» 26 / Su’arâ  156:

Kuran Sırası: 26
İniş Sırası: 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 156
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (VLE) = ve lā : sakın
2. تَمَسُّوهَا (TMSVHE) = temessūhā : ona dokundurmayın
3. بِسُوءٍ (BSVÙ) = bisū'in : bir kötülük
4. فَيَأْخُذَكُمْ (FYÊḢZ̃KM) = feye'ḣuƶekum : sonra sizi yakalar
5. عَذَابُ (AZ̃EB) = ǎƶābu : azabı
6. يَوْمٍ (YVM) = yevmin : bir günün
7. عَظِيمٍ (AƵYM) = ǎZīmin : büyük
sakın | ona dokundurmayın | bir kötülük | sonra sizi yakalar | azabı | bir günün | büyük |

[] [MSS] [SVE] [EḢZ̃] [AZ̃B] [YVM] [AƵM]
VLE TMSVHE BSVÙ FYÊḢZ̃KM AZ̃EB YVM AƵYM

ve lā temessūhā bisū'in feye'ḣuƶekum ǎƶābu yevmin ǎZīmin
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 156
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā sakın And (do) not
تمسوها م س س | MSS TMSVHE temessūhā ona dokundurmayın touch her
بسوء س و ا | SVE BSVÙ bisū'in bir kötülük with harm,
فيأخذكم ا خ ذ | EḢZ̃ FYÊḢZ̃KM feye'ḣuƶekum sonra sizi yakalar lest seize you
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābu azabı (the) punishment
يوم ي و م | YVM YVM yevmin bir günün (of) a Day
عظيم ع ظ م | AƵM AƵYM ǎZīmin büyük "Great."""

26:156 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

sakın | ona dokundurmayın | bir kötülük | sonra sizi yakalar | azabı | bir günün | büyük |

[] [MSS] [SVE] [EḢZ̃] [AZ̃B] [YVM] [AƵM]
VLE TMSVHE BSVÙ FYÊḢZ̃KM AZ̃EB YVM AƵYM

ve lā temessūhā bisū'in feye'ḣuƶekum ǎƶābu yevmin ǎZīmin
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم

[] [م س س] [س و ا] [ا خ ذ ] [ع ذ ب] [ي و م] [ع ظ م]

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 156
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā sakın And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تمسوها م س س | MSS TMSVHE temessūhā ona dokundurmayın touch her
Te,Mim,Sin,Vav,He,Elif,
400,40,60,6,5,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بسوء س و ا | SVE BSVÙ bisū'in bir kötülük with harm,
Be,Sin,Vav,,
2,60,6,,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
فيأخذكم ا خ ذ | EḢZ̃ FYÊḢZ̃KM feye'ḣuƶekum sonra sizi yakalar lest seize you
Fe,Ye,,Hı,Zel,Kef,Mim,
80,10,,600,700,20,40,
CAUS – prefixed particle of cause
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
الفاء سببية
فعل مضارع منصوب والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābu azabı (the) punishment
Ayn,Zel,Elif,Be,
70,700,1,2,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
يوم ي و م | YVM YVM yevmin bir günün (of) a Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
عظيم ع ظ م | AƵM AƵYM ǎZīmin büyük "Great."""
Ayn,Zı,Ye,Mim,
70,900,10,40,
ADJ – genitive masculine singular indefinite adjective
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: sakın | تَمَسُّوهَا: ona dokundurmayın | بِسُوءٍ: bir kötülük | فَيَأْخُذَكُمْ: sonra sizi yakalar | عَذَابُ: azabı | يَوْمٍ: bir günün | عَظِيمٍ: büyük |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE sakın | تمسوها TMSWHE ona dokundurmayın | بسوء BSWÙ bir kötülük | فيأخذكم FYÊḢZ̃KM sonra sizi yakalar | عذاب AZ̃EB azabı | يوم YWM bir günün | عظيم AƵYM büyük |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: sakın | temessūhā: ona dokundurmayın | bisū'in: bir kötülük | feye'ḣuƶekum: sonra sizi yakalar | ǎƶābu: azabı | yevmin: bir günün | ǎZīmin: büyük |
Kırık Meal (Transcript) : |VLE: sakın | TMSVHE: ona dokundurmayın | BSVÙ: bir kötülük | FYÊḢZ̃KM: sonra sizi yakalar | AZ̃EB: azabı | YVM: bir günün | AƵYM: büyük |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve ona kötülükle dokunmayın, sonra pek büyük bir günün azâbı, helâk eder sizi.
Adem Uğur : Ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir.
Ahmed Hulusi : "(Sakın) ona kötülük yapmayın. (Aksi takdirde) sizi çok güçlü bir sürecin azabı yakalar. "
Ahmet Tekin : 'Ona kötü niyetle el sürmeyin. Yoksa büyük bir günün azâbı sizin işinizi bitirir.'
Ahmet Varol : Ona bir kötülük dokundurmayın yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalar.
Ali Bulaç : "Ona bir kötülükle dokunmayın, sonra büyük bir günün azabı sizi yakalar.
Ali Fikri Yavuz : Sakın ona bir fenalıkla dokunmayın ki, bu yüzden sizi büyük bir günün azabı yakalar.”
Bekir Sadak : (155-15) 6 Salih: «Iste belge bu devedir. Kuyudan su icmek hakki belirli bir gun onun ve belirli bir gun de sizindir; sakin ona bir kotuluk yapmayin, yoksa sizi buyuk gunun azabi yakalar» dedi.
Celal Yıldırım : Sakın ona kötü (niyetle) dokunmayın ; sonra büyük bir azâb sizi yakalar» dedi.
Diyanet İşleri : “Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar.”
Diyanet İşleri (eski) : (155-156) Salih: ' İşte belge bu devedir. Kuyudan su içmek hakkı belirli bir gün onun ve belirli bir gün de sizindir; sakın ona bir kötülük yapmayın, yoksa sizi büyük günün azabı yakalar' dedi.
Diyanet Vakfi : Ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir.
Edip Yüksel : 'Ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün cezasına çarpılırsınız.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Sakın ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalayıverir.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : sakın ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalar.» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sakın ona bir kötülükle ilişmeyin ki o yüzden sizi büyük bir günün azâbı yakalar
Fizilal-il Kuran : Ona bir kötülük dokundurmayınız. Yoksa Büyük Gün'ün azabına çarpılırsınız.'
Gültekin Onan : "Ona bir kötülükle dokunmayın, sonra büyük bir günün azabı sizi yakalar."
Hakkı Yılmaz : (155,156) "Sâlih: “İşte bu Destek Kurumu'dur, onun yaşaması için desteklenmesi gerekir; kazancınızın bir bölümü onun için ayrılmalıdır. Onu ayakta tutun. Yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalayıverir” dedi. "
Hasan Basri Çantay : «Ona bir kötülükle ilişmeyin. Sonra sizi büyük bir günün azâbı yakalar».
Hayrat Neşriyat : 'Ve ona bir kötülükle ilişmeyin! Yoksa (dehşeti pek) büyük bir günün azâbı sizi yakalar!'
İbni Kesir : Sakın ona bir kötülük yapmayın. Yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalayıverir.
İskender Evrenosoğlu : Ve ona kötülükle dokunmayın. (Dokunursanız) o zaman büyük günün azabı sizi alır (yakalar).
Muhammed Esed : öyleyse, sakın ona bir kötülük yapmayın, yoksa büyük, çetin bir günün azabı gelip sizi bulur!" dedi.
Ömer Nasuhi Bilmen : (155-156) Dedi ki: «İşte bu bir dişi devedir. Bunun için belli bir günde bir su içme hakkı vardır, sizin için de malum bir günde bir su içme hakkı vardır. Ve buna bir kötülük ile dokunmayın, sizi hemen pek büyük bir günün azabı yakalar.»
Ömer Öngüt : “Sakın ona bir kötülük yapmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. ”
Şaban Piriş : Sakın ona bir kötülük etmeyin; yoksa sizi korkunç bir günün azabı yakalar.
Suat Yıldırım : (155-156) Salih: "İşte mûcize, şu dişi deve! Nöbetleşe olarak, kuyudan bir onun içme sırası, belirli günde de sizin içme sıranız olsun. Sakın ona fenalık dokundurayım demeyin, yoksa sizi müthiş bir günün azabı bastırıverir." dedi.
Süleyman Ateş : "Sakın, ona bir kötülük dokundurmayın, sonra büyük bir günün azâbı sizi yakalar."
Tefhim-ul Kuran : «Ona bir kötülükle dokunmayın, sonra büyük bir günün azabı sizi yakalar.»
Ümit Şimşek : 'Sakın ona kötü bir niyetle el sürmeyin; yoksa büyük bir günün azabına tutulursunuz.'
Yaşar Nuri Öztürk : "Ona kötülükle ilişmeyin. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}