» 57 / Hadîd  17:

Kuran Sırası: 57
İniş Sırası: 94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 » 57 / Hadîd  Suresi: 17
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. اعْلَمُوا (EALMVE) = Aǎ'lemū : biliniz ki
2. أَنَّ (ÊN) = enne : şüphesiz
3. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
4. يُحْيِي (YḪYY) = yuHyī : diriltir
5. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : yeri
6. بَعْدَ (BAD̃) = beǎ'de : sonra
7. مَوْتِهَا (MVTHE) = mevtihā : ölümünden
8. قَدْ (GD̃) = ḳad : andolsun
9. بَيَّنَّا (BYNE) = beyyennā : açıkladık
10. لَكُمُ (LKM) = lekumu : size
11. الْايَاتِ (EL ËYET) = l-āyāti : ayetleri
12. لَعَلَّكُمْ (LALKM) = leǎllekum : umulur ki
13. تَعْقِلُونَ (TAGLVN) = teǎ'ḳilūne : aklınızı kullanırsınız
biliniz ki | şüphesiz | Allah | diriltir | yeri | sonra | ölümünden | andolsun | açıkladık | size | ayetleri | umulur ki | aklınızı kullanırsınız |

[ALM] [] [] [ḪYY] [ERŽ] [BAD̃] [MVT] [] [BYN] [] [EYY] [] [AGL]
EALMVE ÊN ELLH YḪYY ELÊRŽ BAD̃ MVTHE GD̃ BYNE LKM EL ËYET LALKM TAGLVN

Aǎ'lemū enne llahe yuHyī l-erDe beǎ'de mevtihā ḳad beyyennā lekumu l-āyāti leǎllekum teǎ'ḳilūne
اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون

 » 57 / Hadîd  Suresi: 17
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
اعلموا ع ل م | ALM EALMVE Aǎ'lemū biliniz ki Know
أن | ÊN enne şüphesiz that
الله | ELLH llahe Allah Allah
يحيي ح ي ي | ḪYY YḪYY yuHyī diriltir gives life
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
موتها م و ت | MVT MVTHE mevtihā ölümünden its death.
قد | GD̃ ḳad andolsun Indeed,
بينا ب ي ن | BYN BYNE beyyennā açıkladık We have made clear
لكم | LKM lekumu size to you
الآيات ا ي ي | EYY EL ËYET l-āyāti ayetleri the Signs
لعلكم | LALKM leǎllekum umulur ki so that you may
تعقلون ع ق ل | AGL TAGLVN teǎ'ḳilūne aklınızı kullanırsınız understand.

57:17 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

biliniz ki | şüphesiz | Allah | diriltir | yeri | sonra | ölümünden | andolsun | açıkladık | size | ayetleri | umulur ki | aklınızı kullanırsınız |

[ALM] [] [] [ḪYY] [ERŽ] [BAD̃] [MVT] [] [BYN] [] [EYY] [] [AGL]
EALMVE ÊN ELLH YḪYY ELÊRŽ BAD̃ MVTHE GD̃ BYNE LKM EL ËYET LALKM TAGLVN

Aǎ'lemū enne llahe yuHyī l-erDe beǎ'de mevtihā ḳad beyyennā lekumu l-āyāti leǎllekum teǎ'ḳilūne
اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون

[ع ل م] [] [] [ح ي ي] [ا ر ض] [ب ع د] [م و ت] [] [ب ي ن] [] [ا ي ي] [] [ع ق ل]

 » 57 / Hadîd  Suresi: 17
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
اعلموا ع ل م | ALM EALMVE Aǎ'lemū biliniz ki Know
Elif,Ayn,Lam,Mim,Vav,Elif,
1,70,30,40,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN enne şüphesiz that
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب من اخوات «ان»
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
يحيي ح ي ي | ḪYY YḪYY yuHyī diriltir gives life
Ye,Ha,Ye,Ye,
10,8,10,10,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – accusative feminine noun → Earth"
اسم منصوب
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
T – accusative time adverb
ظرف زمان منصوب
موتها م و ت | MVT MVTHE mevtihā ölümünden its death.
Mim,Vav,Te,He,Elif,
40,6,400,5,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
قد | GD̃ ḳad andolsun Indeed,
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
بينا ب ي ن | BYN BYNE beyyennā açıkladık We have made clear
Be,Ye,Nun,Elif,
2,10,50,1,
V – 1st person plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
لكم | LKM lekumu size to you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
الآيات ا ي ي | EYY EL ËYET l-āyāti ayetleri the Signs
Elif,Lam,,Ye,Elif,Te,
1,30,,10,1,400,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
لعلكم | LALKM leǎllekum umulur ki so that you may
Lam,Ayn,Lam,Kef,Mim,
30,70,30,20,40,
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «لعل»
تعقلون ع ق ل | AGL TAGLVN teǎ'ḳilūne aklınızı kullanırsınız understand.
Te,Ayn,Gaf,Lam,Vav,Nun,
400,70,100,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |اعْلَمُوا: biliniz ki | أَنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | يُحْيِي: diriltir | الْأَرْضَ: yeri | بَعْدَ: sonra | مَوْتِهَا: ölümünden | قَدْ: andolsun | بَيَّنَّا: açıkladık | لَكُمُ: size | الْايَاتِ: ayetleri | لَعَلَّكُمْ: umulur ki | تَعْقِلُونَ: aklınızı kullanırsınız |
Kırık Meal (Harekesiz) : |اعلموا EALMWE biliniz ki | أن ÊN şüphesiz | الله ELLH Allah | يحيي YḪYY diriltir | الأرض ELÊRŽ yeri | بعد BAD̃ sonra | موتها MWTHE ölümünden | قد GD̃ andolsun | بينا BYNE açıkladık | لكم LKM size | الآيات EL ËYET ayetleri | لعلكم LALKM umulur ki | تعقلون TAGLWN aklınızı kullanırsınız |
Kırık Meal (Okunuş) : |Aǎ'lemū: biliniz ki | enne: şüphesiz | llahe: Allah | yuHyī: diriltir | l-erDe: yeri | beǎ'de: sonra | mevtihā: ölümünden | ḳad: andolsun | beyyennā: açıkladık | lekumu: size | l-āyāti: ayetleri | leǎllekum: umulur ki | teǎ'ḳilūne: aklınızı kullanırsınız |
Kırık Meal (Transcript) : |EALMVE: biliniz ki | ÊN: şüphesiz | ELLH: Allah | YḪYY: diriltir | ELÊRŽ: yeri | BAD̃: sonra | MVTHE: ölümünden | GD̃: andolsun | BYNE: açıkladık | LKM: size | EL ËYET: ayetleri | LALKM: umulur ki | TAGLVN: aklınızı kullanırsınız |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bilin ki Allah, yeryüzünü, ölümünden sonra diriltir; andolsun ki akıl edesiniz diye size delillerimizi apaçık bildirdik.
Adem Uğur : Bilin ki Allah, ölümünden sonra yeryüzünü canlandırıyor. Düşünesiniz diye gerçekten, size âyetleri açıkladık.
Ahmed Hulusi : İyi bilin ki Allâh, ölümünden sonra arzı diriltir! Aklınızı kullanasınız diye size işaretleri açık - seçik beyan ettik.
Ahmet Tekin : Allah’ın, ölümünün ardından yeryüzünü ihya etmeye, canlandırmaya devam ettiğinin ilmî delillerle sabit olduğunu bilin. Âyetleri, kudretimizin delillerini size açıkladık. Ola ki, aklınızı kullanırsınız.
Ahmet Varol : Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Belki akıl edersiniz diye size ayetleri açıkladık.
Ali Bulaç : Bilin ki gerçekten Allah, ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Şüphesiz Biz, umulur ki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık.
Ali Fikri Yavuz : Şu gerçeği biliniz ki, Allah, arzı, kuruduktan sonra (yağmur sebebiyle) diriltir. İşte biz, aklınız ersin diye, size (azamet ve kudretimize delâlet eden) alâmetleri açıkça gösterdik.
Bekir Sadak : Allah'in, yeryuzunu olumunden sonra dirilttigini bilin; size, akledesiniz diye acik acik deliller anlattitk.
Celal Yıldırım : Bilin ki, Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Gerçekten Biz, size âyetleri (açık belgeleri) bir bir açıkladık. Ola ki aklınızı kullanırsınız.
Diyanet İşleri : Bilin ki Allah, yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten, size âyetleri açıkladık.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın, yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiğini bilin; size, akledesiniz diye açık açık deliller anlattık.
Diyanet Vakfi : Bilin ki Allah, ölümünden sonra yeryüzünü canlandırıyor. Düşünesiniz diye gerçekten, size âyetleri açıkladık.
Edip Yüksel : Biliniz ki ALLAH ölümünden sonra yeri diriltir. Düşünesiniz diye size ayetleri böyle açıklıyoruz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Biliniz ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Belki aklınızı kullanırsınız diye size âyetleri açıkladık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İyi biliniz ki, Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltir! Anlayasınız diye size ayetleri açıkladık.
Elmalılı Hamdi Yazır : İyi biliniz ki Allah Arzı ölümünden sonra diriltir, işte size âyetleri beyan ettik gerek ki aklınız ersin.
Fizilal-il Kuran : Biliniz ki, Allah, ölmüş toprağa hayat verir. Size ayetlerimizi açıkladık ki, üzerlerinde düşünesiniz.
Gültekin Onan : Bilin ki gerçekten Tanrı ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Şüphesiz biz size ayetleri açıkladık; umulur ki akledersiniz.
Hakkı Yılmaz : Allah'ın, yeryüzünü, ölümünden sonra dirilttiğini biliniz. Belki aklınızı kullanırsınız diye Biz, sizin için âyetleri açıkça ortaya koyduk.
Hasan Basri Çantay : Şu hakıykatı bilin ki Allah yere, ölümünden sonra, can veriyor. Muhakkak ki biz, aklınız ersin diye, size âyetleri açıkça bildirdik.
Hayrat Neşriyat : Bilin ki şübhesiz Allah, yeryüzünü ölümünden sonra diriltiyor. Muhakkak ki size âyetleri açıkladık; tâ ki akıl erdiresiniz.
İbni Kesir : Bilin ki; Allah, ölümünden sonra yeryüzünü diriltiyor. Akledesiniz diye, size ayetleri açıkça bildirdik.
İskender Evrenosoğlu : Allah'ın, arzı, ölümünden sonra ona hayat vererek dirilttiğini bilin. (Böylece) âyetleri size açıklamış olduk. Umulur ki, böylece siz akıl edersiniz.
Muhammed Esed : (Ama) bilin ki Allah cansız hale gelen toprağa yeniden hayat verir! Ve aklınızı kullanabilesiniz diye mesajlarımızı sizin için kolay anlaşılır kıldık.
Ömer Nasuhi Bilmen : Biliniz ki, şüphe yok Allah Teâlâ, yeri öldüğünden sonra hayata kavuşturur. Muhakkak ki, sizin için âyetleri açıkça beyan ettik. Tâ ki, âkilâne düşünesiniz.
Ömer Öngüt : İyi bilin ki Allah, ölümünden sonra yeryüzünü diriltiyor. Aklınızı kullanırsınız diye size âyetleri açıkladık.
Şaban Piriş : Bilin ki Allah, yeryüzünü ölümden sonra canlandırır. Aklınızı kullanasınız diye delilleri açıkça bildirdik.
Suat Yıldırım : İyi düşünün ki Allah, bütün yeryüzünü bile ölümünden sonra diriltiyor; (gevşeyen ve uyuklayan gönülleri de böylece diriltebilir). Zaten aklını çalıştıran, zihnini işleten kimseler için bu canlanmayı gerçekleştirecek âyetlerimizi iyice açıklamış bulunuyoruz.
Süleyman Ateş : Biliniz ki Allâh yeri, ölümünden sonra diriltir. Belki aklınızı kullanırsınız diye size âyetleri açıkladık.
Tefhim-ul Kuran : Bilin ki gerçekten Allah, ölümünden sonra yeryüzüne hayat vermektedir. Şüphesiz biz, umulur ki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık.
Ümit Şimşek : Şunu bilin ki ölümünün ardından Allah yeryüzünü bile diriltiyor. Aklınızı kullanmanız için, Biz size âyetleri böylece açıklamış bulunuyoruz.
Yaşar Nuri Öztürk : Bilin ki Allah, toprağa ölümünden sonra hayat verir. Ayetleri size açık seçik bildiriyoruz ki, aklınızı işletebilesiniz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}