» 34 / Sebe’  1:

Kuran Sırası: 34
İniş Sırası: 58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

 » 34 / Sebe’  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الْحَمْدُ (ELḪMD̃) = El-Hamdu : hamd
2. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'a mahsustur
3. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : öyle ki
4. لَهُ (LH) = lehu : onundur
5. مَا (ME) = mā : ne varsa
6. فِي (FY) = fī :
7. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde
8. وَمَا (VME) = ve mā : ve ne varsa
9. فِي (FY) = fī :
10. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
11. وَلَهُ (VLH) = ve lehu : ve onlar
12. الْحَمْدُ (ELḪMD̃) = l-Hamdu : hamd
13. فِي (FY) = fī :
14. الْاخِرَةِ (EL ËḢRT) = l-āḣirati : ahirette
15. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
16. الْحَكِيمُ (ELḪKYM) = l-Hakīmu : hüküm ve hikmet sahibidir
17. الْخَبِيرُ (ELḢBYR) = l-ḣabīru : haber alandır
hamd | Allah'a mahsustur | öyle ki | onundur | ne varsa | | göklerde | ve ne varsa | | yerde | ve onlar | hamd | | ahirette | ve O | hüküm ve hikmet sahibidir | haber alandır |

[ḪMD̃] [] [] [] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [LH] [ḪMD̃] [] [EḢR] [] [ḪKM] [ḢBR]
ELḪMD̃ LLH ELZ̃Y LH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ VLH ELḪMD̃ FY EL ËḢRT VHV ELḪKYM ELḢBYR

El-Hamdu lillahi lleƶī lehu s-semāvāti ve mā l-erDi ve lehu l-Hamdu l-āḣirati ve huve l-Hakīmu l-ḣabīru
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير

 » 34 / Sebe’  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ El-Hamdu hamd All praises
لله | LLH lillahi Allah'a mahsustur (be) to Allah
الذي | ELZ̃Y lleƶī öyle ki the One to Whom belongs
له | LH lehu onundur the One to Whom belongs
ما | ME ne varsa whatever
في | FY (is) in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
وما | VME ve mā ve ne varsa and whatever
في | FY (is) in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth,
وله ل ه | LH VLH ve lehu ve onlar and for Him
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (are) all praises
في | FY in
الآخرة ا خ ر | EḢR EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter.
وهو | VHV ve huve ve O And He
الحكيم ح ك م | ḪKM ELḪKYM l-Hakīmu hüküm ve hikmet sahibidir (is) the All-Wise,
الخبير خ ب ر | ḢBR ELḢBYR l-ḣabīru haber alandır the All-Aware.

34:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

hamd | Allah'a mahsustur | öyle ki | onundur | ne varsa | | göklerde | ve ne varsa | | yerde | ve onlar | hamd | | ahirette | ve O | hüküm ve hikmet sahibidir | haber alandır |

[ḪMD̃] [] [] [] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [LH] [ḪMD̃] [] [EḢR] [] [ḪKM] [ḢBR]
ELḪMD̃ LLH ELZ̃Y LH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ VLH ELḪMD̃ FY EL ËḢRT VHV ELḪKYM ELḢBYR

El-Hamdu lillahi lleƶī lehu s-semāvāti ve mā l-erDi ve lehu l-Hamdu l-āḣirati ve huve l-Hakīmu l-ḣabīru
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير

[ح م د] [] [] [] [] [] [س م و] [] [] [ا ر ض] [ل ه] [ح م د] [] [ا خ ر] [] [ح ك م] [خ ب ر]

 » 34 / Sebe’  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ El-Hamdu hamd All praises
Elif,Lam,Ha,Mim,Dal,
1,30,8,40,4,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
لله | LLH lillahi Allah'a mahsustur (be) to Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
الذي | ELZ̃Y lleƶī öyle ki the One to Whom belongs
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
له | LH lehu onundur the One to Whom belongs
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
ما | ME ne varsa whatever
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve ne varsa and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth,
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
وله ل ه | LH VLH ve lehu ve onlar and for Him
Vav,Lam,He,
6,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (are) all praises
Elif,Lam,Ha,Mim,Dal,
1,30,8,40,4,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الآخرة ا خ ر | EḢR EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter.
Elif,Lam,,Hı,Re,Te merbuta,
1,30,,600,200,400,
N – genitive feminine singular noun
اسم مجرور
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
الحكيم ح ك م | ḪKM ELḪKYM l-Hakīmu hüküm ve hikmet sahibidir (is) the All-Wise,
Elif,Lam,Ha,Kef,Ye,Mim,
1,30,8,20,10,40,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الخبير خ ب ر | ḢBR ELḢBYR l-ḣabīru haber alandır the All-Aware.
Elif,Lam,Hı,Be,Ye,Re,
1,30,600,2,10,200,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الْحَمْدُ: hamd | لِلَّهِ: Allah'a mahsustur | الَّذِي: öyle ki | لَهُ: onundur | مَا: ne varsa | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَمَا: ve ne varsa | فِي: | الْأَرْضِ: yerde | وَلَهُ: ve onlar | الْحَمْدُ: hamd | فِي: | الْاخِرَةِ: ahirette | وَهُوَ: ve O | الْحَكِيمُ: hüküm ve hikmet sahibidir | الْخَبِيرُ: haber alandır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الحمد ELḪMD̃ hamd | لله LLH Allah'a mahsustur | الذي ELZ̃Y öyle ki | له LH onundur | ما ME ne varsa | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | وما WME ve ne varsa | في FY | الأرض ELÊRŽ yerde | وله WLH ve onlar | الحمد ELḪMD̃ hamd | في FY | الآخرة EL ËḢRT ahirette | وهو WHW ve O | الحكيم ELḪKYM hüküm ve hikmet sahibidir | الخبير ELḢBYR haber alandır |
Kırık Meal (Okunuş) : |El-Hamdu: hamd | lillahi: Allah'a mahsustur | lleƶī: öyle ki | lehu: onundur | : ne varsa | : | s-semāvāti: göklerde | ve mā: ve ne varsa | : | l-erDi: yerde | ve lehu: ve onlar | l-Hamdu: hamd | : | l-āḣirati: ahirette | ve huve: ve O | l-Hakīmu: hüküm ve hikmet sahibidir | l-ḣabīru: haber alandır |
Kırık Meal (Transcript) : |ELḪMD̃: hamd | LLH: Allah'a mahsustur | ELZ̃Y: öyle ki | LH: onundur | ME: ne varsa | FY: | ELSMEVET: göklerde | VME: ve ne varsa | FY: | ELÊRŽ: yerde | VLH: ve onlar | ELḪMD̃: hamd | FY: | EL ËḢRT: ahirette | VHV: ve O | ELḪKYM: hüküm ve hikmet sahibidir | ELḢBYR: haber alandır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Hamd Allah'a ki onundur ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve onundur hamd âhirette de ve odur hüküm ve hikmet sâhibi ve her şeyden haberdar.
Adem Uğur : Hamd, göklerde ve yerde bulunanların hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd O'na mahsustur. O, hikmet sahibidir, (her şeyden) haberi olandır.
Ahmed Hulusi : Hamd, semâlarda (bilinç mertebeleri) ve arzda (beden) ne varsa kendisi için olan Allâh'a aittir! Sonsuz gelecek yaşamda dahi Hamd O'na aittir! "HÛ"; Hakiym'dir, Habiyr'dir.
Ahmet Tekin : Göklerdeki varlıkların ve imkânların, yerdeki varlıkların ve imkânların mülk ve tasarrufunun sahibi olan Allah’a hamdolsun. Âhirette, ebedî yurtta da, övülmek, şükredilmek O’nun hakkıdır. O hikmet sahibi ve hükümrandır, gizli-açık her şeyden haberdardır.
Ahmet Varol : Hamd, göklerde ve yerde ne varsa kendisinin olan Allah'adır. Ahirette de hamd O'nadır. O hikmet sahibidir, her şeyden haberdar olandır.
Ali Bulaç : Hamd, göklerde ve yerde olanların tümü kendisine ait olan Allah'ındır; ahirette de hamd O'nundur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, haber alandır.
Ali Fikri Yavuz : Hamd, o Allah’a mahsusdur ki, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O’nun; ahirette de hamd O’nundur. O, Hakîm’dir= hükmünde hikmet sahibidir, Habîr’dir= her şeyden haberdardır.
Bekir Sadak : Hamd, goklerde olanlar ve yerde bulunanlar Kendisinin olan Allah'a mahsustur. O, Hakim'dir, her seyden haberdardir.
Celal Yıldırım : Hamd o Allah'a ki, göktekiler de, yerdekiler de O'na aittir. Âhiret'te hamd O'na mahsustur. O, hikmet sahibidir, (her şeyden) haberlidir.
Diyanet İşleri : Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah’a mahsustur. Hamd ahirette de O’na mahsustur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.
Diyanet İşleri (eski) : Hamd, göklerde olanlar ve yerde bulunanlar Kendisinin olan Allah'a mahsustur. O, Hakim'dir, her şeyden haberdardır.
Diyanet Vakfi : Hamd, göklerde ve yerde bulunanların hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd O'na mahsustur. O, hikmet sahibidir, (her şeyden) haberi olandır.
Edip Yüksel : Övgü, göklerde ve yerde ne varsa kendisine ait bulunan ALLAH'adır. Ahirette de övgü O'nadır. O Bilgedir, Haber Alandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hamd, o Allah'ındır ki göklerde ne var, yerde ne varsa hep O'nundur. Ahirette de hamd O'nundur. O hüküm ve himet sahibidir, herşeyden haberdardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hamd O Allah'adır ki, göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur, ahirette de hamd O'nun. O, hikmet sahibidir, herşeyi bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hamd o Allahındır ki göklerde ne var, yerde ne varsa hep onun, Âhırette de hamd onun ve o öyle hakîm öyle habîr ki.
Fizilal-il Kuran : Hamd, göklerdeki ve yeryüzündeki tüm varlıkların sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd O'na mahsustur. O her işi yerinde yapar ve her şeyden haberdardır.
Gültekin Onan : Hamd, göklerde ve yerde olanların tümü kendisine ait olan Tanrı'nındır; ahirette de hamd O'nundur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, haber alandır.
Hakkı Yılmaz : "Tüm övgüler, göklerde olan şeyler, yerde olan şeyler Kendisine ait olan Allah içindir; başkası övülemez. Âhirette de tüm övgüler yalnızca O'nun içindir; başkası övülmez. Ve O, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır, her şeyin iç yüzünü, gizli taraflarını da iyi bilendir. "
Hasan Basri Çantay : Göklerde ne var, yerde ne varsa kendisinin olan Allaha hamdolsun. Âhiretde de hamd Onundur. O, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir, (her şeyden de) hakkıyle haberdârdır.
Hayrat Neşriyat : Hamd, göklerde ne var, yerde ne varsa kendisinin olan Allah’a mahsustur. Hamd, âhirette de O’na mahsustur. Çünki O, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Habîr (herşeyden haberdâr olan)dır.
İbni Kesir : Hamd, O Allah'a ki; göklerde ve yerde bulunanlar kendisine aittir. Ahirette de hamd O'nadır. O; Hakim'dir, Habir'dir.
İskender Evrenosoğlu : Hamd, göklerde ve yerde olan varlıklar kendisine ait olan Allah'a aittir. Ve hamd, ahirette de O'na aittir. Ve O, Hakîm'dir (hikmet ve hüküm sahibi), Habîr'dir (herşeyden haberdar olan).
Muhammed Esed : Hamd, göklerde ve yerde ne varsa tümünün gerçek maliki olan Allah'a mahsustur; ahirette de hamd O'na mahsus olacaktır. Yalnız O'dur hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan.
Ömer Nasuhi Bilmen : Hamd o Allah'a ki, göklerde ne varsa ve yerde ne varsa O'na aittir ve ahirette de hamd O'nadır. Ve O hakîmdir, habîrdir.
Ömer Öngüt : Hamd, göklerde ve yerde bulunanların hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd O'na mahsustur. O hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
Şaban Piriş : Hamd, göklerdekilerin ve yerdekilerin sahibi Allah içindir. Ahirette de hamd O’nun içindir. O, hakimdir, (herşeyden) haberdardır.
Suat Yıldırım : Bütün hamdler, güzel övgüler gerçek ilah olan Allah’a mahsustur ki göklerde ve yerde olan her şey O’nundur.Âhirette de hamdler O’na mahsustur. O hakîmdir, habîrdir (tam hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden hakkıyla haberdardır).
Süleyman Ateş : Hamd, göklerde ve yerde bulunanların hepsi kendisinin olan Allah'a mahsustur. Âhirette de hamd O'na mahsustur. O, hüküm ve hikmet sâhibidir; (her şeyi) haber alandır.
Tefhim-ul Kuran : Hamd, göklerde ve yerde olanların tümü kendisine ait olan Allah'ındır; ahirette de hamd O'nundur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, haber alandır.
Ümit Şimşek : Hamd bütünüyle o Allah'a mahsustur ki, göklerde ne var, yerde ne varsa Onundur. Âhirette de hamd Ona mahsustur. O sonsuz hikmet sahibidir ve herşeyden haberdardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Hamt, göklerde ve yerde bulunanlar kendisine ait olan Allah'adır. Ölüm ötesi âlemde de hamt O'nadır. Hakîm'dir O, Habîr'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}