» 57 / Hadîd  5:

Kuran Sırası: 57
İniş Sırası: 94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 » 57 / Hadîd  Suresi: 5
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَهُ (LH) = lehu : O'nundur
2. مُلْكُ (MLK) = mulku : mülkü
3. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerin
4. وَالْأَرْضِ (VELÊRŽ) = vel'erDi : ve yerin
5. وَإِلَى (VÎL) = ve ilā : ve
6. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
7. تُرْجَعُ (TRCA) = turceǔ : döndürülecektir
8. الْأُمُورُ (ELÊMVR) = l-umūru : bütün işler
O'nundur | mülkü | göklerin | ve yerin | ve | Allah'a | döndürülecektir | bütün işler |

[] [MLK] [SMV] [ERŽ] [] [] [RCA] [EMR]
LH MLK ELSMEVET VELÊRŽ VÎL ELLH TRCA ELÊMVR

lehu mulku s-semāvāti vel'erDi ve ilā llahi turceǔ l-umūru
له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور

 » 57 / Hadîd  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
له | LH lehu O'nundur For Him
ملك م ل ك | MLK MLK mulku mülkü (is the) dominion
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth,
وإلى | VÎL ve ilā ve and to
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
ترجع ر ج ع | RCA TRCA turceǔ döndürülecektir will be returned
الأمور ا م ر | EMR ELÊMVR l-umūru bütün işler the matters.

57:5 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O'nundur | mülkü | göklerin | ve yerin | ve | Allah'a | döndürülecektir | bütün işler |

[] [MLK] [SMV] [ERŽ] [] [] [RCA] [EMR]
LH MLK ELSMEVET VELÊRŽ VÎL ELLH TRCA ELÊMVR

lehu mulku s-semāvāti vel'erDi ve ilā llahi turceǔ l-umūru
له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور

[] [م ل ك] [س م و] [ا ر ض] [] [] [ر ج ع] [ا م ر]

 » 57 / Hadîd  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
له | LH lehu O'nundur For Him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
ملك م ل ك | MLK MLK mulku mülkü (is the) dominion
Mim,Lam,Kef,
40,30,20,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth,
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم مجرور
وإلى | VÎL ve ilā ve and to
Vav,,Lam,,
6,,30,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ترجع ر ج ع | RCA TRCA turceǔ döndürülecektir will be returned
Te,Re,Cim,Ayn,
400,200,3,70,
V – 3rd person feminine singular passive imperfect verb
فعل مضارع مبني للمجهول
الأمور ا م ر | EMR ELÊMVR l-umūru bütün işler the matters.
Elif,Lam,,Mim,Vav,Re,
1,30,,40,6,200,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَهُ: O'nundur | مُلْكُ: mülkü | السَّمَاوَاتِ: göklerin | وَالْأَرْضِ: ve yerin | وَإِلَى: ve | اللَّهِ: Allah'a | تُرْجَعُ: döndürülecektir | الْأُمُورُ: bütün işler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |له LH O'nundur | ملك MLK mülkü | السماوات ELSMEWET göklerin | والأرض WELÊRŽ ve yerin | وإلى WÎL ve | الله ELLH Allah'a | ترجع TRCA döndürülecektir | الأمور ELÊMWR bütün işler |
Kırık Meal (Okunuş) : |lehu: O'nundur | mulku: mülkü | s-semāvāti: göklerin | vel'erDi: ve yerin | ve ilā: ve | llahi: Allah'a | turceǔ: döndürülecektir | l-umūru: bütün işler |
Kırık Meal (Transcript) : |LH: O'nundur | MLK: mülkü | ELSMEVET: göklerin | VELÊRŽ: ve yerin | VÎL: ve | ELLH: Allah'a | TRCA: döndürülecektir | ELÊMVR: bütün işler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onundur saltanatı ve tedbîri göklerin ve yeryüzünün; ve bütün işler, dönüp Allah tapısına varır.
Adem Uğur : Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür.
Ahmed Hulusi : O'na aittir semâların ve arzın mülkü! İşler Allâh'a rücu ettirilir.
Ahmet Tekin : Göklerin ve yerin mülkü ve hâkimiyeti O’nundur. Bütün planların icra edilerek sonuçlandırıldığı, bütün icraatların, amellerin, hesabının sorulduğu tek merci Allah’tır.
Ahmet Varol : Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülür.
Ali Bulaç : Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. (Sonunda bütün) işler Allah'a döndürülür.
Ali Fikri Yavuz : Bütün göklerin ve yerin mülkü O’nundur; ve bütün işler (netice itibariyle) O’na döndürülür.
Bekir Sadak : Goklerin ve yerin hukumranligi O'nundur. Butun isler Allah'a dondurulur.
Celal Yıldırım : Göklerin ve yerin mülkü (tasarruf ve hükümranlığı) O'na aittir. İşler eninde sonunda Allah'a döner (veya döndürülür).
Diyanet İşleri : Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Bütün işler ancak O’na döndürülür.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülür.
Diyanet Vakfi : Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür.
Edip Yüksel : Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Her şey ALLAH 'a havale edilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler O'na döndürülecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bütün göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülür.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bütün Göklerin ve Yerin mülkü onundur ve bütün işler Allaha irca' olunur.
Fizilal-il Kuran : Göklerin ve yerin egemenliği O'nun tekelindedir. Her işin sonu Allah'a varır.
Gültekin Onan : Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. (Sonunda bütün) buyruklar Tanrı'ya döndürülür.
Hakkı Yılmaz : Göklerin ve yeryüzünün yönetimi yalnızca O'nundur. Ve bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür.
Hasan Basri Çantay : Göklerin ve yerin mülk (-ü tasarruf) u Onundur. (Bütün) işler ancak Ona döndürülür.
Hayrat Neşriyat : Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Ve (bütün) işler ancak Allah’a döndürülür.
İbni Kesir : Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Ve bütün işler ancak O'na döndürülür.
İskender Evrenosoğlu : Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. (Bütün) işler Allah'a döndürülür.
Muhammed Esed : Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; ve bütün işler, (asıl kaynağı olan) Allah'a döndürülür.
Ömer Nasuhi Bilmen : Göklerin ve yerin mülkü O'nundur ve bütün işler Allah'a döndürülür.
Ömer Öngüt : Göklerin ve yerin mülkü (Hükümranlığı) O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür.
Şaban Piriş : Göklerin ve yerin hakimiyeti O’nundur. Bütün işler Allah’a döner.
Suat Yıldırım : Göklerin ve yerin hâkimiyeti O’nundur. Bütün işler O’na götürülür, (bütün kararlar O’nun kapısından çıkar).
Süleyman Ateş : Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler Allâh'a döndürülecektir.
Tefhim-ul Kuran : Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. (Sonunda bütün) işler Allah'a döndürülür.
Ümit Şimşek : Göklerin ve yerin egemenliği Onundur. Bütün işler Allah'a havale edilir.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerin de yerin de mülkü ve yönetimi O'nundur. İşler ve oluşlar Allah'a döndürülür.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}