» 26 / Su’arâ  183:

Kuran Sırası: 26
İniş Sırası: 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 183
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
2. تَبْخَسُوا (TBḢSVE) = tebḣasū : kısmayın
3. النَّاسَ (ELNES) = n-nāse : insanların
4. أَشْيَاءَهُمْ (ÊŞYEÙHM) = eşyā'ehum : haklarını
5. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
6. تَعْثَوْا (TAS̃VE) = teǎ'ṧev : karışıklık çıkarmayın
7. فِي (FY) = fī :
8. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
9. مُفْسِدِينَ (MFSD̃YN) = mufsidīne : bozgunculuk yaparak
ve | kısmayın | insanların | haklarını | ve | karışıklık çıkarmayın | | yeryüzünde | bozgunculuk yaparak |

[] [BḢS] [NVS] [ŞYE] [] [AS̃V] [] [ERŽ] [FSD̃]
VLE TBḢSVE ELNES ÊŞYEÙHM VLE TAS̃VE FY ELÊRŽ MFSD̃YN

ve lā tebḣasū n-nāse eşyā'ehum ve lā teǎ'ṧev l-erDi mufsidīne
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 183
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve And (do) not
تبخسوا ب خ س | BḢS TBḢSVE tebḣasū kısmayın deprive
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanların people
أشياءهم ش ي ا | ŞYE ÊŞYEÙHM eşyā'ehum haklarını (of) their things,
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
تعثوا ع ث و | AS̃V TAS̃VE teǎ'ṧev karışıklık çıkarmayın commit evil
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth,
مفسدين ف س د | FSD̃ MFSD̃YN mufsidīne bozgunculuk yaparak spreading corruption.

26:183 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve | kısmayın | insanların | haklarını | ve | karışıklık çıkarmayın | | yeryüzünde | bozgunculuk yaparak |

[] [BḢS] [NVS] [ŞYE] [] [AS̃V] [] [ERŽ] [FSD̃]
VLE TBḢSVE ELNES ÊŞYEÙHM VLE TAS̃VE FY ELÊRŽ MFSD̃YN

ve lā tebḣasū n-nāse eşyā'ehum ve lā teǎ'ṧev l-erDi mufsidīne
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين

[] [ب خ س] [ن و س] [ش ي ا] [] [ع ث و] [] [ا ر ض] [ف س د]

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 183
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تبخسوا ب خ س | BḢS TBḢSVE tebḣasū kısmayın deprive
Te,Be,Hı,Sin,Vav,Elif,
400,2,600,60,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanların people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
أشياءهم ش ي ا | ŞYE ÊŞYEÙHM eşyā'ehum haklarını (of) their things,
,Şın,Ye,Elif,,He,Mim,
,300,10,1,,5,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تعثوا ع ث و | AS̃V TAS̃VE teǎ'ṧev karışıklık çıkarmayın commit evil
Te,Ayn,Se,Vav,Elif,
400,70,500,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth,
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
مفسدين ف س د | FSD̃ MFSD̃YN mufsidīne bozgunculuk yaparak spreading corruption.
Mim,Fe,Sin,Dal,Ye,Nun,
40,80,60,4,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: ve | تَبْخَسُوا: kısmayın | النَّاسَ: insanların | أَشْيَاءَهُمْ: haklarını | وَلَا: ve | تَعْثَوْا: karışıklık çıkarmayın | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | مُفْسِدِينَ: bozgunculuk yaparak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE ve | تبخسوا TBḢSWE kısmayın | الناس ELNES insanların | أشياءهم ÊŞYEÙHM haklarını | ولا WLE ve | تعثوا TAS̃WE karışıklık çıkarmayın | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | مفسدين MFSD̃YN bozgunculuk yaparak |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: ve | tebḣasū: kısmayın | n-nāse: insanların | eşyā'ehum: haklarını | ve lā: ve | teǎ'ṧev: karışıklık çıkarmayın | : | l-erDi: yeryüzünde | mufsidīne: bozgunculuk yaparak |
Kırık Meal (Transcript) : |VLE: ve | TBḢSVE: kısmayın | ELNES: insanların | ÊŞYEÙHM: haklarını | VLE: ve | TAS̃VE: karışıklık çıkarmayın | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | MFSD̃YN: bozgunculuk yaparak |
Abdulbaki Gölpınarlı : İnsanların haklarından hiçbir şeyi eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncu olmayın.
Adem Uğur : İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
Ahmed Hulusi : "İnsanların hakkını vermemezlik etmeyin ve düzgün düzeni bozmayın, dünyada taşkınlık yapmayın. "
Ahmet Tekin : 'İnsanların mallarını eksik teslim etmeyin, değerlerini düşürmeyin, bedellerini eksik ödemeyin, mallarını kötülemeyin, haksız rekabet yapmayın, aldatarak, hile yaparak, fırsat kollayarak, gasp ederek insanların haklarını zayi etmeyin, zayiine sebep olmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmakta, küfürde ileri gitmeyin.'
Ahmet Varol : İnsanların haklarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
Ali Bulaç : "İnsanların eşyasını değerden düşürüp eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın."
Ali Fikri Yavuz : İnsanların mal ve haklarını düşürmeyin ve yeryüzünü yağmacılıkla, ihtilâlcilikle fesada vermeyin.
Bekir Sadak : (177-18) 3 suayb onlara: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misiniz? Dogrusu ben size gonderilmis guvenilir bir elciyim. Artik Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Ben buna karsi sizden bir ucret istemiyorum, benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Olcuyu tam yapin, eksiltenlerden olmayin. Dogru terazi ile tartin. insanlarin hakkini azaltmayin. Yeryuzunde bozgunculuk yaparak karisiklik cikarmayin.
Celal Yıldırım : İnsanların (haklarından bir) şeyler eksiltmeyin ve bir de sakın yeryüzünde fesâd çıkararak düzensizlik ve bozgunculuk yapmayın.
Diyanet İşleri : “İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.”
Diyanet İşleri (eski) : (177-184) Şuayb onlara: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum, benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam yapın, eksiltenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. İnsanların hakkını azaltmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve daha önceki nesilleri yaratandan korkun' dedi.
Diyanet Vakfi : İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
Edip Yüksel : 'Halkın hakkını kısmayın ve yeryüzünde kötülük işleyerek karışıklık çıkarmayın.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Halkın eşyalarını değerinden düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Halkın eşyalarını değerinden düşürmeyin ve yeryüzünü ihtilalcilikle fesada vermeyin.
Elmalılı Hamdi Yazır : Halkın eşyalarını değerinden düşürmeyin ve yeryüzünü ihtilâlcılıkla fesada vermeyin
Fizilal-il Kuran : Halkın mallarına düşük değer biçmeyiniz, yeryüzünde kargaşa çıkarıp dirliği bozmayınız.
Gültekin Onan : "İnsanların eşyasını değerden düşürüp eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın."
Hakkı Yılmaz : (177-184) Hani Şu‘ayb onlara demişti ki: “Siz Allah'ın koruması altına girmeyecek misiniz? Şüphesiz ki, ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Bu nedenle Allah'ın koruması altına girin ve benim dediklerimi yapın. Buna karşılık ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnız âlemlerin Rabbi üzerinedir. Ölçeği tam ölçün ve hak yiyenlerden olmayın. Ve doğru terazi ile tartın. Halkın eşyalarını değerinden düşürmeyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ve, sizi ve sizden önceki nesilleri oluşturan o Zat'ın koruması altına girin.”
Hasan Basri Çantay : «İnsanların hakkından bir şey'i kısmayın. Yer (yüzün) de fesadcılar olarak bozgunculuk etmeyin».
Hayrat Neşriyat : 'İnsanlara eşyâlarını eksik vermeyin ve yeryüzünde fesad çıkaran kimseler olarak bozgunculuk yapmayın!'
İbni Kesir : İnsanların eşyasını azaltmayın ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
İskender Evrenosoğlu : İnsanların şeylerinden kısmayın (Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak, kazandıkları derecelerin, kaybettiği derecelerden az olmasına sebebiyet vermeyin). Ve (buna sebep olarak) yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın.
Muhammed Esed : insanları hak ettikleri şeylerden yoksun bırakmayın; ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın;
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ve nâsa eşyalarını noksan yapmayın ve yerde müfsitler olarak fesat çıkarmayın.»
Ömer Öngüt : “İnsanların hakkını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. ”
Şaban Piriş : İnsanların eşyalarını değerinden düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak, karışıklık çıkarmayın.
Suat Yıldırım : (182-183) Doğru terazi ile tartın, halkın hakkından bir şey kısmayın. Ülkede bozgunculuk yaparak nizamı bozmayın!
Süleyman Ateş : "İnsanların haklarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın."
Tefhim-ul Kuran : «İnsanların eşyasını değerden düşürüp eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın.»
Ümit Şimşek : 'Halkın malını çalıp çırpmayın. Fesat çıkarıp da memleketi birbirine katmayın.
Yaşar Nuri Öztürk : "Halkın eşyasını, değerlerini düşürerek almayın. Yeryüzünde, bozguncular olarak fesat çıkarmayın!"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}