» 26 / Su’arâ  217:

Kuran Sırası: 26
İniş Sırası: 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 217
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَتَوَكَّلْ (VTVKL) = ve teve kkel : ve tevekkül et
2. عَلَى (AL) = ǎlā : üzerine
3. الْعَزِيزِ (ELAZYZ) = l-ǎzīzi : galib olan
4. الرَّحِيمِ (ELRḪYM) = r-raHīmi : ve esirgeyene
ve tevekkül et | üzerine | galib olan | ve esirgeyene |

[VKL] [] [AZZ] [RḪM]
VTVKL AL ELAZYZ ELRḪYM

ve teve kkel ǎlā l-ǎzīzi r-raHīmi
وتوكل على العزيز الرحيم

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 217
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وتوكل و ك ل | VKL VTVKL ve teve kkel ve tevekkül et And put (your) trust
على | AL ǎlā üzerine in
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzi galib olan the All-Mighty,
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmi ve esirgeyene the Most Merciful,

26:217 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve tevekkül et | üzerine | galib olan | ve esirgeyene |

[VKL] [] [AZZ] [RḪM]
VTVKL AL ELAZYZ ELRḪYM

ve teve kkel ǎlā l-ǎzīzi r-raHīmi
وتوكل على العزيز الرحيم

[و ك ل] [] [ع ز ز] [ر ح م]

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 217
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وتوكل و ك ل | VKL VTVKL ve teve kkel ve tevekkül et And put (your) trust
Vav,Te,Vav,Kef,Lam,
6,400,6,20,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular (form V) imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
على | AL ǎlā üzerine in
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzi galib olan the All-Mighty,
Elif,Lam,Ayn,Ze,Ye,Ze,
1,30,70,7,10,7,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmi ve esirgeyene the Most Merciful,
Elif,Lam,Re,Ha,Ye,Mim,
1,30,200,8,10,40,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
VTVKL AL ELAZYZ ELRḪYM

وتوكل على العزيز الرحيم

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 217

: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَتَوَكَّلْ: ve tevekkül et | عَلَى: üzerine | الْعَزِيزِ: galib olan | الرَّحِيمِ: ve esirgeyene |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وتوكل WTWKL ve tevekkül et | على AL üzerine | العزيز ELAZYZ galib olan | الرحيم ELRḪYM ve esirgeyene |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve teve kkel: ve tevekkül et | ǎlā: üzerine | l-ǎzīzi: galib olan | r-raHīmi: ve esirgeyene |
Kırık Meal (Transcript) : |VTVKL: ve tevekkül et | AL: üzerine | ELAZYZ: galib olan | ELRḪYM: ve esirgeyene |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve dayan üstün ve rahîm mâbûda.
Adem Uğur : Sen O mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan.
Ahmed Hulusi : (Hakikatin olan Esmâ mertebesine) Aziyz Rahıym'e tevekkül et!
Ahmet Tekin : Kudretli, hükümran ve engin merhamet sahibi Allah’a dayanıp güven, işlerini Allah’a havale et.
Ahmet Varol : Güçlü ve rahmet sahibi olana güven.
Ali Bulaç : Sen, O güçlü ve üstün, esirgeyici olan (Allah')a tevekkül et.
Ali Fikri Yavuz : Ve o Azîz Rahim’e tevekkül et (her şeye üstün, müminlere çok merhametli olan Allah’a güven).
Bekir Sadak : (217-22) 0 Senin kalkip namaz kilanlar arasinda bulundugunu goren, guclu ve merhametli olan Allah'a guven. Dogrusu O isitir ve bilir.
Celal Yıldırım : O yegâne güçlü, çok üstün, çok merhametli olan (Allah)'a güvenip dayan.
Diyanet İşleri : (217-219) Namaza kalktığında, seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören; mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah’a tevekkül et.
Diyanet İşleri (eski) : (217-220) Senin kalkıp namaz kılanlar arasında bulunduğunu gören, güçlü ve merhametli olan Allah'a güven. Doğrusu O işitir ve bilir.
Diyanet Vakfi : Sen O mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan.
Edip Yüksel : Üstün ve Rahman olana güven.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sen O, mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve O güçlü ve merhametli olana güvenip dayan.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve o, azîz rahime mütevekkil ol
Fizilal-il Kuran : Üstün iradeli ve merhametli olan Allah'a dayan.
Gültekin Onan : Sen, O güçlü ve üstün, esirgeyici olana tevekkül et.
Hakkı Yılmaz : (217-219) Ve sen kalktığın/elçilik görevini yapmak için ortaya çıktığın ve boyun eğip teslimiyet gösterenler arasında dolaştığın zaman seni gören en üstün, en güçlü, en şerefli, yenilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olan, engin merhamet sahibine sonucu havale et.
Hasan Basri Çantay : Sen O mutlak gaalib, O çok esirgeyici (Allaha) güvenib dayan.
Hayrat Neşriyat : Ve O Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)e, Rahîm (çok merhametli olan Allah)’a tevekkül et!
İbni Kesir : Aziz, Rahim'e tevekkül et.
İskender Evrenosoğlu : Ve Azîz (yüce) ve Rahîm olan (Rahîm esmasıyla tecelli eden) (Allah'a) tevekkül et (O'nu vekil et ve güven).
Muhammed Esed : Ve bu yolda, çok acıyıp esirgeyen O yüceler yücesine güven,
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o azîz, rahîme tevekkül et.
Ömer Öngüt : Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve müminlere çok merhametli olan Allah'a tevekkül et!
Şaban Piriş : Güçlü ve merhametli olan Allah’a bağlan!
Suat Yıldırım : Sen o aziz-u rahîme (o mutlak galip ve geniş rahmet sahibine) güvenip dayan.
Süleyman Ateş : Gâlib ve esirgeyen (Allâh)'a tevekkül et.
Tefhim-ul Kuran : Sen, O güçlü ve üstün, esirgeyici olan (Allah') a tevekkül et.
Ümit Şimşek : Aziz ve Rahîm olana tevekkül et.
Yaşar Nuri Öztürk : O Azîz, o Rahîm olana güvenip dayan.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}