"ANH" ifadesi tarandı:
# İçinde "ANH" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|عنهANHǎnhukendilerinefor him37x
| عنه ANH ǎnhu ondan from [it], 4:31
| عنه ANH ǎnhu ondan from him, 4:55
| عنه ANH ǎnhu ondan from it 4:161
| عنه ANH ǎnhu O'ndan with Him. 5:119
| عنه ANH ǎnhu ondan (azabdan) from it 6:16
| عنه ANH ǎnhu ondan from it 6:26
| عنه ANH ǎnhu ondan from it. 6:26
| عنه ANH ǎnhu kendinden from it, 6:28
| عنه ANH ǎnhu kendilerine from it, 7:166
| عنه ANH ǎnhu ondan from him 8:20
| عنه ANH ǎnhu O'ndan with Him. 9:100
| عنه ANH ǎnhu ondan from him 10:12
| عنه ANH ǎnhu ondan from it. 11:88
| عنه ANH ǎnhu ondan of him 12:13
| عنه ANH ǎnhu ondan from him 12:24
| عنه ANH ǎnhu ondan from him 12:34
| عنه ANH ǎnhu onu for him 12:61
| عنه ANH ǎnhu o(yaptığı)ndan [about it] 17:36
| عنه ANH ǎnhu ondan from it, 20:100
| عنه ANH ǎnhu ondan from it 26:5
| عنه ANH ǎnhu ondan from it 28:55
| عنه ANH ǎnhu O'ndan from Him 34:3
| عنه ANH ǎnhu ondan [of] it 34:30
| عنه ANH ǎnhu ondan from him 37:90
| عنه ANH ǎnhu ondan from it 38:68
| عنه ANH ǎnhu ondan from him 44:14
| عنه ANH ǎnhu ondan from it 51:9
| عنه ANH ǎnhu ondan from [it], 58:8
| عنه ANH ǎnhu O'ndan with Him. 58:22
| عنه ANH ǎnhu ondan from it, 59:7
| عنه ANH ǎnhu onun from him 64:9
| عنه ANH ǎnhu onun from him 65:5
| عنه ANH ǎnhu ondan [from him] 69:47
| عنه ANH ǎnhu onunla from him 80:10
| عنه ANH ǎnhu ona him 92:11
| عنه ANH ǎnhu O'ndan with Him. 98:8
| عنه ANH ǎnhu onu him 111:2


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}