» 34 / Sebe’  2:

Kuran Sırası: 34
İniş Sırası: 58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

 » 34 / Sebe’  Suresi: 2
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَعْلَمُ (YALM) = yeǎ'lemu : bilir
2. مَا (ME) = mā : ne ki
3. يَلِجُ (YLC) = yelicu : giriyor
4. فِي (FY) = fī : içine
5. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerin
6. وَمَا (VME) = ve mā : ve ne ki
7. يَخْرُجُ (YḢRC) = yeḣrucu : çıkıyor
8. مِنْهَا (MNHE) = minhā : ondan
9. وَمَا (VME) = ve mā : ve ne ki
10. يَنْزِلُ (YNZL) = yenzilu : iniyor
11. مِنَ (MN) = mine : -ten
12. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : gök-
13. وَمَا (VME) = ve mā : ve ne ki
14. يَعْرُجُ (YARC) = yeǎ'rucu : çıkıyor
15. فِيهَا (FYHE) = fīhā : oraya
16. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
17. الرَّحِيمُ (ELRḪYM) = r-raHīmu : çok esirgeyendir
18. الْغَفُورُ (ELĞFVR) = l-ğafūru : çok bağışlayandır
bilir | ne ki | giriyor | içine | yerin | ve ne ki | çıkıyor | ondan | ve ne ki | iniyor | -ten | gök- | ve ne ki | çıkıyor | oraya | ve O | çok esirgeyendir | çok bağışlayandır |

[ALM] [] [VLC] [] [ERŽ] [] [ḢRC] [] [] [NZL] [] [SMV] [] [ARC] [] [] [RḪM] [ĞFR]
YALM ME YLC FY ELÊRŽ VME YḢRC MNHE VME YNZL MN ELSMEÙ VME YARC FYHE VHV ELRḪYM ELĞFVR

yeǎ'lemu yelicu l-erDi ve mā yeḣrucu minhā ve mā yenzilu mine s-semāi ve mā yeǎ'rucu fīhā ve huve r-raHīmu l-ğafūru
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور

 » 34 / Sebe’  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يعلم ع ل م | ALM YALM yeǎ'lemu bilir He knows
ما | ME ne ki what
يلج و ل ج | VLC YLC yelicu giriyor penetrates
في | FY içine in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerin the earth
وما | VME ve mā ve ne ki and what
يخرج خ ر ج | ḢRC YḢRC yeḣrucu çıkıyor comes out
منها | MNHE minhā ondan from it,
وما | VME ve mā ve ne ki and what
ينزل ن ز ل | NZL YNZL yenzilu iniyor descends
من | MN mine -ten from
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the heaven
وما | VME ve mā ve ne ki and what
يعرج ع ر ج | ARC YARC yeǎ'rucu çıkıyor ascends
فيها | FYHE fīhā oraya therein.
وهو | VHV ve huve ve O And He
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu çok esirgeyendir (is) the Most Merciful,
الغفور غ ف ر | ĞFR ELĞFVR l-ğafūru çok bağışlayandır the Oft-Forgiving.

34:2 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

bilir | ne ki | giriyor | içine | yerin | ve ne ki | çıkıyor | ondan | ve ne ki | iniyor | -ten | gök- | ve ne ki | çıkıyor | oraya | ve O | çok esirgeyendir | çok bağışlayandır |

[ALM] [] [VLC] [] [ERŽ] [] [ḢRC] [] [] [NZL] [] [SMV] [] [ARC] [] [] [RḪM] [ĞFR]
YALM ME YLC FY ELÊRŽ VME YḢRC MNHE VME YNZL MN ELSMEÙ VME YARC FYHE VHV ELRḪYM ELĞFVR

yeǎ'lemu yelicu l-erDi ve mā yeḣrucu minhā ve mā yenzilu mine s-semāi ve mā yeǎ'rucu fīhā ve huve r-raHīmu l-ğafūru
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور

[ع ل م] [] [و ل ج] [] [ا ر ض] [] [خ ر ج] [] [] [ن ز ل] [] [س م و] [] [ع ر ج] [] [] [ر ح م] [غ ف ر]

 » 34 / Sebe’  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يعلم ع ل م | ALM YALM yeǎ'lemu bilir He knows
Ye,Ayn,Lam,Mim,
10,70,30,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ما | ME ne ki what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يلج و ل ج | VLC YLC yelicu giriyor penetrates
Ye,Lam,Cim,
10,30,3,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
في | FY içine in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerin the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve ne ki and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
يخرج خ ر ج | ḢRC YḢRC yeḣrucu çıkıyor comes out
Ye,Hı,Re,Cim,
10,600,200,3,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
منها | MNHE minhā ondan from it,
Mim,Nun,He,Elif,
40,50,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
وما | VME ve mā ve ne ki and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
ينزل ن ز ل | NZL YNZL yenzilu iniyor descends
Ye,Nun,Ze,Lam,
10,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
من | MN mine -ten from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the heaven
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve ne ki and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
يعرج ع ر ج | ARC YARC yeǎ'rucu çıkıyor ascends
Ye,Ayn,Re,Cim,
10,70,200,3,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
فيها | FYHE fīhā oraya therein.
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu çok esirgeyendir (is) the Most Merciful,
Elif,Lam,Re,Ha,Ye,Mim,
1,30,200,8,10,40,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الغفور غ ف ر | ĞFR ELĞFVR l-ğafūru çok bağışlayandır the Oft-Forgiving.
Elif,Lam,Ğayn,Fe,Vav,Re,
1,30,1000,80,6,200,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَعْلَمُ: bilir | مَا: ne ki | يَلِجُ: giriyor | فِي: içine | الْأَرْضِ: yerin | وَمَا: ve ne ki | يَخْرُجُ: çıkıyor | مِنْهَا: ondan | وَمَا: ve ne ki | يَنْزِلُ: iniyor | مِنَ: -ten | السَّمَاءِ: gök- | وَمَا: ve ne ki | يَعْرُجُ: çıkıyor | فِيهَا: oraya | وَهُوَ: ve O | الرَّحِيمُ: çok esirgeyendir | الْغَفُورُ: çok bağışlayandır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يعلم YALM bilir | ما ME ne ki | يلج YLC giriyor | في FY içine | الأرض ELÊRŽ yerin | وما WME ve ne ki | يخرج YḢRC çıkıyor | منها MNHE ondan | وما WME ve ne ki | ينزل YNZL iniyor | من MN -ten | السماء ELSMEÙ gök- | وما WME ve ne ki | يعرج YARC çıkıyor | فيها FYHE oraya | وهو WHW ve O | الرحيم ELRḪYM çok esirgeyendir | الغفور ELĞFWR çok bağışlayandır |
Kırık Meal (Okunuş) : |yeǎ'lemu: bilir | : ne ki | yelicu: giriyor | : içine | l-erDi: yerin | ve mā: ve ne ki | yeḣrucu: çıkıyor | minhā: ondan | ve mā: ve ne ki | yenzilu: iniyor | mine: -ten | s-semāi: gök- | ve mā: ve ne ki | yeǎ'rucu: çıkıyor | fīhā: oraya | ve huve: ve O | r-raHīmu: çok esirgeyendir | l-ğafūru: çok bağışlayandır |
Kırık Meal (Transcript) : |YALM: bilir | ME: ne ki | YLC: giriyor | FY: içine | ELÊRŽ: yerin | VME: ve ne ki | YḢRC: çıkıyor | MNHE: ondan | VME: ve ne ki | YNZL: iniyor | MN: -ten | ELSMEÙ: gök- | VME: ve ne ki | YARC: çıkıyor | FYHE: oraya | VHV: ve O | ELRḪYM: çok esirgeyendir | ELĞFVR: çok bağışlayandır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yere gireni, oradan çıkanı, gökten ineni, göğe ağanı bilir ve odur rahîm olan, suçları örten.
Adem Uğur : Yerin içine gireni ve ondan çıkanı; gökten ineni, oraya çıkanı bilir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.
Ahmed Hulusi : Arza (bedene - yeryüzüne) gireni ve ondan çıkanı; semâdan inzâl olanı (bilinçten açığa çıkanı) ve ondaki (boyutsal yükselişi) urûc edeni bilir. . . "HÛ"; Rahıym'dir, Ğafûr'dur.
Ahmet Tekin : Yerin dibine gireni, yerden çıkanı, gökten ineni, gökte yükseleni O bilir. O engin merhamet sahibidir, her şeyi koruma kalkanına alır, çok bağışlayıcıdır.
Ahmet Varol : Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni bilir. O, rahmet edendir, bağışlayandır.
Ali Bulaç : Yerin içine gireni, ondan çıkanı; gökten ineni ve oraya çıkanı bilir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.
Ali Fikri Yavuz : O, yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe yükseleni (ne olursa olsun) hep bilir. O, Rahîm’dir= çok merhametlidir, Gafûr’dur= çok bağışlayıcıdır.
Bekir Sadak : Yere gireni ve oradan cikani, gokten ineni ve oraya yukseleni bilir. O, merhametlidir,magfiret sahibidir.
Celal Yıldırım : Yere girenleri, yerden çıkanları ; gökten inenleri, göğe yükselenleri bilir. O, çok merhamet edendir, çok bağışlayandır.
Diyanet İşleri : Allah, yere gireni, yerden çıkanı; gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O, çok merhamet edicidir, çok bağışlayıcıdır.
Diyanet İşleri (eski) : Yere gireni ve oradan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O, merhametlidir, mağfiret sahibidir.
Diyanet Vakfi : Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni, oraya çıkanı bilir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.
Edip Yüksel : Yere gireni, ondan çıkanı; gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O Rahimdir, Bağışlayandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyor, gökten ne iniyor ve ona ne çıkıyorsa (Allah) hepsini bilir. O çok merhamet edicidir. Çok bağışlayıcıdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyor, gökten ne iniyor ve ona ne çıkıyorsa hepsini bilir. O, çok merhametli, çok bağışlayıcıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyor, Gökten ne iniyor ve ona ne çıkıyor hepsini bilir, hem o, öyle rahîm, öyle ğafûr
Fizilal-il Kuran : O yeraltına giren ve oradan çıkan, gökten inen ve oraya yükselen her şeyi bilir. O merhametli ve bağışlayıcıdır.
Gültekin Onan : Yerin içine gireni, ondan çıkanı; gökten ineni ve oraya çıkanı bilir. O. esirgeyendir, bağışlayandır.
Hakkı Yılmaz : Allah, yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve onda yükseleni bilir. Ve O, engin merhamet sahibidir, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır.
Hasan Basri Çantay : Yere ne giriyor, oradan ne çıkıyor, gökden ne iniyor, oraya ne yükselib çıkıyorsa bilir O. O, çok esirgeyici, çok yarlığayıcıdır.
Hayrat Neşriyat : Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyorsa, gökten ne iniyor ve onda ne yükseliyorsa, (O)bilir. Ve O, Rahîm (çok merhamet eden)dir, Gafûr (çok bağışlayan)dır.
İbni Kesir : Yere gireni, oradan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O; Rahim'dir, Gafur'dur.
İskender Evrenosoğlu : (O, Allah) yere gireni ve ondan çıkanı, semadan ineni ve oraya yükseleni bilir. Ve O; Rahîm'dir (rahmet nuru gönderendir), Gafûr'dur (mağfiret eden, günahları sevaba çeviren).
Muhammed Esed : O, toprağa giren ve ondan çıkan her şeyi, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. O, tek başına, rahmet kaynağıdır, mağfiret sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyor ve gökten ne iniyor ve onda ne yükseliyor, hepsini de bilir ve o rahîmdir, gafûrdur.
Ömer Öngüt : O, yere gireni de, yerden çıkanı da, gökten ineni de, göğe yükseleni de bilir. O çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Şaban Piriş : Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. O, merhametlidir, bağışlayıcıdır.
Suat Yıldırım : Yere giren ve oradan çıkan, gökten inen ve oraya yükselen ne varsa O, hepsini bilir. O rahîmdir, gafurdur (merhamet ve ihsanı boldur, çok affedicidir).
Süleyman Ateş : Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya çıkanı bilir. O, çok esirgeyen, çok bağışlayandır.
Tefhim-ul Kuran : Yerin içine gireni, ondan çıkanı; gökten ineni ve oraya çıkanı bilir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.
Ümit Şimşek : Yere ineni de, yerden çıkanı da, gökten ineni de, göğe yükseleni de O bilir. O çok merhamet edici, çok bağışlayıcıdır.
Yaşar Nuri Öztürk : Yerin içine gireni, oradan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni o bilir. Rahîm'dir O, Gafûr'dur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}