» 26 / Su’arâ  197:

Kuran Sırası: 26
İniş Sırası: 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 197
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَوَلَمْ (ÊVLM) = evelem :
2. يَكُنْ (YKN) = yekun : değil mi?
3. لَهُمْ (LHM) = lehum : onlar için
4. ايَةً ( ËYT) = āyeten : bir delil
5. أَنْ (ÊN) = en :
6. يَعْلَمَهُ (YALMH) = yeǎ'lemehu : onu bilmesi
7. عُلَمَاءُ (ALMEÙ) = ǔlemā'u : bilginlerinin
8. بَنِي (BNY) = benī : oğulları
9. إِسْرَائِيلَ (ÎSREÙYL) = isrāīle : İsrail
| değil mi? | onlar için | bir delil | | onu bilmesi | bilginlerinin | oğulları | İsrail |

[] [KVN] [] [EYY] [] [ALM] [ALM] [BNY] []
ÊVLM YKN LHM ËYT ÊN YALMH ALMEÙ BNY ÎSREÙYL

evelem yekun lehum āyeten en yeǎ'lemehu ǔlemā'u benī isrāīle
أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 197
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولم | ÊVLM evelem Is it not
يكن ك و ن | KVN YKN yekun değil mi? Is it not
لهم | LHM lehum onlar için to them
آية ا ي ي | EYY ËYT āyeten bir delil a sign
أن | ÊN en that
يعلمه ع ل م | ALM YALMH yeǎ'lemehu onu bilmesi know it
علماء ع ل م | ALM ALMEÙ ǔlemā'u bilginlerinin (the) scholars
بني ب ن ي | BNY BNY benī oğulları (of the) Children
إسرائيل | ÎSREÙYL isrāīle İsrail (of) Israel?

26:197 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| değil mi? | onlar için | bir delil | | onu bilmesi | bilginlerinin | oğulları | İsrail |

[] [KVN] [] [EYY] [] [ALM] [ALM] [BNY] []
ÊVLM YKN LHM ËYT ÊN YALMH ALMEÙ BNY ÎSREÙYL

evelem yekun lehum āyeten en yeǎ'lemehu ǔlemā'u benī isrāīle
أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل

[] [ك و ن] [] [ا ي ي] [] [ع ل م] [ع ل م] [ب ن ي] []

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 197
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولم | ÊVLM evelem Is it not
,Vav,Lam,Mim,
,6,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الواو زائدة
حرف نفي
يكن ك و ن | KVN YKN yekun değil mi? Is it not
Ye,Kef,Nun,
10,20,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
لهم | LHM lehum onlar için to them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
آية ا ي ي | EYY ËYT āyeten bir delil a sign
,Ye,Te merbuta,
,10,400,
N – accusative feminine singular indefinite noun
اسم منصوب
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يعلمه ع ل م | ALM YALMH yeǎ'lemehu onu bilmesi know it
Ye,Ayn,Lam,Mim,He,
10,70,30,40,5,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع منصوب والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
علماء ع ل م | ALM ALMEÙ ǔlemā'u bilginlerinin (the) scholars
Ayn,Lam,Mim,Elif,,
70,30,40,1,,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
بني ب ن ي | BNY BNY benī oğulları (of the) Children
Be,Nun,Ye,
2,50,10,
"N – nominative masculine plural noun → Children of Israel"
اسم مرفوع
إسرائيل | ÎSREÙYL isrāīle İsrail (of) Israel?
,Sin,Re,Elif,,Ye,Lam,
,60,200,1,,10,30,
"PN – genitive proper noun → Israel"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَوَلَمْ: | يَكُنْ: değil mi? | لَهُمْ: onlar için | ايَةً: bir delil | أَنْ: | يَعْلَمَهُ: onu bilmesi | عُلَمَاءُ: bilginlerinin | بَنِي: oğulları | إِسْرَائِيلَ: İsrail |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أولم ÊWLM | يكن YKN değil mi? | لهم LHM onlar için | آية ËYT bir delil | أن ÊN | يعلمه YALMH onu bilmesi | علماء ALMEÙ bilginlerinin | بني BNY oğulları | إسرائيل ÎSREÙYL İsrail |
Kırık Meal (Okunuş) : |evelem: | yekun: değil mi? | lehum: onlar için | āyeten: bir delil | en: | yeǎ'lemehu: onu bilmesi | ǔlemā'u: bilginlerinin | benī: oğulları | isrāīle: İsrail |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊVLM: | YKN: değil mi? | LHM: onlar için | ËYT: bir delil | ÊN: | YALMH: onu bilmesi | ALMEÙ: bilginlerinin | BNY: oğulları | ÎSREÙYL: İsrail |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onu, İsrâiloğullarının bilginlerinin bilmesi de bir delil değil miydi onlara?
Adem Uğur : Benî İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?
Ahmed Hulusi : İsrailoğullarının âlimlerinin Onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?
Ahmet Tekin : İsrâiloğulları’nın bilginlerinin Kurân’ı bilmesi, tanıması onlar için bir delil değil midir?'
Ahmet Varol : İsariloğulları bilginlerinin onu bilmeleri onlar için bir delil değil midir?
Ali Bulaç : İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir delil (ayet) değil mi?
Ali Fikri Yavuz : İsrailoğulları âlimlerin, kitâblarında Kur’an’ın vasfını bilmesi de, o kâfirlere bir delil değil mi? (Bundan da Kur’an’ın sıhhatini anlamıyorlar mı?...)
Bekir Sadak : Israilogullari bilginlerinin bunu bilmeye bir delilleri yok muydu?
Celal Yıldırım : Onu İsrail oğulları'ndan olan ilim adamlarının bilmesi onlar için (gerçeği yansıtan) bir belge ve kanıt değil midir?
Diyanet İşleri : İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar (Mekke müşrikleri) için bir delil değil midir?
Diyanet İşleri (eski) : İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmeye bir delilleri yok muydu?
Diyanet Vakfi : Benî İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?
Edip Yüksel : İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmiş olması onlar için yeterli bir delil oluşturmuyor mu?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir âyet (delil) değil midir?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Beni İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil mi?
Elmalılı Hamdi Yazır : Onu Beni İsrail ulemasının bilmesi de onlara bir âyet (bir delil) değil mi
Fizilal-il Kuran : İsrailoğulları bilginlerinin bu Kur'an'dan haberdar olmaları müşrikler için bir delil değil mi?
Gültekin Onan : İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir ayet değil mi?
Hakkı Yılmaz : Ve İsrâîloğulları bilginlerinin kendi kitaplarında güvenilir bilginin varlığını bilmesi, onlar için bir alâmet/gösterge olmadı mı?
Hasan Basri Çantay : İsrâîl oğulları bilginlerinin bunu bilmesi de onlar için bir âyet (bir delîl) değil miydi?
Hayrat Neşriyat : İsrâiloğulları âlimlerinin bunu (kitablarında görerek) bilmesi, onlar için bir delil değil midir?
İbni Kesir : İsrailoğullarının bilginlerinin bunu bilmesi de onlar için bir ayet değil midir?
İskender Evrenosoğlu : Ve Benî İsrail'in ulemasının (âlimlerinin) O'nu bilmesi, onlar için bir delil olmadı mı?
Muhammed Esed : İsrailoğulları arasındaki (birçok) bilginin bu (gerçeği) bilmeleri onlar için yeterli bir belirti sayılmaz mı?
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlar için bir delil olmuş değil midir, onu Benî İsrail âlimlerinin bilir olmaları.
Ömer Öngüt : İsrâiloğullarının bilginlerinin onu bilmesi, onlar (Mekke müşrikleri) için bir delil değil midir?
Şaban Piriş : İsrailoğulları’nın bilginlerinin onu bilmeleri, onlar için bir belge değil midir?
Suat Yıldırım : İsrailoğullarından bilginlerin onu bilmeleri, onlar için bir delil değil midir?
Süleyman Ateş : İsrâiloğulları bilginlerinin onu bilmesi de onlar için (Kur'ân'ın Güvenilir Rûh tarafından vahyedildiğine) yeterli bir delil değil mi?
Tefhim-ul Kuran : İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için ispatlayıcı bir delil (ayet) değil mi?
Ümit Şimşek : İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil mi?
Yaşar Nuri Öztürk : Beni İsrail bilginlerinin de onu bilmesi bunlar için bir belirti/kanıt değil mi?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}