» 34 / Sebe’  22:

Kuran Sırası: 34
İniş Sırası: 58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

 » 34 / Sebe’  Suresi: 22
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلِ (GL) = ḳuli : de ki
2. ادْعُوا (ED̃AVE) = d'ǔ : çağırın
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : şeyleri
4. زَعَمْتُمْ (ZAMTM) = zeǎmtum : (tanrı) sandığınız
5. مِنْ (MN) = min :
6. دُونِ (D̃VN) = dūni : başka
7. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'tan
8. لَا (LE) = lā : değillerdir
9. يَمْلِكُونَ (YMLKVN) = yemlikūne : bir şeye sahip
10. مِثْقَالَ (MS̃GEL) = miṧḳāle : ağırlığınca
11. ذَرَّةٍ (Z̃RT) = ƶerratin : zerre
12. فِي (FY) = fī :
13. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde
14. وَلَا (VLE) = ve lā : ve değiller
15. فِي (FY) = fī :
16. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
17. وَمَا (VME) = ve mā : ve yoktur
18. لَهُمْ (LHM) = lehum : onların
19. فِيهِمَا (FYHME) = fīhimā : bu ikisinde
20. مِنْ (MN) = min : hiçbir
21. شِرْكٍ (ŞRK) = şirkin : ortaklıkları
22. وَمَا (VME) = ve mā : ve yoktur
23. لَهُ (LH) = lehu : O'nun
24. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : onlardan
25. مِنْ (MN) = min : hiçbir
26. ظَهِيرٍ (ƵHYR) = Zehīrin : yardımcısı
de ki | çağırın | şeyleri | (tanrı) sandığınız | | başka | Allah'tan | değillerdir | bir şeye sahip | ağırlığınca | zerre | | göklerde | ve değiller | | yerde | ve yoktur | onların | bu ikisinde | hiçbir | ortaklıkları | ve yoktur | O'nun | onlardan | hiçbir | yardımcısı |

[GVL] [D̃AV] [] [ZAM] [] [D̃VN] [] [] [MLK] [S̃GL] [Z̃RR] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [] [] [] [] [ŞRK] [] [] [] [] [ƵHR]
GL ED̃AVE ELZ̃YN ZAMTM MN D̃VN ELLH LE YMLKVN MS̃GEL Z̃RT FY ELSMEVET VLE FY ELÊRŽ VME LHM FYHME MN ŞRK VME LH MNHM MN ƵHYR

ḳuli d'ǔ elleƶīne zeǎmtum min dūni llahi yemlikūne miṧḳāle ƶerratin s-semāvāti ve lā l-erDi ve mā lehum fīhimā min şirkin ve mā lehu minhum min Zehīrin
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير

 » 34 / Sebe’  Suresi: 22
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳuli de ki Say,
ادعوا د ع و | D̃AV ED̃AVE d'ǔ çağırın """Call upon"
الذين | ELZ̃YN elleƶīne şeyleri those whom
زعمتم ز ع م | ZAM ZAMTM zeǎmtum (tanrı) sandığınız you claim
من | MN min besides
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başka besides
الله | ELLH llahi Allah'tan "Allah."""
لا | LE değillerdir Not
يملكون م ل ك | MLK YMLKVN yemlikūne bir şeye sahip they possess
مثقال ث ق ل | S̃GL MS̃GEL miṧḳāle ağırlığınca (the) weight
ذرة ذ ر ر | Z̃RR Z̃RT ƶerratin zerre (of) an atom
في | FY in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
ولا | VLE ve lā ve değiller and not
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth
وما | VME ve mā ve yoktur and not
لهم | LHM lehum onların for them
فيهما | FYHME fīhimā bu ikisinde in both of them
من | MN min hiçbir any
شرك ش ر ك | ŞRK ŞRK şirkin ortaklıkları partnership,
وما | VME ve mā ve yoktur and not
له | LH lehu O'nun for Him
منهم | MNHM minhum onlardan from them
من | MN min hiçbir any
ظهير ظ ه ر | ƵHR ƵHYR Zehīrin yardımcısı supporter.

34:22 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | çağırın | şeyleri | (tanrı) sandığınız | | başka | Allah'tan | değillerdir | bir şeye sahip | ağırlığınca | zerre | | göklerde | ve değiller | | yerde | ve yoktur | onların | bu ikisinde | hiçbir | ortaklıkları | ve yoktur | O'nun | onlardan | hiçbir | yardımcısı |

[GVL] [D̃AV] [] [ZAM] [] [D̃VN] [] [] [MLK] [S̃GL] [Z̃RR] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [] [] [] [] [ŞRK] [] [] [] [] [ƵHR]
GL ED̃AVE ELZ̃YN ZAMTM MN D̃VN ELLH LE YMLKVN MS̃GEL Z̃RT FY ELSMEVET VLE FY ELÊRŽ VME LHM FYHME MN ŞRK VME LH MNHM MN ƵHYR

ḳuli d'ǔ elleƶīne zeǎmtum min dūni llahi yemlikūne miṧḳāle ƶerratin s-semāvāti ve lā l-erDi ve mā lehum fīhimā min şirkin ve mā lehu minhum min Zehīrin
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير

[ق و ل] [د ع و] [] [ز ع م] [] [د و ن] [] [] [م ل ك] [ث ق ل] [ذ ر ر] [] [س م و] [] [] [ا ر ض] [] [] [] [] [ش ر ك] [] [] [] [] [ظ ه ر]

 » 34 / Sebe’  Suresi: 22
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳuli de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
ادعوا د ع و | D̃AV ED̃AVE d'ǔ çağırın """Call upon"
Elif,Dal,Ayn,Vav,Elif,
1,4,70,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الذين | ELZ̃YN elleƶīne şeyleri those whom
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
زعمتم ز ع م | ZAM ZAMTM zeǎmtum (tanrı) sandığınız you claim
Ze,Ayn,Mim,Te,Mim,
7,70,40,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min besides
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başka besides
Dal,Vav,Nun,
4,6,50,
N – genitive noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'tan "Allah."""
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
لا | LE değillerdir Not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يملكون م ل ك | MLK YMLKVN yemlikūne bir şeye sahip they possess
Ye,Mim,Lam,Kef,Vav,Nun,
10,40,30,20,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
مثقال ث ق ل | S̃GL MS̃GEL miṧḳāle ağırlığınca (the) weight
Mim,Se,Gaf,Elif,Lam,
40,500,100,1,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
ذرة ذ ر ر | Z̃RR Z̃RT ƶerratin zerre (of) an atom
Zel,Re,Te merbuta,
700,200,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
ولا | VLE ve lā ve değiller and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve yoktur and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
لهم | LHM lehum onların for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
فيهما | FYHME fīhimā bu ikisinde in both of them
Fe,Ye,He,Mim,Elif,
80,10,5,40,1,
P – preposition
PRON – 3rd person dual object pronoun
جار ومجرور
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
شرك ش ر ك | ŞRK ŞRK şirkin ortaklıkları partnership,
Şın,Re,Kef,
300,200,20,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve yoktur and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
له | LH lehu O'nun for Him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
منهم | MNHM minhum onlardan from them
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ظهير ظ ه ر | ƵHR ƵHYR Zehīrin yardımcısı supporter.
Zı,He,Ye,Re,
900,5,10,200,
N – genitive masculine singular indefinite noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلِ: de ki | ادْعُوا: çağırın | الَّذِينَ: şeyleri | زَعَمْتُمْ: (tanrı) sandığınız | مِنْ: | دُونِ: başka | اللَّهِ: Allah'tan | لَا: değillerdir | يَمْلِكُونَ: bir şeye sahip | مِثْقَالَ: ağırlığınca | ذَرَّةٍ: zerre | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَلَا: ve değiller | فِي: | الْأَرْضِ: yerde | وَمَا: ve yoktur | لَهُمْ: onların | فِيهِمَا: bu ikisinde | مِنْ: hiçbir | شِرْكٍ: ortaklıkları | وَمَا: ve yoktur | لَهُ: O'nun | مِنْهُمْ: onlardan | مِنْ: hiçbir | ظَهِيرٍ: yardımcısı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | ادعوا ED̃AWE çağırın | الذين ELZ̃YN şeyleri | زعمتم ZAMTM (tanrı) sandığınız | من MN | دون D̃WN başka | الله ELLH Allah'tan | لا LE değillerdir | يملكون YMLKWN bir şeye sahip | مثقال MS̃GEL ağırlığınca | ذرة Z̃RT zerre | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | ولا WLE ve değiller | في FY | الأرض ELÊRŽ yerde | وما WME ve yoktur | لهم LHM onların | فيهما FYHME bu ikisinde | من MN hiçbir | شرك ŞRK ortaklıkları | وما WME ve yoktur | له LH O'nun | منهم MNHM onlardan | من MN hiçbir | ظهير ƵHYR yardımcısı |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳuli: de ki | d'ǔ: çağırın | elleƶīne: şeyleri | zeǎmtum: (tanrı) sandığınız | min: | dūni: başka | llahi: Allah'tan | : değillerdir | yemlikūne: bir şeye sahip | miṧḳāle: ağırlığınca | ƶerratin: zerre | : | s-semāvāti: göklerde | ve lā: ve değiller | : | l-erDi: yerde | ve mā: ve yoktur | lehum: onların | fīhimā: bu ikisinde | min: hiçbir | şirkin: ortaklıkları | ve mā: ve yoktur | lehu: O'nun | minhum: onlardan | min: hiçbir | Zehīrin: yardımcısı |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | ED̃AVE: çağırın | ELZ̃YN: şeyleri | ZAMTM: (tanrı) sandığınız | MN: | D̃VN: başka | ELLH: Allah'tan | LE: değillerdir | YMLKVN: bir şeye sahip | MS̃GEL: ağırlığınca | Z̃RT: zerre | FY: | ELSMEVET: göklerde | VLE: ve değiller | FY: | ELÊRŽ: yerde | VME: ve yoktur | LHM: onların | FYHME: bu ikisinde | MN: hiçbir | ŞRK: ortaklıkları | VME: ve yoktur | LH: O'nun | MNHM: onlardan | MN: hiçbir | ƵHYR: yardımcısı |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Çağırın Allah'tan başka mâbut sandıklarınızı; göklerde ve yeryüzünde bir zerre kadar bile bir şeyleri yoktur onların ve ne eşlikleri, ortaklıkları var Tanrıyla, ne de onun, bunlardan bir yardımcısı var.
Adem Uğur : (Müşriklere) de ki: Allah'tan başka tanrı saydığınız şeyleri çağırın! Onlar ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye sahiptirler. Onların buralarda hiçbir ortaklığı yoktur, Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur.
Ahmed Hulusi : De ki: "Allâh dûnunda var sandıklarınızı çağırın (hadi)! (O isimlendirdikleriniz) ne semâlarda ve ne de arzda zerre ağırlığınca bir şeye mâlik değildirler! Onların (o isimlendirdiklerinizin) bu ikisinde bir ortaklığı yoktur ve O'nun bunlardan bir destekçisi de yoktur. "
Ahmet Tekin : İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşan müşriklere: 'Allah’ın dışında, kulları durumundaki tanrı diye iddia ettiğiniz şeyleri çağırın, dua edin bakalım, size faydaları dokunacak mı? Onlar göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye sahip değiller, o kadarcık bir şeye güçleri de yetmez. Onların göklerde ve yerde ortaklıkları da yok. Onlardan, aslî düzeni sağlamada Allah’a yardım eden biri de yok.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Allah'tan ayrı (ilahlar) olduklarını sandıklarınızı çağırın. Onlar ne göklerde ne de yerde bir zerre ağırlığınca bir şeye sahiptirler. Onların buralarda bir ortaklıkları olmadığı gibi O'nun (Allah'ın) onlardan bir yardımcısı da yoktur.'
Ali Bulaç : De ki: "Allah'ın dışında (tanrı diye) öne sürdüklerinizi çağırın. Onların göklerde ve yerde bir zerre ağırlığınca bile (hiçbir şeye) güçleri yetmez, onların bu ikisinde hiçbir ortaklığı olmadığı gibi, O'nun bunlardan hiçbir destekçi olanı da yoktur.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm, o müşriklere) De ki: “- Allah’ı bırakıb da o ilâh zannettiklerinize (putlarınıza) istediğiniz kadar yalvarın durun. Onların ne göklerde, ne yerde zerre mikdarınca (size fayda vermeğe) güçleri yetmez. O ilâhların, bu yer ile göklerde bir ortaklıkları yok; Allah’ın da onlardan bir yardımcısı yok...”
Bekir Sadak : De ki: «Allah'i birakip de goklerde ve yerde zerre kadar bir seye sahip olmadigi, her ikisinde de bir ortakligi bulunmadigi ve hicbiri Allah'a yardimci olmadigi halde tanri olduklarini ileri surduklerinizi yardima cagirsaniza!»
Celal Yıldırım : De ki: Allah'tan başka (ilâhlar olduklarını) iddia ettiğiniz şeylere duâ edip yalvarın ; ne göklerde, ne de yerde zerre kadar şeye sahip değillerdir ; ikisinde de onların hiçbir ortağı (Allah'a ortak olacak bir dayanakları) yoktur; Allah'ın o tanrılardan yardımcı bir arkası da yoktur..
Diyanet İşleri : (Ey Muhammed!) De ki: “Allah’ı bırakıp da ilâh olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yerde ve gökte hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah’ın onlardan bir yardımcısı da yoktur.
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Allah'ı bırakıp de göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip olmadığı, her ikisinde de bir ortaklığı bulunmadığı ve hiçbiri Allah'a yardımcı olmadığı halde tanrı olduklarını ileri sürdüklerinizi yardıma çağırsanıza!'
Diyanet Vakfi : (Müşriklere) de ki: Allah'tan başka tanrı saydığınız şeyleri çağırın! Onlar ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye sahiptirler. Onların buralarda hiçbir ortaklığı yoktur, Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur.
Edip Yüksel : De ki, 'ALLAH'ın dışında ileri sürdüklerinizi çağırın. Onlar göklerde ve yerde bir atom ağırlığına bile sahip değillerdir. Onların her ikisinde de bir ortaklıkları yoktur. O da onlardan hiç birisini yardımcı edinmemiştir.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Allah'ı bırakıp da tanrı saydığınız putlarınıza istediğiniz kadar yalvarın. Onların ne göklerde, ne yerde zerre kadar güçleri yetmez. Onların, bunlarda bir ortaklığı da yok. Allah'ın da onlardan bir yardımcısı yoktur.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Allah'tan başka tanrı saydığınız tanrılarınıza istediğiniz kadar yalvarın. Onların ne gökte ne de yerde zerre miktarına güçleri yetmez. Onların, bunlarda bir ortaklığı da yoktur. O'nun da onlardan bir yardımcısı yoktur.
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: Allahın berisinden o zu'mettiklerinize istediğiniz kadar yalvarın, ne Göklerde ne Yerde zerre mikdarına güçleri yetmez, onların bunlarda bir ortaklığı da yok, onun onlardan bir zahîri de yoktur
Fizilal-il Kuran : Müşriklere de ki; «Allah dışında ilâh olduklarını sandığınız putları imdada çağırınız bakalım. Onlar ne göklerde ve ne de yeryüzünde zerre kadar bir şeye sahip değildirler. Gökler ile yeryüzü üzerinde hiçbir ortaklıkları olmadığı gibi onların hiçbiri Allah'ın yardımcısı da değildir.»
Gültekin Onan : De ki: "Tanrı'nın dışında (zann diye) öne sürdüklerinizi çağırın. Onların göklerde ve yerde bir zerre ağırlığınca bile (hiçbir şeye) güçleri yetmez, onların bu ikisinde hiçbir ortaklığı olmadığı gibi, O'nun bunlardan hiçbir destekçi olanı da yoktur.
Hakkı Yılmaz : De ki: “Allah'ın astlarından yanlış inandığınız kimselere yakarın. Onlar, göklerde ve yeryüzünde zerre ağırlığına malik olmazlar. Onlar için bu ikisinde [gökler ve yeryüzünde] herhangi bir ortaklık yoktur. O'nun için onlardan bir yardımcı da yoktur.”
Hasan Basri Çantay : (Habîbim onlara) de ki: «Allâhı bırakıb da (Onun ortağı olduklarını) kupkuru iddia etdiklerinize (istediğiniz kadar) yalvarın, onların ne göklerde, ne yerde (hayır ve serden) bir zerre mıkdârına bile gücleri yetmez. Onların, buralarda hiçbir ortaklığı olmadığı gibi Onun (Allahın) da bunlardan bir yardımcısı yokdur.
Hayrat Neşriyat : (Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: 'Allah’dan başka (ilâh) zannettiğiniz şeylere yalvarın (bakalım, istediklerinizi size verebilecekler mi?); (onlar) ne göklerde ne de yerde(hayır ve şerden) zerre ağırlığınca (bir şeye) sâhib değildirler; çünki onların bunlarda hiçbir ortaklığı yoktur; ve O’nun (O Rabbin) için, onlardan hiçbir yardımcı yoktur.'
İbni Kesir : De ki: Allah'tan başka, taptıklarınızı çağıran. Onlar ne göklerde, ne de yerde zerre kadar bir şeye sahib değildirler. Ve onların bu ikisinde ortaklığı da yoktur. O'nun bunlardan hiçbir yardımcısı da yoktur.
İskender Evrenosoğlu : Allah'tan başka zeam ettiklerinizi (değer verdiklerinizi, ilâh saydıklarınızı) çağırın! Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye (güce) malik değildirler. Onların, o ikisinde (göklerde ve yerde) bir ortaklığı yoktur. Ve O'nun (Allah'ın) onlardan bir yardımcısı yoktur.
Muhammed Esed : De ki: "Allah'tan başka (ilahi güçlere sahip olduğunu) zannettiğiniz (varlıkları) çağırın! (Aslında) onların ne yerde ne gökte zerre kadar güçleri yoktur, ne buralar(ın yönetimin)de bir pay sahibidirler, ne de Allah kendisine onlar arasından bir yardımcı (seçmiştir)".
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Allah'tan gayrı o zû'm ettiklerinize yalvarınız. Göklerde ve yerde bir zerre miktarına mâlik olamazlar ve onlar için bunlarda bir ortaklık yoktur ve O'nun için de onlardan bir yardımcı yoktur.»
Ömer Öngüt : De ki: "Allah'tan başka ilâh saydıklarınızı çağırın. Onlar göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değildirler. Onların bu ikisinde hiçbir ortaklığı yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. "
Şaban Piriş : De ki: -Allah’tan başka inandıklarınıza yalvarın. Ne göklerde ne de yerde zerre miktarı bir şeyleri vardır. Oralarda ortaklıkları yoktur. Allah’ın, onlardan bir yardımcısı da yoktur.
Suat Yıldırım : De ki: "Allah’tan başka, tanrılığını iddia ettiğiniz şeylere istediğiniz kadar yalvarın durun bakalım, ele ne geçireceksiniz? Onların ne göklerde ne yerde, size verecekleri zerre kadar bir fayda yoktur. Onların oralarda en ufak bir ortaklıkları yoktur. Allah’ın onlardan bir yardımcısı da yoktur.
Süleyman Ateş : De ki: "Allah'tan başka (tanrı) sandığınız şeyleri çağırın, onlar ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye sâhip değillerdir. Bu ikisi(nin yaratılmasında ve mülkü)nde bir ortaklıkları yoktur. Ve Allâh'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Allah'ın dışında (tanrı diye) öne sürdüklerinizi çağırın! Onların göklerde ve yerde bir zerre ağırlığınca bile (hiçbir şeye) güçleri yetmez, onların bu ikisinde hiçbir ortaklığı olmadığı gibi, O'nun bunlardan hiçbir destekçi olanı da yoktur.
Ümit Şimşek : De ki: Allah'tan başka tanrılaştırdıklarınıza siz yakaradurun. Onlar ne göklerde, ne de yerde, zerre ağırlığınca birşeyin bile sahibi değillerdir. Ne göklerde ve yerde onların bir ortaklığı vardır, ne de Allah'ın onlardan bir yardımcısı.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Allah dışındaki o bir şey sandıklarınızı çağırın/onlara yalvarın! Ama onlar, göklerde de yerde de zerre kadar bir şeye sahip olamazlar. O göklerde ve yerde onların ortaklığı da yoktur. Ve O'nun onlardan bir destekçisi de yoktur."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}