» 57 / Hadîd  22:

Kuran Sırası: 57
İniş Sırası: 94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 » 57 / Hadîd  Suresi: 22
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. مَا (ME) = mā : yoktur
2. أَصَابَ (ÊṦEB) = eSābe : isabet eden
3. مِنْ (MN) = min : hiçbir
4. مُصِيبَةٍ (MṦYBT) = muSībetin : musibet
5. فِي (FY) = fī :
6. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
7. وَلَا (VLE) = ve lā : ve ne de
8. فِي (FY) = fī :
9. أَنْفُسِكُمْ (ÊNFSKM) = enfusikum : kendi canlarınızda
10. إِلَّا (ÎLE) = illā : olmayan
11. فِي (FY) = fī :
12. كِتَابٍ (KTEB) = kitābin : bir Kitapta
13. مِنْ (MN) = min :
14. قَبْلِ (GBL) = ḳabli : önce
15. أَنْ (ÊN) = en :
16. نَبْرَأَهَا (NBRÊHE) = nebraehā : biz onu yaratmadan
17. إِنَّ (ÎN) = inne : doğrusu
18. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bu
19. عَلَى (AL) = ǎlā :
20. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
21. يَسِيرٌ (YSYR) = yesīrun : kolaydır
yoktur | isabet eden | hiçbir | musibet | | yerde | ve ne de | | kendi canlarınızda | olmayan | | bir Kitapta | | önce | | biz onu yaratmadan | doğrusu | bu | | Allah'a | kolaydır |

[] [ṦVB] [] [ṦVB] [] [ERŽ] [] [] [NFS] [] [] [KTB] [] [GBL] [] [BRE] [] [] [] [] [YSR]
ME ÊṦEB MN MṦYBT FY ELÊRŽ VLE FY ÊNFSKM ÎLE FY KTEB MN GBL ÊN NBRÊHE ÎN Z̃LK AL ELLH YSYR

eSābe min muSībetin l-erDi ve lā enfusikum illā kitābin min ḳabli en nebraehā inne ƶālike ǎlā llahi yesīrun
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير

 » 57 / Hadîd  Suresi: 22
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ما | ME yoktur Not
أصاب ص و ب | ṦVB ÊṦEB eSābe isabet eden strikes
من | MN min hiçbir any
مصيبة ص و ب | ṦVB MṦYBT muSībetin musibet disaster
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth
ولا | VLE ve lā ve ne de and not
في | FY in
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusikum kendi canlarınızda yourselves,
إلا | ÎLE illā olmayan but
في | FY in
كتاب ك ت ب | KTB KTEB kitābin bir Kitapta a Register
من | MN min before
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳabli önce before
أن | ÊN en that
نبرأها ب ر ا | BRE NBRÊHE nebraehā biz onu yaratmadan We bring it into existence.
إن | ÎN inne doğrusu Indeed,
ذلك | Z̃LK ƶālike bu that
على | AL ǎlā for
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
يسير ي س ر | YSR YSYR yesīrun kolaydır (is) easy.

57:22 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yoktur | isabet eden | hiçbir | musibet | | yerde | ve ne de | | kendi canlarınızda | olmayan | | bir Kitapta | | önce | | biz onu yaratmadan | doğrusu | bu | | Allah'a | kolaydır |

[] [ṦVB] [] [ṦVB] [] [ERŽ] [] [] [NFS] [] [] [KTB] [] [GBL] [] [BRE] [] [] [] [] [YSR]
ME ÊṦEB MN MṦYBT FY ELÊRŽ VLE FY ÊNFSKM ÎLE FY KTEB MN GBL ÊN NBRÊHE ÎN Z̃LK AL ELLH YSYR

eSābe min muSībetin l-erDi ve lā enfusikum illā kitābin min ḳabli en nebraehā inne ƶālike ǎlā llahi yesīrun
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير

[] [ص و ب] [] [ص و ب] [] [ا ر ض] [] [] [ن ف س] [] [] [ك ت ب] [] [ق ب ل] [] [ب ر ا] [] [] [] [] [ي س ر]

 » 57 / Hadîd  Suresi: 22
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ما | ME yoktur Not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
أصاب ص و ب | ṦVB ÊṦEB eSābe isabet eden strikes
,Sad,Elif,Be,
,90,1,2,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
مصيبة ص و ب | ṦVB MṦYBT muSībetin musibet disaster
Mim,Sad,Ye,Be,Te merbuta,
40,90,10,2,400,
N – genitive feminine indefinite (form IV) active participle
اسم مجرور
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
ولا | VLE ve lā ve ne de and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusikum kendi canlarınızda yourselves,
,Nun,Fe,Sin,Kef,Mim,
,50,80,60,20,40,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلا | ÎLE illā olmayan but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
كتاب ك ت ب | KTB KTEB kitābin bir Kitapta a Register
Kef,Te,Elif,Be,
20,400,1,2,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
من | MN min before
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳabli önce before
Gaf,Be,Lam,
100,2,30,
N – genitive noun
اسم مجرور
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
نبرأها ب ر ا | BRE NBRÊHE nebraehā biz onu yaratmadan We bring it into existence.
Nun,Be,Re,,He,Elif,
50,2,200,,5,1,
V – 1st person plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل مضارع منصوب و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إن | ÎN inne doğrusu Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
ذلك | Z̃LK ƶālike bu that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
على | AL ǎlā for
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
يسير ي س ر | YSR YSYR yesīrun kolaydır (is) easy.
Ye,Sin,Ye,Re,
10,60,10,200,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |مَا: yoktur | أَصَابَ: isabet eden | مِنْ: hiçbir | مُصِيبَةٍ: musibet | فِي: | الْأَرْضِ: yerde | وَلَا: ve ne de | فِي: | أَنْفُسِكُمْ: kendi canlarınızda | إِلَّا: olmayan | فِي: | كِتَابٍ: bir Kitapta | مِنْ: | قَبْلِ: önce | أَنْ: | نَبْرَأَهَا: biz onu yaratmadan | إِنَّ: doğrusu | ذَٰلِكَ: bu | عَلَى: | اللَّهِ: Allah'a | يَسِيرٌ: kolaydır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ما ME yoktur | أصاب ÊṦEB isabet eden | من MN hiçbir | مصيبة MṦYBT musibet | في FY | الأرض ELÊRŽ yerde | ولا WLE ve ne de | في FY | أنفسكم ÊNFSKM kendi canlarınızda | إلا ÎLE olmayan | في FY | كتاب KTEB bir Kitapta | من MN | قبل GBL önce | أن ÊN | نبرأها NBRÊHE biz onu yaratmadan | إن ÎN doğrusu | ذلك Z̃LK bu | على AL | الله ELLH Allah'a | يسير YSYR kolaydır |
Kırık Meal (Okunuş) : |: yoktur | eSābe: isabet eden | min: hiçbir | muSībetin: musibet | : | l-erDi: yerde | ve lā: ve ne de | : | enfusikum: kendi canlarınızda | illā: olmayan | : | kitābin: bir Kitapta | min: | ḳabli: önce | en: | nebraehā: biz onu yaratmadan | inne: doğrusu | ƶālike: bu | ǎlā: | llahi: Allah'a | yesīrun: kolaydır |
Kırık Meal (Transcript) : |ME: yoktur | ÊṦEB: isabet eden | MN: hiçbir | MṦYBT: musibet | FY: | ELÊRŽ: yerde | VLE: ve ne de | FY: | ÊNFSKM: kendi canlarınızda | ÎLE: olmayan | FY: | KTEB: bir Kitapta | MN: | GBL: önce | ÊN: | NBRÊHE: biz onu yaratmadan | ÎN: doğrusu | Z̃LK: bu | AL: | ELLH: Allah'a | YSYR: kolaydır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yeryüzüne, yahut canlarınıza gelip çatan hiçbir felâket yoktur ki biz, onları yaratmadan önce onu, bir kitapta tespit etmemiş olalım; şüphe yok ki bu, Allah'a pek kolaydır.
Adem Uğur : Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.
Ahmed Hulusi : Arzda (bedeninizde - dış dünyanızda) ve nefslerinizde (iç dünyanızda) size isâbet eden hiçbir musîbet yoktur ki, bizim onu yaratmamızdan önce, bir kitapta (ilim boyutunda oluşmuş) olmasın! Muhakkak ki bu Allâh üzerine çok kolaydır!
Ahmet Tekin : Yeryüzünde cereyan eden hiçbir olay ve sizin başınıza gelen hiçbir musibet, elde ettiğiniz hiçbir hayır yoktur ki, biz onları yaratmadan önce, bir kütükte, bir sicilde, bilgi işlem merkezinde kaydedilmiş bulunmasın. Bunları kaydetmek Allah’a kolaydır.
Ahmet Varol : Yerde ve sizin nefislerinizde hiçbir musibet olmaz ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır.
Ali Bulaç : Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır.
Ali Fikri Yavuz : (Kıtlık ve kuraklık gibi) ne yerde, ne de(hastalık ve âfet gibi) nefislerinizde bir musibet başa gelmez ki, biz onu yaratmazdan önce (o) bir kitabda (Levh-i Mahfûz’da= Allah’ın ilminde) yazılmış olmasın. Şübhesiz bu, Allah’a göre kolaydır.
Bekir Sadak : Yeryuzune ve sizin basiniza gelen harhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan once o, Kitap'da bulunmasin. Dogrusu bu Allah'a kolaydir.
Celal Yıldırım : Yeryüzünde ve kendi nefsinizde hiçbir musîbet meydana gelmemiştir ki o, biz ortaya çıkarmadan önce bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu da Allah'a göre çok kolaydır.
Diyanet İşleri : Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.
Diyanet İşleri (eski) : Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce o, Kitap'da bulunmasın. Doğrusu bu Allah'a kolaydır.
Diyanet Vakfi : Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.
Edip Yüksel : Yeryüzünde ve aranızda oluşan hiç bir şey yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta kayıtlı olmasın. Bu, kuşkusuz ALLAH için çok kolaydır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yeryüzünde ve kendilerinizde meydana gelen bir musibet yoktur ki, Biz onu uygulamaya koymadan önce bir Kitapta yazılı olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ne Arzda, ne de nefislerinizde bir musıbet başa gelmez ki biz onu fi'le çıkarmazdan evvel bir kitabda yazılmış olmasın, şübhesiz bu Allaha göre kolaydır.
Fizilal-il Kuran : Gerek yeryüzünde görülen, gerekse başınıza gelen her musibet tarafımızdan yaratılmadan önce kesinlikle bir kitapta belirlenmiştir. Bu ayrıntılı planlama Allah için kolay bir iştir.
Gültekin Onan : Yeryüzünde olan ve sizin nefslerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu, Tanrı'ya göre pek kolaydır.
Hakkı Yılmaz : (22-24) Yeryüzünde ve kendilerinin içinde musibetten isabet eden şeyler, –elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği şeylerle şımarmayasınız diye– Bizim onu yaratmamızdan önce, kesinlikle bir kitaptadır. Şüphesiz bu, Allah'a göre çok kolaydır. Ve Allah, cimrilik eden ve insanlara da cimriliği emreden kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Kim yüz çevirirse de, biliniz ki şüphesiz Allah, çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayanın, övülen, övgüye lâyık bulunanın ta kendisidir.
Hasan Basri Çantay : (Gerek) yerde, (gerek) nefislerinizde herhangi bir musîybet vukua gelmemişdir ki bu, bizim onu yaratmamızdan evvel mutlakaa bir kitabda (yazılmış) dir. Şübhesiz ki bu, Allaha göre kolaydır.
Hayrat Neşriyat : Yeryüzünde ve nefislerinizde baş(ınız)a gelen hiçbir musîbet yoktur ki, mutlaka onu yaratmamızdan önce bir kitabda (Levh-i Mahfûz’da yazılı) olmasın! Şübhesiz ki bu, Allah’a göre pek kolaydır.
İbni Kesir : Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki; Biz onu yaratmadan evvel kitabda bulunmasın. Şüphesiz ki bu; Allah'a göre kolaydır.
İskender Evrenosoğlu : Yeryüzünde ve kendi nefslerinizde, sizlere isabet eden bir musîbet yoktur ki, onu yaratmamızdan önce kitapta yazılmamış olsun. Muhakkak ki bu, Allah'a kolaydır.
Muhammed Esed : Hiçbir musibet, daha önce buyruğumuzda (öngörülmüş) olmadıkça ne yeryüzünün ne de sizin başınıza gelmez, şüphesiz bu Allah için kolay (bir iş)tir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ne yerde ve ne de kendi nefislerinizde musibetten bir şey isabet etmez ki, illâ o, onu yaratmamızdan evvel bir kitapta yazılmıştır. Şüphe yok ki bu, Allah'a göre pek kolaydır.
Ömer Öngüt : Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir Kitap'ta yazılmış olmasın. Şüphesiz ki bu Allah'a göre kolaydır.
Şaban Piriş : Yeryüzüne veya kendinize isabet eden hiçbir musibet yoktur ki; biz onu yaratmadan önce bir yazıtta bulunmasın. Şüphesiz O, Allah için çok kolaydır.
Suat Yıldırım : (Üzülmenize veya sevinmenize sebep olacak şekilde) gerek ülkenizde, gerek kendi nefislerinizde, size ulaşan hiçbir şey yoktur ki Bizim onu yaratmamızdan önce bir kitapta yazılı olmasın. Bu, Allah’a göre elbette pek kolaydır.
Süleyman Ateş : Ne yerde ne de kendi canlarınızda meydana gelen hiçbir musibet (âfet, hastalık) yoktur ki biz onu yaratmadan önce, bir Kitâpta (yazılmış ezeli bilgimizde tesbit edilmiş) olmasın. Doğrusu bu, Allâh'a kolaydır.
Tefhim-ul Kuran : Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yazılmış) olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır.
Ümit Şimşek : İster yeryüzünde olsun, ister kendi canlarınızda, sizin başınıza gelen ne varsa, daha Biz yaratmadan önce o bir kitapta yazılıdır. Bu ise Allah için pek kolaydır.
Yaşar Nuri Öztürk : Yeryüzünde ve kendi benliklerinizde meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir Kitap'ta belirlenmiş olmasın. Bu, Allah için çok kolaydır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}