"LHM" ifadesi tarandı:
# "L-" öntakısı olmadan "HM" ifadesini tara (1:1). {L: elbette, -e/-a, için}
# İçinde "LHM" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|لهمLHMlehum(evet) onlar için vardır"for them;"373x
| لهم LHM lehum onlara to them, 2:11
| لهم LHM lehum onlara to them, 2:13
| لهم LHM lehum onları for them 2:20
| لهم LHM lehum onlar için vardır for them 2:25
| لهم LHM lehum kendilerine "to them;" 2:59
| لهم LHM lehum onlara to them, 2:65
| لهم LHM lehum onların to them 2:79
| لهم LHM lehum onların to them 2:79
| لهم LHM lehum onlara to them, 2:91
| لهم LHM lehumu onlara to them, 2:109
| لهم LHM lehum onlar için for them 2:114
| لهم LHM lehum onlar için vardır For them 2:114
| لهم LHM lehumu onlara to them, 2:170
| لهم LHM lehum onlara vardır for them 2:202
| لهم LHM lehum onları(n durumlarını) for them 2:220
| لهم LHM lehumu onlara to them 2:243
| لهم LHM lehumu onlar of theirs, 2:246
| لهم LHM lehum onlara to them 2:247
| لهم LHM lehum onlara to them 2:248
| لهم LHM lehum vardır for them 2:262
| لهم LHM lehum işte onların for them - 2:277
| لهم LHM lehum onlara vardır for them 3:4
| لهم LHM lehum onların (will be) for them 3:22
| لهم LHM lehum onların for them 3:56
| لهم LHM lehum onların for them 3:77
| لهم LHM lehum onlar için vardır for them 3:91
| لهم LHM lehum onların (will be) for them 3:91
| لهم LHM lehum (evet) onlar için vardır for them 3:105
| لهم LHM lehum kendileri için for them. 3:110
| لهم LHM lehum onlara with them. 3:159
| لهم LHM lehum onlar için for them 3:159
| لهم LHM lehum onlara to them, 3:167
| لهم LHM lehumu kendilerine to them 3:173
| لهم LHM lehum onlara for them 3:176
| لهم LHM lehum kendilerine to them 3:178
| لهم LHM lehum onlara to them 3:178
| لهم LHM lehum kendileri için for them. 3:180
| لهم LHM lehum kendileri için for them. 3:180
| لهم LHM lehum onlara to them 3:195
| لهم LHM lehum vardır for them 3:198
| لهم LHM lehum vardır for them, 3:199
| لهم LHM lehum onlara to them 4:5
| لهم LHM lehum onlara to them 4:8
| لهم LHM lehum onlar için for them 4:18
| لهم LHM lehum kendileri için for them 4:46
| لهم LHM lehum onların var mı? for them 4:53
| لهم LHM lehum kendilerine vardır For them 4:57
| لهم LHM lehum kendilerine to them, 4:61
| لهم LHM lehum onların to them 4:63
| لهم LHM lehumu onların for them 4:64
| لهم LHM lehum kendileri için for them 4:66
| لهم LHM lehum kendilerine to them, 4:77
| لهم LHM lehumu onları for them 4:102
| لهم LHM lehum onları [for] them 4:137
| لهم LHM lehum kendilerinin olacağını for them 4:138
| لهم LHM lehum onlar için for them 4:145
| لهم LHM lehumu onlara to them, 4:154
| لهم LHM lehum onlara to them. 4:154
| لهم LHM lehum kendilerine to them. 4:157
| لهم LHM lehum onların for them 4:157
| لهم LHM lehum kendilerine for them 4:160
| لهم LHM lehum onları them 4:168
| لهم LHM lehum kendilerine for themselves 4:173
| لهم LHM lehum kendilerine for them. 5:4
| لهم LHM lehum onlara for them. 5:5
| لهم LHM lehum onlarındır for them 5:9
| لهم LHM lehum onlar için (is) for them 5:33
| لهم LHM lehum kendilerinin olsa for them 5:36
| لهم LHM lehum onlar için vardır For them 5:41
| لهم LHM lehumu onlara to them 5:75
| لهم LHM lehum kendileri için for them 5:80
| لهم LHM lehum onlara to them, 5:104
| لهم LHM lehum onlara to them 5:117
| لهم LHM lehum onları [for] them 5:118
| لهم LHM lehum onlar için vardır For them 5:119
| لهم LHM lehum onlara for them 6:28
| لهم LHM lehumu onlara to them 6:43
| لهم LHM lehum kendilerinin for them 6:51
| لهم LHM lehum onlar için vardır For them 6:70
| لهم LHM lehumu onlarındır for them, 6:82
| لهم LHM lehum onlarındır For them 6:127
| لهم LHM lehum onlar(ı saptırmak) için for them 7:16
| لهم LHM lehum onlara for them 7:40
| لهم LHM lehum onlar için vardır For them 7:41
| لهم LHM lehum kendilerine of theirs. 7:138
| لهم LHM lehum bunların they have 7:138
| لهم LHM lehumu onlara for them 7:157
| لهم LHM lehumu onlara to them, 7:161
| لهم LHM lehum kendilerine to them. 7:162
| لهم LHM lehum onlara to them, 7:166
| لهم LHM lehum vardır For them 7:179
| لهم LHM lehum onlara to them. 7:183
| لهم LHM lehum onlara to (give) them 7:192
| لهم LHM lehum var mı? for them 7:195
| لهم LHM lehum var mı? for them 7:195
| لهم LHM lehum mı var? for them 7:195
| لهم LHM lehum onlara vardır For them 8:4
| لهم LHM lehum onlara (is) for them 8:34
| لهم LHM lehum kendilerine for them 8:38
| لهم LHM lehumu onlara to them 8:48
| لهم LHM lehum onlara karşı for them 8:60
| لهم LHM lehum onlar için vardır For them 8:74
| لهم LHM lehum onları for them 9:5
| لهم LHM lehum onlara to them. 9:7
| لهم LHM lehum onların for them, 9:12
| لهم LHM lehum bulunan for them - 9:21
| لهم LHM lehum kendilerine to them 9:37
| لهم LHM lehum onlara to them 9:43
| لهم LHM lehum onlara to them. 9:47
| لهم LHM lehum vardır for them 9:61
| لهم LHM lehum kendileri için for them, 9:74
| لهم LHM lehum onların for them 9:74
| لهم LHM lehum onlar için for them 9:80
| لهم LHM lehum onlar için for them. 9:80
| لهم LHM lehum onlar için for them 9:80
| لهم LHM lehum onları [for] them. 9:80
| لهم LHM lehumu onlarındır for them 9:88
| لهم LHM lehum onlar için for them 9:89
| لهم LHM lehum kendilerine to them, 9:90
| لهم LHM lehum onları for them. 9:99
| لهم LHM lehum onlara for them 9:100
| لهم LHM lehum onları for them. 9:103
| لهم LHM lehumu kendilerinin olmak üzere for them 9:111
| لهم LHM lehum onların to them, 9:113
| لهم LHM lehum kendilerine to them 9:115
| لهم LHM lehum kendileri için for them 9:120
| لهم LHM lehum onların lehine for them, 9:121
| لهم LHM lehum onlar için vardır for them 10:2
| لهم LHM lehum vardır for them 10:4
| لهم LHM lehum onların vardır They have 10:21
| لهم LHM lehum onlar için They will not have 10:27
| لهم LHM lehumu onlar için vardır For them 10:64
| لهم LHM lehum onlara to them 10:80
| لهم LHM lehum onlara vardır for them 11:11
| لهم LHM lehum kendileri için for them 11:16
| لهم LHM lehum onların for them 11:20
| لهم LHM lehumu onlar için for them 11:20
| لهم LHM lehum onların vardır For them 11:106
| لهم LHM lehum onlara to them 12:35
| لهم LHM lehum onlara to them. 12:77
| لهم LHM lehum onların for them 13:11
| لهم LHM lehum kendilerinin to them 13:14
| لهم LHM lehum kendilerinin olsa they had 13:18
| لهم LHM lehum onların for them 13:18
| لهم LHM lehum onlarındır for them 13:22
| لهم LHM lehumu onlaradır for them 13:25
| لهم LHM lehum onlar içindir (is) for them 13:29
| لهم LHM lehum onlar için vardır For them 13:34
| لهم LHM lehum onlar için for them 13:34
| لهم LHM lehum onlara for them 13:38
| لهم LHM lehum olara for them. 14:4
| لهم LHM lehum onlara to them 14:11
| لهم LHM lehum (onlar) için vardır for them 14:22
| لهم LHM lehum onlara to them 15:39
| لهم LHM lehum onlara to them, 16:24
| لهم LHM lehum onlar için vardır For them 16:31
| لهم LHM lehum onların for them 16:37
| لهم LHM lehumu onlara to them 16:39
| لهم LHM lehumu kendilerinin olacağı for them 16:62
| لهم LHM lehumu onlara vardır for them 16:62
| لهم LHM lehumu onlara to them 16:63
| لهم LHM lehumu onlara to them 16:64
| لهم LHM lehum kendilerine for them 16:73
| لهم LHM lehum onlara for them 17:9
| لهم LHM lehum onlara for them 17:10
| لهم LHM lehum onlara to them 17:28
| لهم LHM lehum onlar için for them 17:97
| لهم LHM lehum kendileri için for them 17:99
| لهم LHM lehum kendileri için bulunduğunu for them 18:2
| لهم LHM lehum onların they have 18:5
| لهم LHM lehum onların for them 18:26
| لهم LHM lehum kendileri için vardır for them 18:31
| لهم LHM lehum onlara to them 18:32
| لهم LHM lehum onlara to them 18:45
| لهم LHM lehum kendilerine to them. 18:52
| لهم LHM lehumu onların for them 18:58
| لهم LHM lehum onlar için vardır for them 18:58
| لهم LHM lehum kendilerine for them 18:90
| لهم LHM lehum onlar için for them 18:105
| لهم LHM lehum onlar için vardır for them will be 18:107
| لهم LHM lehum onlara to them 19:50
| لهم LHM lehum onlar için for them 19:50
| لهم LHM lehum kendilerine for them 19:81
| لهم LHM lehum onlar için for them 19:84
| لهم LHM lehumu onlar için for them 19:96
| لهم LHM lehum onların from them 19:98
| لهم LHM lehum onlara to them 20:61
| لهم LHM lehumu onlar için vardır for them 20:75
| لهم LHM lehum onlar için for them 20:77
| لهم LHM lehum onlara for them 20:88
| لهم LHM lehum onlara for them 20:89
| لهم LHM lehum kendilerine to them 20:90
| لهم LHM lehum onlar için for them 20:101
| لهم LHM lehum onlara [for] them 20:113
| لهم LHM lehum onları [for] them 20:128
| لهم LHM lehum mı var? have they 21:43
| لهم LHM lehum onların of them, 21:58
| لهم LHM lehum onları of them 21:82
| لهم LHM lehum onlar için vardır For them 21:100
| لهم LHM lehum kendilerine for them 21:101
| لهم LHM lehum onlara for them 22:19
| لهم LHM lehum kendileri için for them, 22:28
| لهم LHM lehum onların for them 22:46
| لهم LHM lehum onlara vardır for them 22:50
| لهم LHM lehum onlara vardır for them 22:57
| لهم LHM lehum kendilerinin they have 22:71
| لهم LHM lehum onların to them 23:56
| لهم LHM lehum onların their 24:4
| لهم LHM lehum onların for them 24:6
| لهم LHM lehum vardır for them 24:19
| لهم LHM lehum bunlara vardır For them 24:26
| لهم LHM lehum onlar için for them. 24:30
| لهم LHM lehumu kendi lehlerine with them 24:49
| لهم LHM lehum kendilerine for them 24:55
| لهم LHM lehum kendileri için for them, 24:55
| لهم LHM lehumu onlar için for them 24:62
| لهم LHM lehum onlar için for them 25:15
| لهم LHM lehum onlara vardır For them 25:16
| لهم LHM lehumu onlara to them, 25:60
| لهم LHM lehum onlara to them 26:43
| لهم LHM lehum onlara to them, 26:92
| لهم LHM lehum onlara to them 26:106
| لهم LHM lehum onlara to them 26:124
| لهم LHM lehum onlara to them 26:142
| لهم LHM lehum onlara to them 26:161
| لهم LHM lehum onlara to them 26:177
| لهم LHM lehum onlar için to them 26:197
| لهم LHM lehum onlara [for] them 26:211
| لهم LHM lehum kendilerine to them 27:4
| لهم LHM lehum kendilerinindir for them 27:5
| لهم LHM lehumu onlara to them 27:24
| لهم LHM lehum kendilerinin for them 27:37
| لهم LHM lehum onlara for them 27:82
| لهم LHM lehum onları them 28:6
| لهم LHM lehum kendilerine to them 28:8
| لهم LHM lehumu onlar için to them 28:51
| لهم LHM lehum onlara for them 28:57
| لهم LHM lehum bunların to them 28:64
| لهم LHM lehumu onlara ait for them 28:68
| لهم LHM lehum onlar için vardır for them 29:23
| لهم LHM lehumu onlara to them 29:38
| لهم LHM lehum kendilerine for them 30:13
| لهم LHM lehum onların for them 30:29
| لهم LHM lehum onlara vardır for them 31:6
| لهم LHM lehum onlara vardır for them 31:8
| لهم LHM lehumu onlara to them, 31:21
| لهم LHM lehum onlar için for them 32:17
| لهم LHM lehum onlara to them, 32:20
| لهم LHM lehum onları [for] them, 32:26
| لهم LHM lehum kendilerine for them 33:17
| لهم LHM lehum bunlar için for them 33:35
| لهم LHM lehumu onlar için for them 33:36
| لهم LHM lehum onlara for them 33:44
| لهم LHM lehum onlara vardır for them 33:47
| لهم LHM lehum onlar için for them 33:57
| لهم LHM lehum onlar için for them 33:64
| لهم LHM lehum onlar için vardır for them 34:4
| لهم LHM lehum onlar için vardır for them 34:5
| لهم LHM lehum onların for them 34:22
| لهم LHM lehum onlara vardır for them 34:37
| لهم LHM lehumu onlar için for them 34:52
| لهم LHM lehum onlar için vardır for them 35:7
| لهم LHM lehum onlara vardır for them 35:7
| لهم LHM lehum onlar için vardır for them 35:10
| لهم LHM lehum onlara vardır for them 35:36
| لهم LHM lehum onların var (mı?) for them 35:40
| لهم LHM lehum onlara to them 36:13
| لهم LHM lehumu onlar için for them 36:33
| لهم LHM lehumu onlar için for them 36:37
| لهم LHM lehum onlar için for them 36:41
| لهم LHM lehum kendilerine for them 36:42
| لهم LHM lehum onlara for them, 36:43
| لهم LHM lehumu onlara to them, 36:45
| لهم LHM lehum onlara to them, 36:47
| لهم LHM lehum onlar için vardır For them 36:57
| لهم LHM lehum kendilerine for them 36:71
| لهم LHM lehum kendilerine for them, 36:72
| لهم LHM lehum onlar için for them 36:75
| لهم LHM lehum onlara to them, 37:35
| لهم LHM lehum onlar için vardır for them 37:41
| لهم LHM lehum onların vardır for them 37:67
| لهم LHM lehumu kendileri olacaktır surely they 37:172
| لهم LHM lehumu onlara surely, they 37:173
| لهم LHM lehum onların (mı?) for them 38:10
| لهم LHM lehum onlara vardır for them 38:26
| لهم LHM lehumu kendilerine for them 38:50
| لهم LHM lehum onların vardır For them 39:16
| لهم LHM lehumu onlar için vardır for them 39:17
| لهم LHM lehum onlara vardır for them 39:20
| لهم LHM lehum onlara vardır For them 39:34
| لهم LHM lehum onların to them 39:47
| لهم LHM lehum kendilerine to them 39:48
| لهم LHM lehum onlara to them 39:71
| لهم LHM lehum onlara to them 39:73
| لهم LHM lehum onları for them 40:21
| لهم LHM lehum onlara to them, 40:73
| لهم LHM lehum onlar için vardır for them 41:8
| لهم LHM lehum onların "for them;" 41:24
| لهم LHM lehum onlara for them 41:25
| لهم LHM lehum onlara to them, 41:25
| لهم LHM lehum onlara vardır for them 41:28
| لهم LHM lehum kendileri için for them 41:48
| لهم LHM lehum onlara to them, 41:53
| لهم LHM lehum onların for them 42:8
| لهم LHM lehum onların var (mı?) for them 42:21
| لهم LHM lehum kendilerine for them 42:21
| لهم LHM lehum onlara vardır for them 42:21
| لهم LHM lehum onlara vardır for them 42:22
| لهم LHM lehum onlara da vardır for them 42:26
| لهم LHM lehum kendileri için for them 42:35
| لهم LHM lehum onlara vardır for them 42:42
| لهم LHM lehum onların for them 42:46
| لهم LHM lehum onların they have 43:20
| لهم LHM lehumu onlar için (there be) for them 44:13
| لهم LHM lehum öyleleri için vardır for them 45:9
| لهم LHM lehum onlar için vardır for them 45:11
| لهم LHM lehum onların for them 45:24
| لهم LHM lehum onlara to them 45:33
| لهم LHM lehum onların var (mı?) for them 46:4
| لهم LHM lehum onlara for them 46:6
| لهم LHM lehum onlara for them 46:26
| لهم LHM lehum onlar için for them. 46:35
| لهم LHM lehum kendilerine to them. 47:6
| لهم LHM lehum onlara olsun for them, 47:8
| لهم LHM lehum onların for them. 47:11
| لهم LHM lehum onların for them. 47:12
| لهم LHM lehum onlara for them. 47:13
| لهم LHM lehum onlara to them 47:18
| لهم LHM lehum onlara for them 47:20
| لهم LHM lehum kendileri için for them. 47:21
| لهم LHM lehumu kendilerine to them 47:25
| لهم LHM lehum onları [for] them 47:25
| لهم LHM lehum onları for them. 47:25
| لهم LHM lehumu kendilerine to them 47:32
| لهم LHM lehum onları them. 47:34
| لهم LHM lehum onlara for them 48:6
| لهم LHM lehum onlar için vardır For them 49:3
| لهم LHM lehum kendileri için for them. 49:5
| لهم LHM lehum onlara vardır For them 50:35
| لهم LHM lehum onlara to them, 51:43
| لهم LHM lehum kendilerine mahsus for them, 52:24
| لهم LHM lehum onların (var mıdır?) for them 52:38
| لهم LHM lehum onların (var mı?) for them 52:43
| لهم LHM lehum onların for them 53:28
| لهم LHM lehum kendilerini for them, 54:27
| لهم LHM lehum onlar için vardır for them 57:7
| لهم LHM lehum onlara for them, 57:18
| لهم LHM lehum onların vardır For them 57:19
| لهم LHM lehum onlar için for them 58:15
| لهم LHM lehum onlara for them 60:10
| لهم LHM lehum onlara to them, 63:5
| لهم LHM lehum onlar için for them 63:6
| لهم LHM lehum onlar için for them. 63:6
| لهم LHM lehum onları [to] them. 63:6
| لهم LHM lehum onlara for them 65:10
| لهم LHM lehum onlara for them 67:5
| لهم LHM lehum onlar için vardır for them 67:12
| لهم LHM lehum kendilerinin -mı var? (are) for them 68:41
| لهم LHM lehum onlara to them. 68:45
| لهم LHM lehum onlardan of them 69:8
| لهم LHM lehum onları them, 71:7
| لهم LHM lehum onlara to them 71:9
| لهم LHM lehum onlara to them 71:9
| لهم LHM lehum kendilerine for themselves 71:25
| لهم LHM lehum onlara (is) for them, 74:49
| لهم LHM lehum onlar için for them 76:31
| لهم LHM lehum kendilerine for them 77:36
| لهم LHM lehumu onlara to them, 77:48
| لهم LHM lehum onların (is) for them 84:20
| لهم LHM lehum onlar için vardır For them 84:25
| لهم LHM lehum onlar için vardır for them 85:11
| لهم LHM lehum onlar için for them 88:6
| لهم LHM lehum onlara to them 91:13


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}