"MNHE" ifadesi tarandı:
# "M-" öntakısı olmadan "NHE" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "MNHE" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|منهاMNHEminhābundan"from it;"86x
| منها MNHE minhā onlardaki therefrom 2:25
| منها MNHE minhā ondan from it 2:35
| منها MNHE minhā oradan from it 2:38
| منها MNHE minhā kimseden from it 2:48
| منها MNHE minhā ondan from it 2:48
| منها MNHE minhā oradan from 2:58
| منها MNHE minhā öylesi de from them 2:74
| منها MNHE minhā ondan from them 2:74
| منها MNHE minhā ondan than it 2:106
| منها MNHE minhā ondan from it 2:123
| منها MNHE minhā ondan from it. 3:103
| منها MNHE minhā ondan "thereof;" 3:145
| منها MNHE minhā ondan thereof. 3:145
| منها MNHE minhā ondan from it 4:1
| منها MNHE minhā o işten "of it;" 4:85
| منها MNHE minhā o işten of it. 4:85
| منها MNHE minhā ondan than it 4:86
| منها MNHE minhā oradan from it, 5:22
| منها MNHE minhā oradan [from] it 5:22
| منها MNHE minhā oradan of it. 5:37
| منها MNHE minhā ondan from it 5:113
| منها MNHE minhā ondan from it 6:64
| منها MNHE minhā ondan from it. 6:70
| منها MNHE minhā ondan of it? 6:122
| منها MNHE minhā onun of them 6:151
| منها MNHE minhā oradan from it, 7:13
| منها MNHE minhā oradan of it 7:18
| منها MNHE minhā onun of it 7:33
| منها MNHE minhā ondan from it. 7:89
| منها MNHE minhā oradan from it 7:123
| منها MNHE minhā orada from it 7:161
| منها MNHE minhā onlardan [from] them, 7:175
| منها MNHE minhā ondan from it 7:189
| منها MNHE minhā bunlardan of them, 9:36
| منها MNHE minhā onlardan from it, 9:58
| منها MNHE minhā onlardan from it, 9:58
| منها MNHE minhā onlardan bazıları of them, 11:100
| منها MNHE minhā orada therein 12:56
| منها MNHE minhā oradan of it, 15:34
| منها MNHE minhā oradan from it 15:48
| منها MNHE minhā oradan from it. 17:76
| منها MNHE minhā bundan than this 18:36
| منها MNHE minhā ondan therefrom 20:10
| منها MNHE minhā ondan (topraktan) From it 20:55
| منها MNHE minhā o(ağaç)tan from it, 20:121
| منها MNHE minhā oradan from it 20:123
| منها MNHE minhā oradan from it 21:12
| منها MNHE minhā oradan from it 22:22
| منها MNHE minhā onlardan of them 22:28
| منها MNHE minhā ondan from them 22:36
| منها MNHE minhā bundan from it, 23:107
| منها MNHE minhā ondan of it. 24:31
| منها MNHE minhā ondan (ürününden) from it? 25:8
| منها MNHE minhā onun thereof 25:13
| منها MNHE minhā ondan from it 27:7
| منها MNHE minhā oradan from there 27:37
| منها MNHE minhā ondan about it. 27:66
| منها MNHE minhā ondan yana about it 27:66
| منها MNHE minhā ondan than it, 27:89
| منها MNHE minhā oradan from it 28:21
| منها MNHE minhā ondan from there 28:29
| منها MNHE minhā ondan "than it;" 28:84
| منها MNHE minhā ondan about it 29:35
| منها MNHE minhā oradan from it, 32:20
| منها MNHE minhā o kadından from her 33:37
| منها MNHE minhā ondan "from it;" 33:72
| منها MNHE minhā ondan from it, 34:2
| منها MNHE minhā ondan about it 34:21
| منها MNHE minhā ondan from it 36:33
| منها MNHE minhā ondan from it 37:66
| منها MNHE minhā onunla with it 37:66
| منها MNHE minhā oradan of it, 38:77
| منها MNHE minhā ondan from it 39:6
| منها MNHE minhā kimine some of them 40:79
| منها MNHE minhā ondan of it 42:18
| منها MNHE minhā ondan bir şey of it, 42:20
| منها MNHE minhā onlarla at them 43:47
| منها MNHE minhā onlardan from it 43:73
| منها MNHE minhā ondan (ateşten) from it 45:35
| منها MNHE minhā onunla with it 56:53
| منها MNHE minhā ondan from it, 57:4
| منها MNHE minhā oradan from it 63:8
| منها MNHE minhā ondan than it. 68:32
| منها MNHE minhā ondaki therein 71:20
| منها MNHE minhā onun there in 72:9
| منها MNHE minhā ondan from it, 79:31


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}