīne āmenū ve ǎmilū S-SāliHāti seyec'ǎlu lehumu r-raHmānu vudden
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا

 » 19 / Meryem  Suresi: 96
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler (için) those who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believed
وعملوا ع م ل | AML VAMLVE ve ǎmilū ve yapanlar (için) and did
الصالحات ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪET S-SāliHāti faydalı işler good deeds,
سيجعل ج ع ل | CAL SYCAL seyec'ǎlu yaratacaktır will bestow
لهم | LHM lehumu onlar için for them
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman the Most Gracious
ودا و د د | VD̃D̃ VD̃E vudden bir sevgi affection.

19:96 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | kimseler (için) | inanan(lar) | ve yapanlar (için) | faydalı işler | yaratacaktır | onlar için | Rahman | bir sevgi |

[] [] [EMN] [AML] [ṦLḪ] [CAL] [] [RḪM] [VD̃D̃]
ÎN ELZ̃YN ËMNVE VAMLVE ELṦELḪET SYCAL LHM ELRḪMN VD̃E

inne elleƶīne āmenū ve ǎmilū S-SāliHāti seyec'ǎlu lehumu r-raHmānu vudden
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا

[] [] [ا م ن] [ع م ل] [ص ل ح] [ج ع ل] [] [ر ح م] [و د د]

 » 19 / Meryem  Suresi: 96
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler (için) those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believed
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وعملوا ع م ل | AML VAMLVE ve ǎmilū ve yapanlar (için) and did
Vav,Ayn,Mim,Lam,Vav,Elif,
6,70,40,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الصالحات ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪET S-SāliHāti faydalı işler good deeds,
Elif,Lam,Sad,Elif,Lam,Ha,Elif,Te,
1,30,90,1,30,8,1,400,
N – accusative feminine plural active participle
اسم منصوب
سيجعل ج ع ل | CAL SYCAL seyec'ǎlu yaratacaktır will bestow
Sin,Ye,Cim,Ayn,Lam,
60,10,3,70,30,
FUT – prefixed future particle sa
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
حرف استقبال
فعل مضارع
لهم | LHM lehumu onlar için for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman the Most Gracious
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
ودا و د د | VD̃D̃ VD̃E vudden bir sevgi affection.
Vav,Dal,Elif,
6,4,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | الَّذِينَ: kimseler (için) | امَنُوا: inanan(lar) | وَعَمِلُوا: ve yapanlar (için) | الصَّالِحَاتِ: faydalı işler | سَيَجْعَلُ: yaratacaktır | لَهُمُ: onlar için | الرَّحْمَٰنُ: Rahman | وُدًّا: bir sevgi |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | الذين ELZ̃YN kimseler (için) | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | وعملوا WAMLWE ve yapanlar (için) | الصالحات ELṦELḪET faydalı işler | سيجعل SYCAL yaratacaktır | لهم LHM onlar için | الرحمن ELRḪMN Rahman | ودا WD̃E bir sevgi |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | elleƶīne: kimseler (için) | āmenū: inanan(lar) | ve ǎmilū: ve yapanlar (için) | S-SāliHāti: faydalı işler | seyec'ǎlu: yaratacaktır | lehumu: onlar için | r-raHmānu: Rahman | vudden: bir sevgi |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ELZ̃YN: kimseler (için) | ËMNVE: inanan(lar) | VAMLVE: ve yapanlar (için) | ELṦELḪET: faydalı işler | SYCAL: yaratacaktır | LHM: onlar için | ELRḪMN: Rahman | VD̃E: bir sevgi |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki inanan ve iyi işlerde bulunanlara karşı rahman, gönüllere bir sevgidir verir.
Adem Uğur : İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.
Ahmed Hulusi : İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, Rahman onlar için bir sevgi oluşturacaktır.
Ahmet Tekin : İman ederek, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler için, Rahmet sahibi Rahman olan Allah kullarının gönüllerine bir sevgi yerleştirecektir.
Ahmet Varol : İman edip de salih ameller işleyenlere Rahman bir sevgi verecektir.
Ali Bulaç : İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman (olan Allah), onlar için bir sevgi kılacaktır.
Ali Fikri Yavuz : İman edip salih ameller işleyenler var ya, Rahman bunlara bir sevgi verecek (onları gönüllere sevdirecektir.)
Bekir Sadak : inanip yararli is isleyenleri Rahman sevgili kilacaktir.
Celal Yıldırım : İmân edip İyi yararlı amellerde bulunanları elbette Rahman (olan Allah) sevgili kılar.
Diyanet İşleri : İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.
Diyanet İşleri (eski) : İnanıp yararlı iş işleyenleri Rahman sevgili kılacaktır.
Diyanet Vakfi : İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.
Edip Yüksel : İnanıp erdemli davrananlara Rahman sevgi bağışlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İman edip, salih amel işleyenler var ya, Rahmân (olan Allah) onları (gönüllere) sevdirecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İman edip yararlı işler yapanlar ise, muhakkak Rahman, onlar için bir sevgi verecek, gönüllere sevdirecektir.
Elmalılı Hamdi Yazır : İyman edip salih işler yapanlar muhakkak, rahman onlar için bir meveddet (bir sevgi) verecek gönüllere sevdirecektir
Fizilal-il Kuran : İman edip iyi ameller işleyenlere gelince Allah, onlara sevgi armağan edecektir.
Gültekin Onan : İnananlar ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman onlar için bir sevgi kılacaktır.
Hakkı Yılmaz : "Şüphesiz şu iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar; Rahmân [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah], onlar için sevgi var edecektir. "
Hasan Basri Çantay : Hakıykat îman edib de iyi iyi işler yapanlar (yok mu?) çok esirgeyici (Allah) onlar için (gönüllerde) bir sevgi verecekdir.
Hayrat Neşriyat : Doğrusu îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, Rahmân (olan Allah) onlar için,(kalblerde) bir sevgi kılacaktır.
İbni Kesir : Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenleri, Rahman sevgili kılacaktır.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki âmenû olanları ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanları, Rahmân, muhabbet duyulanlar (sevilenler) kılacak.
Muhammed Esed : Sınırsız rahmet Sahibi, imana erişip dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyanları sevgiyle kuşatacaktır;
Ömer Nasuhi Bilmen : O kimseler ki, imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, muhakkak ki Rahmân, onlar için (kalplerde) bir sevgi vücuda getirecektir.
Ömer Öngüt : İman edip sâlih ameller işleyenler için Rahman bir sevgi peyda edecektir.
Şaban Piriş : İman edenler ve doğruları yapanlar ise Rahman onlara sevgi ile yaklaşacaktır.
Suat Yıldırım : İman edip, makbul ve güzel işler yapanları Rahman, (hem Allah, hem de mahluklar nezdinde) sevimli kılacaktır.
Süleyman Ateş : İnanıp faydalı işler yapanlar için Rahmân, (gönüllerde) bir sevgi yaratacak(onları herkese sevdirecek)tir.
Tefhim-ul Kuran : İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman (olan Allah), onlar için bir sevgi kılacaktır.
Ümit Şimşek : İman eden ve güzel işler yapanlar için Rahmân bir sevgi vücuda getirecektir.
Yaşar Nuri Öztürk : İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, Rahman onlar için bir sevgi oluşturacaktır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}