» 34 / Sebe’  15:

Kuran Sırası: 34
İniş Sırası: 58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

 » 34 / Sebe’  Suresi: 15
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَقَدْ (LGD̃) = leḳad : andolsun
2. كَانَ (KEN) = kāne : vardır
3. لِسَبَإٍ (LSBÎ) = lisebein : Sebe (oğulların)ın
4. فِي (FY) = fī : yerlerde
5. مَسْكَنِهِمْ (MSKNHM) = meskenihim : oturdukları
6. ايَةٌ ( ËYT) = āyetun : bir ibret
7. جَنَّتَانِ (CNTEN) = cennetāni : iki bahçe
8. عَنْ (AN) = ǎn :
9. يَمِينٍ (YMYN) = yemīnin : sağdan
10. وَشِمَالٍ (VŞMEL) = ve şimālin : ve soldan
11. كُلُوا (KLVE) = kulū : yeyin
12. مِنْ (MN) = min : -ndan
13. رِزْقِ (RZG) = rizḳi : rızkı-
14. رَبِّكُمْ (RBKM) = rabbikum : Rabbinizin
15. وَاشْكُرُوا (VEŞKRVE) = veşkurū : ve şükredin
16. لَهُ (LH) = lehu : O'na
17. بَلْدَةٌ (BLD̃T) = beldetun : (bir) ülke
18. طَيِّبَةٌ (ŦYBT) = Tayyibetun : hoş
19. وَرَبٌّ (VRB) = ve rabbun : ve Rabbin
20. غَفُورٌ (ĞFVR) = ğafūrun : çok bağışlayandır
andolsun | vardır | Sebe (oğulların)ın | yerlerde | oturdukları | bir ibret | iki bahçe | | sağdan | ve soldan | yeyin | -ndan | rızkı- | Rabbinizin | ve şükredin | O'na | (bir) ülke | hoş | ve Rabbin | çok bağışlayandır |

[] [KVN] [] [] [SKN] [EYY] [CNN] [] [YMN] [ŞML] [EKL] [] [RZG] [RBB] [ŞKR] [] [BLD̃] [ŦYB] [RBB] [ĞFR]
LGD̃ KEN LSBÎ FY MSKNHM ËYT CNTEN AN YMYN VŞMEL KLVE MN RZG RBKM VEŞKRVE LH BLD̃T ŦYBT VRB ĞFVR

leḳad kāne lisebein meskenihim āyetun cennetāni ǎn yemīnin ve şimālin kulū min rizḳi rabbikum veşkurū lehu beldetun Tayyibetun ve rabbun ğafūrun
لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور

 » 34 / Sebe’  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لقد | LGD̃ leḳad andolsun Certainly,
كان ك و ن | KVN KEN kāne vardır (there) was
لسبإ | LSBÎ lisebein Sebe (oğulların)ın for Saba
في | FY yerlerde in
مسكنهم س ك ن | SKN MSKNHM meskenihim oturdukları their dwelling place
آية ا ي ي | EYY ËYT āyetun bir ibret a sign:
جنتان ج ن ن | CNN CNTEN cennetāni iki bahçe Two gardens
عن | AN ǎn on
يمين ي م ن | YMN YMYN yemīnin sağdan (the) right
وشمال ش م ل | ŞML VŞMEL ve şimālin ve soldan and (on the) left.
كلوا ا ك ل | EKL KLVE kulū yeyin """Eat"
من | MN min -ndan from
رزق ر ز ق | RZG RZG rizḳi rızkı- (the) provision
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbikum Rabbinizin (of) your Lord
واشكروا ش ك ر | ŞKR VEŞKRVE veşkurū ve şükredin and be grateful
له | LH lehu O'na to Him.
بلدة ب ل د | BLD̃ BLD̃T beldetun (bir) ülke A land
طيبة ط ي ب | ŦYB ŦYBT Tayyibetun hoş good
ورب ر ب ب | RBB VRB ve rabbun ve Rabbin and a Lord
غفور غ ف ر | ĞFR ĞFVR ğafūrun çok bağışlayandır "Oft-Forgiving."""

34:15 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

andolsun | vardır | Sebe (oğulların)ın | yerlerde | oturdukları | bir ibret | iki bahçe | | sağdan | ve soldan | yeyin | -ndan | rızkı- | Rabbinizin | ve şükredin | O'na | (bir) ülke | hoş | ve Rabbin | çok bağışlayandır |

[] [KVN] [] [] [SKN] [EYY] [CNN] [] [YMN] [ŞML] [EKL] [] [RZG] [RBB] [ŞKR] [] [BLD̃] [ŦYB] [RBB] [ĞFR]
LGD̃ KEN LSBÎ FY MSKNHM ËYT CNTEN AN YMYN VŞMEL KLVE MN RZG RBKM VEŞKRVE LH BLD̃T ŦYBT VRB ĞFVR

leḳad kāne lisebein meskenihim āyetun cennetāni ǎn yemīnin ve şimālin kulū min rizḳi rabbikum veşkurū lehu beldetun Tayyibetun ve rabbun ğafūrun
لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور

[] [ك و ن] [] [] [س ك ن] [ا ي ي] [ج ن ن] [] [ي م ن] [ش م ل] [ا ك ل] [] [ر ز ق] [ر ب ب] [ش ك ر] [] [ب ل د] [ط ي ب] [ر ب ب] [غ ف ر]

 » 34 / Sebe’  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لقد | LGD̃ leḳad andolsun Certainly,
Lam,Gaf,Dal,
30,100,4,
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
كان ك و ن | KVN KEN kāne vardır (there) was
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لسبإ | LSBÎ lisebein Sebe (oğulların)ın for Saba
Lam,Sin,Be,,
30,60,2,,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Sheba"
جار ومجرور
في | FY yerlerde in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
مسكنهم س ك ن | SKN MSKNHM meskenihim oturdukları their dwelling place
Mim,Sin,Kef,Nun,He,Mim,
40,60,20,50,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
آية ا ي ي | EYY ËYT āyetun bir ibret a sign:
,Ye,Te merbuta,
,10,400,
N – nominative feminine singular indefinite noun
اسم مرفوع
جنتان ج ن ن | CNN CNTEN cennetāni iki bahçe Two gardens
Cim,Nun,Te,Elif,Nun,
3,50,400,1,50,
N – nominative feminine dual noun
اسم مرفوع
عن | AN ǎn on
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
يمين ي م ن | YMN YMYN yemīnin sağdan (the) right
Ye,Mim,Ye,Nun,
10,40,10,50,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
وشمال ش م ل | ŞML VŞMEL ve şimālin ve soldan and (on the) left.
Vav,Şın,Mim,Elif,Lam,
6,300,40,1,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
كلوا ا ك ل | EKL KLVE kulū yeyin """Eat"
Kef,Lam,Vav,Elif,
20,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min -ndan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
رزق ر ز ق | RZG RZG rizḳi rızkı- (the) provision
Re,Ze,Gaf,
200,7,100,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbikum Rabbinizin (of) your Lord
Re,Be,Kef,Mim,
200,2,20,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
واشكروا ش ك ر | ŞKR VEŞKRVE veşkurū ve şükredin and be grateful
Vav,Elif,Şın,Kef,Re,Vav,Elif,
6,1,300,20,200,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
له | LH lehu O'na to Him.
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
بلدة ب ل د | BLD̃ BLD̃T beldetun (bir) ülke A land
Be,Lam,Dal,Te merbuta,
2,30,4,400,
N – nominative feminine indefinite noun
اسم مرفوع
طيبة ط ي ب | ŦYB ŦYBT Tayyibetun hoş good
Tı,Ye,Be,Te merbuta,
9,10,2,400,
ADJ – nominative feminine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
ورب ر ب ب | RBB VRB ve rabbun ve Rabbin and a Lord
Vav,Re,Be,
6,200,2,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
غفور غ ف ر | ĞFR ĞFVR ğafūrun çok bağışlayandır "Oft-Forgiving."""
Ğayn,Fe,Vav,Re,
1000,80,6,200,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَقَدْ: andolsun | كَانَ: vardır | لِسَبَإٍ: Sebe (oğulların)ın | فِي: yerlerde | مَسْكَنِهِمْ: oturdukları | ايَةٌ: bir ibret | جَنَّتَانِ: iki bahçe | عَنْ: | يَمِينٍ: sağdan | وَشِمَالٍ: ve soldan | كُلُوا: yeyin | مِنْ: -ndan | رِزْقِ: rızkı- | رَبِّكُمْ: Rabbinizin | وَاشْكُرُوا: ve şükredin | لَهُ: O'na | بَلْدَةٌ: (bir) ülke | طَيِّبَةٌ: hoş | وَرَبٌّ: ve Rabbin | غَفُورٌ: çok bağışlayandır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لقد LGD̃ andolsun | كان KEN vardır | لسبإ LSBÎ Sebe (oğulların)ın | في FY yerlerde | مسكنهم MSKNHM oturdukları | آية ËYT bir ibret | جنتان CNTEN iki bahçe | عن AN | يمين YMYN sağdan | وشمال WŞMEL ve soldan | كلوا KLWE yeyin | من MN -ndan | رزق RZG rızkı- | ربكم RBKM Rabbinizin | واشكروا WEŞKRWE ve şükredin | له LH O'na | بلدة BLD̃T (bir) ülke | طيبة ŦYBT hoş | ورب WRB ve Rabbin | غفور ĞFWR çok bağışlayandır |
Kırık Meal (Okunuş) : |leḳad: andolsun | kāne: vardır | lisebein: Sebe (oğulların)ın | : yerlerde | meskenihim: oturdukları | āyetun: bir ibret | cennetāni: iki bahçe | ǎn: | yemīnin: sağdan | ve şimālin: ve soldan | kulū: yeyin | min: -ndan | rizḳi: rızkı- | rabbikum: Rabbinizin | veşkurū: ve şükredin | lehu: O'na | beldetun: (bir) ülke | Tayyibetun: hoş | ve rabbun: ve Rabbin | ğafūrun: çok bağışlayandır |
Kırık Meal (Transcript) : |LGD̃: andolsun | KEN: vardır | LSBÎ: Sebe (oğulların)ın | FY: yerlerde | MSKNHM: oturdukları | ËYT: bir ibret | CNTEN: iki bahçe | AN: | YMYN: sağdan | VŞMEL: ve soldan | KLVE: yeyin | MN: -ndan | RZG: rızkı- | RBKM: Rabbinizin | VEŞKRVE: ve şükredin | LH: O'na | BLD̃T: (bir) ülke | ŦYBT: hoş | VRB: ve Rabbin | ĞFVR: çok bağışlayandır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Andolsunki Sebe kavmine, oturdukları yerde bile bir delil vardı, sağda, solda iki bahçe bulunmadaydı; yiyin Rabbinizin rızkından ve şükredin ona; tertemiz bir şehir ve suçları örten bir Rab.
Adem Uğur : Andolsun, Sebe' kavmi için oturduğu yerlerde büyük bir ibret vardır. Biri sağda, diğeri solda iki bahçeleri vardı. (Onlara:) Rabbinizin rızkından yeyin ve O'na şükredin. İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab!
Ahmed Hulusi : Andolsun ki Sebe halkına kendi meskenlerinde (bedenlerinde) bir işaret vardır! Sağdan ve soldan iki bahçe ile çevrili. . . (Kendilerine): "Rabbinizin yaşam gıdasından beslenin ve O'na şükredin! Tayyib bir belde ve Ğafûr bir Rab!" (denildi).
Ahmet Tekin : Sebe’ kavminin oturduğu yerlerde de, Allah’ın varlığını, birliğini, kudretini gösteren işaretler, insanlar için büyük ibretler, alınacak dersler, kalıntılar vardır. Biri bol mahsul veren, diğeri düşük verimli iki bahçeleri vardı. Onlara: 'Rabbinin size verdiği rızıktan yiyin. O’na şükredin. İşte güzel bir memleket, koruma kalkanına alan ve bağışlaması bol bir Rab!' denildi.
Ahmet Varol : Andolsun ki Sebe (halkı)nın kaldığı yerde de bir ibret vardır. Sağdan ve soldan iki bahçe. [1] 'Rabbinizin rızkından yiyin ve O'na şükredin. (Beldeniz) hoş bir belde ve (Rabbiniz) çok bağışlayıcı Rab!' [2]
Ali Bulaç : Andolsun, Sebe' (halkı)nın oturduğu yerlerde de bir ayet vardır. (Evleri) Sağdan ve soldan iki bahçeliydi. (Onlara demiştik ki:) "Rabbinizin rızkından yiyin ve O'na şükredin. Güzel bir şehir ve bağışlayan bir Rabb(iniz var)."
Ali Fikri Yavuz : Gerçekten (Yemen’de yaşamış olan) Sebe’ kavmi için, oturdukları yerlerde (kudret ve vahdaniyyetimize delâlet eden) bir alâmet vardı: Sağ ve soldan iki taraflı bahçeler... (peygamberleri onlara şöyle demişti): “- Rabbinizin rızkından yeyin de, O’na şükredin. (Çünkü beldeniz) hoş bir belde; Rabbiniz de, mağfireti çok bir Rab’dır.”
Bekir Sadak : Sebelilerin yurtlarinda Allah'in kudretine bir isaret vardir: Sagli sollu iki bahce vardi. Onlara: «Rabbinizin verdigi riziktan yiyin ve O'na sukredin. Iste hos bir sehir ve bagislayan bir Rab» denmisti.
Celal Yıldırım : And olsun ki, Sebe'li'lere kendi yurtlarında (ilâhî nimeti güzelliğiyle yansıtan) bir belge ve belirti vardı: Sağlı sollu (Cennet misali) iki bahçe bulunuyordu. «Rabbınızın rızkından yeyin, O'na şükredin. Güzel hoş bir şehir ve çokça bağışlayan bir Rabb» (denilmişti).
Diyanet İşleri : Andolsun, Sebe’ halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı: Biri sağda biri solda iki bahçe bulunuyordu. Onlara şöyle denilmişti: “Rabbinizin rızkından yiyin ve O’na şükredin. Beldeniz güzel bir belde, Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rabdir.”
Diyanet İşleri (eski) : Sebelilerin yurtlarında Allah'ın kudretine bir işaret vardır: Sağlı sollu iki bahçe vardı. Onlara: 'Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin ve O'na şükredin. İşte hoş bir şehir ve bağışlayan bir Rab' denmişti.
Diyanet Vakfi : Andolsun, Sebe' kavmi için oturduğu yerlerde büyük bir ibret vardır. Biri sağda, diğeri solda iki bahçeleri vardı. (Onlara:) Rabbinizin rızkından yeyin ve O'na şükredin. İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab!
Edip Yüksel : Sebe'lilerin evleri, sağlı sollu iki bahçeyle birlikte bir harikaydı. Rabbinizin rızkından yeyin ve O'na şükredin. Güzel bir ülke ve Bağışlayan bir Rab...
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Andolsun ki Sebe' kavmi için oturdukları yerde bir ibret vardı: Sağ ve soldan iki bahçe! (onlara): «Rabbinizin rızkından yiyin de O'na şükredin, ne güzel bir belde ve çok bağışlayıcı bir Rab!» (denildi).
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun ki, Sebe topluluğu için yurtlarında gerçekten bir ibret vardı; sağlı sollu iki bahçe! Onlara hal diliyle: «yiyin Rabbinizin rızkından da O'na şükredin, ne güzel, hoş bir şehir ve bağışlayan bir Rabb!» derlerdi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Celâlime kasem ederim ki Sebe' için meskenlerinde hakıkaten bir âyet vardı: Sağ ve soldan iki Cennet, yeyin diye rabbınızın rızkından da ona şükredin, ne güzel! Hoş bir belde, gafur bir rab.
Fizilal-il Kuran : Gerçekten bir vadinin sağında ve solunda uzayan iki ovadan oluşmuş Sebe yurdundan alınacak ibret dersi vardır. Onlara «Rabb'inizin verdiği rızıkları yiyiniz ve O'na şükrediniz, işte size güzel bir ülke ve bağışlayıcı bir Rabb» dendi.
Gültekin Onan : Andolsun, Sebe (halkı)nın oturduğu yerlerde de bir ayet vardır. (Evleri) Sağdan ve soldan iki bahçeliydi. (Onlara demiştik ki:) "Rabbinizin rızkından yiyin ve O'na şükredin. Güzel bir şehir ve bağışlayan bir rabb(iniz var)."
Hakkı Yılmaz : Andolsun ki Sebe toplumu için yurt tuttukları yerde bir alâmet/gösterge vardı: Sağdan ve soldan iki bahçe! –“Rabbinizin rızkından yiyin ve O'nun için nimetlerin karşılığını ödeyin! Ne güzel bir belde ve çok bağışlayıcı bir Rabb!”–
Hasan Basri Çantay : Andolsun ki «Sebe'» (kavmini) n sakin olduğu yerde (de) bir ibret vardı. (Her ev) sağdan, soldan iki (şer) cennet (bağçe ile muhacir idi). (Onlara:) «Rabbinizin rızkından yeyin, Ona şükredin. Çok güzel (temiz) bir belde. Rab (şükredenleri) cidden yarlığayıcıdır» (denilmişdi).
Hayrat Neşriyat : Celâlim hakkı için, Sebe’ (kavmi) için oturdukları yerde bir ibret vardı. (Oturdukları yeri) sağdan ve soldan (çevreleyen) iki bahçe (vardı). (Onlara:) 'Rabbinizin rızkından yiyin de O’na şükredin! (İşte) hoş bir memleket ve çok bağışlayıcı bir Rab!' (denilmişti.)
İbni Kesir : Sebe'liler için yurdlarında bir ayet vardı: Sağlı sollu iki bahçe. Rabbınızın rızkından yeyin ve O'na şükredin. Güzel bir belde ve bağışlayan bir Rabb.
İskender Evrenosoğlu : Andolsun ki Sebe (halkı) için meskûn oldukları yerlerde, sağda ve soldaki iki bahçe âyettir (ibrettir). Rabbinizin rızkından yeyin ve O'na şükredin! (O), güzel bir belde. Ve (Allah), mağfiret eden bir Rab.
Muhammed Esed : Sebe halkı, (çekici güzellikler içindeki) yurtlarında (Allah'ın rahmetinin) bir işaretine sahiptiler; sağa ve sola doğru uzanan iki (geniş) bahçe, (onlara sanki şu çağrıyı yapıyordu:) "Rabbinizin size bahşettiği rızıktan yiyin ve O'na şükredin! Ne güzel topraklar ve ne bağışlayıcı bir Rab!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Celâlim hakkı için Sebe' (kavmi) için ikametgâhlarında bir alâmet var idi. Sağdan ve soldan iki cennet ile çevrilmişti. (Kendilerine denilmişti ki:) «Rabbinizin rızkından yeyin ve O'na şükredin. Tertemiz bir belde ve yarlığayan bir Rab.»
Ömer Öngüt : Andolsun ki Sebe kavminin oturduğu yerlerde de bir ibret vardır. Sağlı sollu iki bahçe bulunuyordu. Rabbinin verdiği rızıktan yiyin ve O'na şükredin. Güzel bir belde, çok bağışlayan bir Rab!
Şaban Piriş : Sebe halkı için, ülkelerinde bir ibret vardı: Sağlı sollu bir bahçe! -Rabbiniz’in rızkından yiyin ve O’na şükredin. Güzel bir belde ve bağışlayıcı bir Rab!
Suat Yıldırım : Gerçekten Sebe’ halkına, oturdukları diyarda bir ibret dersi vardı. Onların meskenleri sağdan soldan iki bahçe ile çevrili idi. Peygamberleri kendilerine dedi ki: "Allah’ın nimetlerinden yiyiniz, içiniz, O’na şükrediniz. Ne hoş bir diyar! Ne iyi, ne müsamahalı ve bağışlayıcı bir Rab!"
Süleyman Ateş : Andolsun (Kahtan oğlu, Ya'rub oğlu...) Sebe (oğulların)ın oturdukları yerlerde de bir ibret vardır: (O meskenler) Sağdan, soldan iki bahçe (ile çevrili idi. Onlara): "Rabbinizin rızkından yeyin de O'na şükredin! Hoş (bir) ülke, çok bağışlayan Rab!" (denilmişti).
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, Sebe (halkı)nın oturduğu yerlerde de bir ayet vardır. (Evleri) Sağdan ve soldan iki bahçeliydi. (Onlara demiştik ki:) «Rabbinizin rızkından yiyin ve O'na şükredin. Güzel bir şehir ve bağışlamakta olan bir Rabb(iniz var).»
Ümit Şimşek : Doğrusu, Sebe' kavminin yurdunda da onlar için bir âyet vardı. Onlar sağ ve sollarından, iki taraflı bağlarla çevrilmişlerdi-Rabbinizin rızkından yiyin de Ona şükredin diye. İşte size tertemiz bir belde ve ziyadesiyle bağışlayıcı bir Rab!
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun, Sebe' için kendi meskenlerinde bir ibret vardı. Sağ ve soldan iki bahçe. Rabbinizin rızkından yiyin de O'na şükredin. Tertemiz bir belde ve affeden bir Rab...


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}