» 26 / Su’arâ  5:

Kuran Sırası: 26
İniş Sırası: 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 5
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (VME) = ve mā : ve
2. يَأْتِيهِمْ (YÊTYHM) = ye'tīhim : onlara gelmez
3. مِنْ (MN) = min : hiçbir
4. ذِكْرٍ (Z̃KR) = ƶikrin : Zikir (uyarı)
5. مِنَ (MN) = mine : -dan
6. الرَّحْمَٰنِ (ELRḪMN) = r-raHmāni : Rahman-
7. مُحْدَثٍ (MḪD̃S̃) = muHdeṧin : yeni
8. إِلَّا (ÎLE) = illā :
9. كَانُوا (KENVE) = kānū : olmadıkları
10. عَنْهُ (ANH) = ǎnhu : ondan
11. مُعْرِضِينَ (MARŽYN) = muǎ'riDīne : yüz çevirici
ve | onlara gelmez | hiçbir | Zikir (uyarı) | -dan | Rahman- | yeni | | olmadıkları | ondan | yüz çevirici |

[] [ETY] [] [Z̃KR] [] [RḪM] [ḪD̃S̃] [] [KVN] [] [ARŽ]
VME YÊTYHM MN Z̃KR MN ELRḪMN MḪD̃S̃ ÎLE KENVE ANH MARŽYN

ve mā ye'tīhim min ƶikrin mine r-raHmāni muHdeṧin illā kānū ǎnhu muǎ'riDīne
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve And (does) not
يأتيهم ا ت ي | ETY YÊTYHM ye'tīhim onlara gelmez come to them
من | MN min hiçbir any
ذكر ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶikrin Zikir (uyarı) reminder
من | MN mine -dan from
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman- the Most Gracious
محدث ح د ث | ḪD̃S̃ MḪD̃S̃ muHdeṧin yeni new,
إلا | ÎLE illā but
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū olmadıkları they
عنه | ANH ǎnhu ondan from it
معرضين ع ر ض | ARŽ MARŽYN muǎ'riDīne yüz çevirici turn away.

26:5 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve | onlara gelmez | hiçbir | Zikir (uyarı) | -dan | Rahman- | yeni | | olmadıkları | ondan | yüz çevirici |

[] [ETY] [] [Z̃KR] [] [RḪM] [ḪD̃S̃] [] [KVN] [] [ARŽ]
VME YÊTYHM MN Z̃KR MN ELRḪMN MḪD̃S̃ ÎLE KENVE ANH MARŽYN

ve mā ye'tīhim min ƶikrin mine r-raHmāni muHdeṧin illā kānū ǎnhu muǎ'riDīne
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين

[] [ا ت ي] [] [ذ ك ر] [] [ر ح م] [ح د ث] [] [ك و ن] [] [ع ر ض]

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve And (does) not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يأتيهم ا ت ي | ETY YÊTYHM ye'tīhim onlara gelmez come to them
Ye,,Te,Ye,He,Mim,
10,,400,10,5,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ذكر ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶikrin Zikir (uyarı) reminder
Zel,Kef,Re,
700,20,200,
N – genitive masculine indefinite verbal noun
اسم مجرور
من | MN mine -dan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman- the Most Gracious
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
محدث ح د ث | ḪD̃S̃ MḪD̃S̃ muHdeṧin yeni new,
Mim,Ha,Dal,Se,
40,8,4,500,
N – genitive masculine indefinite (form IV) passive participle
اسم مجرور
إلا | ÎLE illā but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū olmadıkları they
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
عنه | ANH ǎnhu ondan from it
Ayn,Nun,He,
70,50,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
معرضين ع ر ض | ARŽ MARŽYN muǎ'riDīne yüz çevirici turn away.
Mim,Ayn,Re,Dad,Ye,Nun,
40,70,200,800,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: ve | يَأْتِيهِمْ: onlara gelmez | مِنْ: hiçbir | ذِكْرٍ: Zikir (uyarı) | مِنَ: -dan | الرَّحْمَٰنِ: Rahman- | مُحْدَثٍ: yeni | إِلَّا: | كَانُوا: olmadıkları | عَنْهُ: ondan | مُعْرِضِينَ: yüz çevirici |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME ve | يأتيهم YÊTYHM onlara gelmez | من MN hiçbir | ذكر Z̃KR Zikir (uyarı) | من MN -dan | الرحمن ELRḪMN Rahman- | محدث MḪD̃S̃ yeni | إلا ÎLE | كانوا KENWE olmadıkları | عنه ANH ondan | معرضين MARŽYN yüz çevirici |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: ve | ye'tīhim: onlara gelmez | min: hiçbir | ƶikrin: Zikir (uyarı) | mine: -dan | r-raHmāni: Rahman- | muHdeṧin: yeni | illā: | kānū: olmadıkları | ǎnhu: ondan | muǎ'riDīne: yüz çevirici |
Kırık Meal (Transcript) : |VME: ve | YÊTYHM: onlara gelmez | MN: hiçbir | Z̃KR: Zikir (uyarı) | MN: -dan | ELRḪMN: Rahman- | MḪD̃S̃: yeni | ÎLE: | KENVE: olmadıkları | ANH: ondan | MARŽYN: yüz çevirici |
Abdulbaki Gölpınarlı : Rahman katından, Kur'ân'ın yeni bir âyeti indi mi, hemen yüz çevirirler ondan.
Adem Uğur : Kendilerine, o çok esirgeyici Allah'tan hiçbir yeni öğüt gelmez ki, ondan yüz çevirmesinler.
Ahmed Hulusi : Ne zaman kendilerine Rahman'dan yeni bir hatırlatma gelse, hep ondan yüz çevirirler.
Ahmet Tekin : Kendilerine, Rahmet sahibi Rahman olan Allah’tan, okunması ibadet olan övünç kaynağı Kur’ân âyetleri, yeni bir öğüt gelir gelmez, ille de ondan yüz çeviriyorlar, tebliği engelliyorlar.
Ahmet Varol : Rahman'dan onlara ne zaman yeni bir uyarı gelse mutlaka ondan yüz çevirirler.
Ali Bulaç : Onlara Rahman (olan Allah)'tan yeni bir uyarı gelmeyiversin, hiç tartışmasız ondan yüz çevirirler.
Ali Fikri Yavuz : Kendilerine, Rahman’dan yeni bir öğüt her geldikçe, muhakkak ondan yüz çevirici olmuşlardır.
Bekir Sadak : Rahman'dan kendilerine gelen her yeni ogutten mutlaka yuz cevirirler.
Celal Yıldırım : Onlara Rahmân'dan ne kadar yeni bir öğüt geldiyse mutlaka ondan yüzçevirdiler.
Diyanet İşleri : Rahmân’dan kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çevirirler.
Diyanet İşleri (eski) : Rahman'dan kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çevirirler.
Diyanet Vakfi : Kendilerine, o çok esirgeyici Allah'tan hiçbir yeni öğüt gelmez ki, ondan yüz çevirmesinler.
Edip Yüksel : Her ne zaman Rahman'dan kendilerine yeni bir mesaj gelse, mutlaka ondan yüz çevirirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bununla beraber kendilerine O Rahmân'dan yeni bir öğüt gelmeyedursun, ille ondan yüz çevirirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bununla beraber Rahman'dan kendilerine yeni bir öğüt gelmiyor ki, ondan yüz çevirmiş olmasınlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bununla beraber Rahmandan kendilerine yeni bir zikir gelmiyor ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar
Fizilal-il Kuran : Onlar son derece merhametli olan Allah'ın kendilerine gönderdiği her yeni uyarıya burun kıvırarak set çevirirler.
Gültekin Onan : Onlara Rahmandan yeni bir uyarı gelmeyiversin, hiç tartışmasız ondan yüz çevirirler.
Hakkı Yılmaz : Ve kendilerine Rahmân'dan [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan] yeni bir öğüt geldi mi, kesinlikle ondan yüz çeviren kimseler oldular.
Hasan Basri Çantay : Kendilerine O çok esirgeyici (Allah) dan (vahy ile) yeni bir öğüd gelmeye dursun, ille bundan yüz çeviricidirler onlar.
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki onlara Rahmân’dan hiçbir yeni nasîhat gelmez ki ondan yüz çevirici kimseler olmasınlar!
İbni Kesir : Onlara Rahman'dan bir öğüt geldiğinde, mutlaka ondan yüz çevirirler.
İskender Evrenosoğlu : Ve Rahmân'dan hiçbir yeni zikir (emir) gelmez ki, ondan yüz çevirmiş olmasınlar.
Muhammed Esed : (Ama Biz böyle olsun istemedik:) ve bu yüzden, onlar da, ne zaman Rahman'dan hatırlatıcı, uyarıcı yeni bir mesaj gelse, mutlaka ondan yüz çevirirler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlara Rahmân tarafından yeni bir mev'ize gelmez ki, illâ ondan kaçınır bir halde olmuşlardır.
Ömer Öngüt : Onlara Rahman'dan yeni bir öğüt geldiğinde mutlaka ondan yüz çevirirler.
Şaban Piriş : Rahman’dan kendilerine gelen her yeni uyarıdan hemen yüz çevirenler oldular.
Suat Yıldırım : (Fakat Biz bunu istemedik.) O sebeple, ne zaman onlara Rahman’dan yeni bir mesaj gelse, mutlaka ona arkalarını dönüp uzaklaşırlar.
Süleyman Ateş : Rahmân'dan onlara hiçbir yeni Zikir (uyarı) gelmez ki, mutlaka ondan yüz çevirici olmasınlar.
Tefhim-ul Kuran : Onlara Rahman (olan Allah)'tan yeni bir uyarı gelmeyiversin, hiç tartışmasız ondan yüz çevirirler.
Ümit Şimşek : Fakat onlara ne zaman Rahmân'dan yeni bir öğüt gelecek olsa, yüz çevirirler.
Yaşar Nuri Öztürk : O Rahman'dan kendilerine söze bürünmüş yeni bir hatırlatma gelmeye dursun, ondan mutlaka yüz çevirirler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}