» 57 / Hadîd  1:

Kuran Sırası: 57
İniş Sırası: 94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 » 57 / Hadîd  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. سَبَّحَ (SBḪ) = sebbeHa : tesbih etmiştir
2. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'ı
3. مَا (ME) = mā : her şey
4. فِي (FY) = fī : bulunan
5. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde
6. وَالْأَرْضِ (VELÊRŽ) = vel'erDi : ve yerde
7. وَهُوَ (VHV) = ve huve : O
8. الْعَزِيزُ (ELAZYZ) = l-ǎzīzu : azizdir
9. الْحَكِيمُ (ELḪKYM) = l-Hakīmu : hakimdir
tesbih etmiştir | Allah'ı | her şey | bulunan | göklerde | ve yerde | O | azizdir | hakimdir |

[SBḪ] [] [] [] [SMV] [ERŽ] [] [AZZ] [ḪKM]
SBḪ LLH ME FY ELSMEVET VELÊRŽ VHV ELAZYZ ELḪKYM

sebbeHa lillahi s-semāvāti vel'erDi ve huve l-ǎzīzu l-Hakīmu
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

 » 57 / Hadîd  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
سبح س ب ح | SBḪ SBḪ sebbeHa tesbih etmiştir Glorifies
لله | LLH lillahi Allah'ı [to] Allah
ما | ME her şey whatever
في | FY bulunan (is) in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth,
وهو | VHV ve huve O and He
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzu azizdir (is) the All-Mighty,
الحكيم ح ك م | ḪKM ELḪKYM l-Hakīmu hakimdir the All-Wise.

57:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

tesbih etmiştir | Allah'ı | her şey | bulunan | göklerde | ve yerde | O | azizdir | hakimdir |

[SBḪ] [] [] [] [SMV] [ERŽ] [] [AZZ] [ḪKM]
SBḪ LLH ME FY ELSMEVET VELÊRŽ VHV ELAZYZ ELḪKYM

sebbeHa lillahi s-semāvāti vel'erDi ve huve l-ǎzīzu l-Hakīmu
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

[س ب ح] [] [] [] [س م و] [ا ر ض] [] [ع ز ز] [ح ك م]

 » 57 / Hadîd  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
سبح س ب ح | SBḪ SBḪ sebbeHa tesbih etmiştir Glorifies
Sin,Be,Ha,
60,2,8,
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
فعل ماض
لله | LLH lillahi Allah'ı [to] Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
ما | ME her şey whatever
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY bulunan (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth,
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم مجرور
وهو | VHV ve huve O and He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzu azizdir (is) the All-Mighty,
Elif,Lam,Ayn,Ze,Ye,Ze,
1,30,70,7,10,7,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الحكيم ح ك م | ḪKM ELḪKYM l-Hakīmu hakimdir the All-Wise.
Elif,Lam,Ha,Kef,Ye,Mim,
1,30,8,20,10,40,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |سَبَّحَ: tesbih etmiştir | لِلَّهِ: Allah'ı | مَا: her şey | فِي: bulunan | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَالْأَرْضِ: ve yerde | وَهُوَ: O | الْعَزِيزُ: azizdir | الْحَكِيمُ: hakimdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |سبح SBḪ tesbih etmiştir | لله LLH Allah'ı | ما ME her şey | في FY bulunan | السماوات ELSMEWET göklerde | والأرض WELÊRŽ ve yerde | وهو WHW O | العزيز ELAZYZ azizdir | الحكيم ELḪKYM hakimdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |sebbeHa: tesbih etmiştir | lillahi: Allah'ı | : her şey | : bulunan | s-semāvāti: göklerde | vel'erDi: ve yerde | ve huve: O | l-ǎzīzu: azizdir | l-Hakīmu: hakimdir |
Kırık Meal (Transcript) : |SBḪ: tesbih etmiştir | LLH: Allah'ı | ME: her şey | FY: bulunan | ELSMEVET: göklerde | VELÊRŽ: ve yerde | VHV: O | ELAZYZ: azizdir | ELḪKYM: hakimdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Tenzîh eder Allah'ı ne varsa göklerde ve yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sâhibi.
Adem Uğur : Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir.
Ahmed Hulusi : Semâlarda ve arzda olan her şey Allâh'ı (işlevleriyle) tespih etmektedir! "HÛ" Aziyz'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin : Göklerdeki ve yerdeki varlıkların ve imkânların tamamı Allahın koyduğu düzen içinde görevlerini yaparak Allah’ı tesbih ve zikretmektedirler. O kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.
Ahmet Varol : Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih etti (etmektedir). O, güçlüdür, hikmet sahibidir.
Ali Bulaç : Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü (aziz) olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Göklerde ve yerde ne varsa, hep Allah’ı tesbhih etmektedir. O, Azîz’dir= her şeye gâlibdir, Hakîm’dir= işinde hikmet sahibidir.
Bekir Sadak : Goklerde ve yerde olanlar Allah'i tesbih ederler. O gucludur, Hakim'dir.
Celal Yıldırım : Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbîh ve tenzîh eder. O, çok üstün, çok güçlüdür, hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri : Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih ederler. O güçlüdür, Hakim'dir.
Diyanet Vakfi : Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir.
Edip Yüksel : Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ı yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Göklerde ve yerde bulunan herşey Allah'ı tesbih etmektedir. O öyle güçlüdür, öyle hikmet sahibidir
Elmalılı Hamdi Yazır : Tesbih etmekte Allahı Göklerde ve yerdeki, o öyle azîz, öyle hakîmdir
Fizilal-il Kuran : Göklerdeki ve yerdeki tüm varlıklar Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederler. O üstün iradelidir ve her işi yerinde yapar.
Gültekin Onan : Göklerde ve yerde olanların tümü Tanrı'yı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü (aziz) olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hakkı Yılmaz : Göklerde ve yeryüzünde bulunan şeyler, Allah'ı her türlü noksanlıktan arındırdılar. Ve O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır.
Hasan Basri Çantay : Göklerde ve yerde ne varsa Allâhı tesbîh (ve tenzîh) etmekdedir. O, (mülkünde) gaalib-i mutfak, (sun'unda) saahib-i hikmetdir.
Hayrat Neşriyat : Göklerde ve yerde ne varsa, Allah’ı tesbîh etmektedir. Çünki O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
İbni Kesir : Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etmektedirler. Ve O; Aziz'dir, Hakim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Semalarda ve arzdaki herşey Allah'ı tesbih etti (ve etmektedir). Ve O; Azîz'dir, Hakîm'dir.
Muhammed Esed : Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir; çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi!
Ömer Nasuhi Bilmen : Göklerde ve yerde ne var ise Allah için tesbih etmektedır. Ve O, azîzdir, hakîmdir.
Ömer Öngüt : Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O Azîz'dir, hükmünde hikmet sahibidir.
Şaban Piriş : Göklerde ve yerde olanlar Allah’ı tesbih ederler. O, azizdir, hakimdir.
Suat Yıldırım : Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tenzih ve tesbih eder. O azîz ve hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Süleyman Ateş : Göklerde ve yerde bulunan her şey Allâh'ı tesbih etmiştir. O, azizdir, hakimdir.
Tefhim-ul Kuran : Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü (aziz) olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ümit Şimşek : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Onun kudreti herşeye üstündür, hikmeti herşeyi kuşatır.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerde ve yerdeki her şey Allah'ı tespih etmektedir. Azîz'dir O, Hakîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}