» 57 / Hadîd  24:

Kuran Sırası: 57
İniş Sırası: 94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 » 57 / Hadîd  Suresi: 24
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : onlar ki
2. يَبْخَلُونَ (YBḢLVN) = yebḣalūne : cimrilik ederler
3. وَيَأْمُرُونَ (VYÊMRVN) = ve ye'murūne : ve emrederler
4. النَّاسَ (ELNES) = n-nāse : insanlara
5. بِالْبُخْلِ (BELBḢL) = bil-buḣli : cimriliği
6. وَمَنْ (VMN) = ve men : ve kim
7. يَتَوَلَّ (YTVL) = yetevelle : yüz çevirirse
8. فَإِنَّ (FÎN) = feinne : şüphesiz
9. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
10. هُوَ (HV) = huve : O
11. الْغَنِيُّ (ELĞNY) = l-ğaniyyu : zengindir
12. الْحَمِيدُ (ELḪMYD̃) = l-Hamīdu : övgüye layıktır
onlar ki | cimrilik ederler | ve emrederler | insanlara | cimriliği | ve kim | yüz çevirirse | şüphesiz | Allah | O | zengindir | övgüye layıktır |

[] [BḢL] [EMR] [NVS] [BḢL] [] [VLY] [] [] [] [ĞNY] [ḪMD̃]
ELZ̃YN YBḢLVN VYÊMRVN ELNES BELBḢL VMN YTVL FÎN ELLH HV ELĞNY ELḪMYD̃

elleƶīne yebḣalūne ve ye'murūne n-nāse bil-buḣli ve men yetevelle feinne llahe huve l-ğaniyyu l-Hamīdu
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد

 » 57 / Hadîd  Suresi: 24
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who
يبخلون ب خ ل | BḢL YBḢLVN yebḣalūne cimrilik ederler are stingy
ويأمرون ا م ر | EMR VYÊMRVN ve ye'murūne ve emrederler and enjoin
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanlara (on) the people
بالبخل ب خ ل | BḢL BELBḢL bil-buḣli cimriliği stinginess.
ومن | VMN ve men ve kim And whoever
يتول و ل ي | VLY YTVL yetevelle yüz çevirirse turns away,
فإن | FÎN feinne şüphesiz then indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah,
هو | HV huve O He
الغني غ ن ي | ĞNY ELĞNY l-ğaniyyu zengindir (is) Free of need,
الحميد ح م د | ḪMD̃ ELḪMYD̃ l-Hamīdu övgüye layıktır the Praiseworthy.

57:24 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

onlar ki | cimrilik ederler | ve emrederler | insanlara | cimriliği | ve kim | yüz çevirirse | şüphesiz | Allah | O | zengindir | övgüye layıktır |

[] [BḢL] [EMR] [NVS] [BḢL] [] [VLY] [] [] [] [ĞNY] [ḪMD̃]
ELZ̃YN YBḢLVN VYÊMRVN ELNES BELBḢL VMN YTVL FÎN ELLH HV ELĞNY ELḪMYD̃

elleƶīne yebḣalūne ve ye'murūne n-nāse bil-buḣli ve men yetevelle feinne llahe huve l-ğaniyyu l-Hamīdu
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد

[] [ب خ ل] [ا م ر] [ن و س] [ب خ ل] [] [و ل ي] [] [] [] [غ ن ي] [ح م د]

 » 57 / Hadîd  Suresi: 24
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يبخلون ب خ ل | BḢL YBḢLVN yebḣalūne cimrilik ederler are stingy
Ye,Be,Hı,Lam,Vav,Nun,
10,2,600,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ويأمرون ا م ر | EMR VYÊMRVN ve ye'murūne ve emrederler and enjoin
Vav,Ye,,Mim,Re,Vav,Nun,
6,10,,40,200,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanlara (on) the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
بالبخل ب خ ل | BḢL BELBḢL bil-buḣli cimriliği stinginess.
Be,Elif,Lam,Be,Hı,Lam,
2,1,30,2,600,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
ومن | VMN ve men ve kim And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
يتول و ل ي | VLY YTVL yetevelle yüz çevirirse turns away,
Ye,Te,Vav,Lam,
10,400,6,30,
V – 3rd person masculine singular (form V) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
فإن | FÎN feinne şüphesiz then indeed,
Fe,,Nun,
80,,50,
REM – prefixed resumption particle
ACC – accusative particle
الفاء استئنافية
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
هو | HV huve O He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الغني غ ن ي | ĞNY ELĞNY l-ğaniyyu zengindir (is) Free of need,
Elif,Lam,Ğayn,Nun,Ye,
1,30,1000,50,10,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الحميد ح م د | ḪMD̃ ELḪMYD̃ l-Hamīdu övgüye layıktır the Praiseworthy.
Elif,Lam,Ha,Mim,Ye,Dal,
1,30,8,40,10,4,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الَّذِينَ: onlar ki | يَبْخَلُونَ: cimrilik ederler | وَيَأْمُرُونَ: ve emrederler | النَّاسَ: insanlara | بِالْبُخْلِ: cimriliği | وَمَنْ: ve kim | يَتَوَلَّ: yüz çevirirse | فَإِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | هُوَ: O | الْغَنِيُّ: zengindir | الْحَمِيدُ: övgüye layıktır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الذين ELZ̃YN onlar ki | يبخلون YBḢLWN cimrilik ederler | ويأمرون WYÊMRWN ve emrederler | الناس ELNES insanlara | بالبخل BELBḢL cimriliği | ومن WMN ve kim | يتول YTWL yüz çevirirse | فإن FÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | هو HW O | الغني ELĞNY zengindir | الحميد ELḪMYD̃ övgüye layıktır |
Kırık Meal (Okunuş) : |elleƶīne: onlar ki | yebḣalūne: cimrilik ederler | ve ye'murūne: ve emrederler | n-nāse: insanlara | bil-buḣli: cimriliği | ve men: ve kim | yetevelle: yüz çevirirse | feinne: şüphesiz | llahe: Allah | huve: O | l-ğaniyyu: zengindir | l-Hamīdu: övgüye layıktır |
Kırık Meal (Transcript) : |ELZ̃YN: onlar ki | YBḢLVN: cimrilik ederler | VYÊMRVN: ve emrederler | ELNES: insanlara | BELBḢL: cimriliği | VMN: ve kim | YTVL: yüz çevirirse | FÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | HV: O | ELĞNY: zengindir | ELḪMYD̃: övgüye layıktır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlar, öyle kişilerdir ki nekeslik ederler ve insanlara da nekes olmalarını emrederler; gerçekten de Allah, müstağnîdir ve hamde lâyık, odur.
Adem Uğur : Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse şüphesiz ki Allah zengindir, hamde lâyıktır.
Ahmed Hulusi : Onlar (zenginliğiyle övünen kibirliler) cimrilik yapan ve insanlara cimriliği emreden kimselerdir! Kim (Allâh'tan) yüz çevirirse, muhakkak ki Allâh Ğaniyy'dir, Hamiyd'dir.
Ahmet Tekin : Onlar, cimrilik edenler, mâlî mükellefiyetleri yerine getirmeyenler devlethazine harcamalarında cimri davranarak beytülmâli, mâliyeyi yönetenler, cimriliği tavsiye edenlerdir. Kim Allah yolunda harcamaya sırtını çevirir, gücünü ve iktidarını kullanarak halkı istediği istikamette yönlendirirse, Allah’ın azâbından kurtulamaz. Bilinmelidir ki, Allah zengindir, muhtaç değildir, övgüye ve şükre lâyıktır.
Ahmet Varol : Onlar cimrilik eder ve insanlara da cimriliği önerirler. Kim de yüz çevirirse (bilsin ki), şüphesiz Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, övgüye layık olandır.
Ali Bulaç : Ki onlar, cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emr (tavsiye) ederler. Her kim yüz çevirirse, artık şüphesiz Allah, Ğaniy (hiçbir şeye muhtaç olmayan), Hamid (övülmeye layık olan) O'dur.
Ali Fikri Yavuz : Onlar, o kimselerdir ki, hem cimrilik ederler, hem de insanlara cimriliği emrederler. Her kim (imandan ve Allah yolunda malını sarfetmekten) yüz çevirirse, bilsin ki Allah, Ganî’dir= hiç bir şeye muhtaç değildir; (ancak kullar O’na muhtaçtır), Hamîd’dir= hamd edilmeğe lâyıktır.
Bekir Sadak : Bunlar cimrilik ederler ve insanlara da cimrilik yapmalarini soylerler. Allah'in buyrugundan kim yuz cevirirse bilsin ki, Allah suphesiz mustagni ve ovulmege layik olandir.
Celal Yıldırım : O övünenler ki, cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim (haktan) yüzçevirirse, şüphesiz ki Allah ganiydir (hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç değildir). Övülmeye de hep O lâyıktır.
Diyanet İşleri : Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganîdir, zengindir, övülmeye lâyıktır.
Diyanet İşleri (eski) : Bunlar cimrilik ederler ve insanlara da cimrilik yapmalarını söylerler. Allah'ın buyruğundan kim yüz çevirirse bilsin ki, Allah şüphesiz müstağni ve övülmeğe layık olandır.
Diyanet Vakfi : Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse şüphesiz ki Allah zengindir, hamde lâyıktır.
Edip Yüksel : Onlar ki cimrilik ederler ve halka cimri olmayı öğütlerler. Kim yüz çevirirse, kuşkusuz ALLAH Zengindir, Övgüye layık olandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse Allah, zengindir, övgüye layıktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlar ki hem cimrilik ederler hem de insanlara cimriliği emrederler. Her kim de ardını döner ise (harcamadan kaçınırsa), haberi olsun ki Allah O zengindir, O övgüye layıktır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Onlar ki hem behıllik ederler hem de halka behıllik emrederler, her kim de ardını dönerse haberi olsun ki Allah, ganiy, Hamîd o.
Fizilal-il Kuran : Bunlar hem kendileri cimrice davranırlar hem de başkalarına cimri olmayı önerirler. Kim hayr yapmaktan kaçınırsa bilsin ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve özü itibarı ile övgüye layıktır.
Gültekin Onan : Ki onlar, cimrilik ederler ve insanlara cimriliği buyururlar. Her kim yüz çevirirse, artık şüphesiz Tanrı ganiy, hamid O'dur.
Hakkı Yılmaz : (22-24) Yeryüzünde ve kendilerinin içinde musibetten isabet eden şeyler, –elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği şeylerle şımarmayasınız diye– Bizim onu yaratmamızdan önce, kesinlikle bir kitaptadır. Şüphesiz bu, Allah'a göre çok kolaydır. Ve Allah, cimrilik eden ve insanlara da cimriliği emreden kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Kim yüz çevirirse de, biliniz ki şüphesiz Allah, çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayanın, övülen, övgüye lâyık bulunanın ta kendisidir.
Hasan Basri Çantay : Onlar cimrilik yapanlar insanlara da cimriliği emredenlerdir. Kim arka dönerse şübhe yokdur ki Allah, her şeyden müstağnî, bütün hamdlere lâyık olanın ta kendisidir.
Hayrat Neşriyat : Onlar (o şımaran kimselerdir) ki, cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. İşte kim (Allah yolunda sarf etmekten) yüz çevirirse, artık (bilsin ki) şübhesiz Ganî (hiçbir şeye muhtaç olmayan), Hamîd (hamd edilmeye yegâne lâyık olan), ancak Allah’dır.
İbni Kesir : Onlar ki; cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim, yüz çevirirse; şüphesiz ki Allah; Gani'dir, Hamid'dir.
İskender Evrenosoğlu : Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Ve kim dönerse, o taktirde muhakkak ki Allah; O, Ganî'dir (zengindir), Hamid'dir (hamdedilendir).
Muhammed Esed : Ki onlar (Allah'ın nimetleri üzerinde) cimrilik edip başkalarına da cimrice davranmayı tavsiye ederler! Ve sırtını (bu hakikate) çevirenler (bilsin ki) Allah kendi kendine yeterlidir, bütün övgülere layıktır!
Ömer Nasuhi Bilmen : (Onlar) O kimselerdir ki, cimrilikte bulunurlar ve nâsa cimrilik ile emrederler ve her kim, ardını döndürürse (zararı kendisine aittir). İşte şüphe yok ki Allah, ancak O (Hâlık-ı Kerîm) ganîdir, hamîddir.
Ömer Öngüt : Onlar cimrilik ederler, insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse, şüphesiz ki Allah zengindir, hamde lâyıktır.
Şaban Piriş : Onlar, cimrilik eder ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse şüphesiz Allah’ın ihtiyacı yoktur. Hamde layık olan O’dur.
Suat Yıldırım : Böyleleri hayır işlerinde hem kendileri cimri davranır, hem de başkalarına cimriliği öğütlerler. Ama bunlar bilsinler ki kim malını Allah yolunda harcamaktan yüz çevirirse Allah ganîdir, hamîddir (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan müstağnîdir, her türlü hamd ve övgüye lâyıktır).
Süleyman Ateş : Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler. Kim (Allâh yolunda harcamaktan) yüz çevirirse (bilsin ki) Allâh, zengindir, övgüye lâyıktır.
Tefhim-ul Kuran : Ki onlar, cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emreder (önerir)ler. Her kim yüz çevirirse, artık şüphesiz Allah, ganiy (hiçbir şeye muhtaç olmayan), Hamîd (övülmeye layık olan) O'dur.
Ümit Şimşek : Öyle kimseler hem cimrilik eder, hem de insanlara cimriliği öğütler. Fakat kim Allah'ın buyruklarından yüz çevirirse çevirsin, Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur; bütün âlemlerin şükür ve övgüleri de Ona aittir.
Yaşar Nuri Öztürk : Onlar; cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden kişilerdir. Yüz çeviren bilsin ki, Allah Ganî'dir, Hamîd'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}