» 34 / Sebe’  30:

Kuran Sırası: 34
İniş Sırası: 58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

 » 34 / Sebe’  Suresi: 30
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için vardır
3. مِيعَادُ (MYAED̃) = mīǎādu : belirtilmiş
4. يَوْمٍ (YVM) = yevmin : bir gün
5. لَا (LE) = lā :
6. تَسْتَأْخِرُونَ (TSTÊḢRVN) = teste'ḣirūne : geri kalmazsınız
7. عَنْهُ (ANH) = ǎnhu : ondan
8. سَاعَةً (SEAT) = sāǎten : bir sa'at
9. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
10. تَسْتَقْدِمُونَ (TSTGD̃MVN) = testeḳdimūne : ileri geçemezsiniz
de ki | sizin için vardır | belirtilmiş | bir gün | | geri kalmazsınız | ondan | bir sa'at | ve | ileri geçemezsiniz |

[GVL] [] [VAD̃] [YVM] [] [EḢR] [] [SVA] [] [GD̃M]
GL LKM MYAED̃ YVM LE TSTÊḢRVN ANH SEAT VLE TSTGD̃MVN

ḳul lekum mīǎādu yevmin teste'ḣirūne ǎnhu sāǎten ve lā testeḳdimūne
قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون

 » 34 / Sebe’  Suresi: 30
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
لكم | LKM lekum sizin için vardır """For you"
ميعاد و ع د | VAD̃ MYAED̃ mīǎādu belirtilmiş (is the) appointment
يوم ي و م | YVM YVM yevmin bir gün (of) a Day,
لا | LE not
تستأخرون ا خ ر | EḢR TSTÊḢRVN teste'ḣirūne geri kalmazsınız you can postpone
عنه | ANH ǎnhu ondan [of] it
ساعة س و ع | SVA SEAT sāǎten bir sa'at (for) an hour,
ولا | VLE ve lā ve and not
تستقدمون ق د م | GD̃M TSTGD̃MVN testeḳdimūne ileri geçemezsiniz "(can) you precede (it)."""

34:30 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | sizin için vardır | belirtilmiş | bir gün | | geri kalmazsınız | ondan | bir sa'at | ve | ileri geçemezsiniz |

[GVL] [] [VAD̃] [YVM] [] [EḢR] [] [SVA] [] [GD̃M]
GL LKM MYAED̃ YVM LE TSTÊḢRVN ANH SEAT VLE TSTGD̃MVN

ḳul lekum mīǎādu yevmin teste'ḣirūne ǎnhu sāǎten ve lā testeḳdimūne
قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون

[ق و ل] [] [و ع د] [ي و م] [] [ا خ ر] [] [س و ع] [] [ق د م]

 » 34 / Sebe’  Suresi: 30
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
لكم | LKM lekum sizin için vardır """For you"
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ميعاد و ع د | VAD̃ MYAED̃ mīǎādu belirtilmiş (is the) appointment
Mim,Ye,Ayn,Elif,Dal,
40,10,70,1,4,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
يوم ي و م | YVM YVM yevmin bir gün (of) a Day,
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
تستأخرون ا خ ر | EḢR TSTÊḢRVN teste'ḣirūne geri kalmazsınız you can postpone
Te,Sin,Te,,Hı,Re,Vav,Nun,
400,60,400,,600,200,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
عنه | ANH ǎnhu ondan [of] it
Ayn,Nun,He,
70,50,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
ساعة س و ع | SVA SEAT sāǎten bir sa'at (for) an hour,
Sin,Elif,Ayn,Te merbuta,
60,1,70,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
تستقدمون ق د م | GD̃M TSTGD̃MVN testeḳdimūne ileri geçemezsiniz "(can) you precede (it)."""
Te,Sin,Te,Gaf,Dal,Mim,Vav,Nun,
400,60,400,100,4,40,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | لَكُمْ: sizin için vardır | مِيعَادُ: belirtilmiş | يَوْمٍ: bir gün | لَا: | تَسْتَأْخِرُونَ: geri kalmazsınız | عَنْهُ: ondan | سَاعَةً: bir sa'at | وَلَا: ve | تَسْتَقْدِمُونَ: ileri geçemezsiniz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | لكم LKM sizin için vardır | ميعاد MYAED̃ belirtilmiş | يوم YWM bir gün | لا LE | تستأخرون TSTÊḢRWN geri kalmazsınız | عنه ANH ondan | ساعة SEAT bir sa'at | ولا WLE ve | تستقدمون TSTGD̃MWN ileri geçemezsiniz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | lekum: sizin için vardır | mīǎādu: belirtilmiş | yevmin: bir gün | : | teste'ḣirūne: geri kalmazsınız | ǎnhu: ondan | sāǎten: bir sa'at | ve lā: ve | testeḳdimūne: ileri geçemezsiniz |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | LKM: sizin için vardır | MYAED̃: belirtilmiş | YVM: bir gün | LE: | TSTÊḢRVN: geri kalmazsınız | ANH: ondan | SEAT: bir sa'at | VLE: ve | TSTGD̃MVN: ileri geçemezsiniz |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Size vaadedilen gün, öylesine bir gündür ki zamanından bir an bile geriye kalmayacağı gibi ileriye de atılmaz.
Adem Uğur : De ki: Size öyle bir gün vâdedilmiştir ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz.
Ahmed Hulusi : De ki: "Sizin için tespit edilmiş bir süreç vardır ki, onu ne erteleyebilirsiniz ne de öne alabilirsiniz. "
Ahmet Tekin : 'Size öyle bir gün va’dedilmiştir ki, ne bir an erteleyebilirsiniz, ne de öne alabilirsiniz.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Sizin için belirlenmiş bir gün vardır ki ondan ne bir saat geri bırakılırsınız ne de öne alınırsınız.'
Ali Bulaç : De ki: "Sizin için belirlenmiş bir gün vardır ki, ondan ne bir an ertelenebilirsiniz, ne de (bir an) öne alınabilirsiniz."
Ali Fikri Yavuz : (Rasûlüm, onlara) de ki: “- Size vaad olunan öyle bir gündür ki, ondan bir an geri de kalamazsınız, ileri de geçemezsiniz.”
Bekir Sadak : De ki: «Size, bir gun tayin edilmistir. Ondan bir saat ne geri kalabilirsiniz ne de one gecebilirsiniz.» *
Celal Yıldırım : De ki: Size belirlenen bir gün vardır ki ondan ne bir an geri kalabilirsiniz, ne de bir an ileri geçebilirsiniz.
Diyanet İşleri : De ki: “Sizin için belirlenen bir gün vardır ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Size, bir gün tayin edilmiştir. Ondan bir saat ne geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz.'
Diyanet Vakfi : De ki: Size öyle bir gün vâdedilmiştir ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz.
Edip Yüksel : De ki, 'Size bir saat gecikmeyecek, bir saat de erken gelmeyecek belirlenmiş bir gününüz vardır.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Size vaad edilen öyle bir gündür ki, ondan ne bir an geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Size va'd edilen bir gündür ki; ondan bir saat geri de kalamazsınız, ileri de geçemezsiniz.»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: size bir gün mîadı ki ondan bir saat geri de kalamazsınız, ileri de geçemezsiniz
Fizilal-il Kuran : Onlara de ki; «Sizin belirlenmiş bir gününüz vardır, ne bir an ertelenir ve ne de önceye alınır.»
Gültekin Onan : De ki: "Sizin için belirlenmiş bir gün vardır ki, ondan ne bir an ertelenebilirsiniz, ne de (bir an) öne alınabilirsiniz."
Hakkı Yılmaz : De ki: “Size günün belirlenmiş bir zamanı vardır ki ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz.”
Hasan Basri Çantay : De ki: «Size va'd olunan, öyle bir gündür ki siz ondan bir saat geri de kalamazsınız, (onun) berisine de geçemezsiniz».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Sizin için va'd edilen öyle bir gün vardır ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de öne geçebilirsiniz.'
İbni Kesir : De ki: Sizin için bir günün miadı vardır. Ondan bir an ne geri kalabilirsiniz, ne de öne geçebilirsiniz.
İskender Evrenosoğlu : De ki: "Sizin için (belirlenen) günün zamanından, bir saat (dahi) tehir ve takdim edemezsiniz (geciktiremezsiniz veya öne alamazsınız)."
Muhammed Esed : De ki: "Sizin için belli bir gün tayin edilmiştir, ondan tek bir an ne geri kalabilirsiniz, ne de onu geçebilirsiniz".
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Sizin için bir mev'ud gün vardır ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz ve ne de ileri geçebilirsiniz.»
Ömer Öngüt : De ki: "Size vaad olunan bir gün vardır ki, siz ondan ne bir saat geri kalırsınız, ne de ileri geçebilirsiniz. "
Şaban Piriş : De ki: -Size verilen sözün bir günü vardır. Ondan bir saat geri de bırakılmazsınız, zamanı öne de alamazsınız.
Suat Yıldırım : (29-30) Bir de: "Eğer doğru söylüyorsanız vâd ettiğiniz kıyamet ne zaman gerçekleşecek?" derler. De ki: "Sizinle öyle bir buluşma günümüz var ki ondan ne bir saat ileri geçebilirsiniz, ne de bir saat geri kalabilirsiniz.!"
Süleyman Ateş : De ki: "Sizin için belirtilmiş bir gün vardır. Ondan ne bir sâ'at geri kalırsınız, ne de ileri geçebilirsiniz."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Sizin için belirlenmiş bir gün vardır ki, siz ondan ne bir an ertelenebilirsiniz, ne de (bir an) öne alınabilirsiniz.»
Ümit Şimşek : De ki: Sizin için belirlenmiş bir vakit var ki, onun ne bir saat önüne geçebilir, ne de gerisinde kalabilirsiniz.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Size bir gün vaat edilmiştir; ondan ne bir saat geri kalabirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}