» 26 / Su’arâ  152:

Kuran Sırası: 26
İniş Sırası: 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 152
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselerin
2. يُفْسِدُونَ (YFSD̃VN) = yufsidūne : bozgunculuk yapan
3. فِي (FY) = fī :
4. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
5. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
6. يُصْلِحُونَ (YṦLḪVN) = yuSliHūne : ıslah etmeyenlerin
kimselerin | bozgunculuk yapan | | yeryüzünde | ve | ıslah etmeyenlerin |

[] [FSD̃] [] [ERŽ] [] [ṦLḪ]
ELZ̃YN YFSD̃VN FY ELÊRŽ VLE YṦLḪVN

elleƶīne yufsidūne l-erDi ve lā yuSliHūne
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 152
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin Those who
يفسدون ف س د | FSD̃ YFSD̃VN yufsidūne bozgunculuk yapan spread corruption
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
يصلحون ص ل ح | ṦLḪ YṦLḪVN yuSliHūne ıslah etmeyenlerin "reform."""

26:152 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

kimselerin | bozgunculuk yapan | | yeryüzünde | ve | ıslah etmeyenlerin |

[] [FSD̃] [] [ERŽ] [] [ṦLḪ]
ELZ̃YN YFSD̃VN FY ELÊRŽ VLE YṦLḪVN

elleƶīne yufsidūne l-erDi ve lā yuSliHūne
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون

[] [ف س د] [] [ا ر ض] [] [ص ل ح]

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 152
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin Those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يفسدون ف س د | FSD̃ YFSD̃VN yufsidūne bozgunculuk yapan spread corruption
Ye,Fe,Sin,Dal,Vav,Nun,
10,80,60,4,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يصلحون ص ل ح | ṦLḪ YṦLḪVN yuSliHūne ıslah etmeyenlerin "reform."""
Ye,Sad,Lam,Ha,Vav,Nun,
10,90,30,8,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الَّذِينَ: kimselerin | يُفْسِدُونَ: bozgunculuk yapan | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | وَلَا: ve | يُصْلِحُونَ: ıslah etmeyenlerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الذين ELZ̃YN kimselerin | يفسدون YFSD̃WN bozgunculuk yapan | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | ولا WLE ve | يصلحون YṦLḪWN ıslah etmeyenlerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |elleƶīne: kimselerin | yufsidūne: bozgunculuk yapan | : | l-erDi: yeryüzünde | ve lā: ve | yuSliHūne: ıslah etmeyenlerin |
Kırık Meal (Transcript) : |ELZ̃YN: kimselerin | YFSD̃VN: bozgunculuk yapan | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | VLE: ve | YṦLḪVN: ıslah etmeyenlerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : o aşırı gidenler ki yeryüzünde bozgunculuk ederler de ıslâh etmezler.
Adem Uğur : Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyenler(in sözüyle hareket etmeyin).
Ahmed Hulusi : "Ki onlar (yetkilerini aşanlar) dünyada insanları yanlışa yönlendirirler, düzeltici olmazlar. "
Ahmet Tekin : 'Yeryüzünde, ülkede fesat çıkaranlara, yeryüzünü ıslaha çalışmayanlara, din ve dünya işlerini, sosyal ilişkilerini düzelterek, geliştirerek yaşamayanlara itaat etmeyin.'
Ahmet Varol : Ki onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmakta, düzen sağlamamaktadırlar.
Ali Bulaç : "Ki onlar, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyor ve dirlik, düzenlik kurmuyorlar (ıslah etmiyorlar)."
Ali Fikri Yavuz : (Onlar) o kimselerdir ki, yeryüzünü fesada verirler de düzeltmezler.”
Bekir Sadak : (142-15) 2 Kardesleri Salih onlara: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misiniz? Dogrusu ben size gonderilmis guvenilir bir elciyim; artik Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Ben buna karsi sizden bir ucret istemiyorum; benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Burada bahcelerde, pinar baslarinda, ekinler, salkimlari sarkmis hurmaliklar arasinda guven icinde birakilir misiniz? Daglarda ustalikla evler oyar misiniz? Artik Allah'tan sakinin, bana itaat edin. Yeryuzunu islah etmeyip, bozgunculuk yapan beyinsizlerin emirlerine itaat etmeyin» dedi.
Celal Yıldırım : (151-152) Yeryüzünde fesâd çıkarıp orada dirlik-düzenlik getirmeyenlerin; inkâr ve azgınlıktan aşırı gidenlerin emrine uymayın.»
Diyanet İşleri : (151-152) “Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin.”
Diyanet İşleri (eski) : (142-152) Kardeşleri Salih onlara: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim; artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Burada bahçelerde, pınar başlarında, ekinler, salkımları sarkmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılır mısınız? Dağlarda ustalıkla evler oyar mısınız? Artık Allah'tan sakının, bana itaat edin. Yeryüzünü ıslah etmeyip, bozgunculuk yapan beyinsizlerin emirlerine itaat etmeyin' dedi.
Diyanet Vakfi : (151-152) Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen aşırı gidenlerin emrine uymayın.
Edip Yüksel : 'Onlar yeryüzünde iyilik değil kötülük işlerler.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (151-152) «Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen bozguncuların emrine uymayın.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : ki, yeryüzünü fesada verirler de ıslah etmezler.»
Elmalılı Hamdi Yazır : yeryüzünü fesada verirler de islâh etmezler
Fizilal-il Kuran : Onlar yeryüzünde kargaşa çıkarırlar, hiçbir bozukluğu düzeltmezler.
Gültekin Onan : "Ki onlar, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyor ve dirlik düzenlik kurmuyorlar (ıslah etmiyorlar)."
Hakkı Yılmaz : (142-152) "Hani kardeşleri Sâlih, onlara demişti ki: “Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Şüphesiz ki ben, sizin için güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin. Ben sizden hiçbir ücret istemiyorum da. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi üzerinedir. Siz burada; bahçelerde, pınarlarda ve ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacak mısınız? Ve siz, dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz. Artık Allah'ın koruması altına girin ve benim dediklerimi yapın. Ve yeryüzünde bozgunculuk yapıp ıslah etmeyen o aşırı giden kimselerin emrine uymayın.” "
Hasan Basri Çantay : «Ki onlar yer (yüzün) de fesâd yapar, ıslah etmez kimselerdir».
Hayrat Neşriyat : 'Onlar ki, yeryüzünde fesad çıkarırlar ve (gerek kendilerini, gerekse çevrelerinde bulunanları) ıslâh etmezler.'
İbni Kesir : Onlar ki yeryüzünde bozgunculuk yaparlar da ıslah etmezler.
İskender Evrenosoğlu : Onlar (müsrifler), yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslâh etmezler.
Muhammed Esed : o ölçüyü aşanlar ki, yeryüzünde düzen ve uyum sağlayacaklarına bozgunculuk yaparlar!"
Ömer Nasuhi Bilmen : (151-152) «Ve müsriflerin emrine itaat etmeyin. Öyle kimseler ki, yerde ifsat ederler ve ıslah olmazlar.»
Ömer Öngüt : Onlar ki yeryüzünde bozgunculuk yaparlar da ıslah etmezler.
Şaban Piriş : Onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, düzeltmiyorlar.
Suat Yıldırım : (150-152) Artık Allah’a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Sakın işi gücü dünyada fesat çıkarıp nizamı bozmak olan, düzeltme için ise hiç bir gayretleri bulunmayan o haddi aşanların isteklerine uymayın.
Süleyman Ateş : "Yeryüzünde bozgunculuk yapan, ıslah etmeyen o kimseler(in sözüyle hareket etmeyin)."
Tefhim-ul Kuran : «Ki onlar, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmakta ve dirlik, düzenlik kurmamaktadırlar (ıslah etmemektedirler).»
Ümit Şimşek : 'Onlar memlekette iyiliğe yanaşmaz, fesat çıkarırlar.'
Yaşar Nuri Öztürk : "Onlar yeryüzünde bozgun çıkarırlar, barış için çalışmazlar."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}