» 57 / Hadîd  15:

Kuran Sırası: 57
İniş Sırası: 94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 » 57 / Hadîd  Suresi: 15
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَالْيَوْمَ (FELYVM) = felyevme : bugün artık
2. لَا (LE) = lā :
3. يُؤْخَذُ (YÙḢZ̃) = yu'ḣaƶu : alınmaz
4. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : sizden
5. فِدْيَةٌ (FD̃YT) = fidyetun : fidye
6. وَلَا (VLE) = ve lā : ne de
7. مِنَ (MN) = mine : -den
8. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler-
9. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar eden(ler)
10. مَأْوَاكُمُ (MÊVEKM) = me'vākumu : varacağınız yer
11. النَّارُ (ELNER) = n-nāru : ateştir
12. هِيَ (HY) = hiye : odur
13. مَوْلَاكُمْ (MVLEKM) = mevlākum : sizin layığınız
14. وَبِئْسَ (VBÙS) = ve bi'se : ne kötü
15. الْمَصِيرُ (ELMṦYR) = l-meSīru : gidilecek yerdir orası
bugün artık | | alınmaz | sizden | fidye | ne de | -den | kimseler- | inkar eden(ler) | varacağınız yer | ateştir | odur | sizin layığınız | ne kötü | gidilecek yerdir orası |

[YVM] [] [EḢZ̃] [] [FD̃Y] [] [] [] [KFR] [EVY] [NVR] [] [VLY] [BES] [ṦYR]
FELYVM LE YÙḢZ̃ MNKM FD̃YT VLE MN ELZ̃YN KFRVE MÊVEKM ELNER HY MVLEKM VBÙS ELMṦYR

felyevme yu'ḣaƶu minkum fidyetun ve lā mine elleƶīne keferū me'vākumu n-nāru hiye mevlākum ve bi'se l-meSīru
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير

 » 57 / Hadîd  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فاليوم ي و م | YVM FELYVM felyevme bugün artık So today
لا | LE not
يؤخذ ا خ ذ | EḢZ̃ YÙḢZ̃ yu'ḣaƶu alınmaz will be accepted
منكم | MNKM minkum sizden from you
فدية ف د ي | FD̃Y FD̃YT fidyetun fidye any ransom
ولا | VLE ve lā ne de and not
من | MN mine -den from
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved.
مأواكم ا و ي | EVY MÊVEKM me'vākumu varacağınız yer Your abode
النار ن و ر | NVR ELNER n-nāru ateştir "(is) the Fire;"
هي | HY hiye odur it (is)
مولاكم و ل ي | VLY MVLEKM mevlākum sizin layığınız your protector
وبئس ب ا س | BES VBÙS ve bi'se ne kötü and wretched is
المصير ص ي ر | ṦYR ELMṦYR l-meSīru gidilecek yerdir orası the destination.

57:15 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

bugün artık | | alınmaz | sizden | fidye | ne de | -den | kimseler- | inkar eden(ler) | varacağınız yer | ateştir | odur | sizin layığınız | ne kötü | gidilecek yerdir orası |

[YVM] [] [EḢZ̃] [] [FD̃Y] [] [] [] [KFR] [EVY] [NVR] [] [VLY] [BES] [ṦYR]
FELYVM LE YÙḢZ̃ MNKM FD̃YT VLE MN ELZ̃YN KFRVE MÊVEKM ELNER HY MVLEKM VBÙS ELMṦYR

felyevme yu'ḣaƶu minkum fidyetun ve lā mine elleƶīne keferū me'vākumu n-nāru hiye mevlākum ve bi'se l-meSīru
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير

[ي و م] [] [ا خ ذ ] [] [ف د ي] [] [] [] [ك ف ر] [ا و ي] [ن و ر] [] [و ل ي] [ب ا س] [ص ي ر]

 » 57 / Hadîd  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فاليوم ي و م | YVM FELYVM felyevme bugün artık So today
Fe,Elif,Lam,Ye,Vav,Mim,
80,1,30,10,6,40,
REM – prefixed resumption particle
N – accusative masculine noun
الفاء استئنافية
اسم منصوب
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يؤخذ ا خ ذ | EḢZ̃ YÙḢZ̃ yu'ḣaƶu alınmaz will be accepted
Ye,,Hı,Zel,
10,,600,700,
V – 3rd person masculine singular passive imperfect verb
فعل مضارع مبني للمجهول
منكم | MNKM minkum sizden from you
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
فدية ف د ي | FD̃Y FD̃YT fidyetun fidye any ransom
Fe,Dal,Ye,Te merbuta,
80,4,10,400,
N – nominative feminine indefinite noun
اسم مرفوع
ولا | VLE ve lā ne de and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
من | MN mine -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved.
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
مأواكم ا و ي | EVY MÊVEKM me'vākumu varacağınız yer Your abode
Mim,,Vav,Elif,Kef,Mim,
40,,6,1,20,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
النار ن و ر | NVR ELNER n-nāru ateştir "(is) the Fire;"
Elif,Lam,Nun,Elif,Re,
1,30,50,1,200,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
هي | HY hiye odur it (is)
He,Ye,
5,10,
PRON – 3rd person feminine singular personal pronoun
ضمير منفصل
مولاكم و ل ي | VLY MVLEKM mevlākum sizin layığınız your protector
Mim,Vav,Lam,Elif,Kef,Mim,
40,6,30,1,20,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وبئس ب ا س | BES VBÙS ve bi'se ne kötü and wretched is
Vav,Be,,Sin,
6,2,,60,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
المصير ص ي ر | ṦYR ELMṦYR l-meSīru gidilecek yerdir orası the destination.
Elif,Lam,Mim,Sad,Ye,Re,
1,30,40,90,10,200,
N – nominative noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَالْيَوْمَ: bugün artık | لَا: | يُؤْخَذُ: alınmaz | مِنْكُمْ: sizden | فِدْيَةٌ: fidye | وَلَا: ne de | مِنَ: -den | الَّذِينَ: kimseler- | كَفَرُوا: inkar eden(ler) | مَأْوَاكُمُ: varacağınız yer | النَّارُ: ateştir | هِيَ: odur | مَوْلَاكُمْ: sizin layığınız | وَبِئْسَ: ne kötü | الْمَصِيرُ: gidilecek yerdir orası |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فاليوم FELYWM bugün artık | لا LE | يؤخذ YÙḢZ̃ alınmaz | منكم MNKM sizden | فدية FD̃YT fidye | ولا WLE ne de | من MN -den | الذين ELZ̃YN kimseler- | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | مأواكم MÊWEKM varacağınız yer | النار ELNER ateştir | هي HY odur | مولاكم MWLEKM sizin layığınız | وبئس WBÙS ne kötü | المصير ELMṦYR gidilecek yerdir orası |
Kırık Meal (Okunuş) : |felyevme: bugün artık | : | yu'ḣaƶu: alınmaz | minkum: sizden | fidyetun: fidye | ve lā: ne de | mine: -den | elleƶīne: kimseler- | keferū: inkar eden(ler) | me'vākumu: varacağınız yer | n-nāru: ateştir | hiye: odur | mevlākum: sizin layığınız | ve bi'se: ne kötü | l-meSīru: gidilecek yerdir orası |
Kırık Meal (Transcript) : |FELYVM: bugün artık | LE: | YÙḢZ̃: alınmaz | MNKM: sizden | FD̃YT: fidye | VLE: ne de | MN: -den | ELZ̃YN: kimseler- | KFRVE: inkar eden(ler) | MÊVEKM: varacağınız yer | ELNER: ateştir | HY: odur | MVLEKM: sizin layığınız | VBÙS: ne kötü | ELMṦYR: gidilecek yerdir orası |
Abdulbaki Gölpınarlı : Artık bugün ne sizden, azaptan kurtulmanız için bir şey alınır, ne kâfir olanlardan ve yurdunuz ateştir sizin, odur size lâyık olan ve orası, dönüp gidilecek ne de kötü yerdir.
Adem Uğur : Bugün artık ne sizden ne de inkâr edenlerden bedel kabul edilir, varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir dönüş yeridir!
Ahmed Hulusi : Bugün artık ne sizden (münafıklar) ve ne de hakikat bilgisini inkâr edenlerden bir kurtuluş bedeli alınır! Sığınağınız Nâr'dır. . . O (Nâr) sizin mevlânızdır. . . Ne kötü dönüş yeridir o!
Ahmet Tekin : Bugün, artık ne sizden, ne kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlerden, kâfirlerden fidye kabul edilir. Mekânınız ateştir. Size lâyık olan orasıdır. Orası ne kötü bir cezalandırma ve nihaî bir dönüş yeridir.
Ahmet Varol : Bugün artık ne sizden, ne de inkar edenlerden fidye alınır. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Orası ne kötü bir varış yeridir!
Ali Bulaç : Artık bugün sizden herhangi bir fidye alınmaz ve inkâr edenlerden de.. Barınma yeriniz ateştir, sizin veliniz (size yaraşan dost) odur; o ne kötü bir gidiş yeridir.
Ali Fikri Yavuz : (Ey münafıklar), artık bugün ne sizden, ne de o kâfir olanlardan (kurtulmanız için) bir karşılık, bedel kabul edilmez. Sığınacağınız yer ateştir; size yaraşan odur. O, ne kötü bir gidiş yeridir!...
Bekir Sadak : Bugun sizden ve inkar edenlerden fidye kabul edilmez. Varacaginiz yer atestir, layiginiz orasidir; ne kotu bir donustur!
Celal Yıldırım : Artık bugün ne sizden, ne de küfre sapanlardan fidye (kurtuluş akçesi) alınmaz. Varıp kalacağınız yer Cehennem'dir, sizin dostunuz, sahip çıkanınız ateştir. Ne kötü varış yeridir orası!
Diyanet İşleri : Bugün artık ne sizden, ne de inkâr edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir!
Diyanet İşleri (eski) : Bugün sizden ve inkar edenlerden fidye kabul edilmez; varacağınız yer ateştir, layığınız orasıdır; ne kötü bir dönüştür!
Diyanet Vakfi : Bugün artık ne sizden ne de inkâr edenlerden bedel kabul edilir, varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir dönüş yeridir!
Edip Yüksel : Bugün ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye kabul edilmez. Yeriniz cehennemdir; mevlanız odur. Ne kötü bir duraktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden fidye kabul edilir, varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Orası ne kötü bir dönüş yeridir!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Artık bugün ne sizden ne de inkar edenlerden fidye kabul edilmez, sığınacağınız yer ateştir. Layıkınız odur, ona gidiş de ne kötüdür!»
Elmalılı Hamdi Yazır : Artık bugün ne sizden, ne de o küfredenlerden fidye kabul edilmez, sığınacağınız yer ateştir, lâyıkınız odur, ona gidiş de ne fenadır!
Fizilal-il Kuran : bu gün ne sizden ve ne de kâfirlerden fidye kabul edilmez. Varacağınız yer cehennem ateşidir. Size orası yaraşır. Orası ne kötü bir yerdir!
Gültekin Onan : Artık bugün sizden herhangi bir fidye alınmaz ve küfredenlerden de... Barınma yeriniz ateştir, sizin veliniz (size yaraşan dost) odur; o ne kötü bir gidiş yeridir.
Hakkı Yılmaz : (14,15) "Onlara: “Biz, sizinle beraber değil miydik?” diye seslenirler. Mü’minler: “Evet ama, siz kendi canlarınızı ateşe attınız, gözlediniz, kuşkuya düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. Sonunda Allah'ın emri gelip çattı. O, çok aldatan da sizi, Allah ile aldattı. Bugün artık sizden kurtulmalık alınmaz, kâfirlerden; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenlerden de. Sizin varacağınız yer ateştir. O, size yaraşandır. O, ne kötü bir dönüş yeridir!” "
Hasan Basri Çantay : İşte bugün ne sizden (ey münafıklar), ne de (zaahiren ve baatınen) küfredenlerden hiçbir fidye (-i necat) alınmaz. Sığınacağınız yer ateşdir, size yaraşan odur. O, ne kötü gidiş yeridir!
Hayrat Neşriyat : (Ey münâfıklar!) Artık bugün ne sizden (kurtuluşunuza bedel olacak) bir fidye alınır, ne de inkâr edenlerden! Varacağınız yer, ateştir! Size lâyık olan (da) odur! O ise, ne kötü varılacak yerdir!
İbni Kesir : Bugün, sizden ve küfretmiş olanlardan fidye kabul edilmez. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ve o, ne kötü dönüş yeridir.
İskender Evrenosoğlu : Artık o gün, sizden bir fidye (bedel) alınmaz (kabul edilmez) ve kâfirlerden de. Sizin mevanız (sığınağınız) ateştir, sizin mevlânız (dostunuz) odur. Ve ne kötü varış yeri.
Muhammed Esed : Ve böylece, bugün ne sizden, ne de hakikati (açıkça) inkar etmiş olanlardan hiçbir fidye kabul edilmeyecek. Sizin varacağınız yer ateştir. O sizin (tek) sığınağınızdır ve ne kötü bir varış yeridir!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Artık bugün ne sizden (ey ehl-i nifak) ne de kâfir olan kimselerden fidye-i necât kabul edilmez. Sizlerin sığınacağınız yer, cehennemdir. Sizin için evlâ olan odur. Ve (O) ne kötü gidiş mahallidir!»
Ömer Öngüt : Bugün artık sizden de inkâr edenlerden de fidye kabul edilmez. Varacağınız yer ateştir. Odur sizin lâyığınız. O ne kötü bir dönüş yeridir!
Şaban Piriş : -Bugün sizden fidye kabul edilmeyecek, inkar etmiş olanlardan da. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir sonuç!
Suat Yıldırım : "Bugün artık ne sizden, ne de kâfirlerden kurtuluş fidyesi kabul edilmez. Varacağınız yer ateştir. Sizin lâyığınız odur. Orası varılacak ne kötü yerdir!"
Süleyman Ateş : Bugün artık ne sizden, ne de inkâr edenlerden fidye alınmaz, varacağınız yer ateştir. Sizin layığınız odur. Ne kötü gidilecek yerdir orası!
Tefhim-ul Kuran : Artık bugün sizden herhangi bir fidye alınmaz ve küfretmekte olanlardan da. Barınma yeriniz ateştir, sizin veliniz (size yaraşan dost) odur; o ne kötü bir gidiş yeridir.
Ümit Şimşek : Bugün ne sizden, ne de inkâr edenlerden fidye kabul edilmez. Varacağınız yer ateştir ki, size lâyık olan da budur. Varılacak ne kötü bir yerdir orası!
Yaşar Nuri Öztürk : Bugün artık ne sizden fidye alınır ne de küfre sapanlardan. Varacağınız yer ateştir. Odur sizin mevlânız. Ne kötü dönüş yeridir o!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}