» 57 / Hadîd  4:

Kuran Sırası: 57
İniş Sırası: 94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 » 57 / Hadîd  Suresi: 4
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. هُوَ (HV) = huve : O'dur
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī :
3. خَلَقَ (ḢLG) = ḣaleḳa : yaratan
4. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : gökleri
5. وَالْأَرْضَ (VELÊRŽ) = vel'erDe : ve yeri
6. فِي (FY) = fī :
7. سِتَّةِ (STT) = sitteti : altı
8. أَيَّامٍ (ÊYEM) = eyyāmin : günde
9. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
10. اسْتَوَىٰ (ESTV) = stevā : oturan
11. عَلَى (AL) = ǎlā : üzerine
12. الْعَرْشِ (ELARŞ) = l-ǎrşi : Arş
13. يَعْلَمُ (YALM) = yeǎ'lemu : bilir
14. مَا (ME) = mā : şeyi
15. يَلِجُ (YLC) = yelicu : giren
16. فِي (FY) = fī :
17. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yere
18. وَمَا (VME) = ve mā : ve şeyi
19. يَخْرُجُ (YḢRC) = yeḣrucu : çıkan
20. مِنْهَا (MNHE) = minhā : ondan
21. وَمَا (VME) = ve mā : ve şeyi
22. يَنْزِلُ (YNZL) = yenzilu : inen
23. مِنَ (MN) = mine : -ten
24. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : gök-
25. وَمَا (VME) = ve mā : ve şeyi
26. يَعْرُجُ (YARC) = yeǎ'rucu : çıkan
27. فِيهَا (FYHE) = fīhā : ona
28. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
29. مَعَكُمْ (MAKM) = meǎkum : sizinle beraberdir
30. أَيْنَ (ÊYN) = eyne : nerede
31. مَا (ME) = mā :
32. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : olsanız
33. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah
34. بِمَا (BME) = bimā : şeyleri
35. تَعْمَلُونَ (TAMLVN) = teǎ'melūne : yaptıklarınız
36. بَصِيرٌ (BṦYR) = beSīrun : görmektedir
O'dur | | yaratan | gökleri | ve yeri | | altı | günde | sonra | oturan | üzerine | Arş | bilir | şeyi | giren | | yere | ve şeyi | çıkan | ondan | ve şeyi | inen | -ten | gök- | ve şeyi | çıkan | ona | ve O | sizinle beraberdir | nerede | | olsanız | Allah | şeyleri | yaptıklarınız | görmektedir |

[] [] [ḢLG] [SMV] [ERŽ] [] [STT] [YVM] [] [SVY] [] [ARŞ] [ALM] [] [VLC] [] [ERŽ] [] [ḢRC] [] [] [NZL] [] [SMV] [] [ARC] [] [] [] [] [] [KVN] [] [] [AML] [BṦR]
HV ELZ̃Y ḢLG ELSMEVET VELÊRŽ FY STT ÊYEM S̃M ESTV AL ELARŞ YALM ME YLC FY ELÊRŽ VME YḢRC MNHE VME YNZL MN ELSMEÙ VME YARC FYHE VHV MAKM ÊYN ME KNTM VELLH BME TAMLVN BṦYR

huve lleƶī ḣaleḳa s-semāvāti vel'erDe sitteti eyyāmin ṧumme stevā ǎlā l-ǎrşi yeǎ'lemu yelicu l-erDi ve mā yeḣrucu minhā ve mā yenzilu mine s-semāi ve mā yeǎ'rucu fīhā ve huve meǎkum eyne kuntum vallahu bimā teǎ'melūne beSīrun
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير

 » 57 / Hadîd  Suresi: 4
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O'dur He
الذي | ELZ̃Y lleƶī (is) the One Who
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yaratan created
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth
في | FY in
ستة س ت ت | STT STT sitteti altı six
أيام ي و م | YVM ÊYEM eyyāmin günde periods,
ثم | S̃M ṧumme sonra then
استوى س و ي | SVY ESTV stevā oturan He rose
على | AL ǎlā üzerine over
العرش ع ر ش | ARŞ ELARŞ l-ǎrşi Arş the Throne.
يعلم ع ل م | ALM YALM yeǎ'lemu bilir He knows
ما | ME şeyi what
يلج و ل ج | VLC YLC yelicu giren penetrates
في | FY in(to)
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yere the earth
وما | VME ve mā ve şeyi and what
يخرج خ ر ج | ḢRC YḢRC yeḣrucu çıkan comes forth
منها | MNHE minhā ondan from it,
وما | VME ve mā ve şeyi and what
ينزل ن ز ل | NZL YNZL yenzilu inen descends
من | MN mine -ten from
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the heaven
وما | VME ve mā ve şeyi and what
يعرج ع ر ج | ARC YARC yeǎ'rucu çıkan ascends
فيها | FYHE fīhā ona "therein;"
وهو | VHV ve huve ve O and He
معكم | MAKM meǎkum sizinle beraberdir (is) with you
أين | ÊYN eyne nerede wherever
ما | ME wherever
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum olsanız you are.
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
بما | BME bimā şeyleri of what
تعملون ع م ل | AML TAMLVN teǎ'melūne yaptıklarınız you do
بصير ب ص ر | BṦR BṦYR beSīrun görmektedir (is) All-seer.

57:4 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O'dur | | yaratan | gökleri | ve yeri | | altı | günde | sonra | oturan | üzerine | Arş | bilir | şeyi | giren | | yere | ve şeyi | çıkan | ondan | ve şeyi | inen | -ten | gök- | ve şeyi | çıkan | ona | ve O | sizinle beraberdir | nerede | | olsanız | Allah | şeyleri | yaptıklarınız | görmektedir |

[] [] [ḢLG] [SMV] [ERŽ] [] [STT] [YVM] [] [SVY] [] [ARŞ] [ALM] [] [VLC] [] [ERŽ] [] [ḢRC] [] [] [NZL] [] [SMV] [] [ARC] [] [] [] [] [] [KVN] [] [] [AML] [BṦR]
HV ELZ̃Y ḢLG ELSMEVET VELÊRŽ FY STT ÊYEM S̃M ESTV AL ELARŞ YALM ME YLC FY ELÊRŽ VME YḢRC MNHE VME YNZL MN ELSMEÙ VME YARC FYHE VHV MAKM ÊYN ME KNTM VELLH BME TAMLVN BṦYR

huve lleƶī ḣaleḳa s-semāvāti vel'erDe sitteti eyyāmin ṧumme stevā ǎlā l-ǎrşi yeǎ'lemu yelicu l-erDi ve mā yeḣrucu minhā ve mā yenzilu mine s-semāi ve mā yeǎ'rucu fīhā ve huve meǎkum eyne kuntum vallahu bimā teǎ'melūne beSīrun
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير

[] [] [خ ل ق] [س م و] [ا ر ض] [] [س ت ت] [ي و م] [] [س و ي] [] [ع ر ش] [ع ل م] [] [و ل ج] [] [ا ر ض] [] [خ ر ج] [] [] [ن ز ل] [] [س م و] [] [ع ر ج] [] [] [] [] [] [ك و ن] [] [] [ع م ل] [ب ص ر]

 » 57 / Hadîd  Suresi: 4
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O'dur He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yaratan created
Hı,Lam,Gaf,
600,30,100,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم منصوب
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ستة س ت ت | STT STT sitteti altı six
Sin,Te,Te merbuta,
60,400,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
أيام ي و م | YVM ÊYEM eyyāmin günde periods,
,Ye,Elif,Mim,
,10,1,40,
N – genitive masculine plural indefinite noun
اسم مجرور
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
استوى س و ي | SVY ESTV stevā oturan He rose
Elif,Sin,Te,Vav,,
1,60,400,6,,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
على | AL ǎlā üzerine over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
العرش ع ر ش | ARŞ ELARŞ l-ǎrşi Arş the Throne.
Elif,Lam,Ayn,Re,Şın,
1,30,70,200,300,
"N – genitive masculine noun → Allah's Throne"
اسم مجرور
يعلم ع ل م | ALM YALM yeǎ'lemu bilir He knows
Ye,Ayn,Lam,Mim,
10,70,30,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ما | ME şeyi what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يلج و ل ج | VLC YLC yelicu giren penetrates
Ye,Lam,Cim,
10,30,3,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
في | FY in(to)
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yere the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve şeyi and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
يخرج خ ر ج | ḢRC YḢRC yeḣrucu çıkan comes forth
Ye,Hı,Re,Cim,
10,600,200,3,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
منها | MNHE minhā ondan from it,
Mim,Nun,He,Elif,
40,50,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
وما | VME ve mā ve şeyi and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
ينزل ن ز ل | NZL YNZL yenzilu inen descends
Ye,Nun,Ze,Lam,
10,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
من | MN mine -ten from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the heaven
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve şeyi and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
يعرج ع ر ج | ARC YARC yeǎ'rucu çıkan ascends
Ye,Ayn,Re,Cim,
10,70,200,3,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
فيها | FYHE fīhā ona "therein;"
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
وهو | VHV ve huve ve O and He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
معكم | MAKM meǎkum sizinle beraberdir (is) with you
Mim,Ayn,Kef,Mim,
40,70,20,40,
LOC – accusative location adverb
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
ظرف مكان منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أين | ÊYN eyne nerede wherever
,Ye,Nun,
,10,50,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
ما | ME wherever
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum olsanız you are.
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو عاطفة
لفظ الجلالة مرفوع
بما | BME bimā şeyleri of what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
تعملون ع م ل | AML TAMLVN teǎ'melūne yaptıklarınız you do
Te,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
400,70,40,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بصير ب ص ر | BṦR BṦYR beSīrun görmektedir (is) All-seer.
Be,Sad,Ye,Re,
2,90,10,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |هُوَ: O'dur | الَّذِي: | خَلَقَ: yaratan | السَّمَاوَاتِ: gökleri | وَالْأَرْضَ: ve yeri | فِي: | سِتَّةِ: altı | أَيَّامٍ: günde | ثُمَّ: sonra | اسْتَوَىٰ: oturan | عَلَى: üzerine | الْعَرْشِ: Arş | يَعْلَمُ: bilir | مَا: şeyi | يَلِجُ: giren | فِي: | الْأَرْضِ: yere | وَمَا: ve şeyi | يَخْرُجُ: çıkan | مِنْهَا: ondan | وَمَا: ve şeyi | يَنْزِلُ: inen | مِنَ: -ten | السَّمَاءِ: gök- | وَمَا: ve şeyi | يَعْرُجُ: çıkan | فِيهَا: ona | وَهُوَ: ve O | مَعَكُمْ: sizinle beraberdir | أَيْنَ: nerede | مَا: | كُنْتُمْ: olsanız | وَاللَّهُ: Allah | بِمَا: şeyleri | تَعْمَلُونَ: yaptıklarınız | بَصِيرٌ: görmektedir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |هو HW O'dur | الذي ELZ̃Y | خلق ḢLG yaratan | السماوات ELSMEWET gökleri | والأرض WELÊRŽ ve yeri | في FY | ستة STT altı | أيام ÊYEM günde | ثم S̃M sonra | استوى ESTW oturan | على AL üzerine | العرش ELARŞ Arş | يعلم YALM bilir | ما ME şeyi | يلج YLC giren | في FY | الأرض ELÊRŽ yere | وما WME ve şeyi | يخرج YḢRC çıkan | منها MNHE ondan | وما WME ve şeyi | ينزل YNZL inen | من MN -ten | السماء ELSMEÙ gök- | وما WME ve şeyi | يعرج YARC çıkan | فيها FYHE ona | وهو WHW ve O | معكم MAKM sizinle beraberdir | أين ÊYN nerede | ما ME | كنتم KNTM olsanız | والله WELLH Allah | بما BME şeyleri | تعملون TAMLWN yaptıklarınız | بصير BṦYR görmektedir |
Kırık Meal (Okunuş) : |huve: O'dur | lleƶī: | ḣaleḳa: yaratan | s-semāvāti: gökleri | vel'erDe: ve yeri | : | sitteti: altı | eyyāmin: günde | ṧumme: sonra | stevā: oturan | ǎlā: üzerine | l-ǎrşi: Arş | yeǎ'lemu: bilir | : şeyi | yelicu: giren | : | l-erDi: yere | ve mā: ve şeyi | yeḣrucu: çıkan | minhā: ondan | ve mā: ve şeyi | yenzilu: inen | mine: -ten | s-semāi: gök- | ve mā: ve şeyi | yeǎ'rucu: çıkan | fīhā: ona | ve huve: ve O | meǎkum: sizinle beraberdir | eyne: nerede | : | kuntum: olsanız | vallahu: Allah | bimā: şeyleri | teǎ'melūne: yaptıklarınız | beSīrun: görmektedir |
Kırık Meal (Transcript) : |HV: O'dur | ELZ̃Y: | ḢLG: yaratan | ELSMEVET: gökleri | VELÊRŽ: ve yeri | FY: | STT: altı | ÊYEM: günde | S̃M: sonra | ESTV: oturan | AL: üzerine | ELARŞ: Arş | YALM: bilir | ME: şeyi | YLC: giren | FY: | ELÊRŽ: yere | VME: ve şeyi | YḢRC: çıkan | MNHE: ondan | VME: ve şeyi | YNZL: inen | MN: -ten | ELSMEÙ: gök- | VME: ve şeyi | YARC: çıkan | FYHE: ona | VHV: ve O | MAKM: sizinle beraberdir | ÊYN: nerede | ME: | KNTM: olsanız | VELLH: Allah | BME: şeyleri | TAMLVN: yaptıklarınız | BṦYR: görmektedir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir mâbuttur ki gökleri ve yeryüzünü altı günde yaratmıştır da sonra arşa hâkim olmuştur, bilir, ne girerse yere ve ne çıkarsa oradan ve ne yağarsa gökten ve ne ağarsa oraya ve o, sizinledir nerede olursanız; ve Allah, ne yapıyorsanız görür.
Adem Uğur : O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'ın üzerine istivâ edendir. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür.
Ahmed Hulusi : O, semâları ve arzı altı süreçte yaratan, sonra da arşa istiva edendir! Arza gireni ve ondan çıkanı; semâdan inzâl olanı ve onun içinde urûc edeni bilir. . . Nerede olursanız O sizinle (hakikatinizin Esmâ ül Hüsnâ'sıyla varolması sonucu) beraberdir! (Mâiyet sırrına işaret). Allâh yaptıklarınızı (yaratan olarak) Basıyr'dir.
Ahmet Tekin : O gökleri ve yeri altı günde, altı devirde yaratandır. Sonra Arş üzerinde sınırsız kudret ve iktidar makamında hükümranlığını kurandır. Yere atılan tohumu, yere düşen yağmuru bilir, yerden çıkan ekini, suyu ve madenleri bilir. Gökten ineni bilir, gökte yükseleni bilir. Nerede olsanız, Allah orda sizinle beraberdir. Allah işlediğiniz amelleri biliyor, görüyor.
Ahmet Varol : O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'ı kuşatandır. Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni bilir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
Ali Bulaç : Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her nerede iseniz, O sizinle beraberdir, Allah, yaptıklarınızı görendir.
Ali Fikri Yavuz : Göklerle yeri ve aralarındakileri altı günde yaratan O’dur. Sonra arş’ı (kudret ve saltanatı ile) istilâ etti. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni hep bilir. Her nerede olsanız (ilim ve kudreti) sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı görendir.
Bekir Sadak : Gokleri ve yeri alti gunde yaratan, sonra arsa hukmeden, yere gireni ve ondan cikani, gokten ineni ve oraya yukseleni bilen O'dur. Nerede olursaniz olun, O, sizinle beraberdir. Allah yaptiklarinizi gorur.
Celal Yıldırım : Gökleri ve yeri altı gün (devir)de yaratan, sonra da Arş üzerinde saltanat ve kudretini kuran O'dur.. Yere nelerin girdiğini, nelerin ondan çıktığını; gökten nelerin indiğini ve nelerin oraya yükselip çıktığını bilir. Nerede olursanız olun mutlaka O, sizinledir. Allah yaptıklarınızı görüp bilendir.
Diyanet İşleri : O, gökleri ve yeri altı günde (altı evrede) yaratan, sonra Arş’a kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
Diyanet İşleri (eski) : Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden, yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilen O'dur. Nerede olursanız olun, O, sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür.
Diyanet Vakfi : O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'ın üzerine istivâ edendir. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür.
Edip Yüksel : O'dur gökleri ve yeri altı günde yaratan ve daha sonra tüm otoriteyi kuran. Yere giren ve ondan çıkanı, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir. ALLAH tüm yaptıklarınızı görendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O'dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra arş üzerine istivâ etti (hükümran oldu). Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O'dur ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra Arş üzerine hükümranlığını kurdu. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni bilir ve her nerede olsanız sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı görür.
Elmalılı Hamdi Yazır : O odur ki Gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arş üzerine istiva buyurdu, Yere gireni ve ondan çıkanı, Gökten ineni ve ona yükseleni hepsini bilir ve her nerede olsanız sizinle beraberdir, hem Allah her ne yaparsanız görür
Fizilal-il Kuran : O gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş'a kuruldu. O yeraltına giren ve oradan çıkan, gökten inen ve oraya yükselen herşeyi bilir. Nerede olsanız sizinle beraberdir. O Allah yaptığınız her işi görür.
Gültekin Onan : Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her nerede iseniz. O sizinle beraberdir. Tanrı, yaptıklarınızı görendir.
Hakkı Yılmaz : O, gökleri ve yeri altı evrede oluşturan sonra en büyük taht üzerinde egemenlik kuran, yeryüzüne gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilendir. Ve nerede olursanız olun O, sizinle beraberdir. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir.
Hasan Basri Çantay : O, gökleri ve yeri altı günde yaartan, sonra (hükmü) arşı istîlâ edendir. Yere giren, oradan çıkan, gökden inen, oraya yükselen şeyleri O bilir. Nerede olursanız olun, O, sizinle beraberdir. Ne yaparsanız Allah hakkıyle görücüdür.
Hayrat Neşriyat : O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa hükmedendir. Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve orada yükseleni bilir. Ve nerede olsanız, O sizinle berâberdir. Çünki Allah, yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir.
İbni Kesir : Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arş'a hükmeden O'dur. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olursanız olun, O, sizinle beraberdir. Ve Allah; yaptıklarınızı görmektedir.
İskender Evrenosoğlu : Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semadan ineni ve orada uruç edeni (yükseleni) bilir. Ve siz nerede iseniz O, sizinle beraberdir. Ve Allah, sizin yaptıklarınızı en iyi görendir.
Muhammed Esed : O, gökleri ve yeri altı çağda yaratmış ve kudret ve egemenlik tahtına oturmuştur. O, hem toprağa giren ve ondan çıkan her şeyi, hem de gökten inen ve ona yükselenleri bilir. Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir; ve Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.
Ömer Nasuhi Bilmen : O, o (zât)dır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş üzerine istiva buyurdu. Yerde dahil olan şeyi ve ondan çıkan şeyi ve semadan iniveren şeyi, ve onda yükselen şeyi bilir. Ve o, her nerede olsanız sizinle beraberdir. Ve Allah, ne işlediğinizi bihakkın görücüdür.
Ömer Öngüt : O Allah ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra Arş'ı istivâ etti (Arş üzerinde hükümran oldu). O yere gireni de, yerden çıkanı da, gökten ineni de, göğe yükseleni de bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
Şaban Piriş : Gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra da Arş’a hakim olan O’dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, göğe yükseleni bilir. Nerede olsanız O, sizinle beraberdir. Allah, yaptığınız her şeyi görür.
Suat Yıldırım : O’dur ki gökleri ve yeri altı günde yaratıp sonra Arşına kuruldu. Yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe yükseleni bilir. Hasılı siz nerede olursanız olun O, (ilmi ve kudreti ile) sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı görür.
Süleyman Ateş : O'dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş'a oturdu. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir, Allâh yaptıklarınızı görmektedir.
Tefhim-ul Kuran : Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da arşa istiva eden O'dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Siz, her nerede iseniz, O sizinle beraberdir. Allah, yapmakta olduklarınızı görendir.
Ümit Şimşek : Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arş üzerine kurulan Odur. O, yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve onda yükseleni bilir. Nerede olsanız O sizinledir. Allah sizin yaptıklarınızı da görür.
Yaşar Nuri Öztürk : O, odur ki, göklerle yeri altı günde yarattı, sonra arş üzerinde egemenlik kurdu. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve onda yükseleni bilir. O, nerede olursanız olun sizinle beraberdir. Allah, işleyip üretmekte olduklarınızı en iyi şekilde görmektedir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}