"KNTM" ifadesi tarandı:
# "-M" takısı olmadan "KNT" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "KNTM" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ك و ن|KVNكنتمKNTMkuntum"were you?"""188x
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 2:23
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 2:23
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 2:31
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you [were] 2:33
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you were 2:72
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum idiyseniz you were 2:91
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 2:93
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 2:94
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 2:111
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz were you 2:133
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olursanız you are 2:144
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olursanız you (all) are 2:150
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 2:172
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you 2:184
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuzu used to 2:187
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz idiniz you were 2:198
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum -idiniz/oldunuz you are 2:248
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum idiyseniz you are 2:278
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you 2:280
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olur da you are 2:283
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you 3:31
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 3:49
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum sizin you were 3:55
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you have been 3:79
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you have been 3:79
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 3:93
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz idiniz you were 3:103
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum etmenize you used to 3:106
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz oldunuz You are 3:110
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you were 3:118
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 3:139
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you used to 3:143
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olsaydınız you were 3:154
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 3:168
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 3:175
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum idiyseniz you are 3:183
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 4:43
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 4:59
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum bulunsanız you are 4:78
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz de you were 4:94
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum idiniz "were you?""" 4:97
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum -olduğunuzda you are 4:102
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 5:6
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 5:6
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 5:15
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 5:23
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you were 5:48
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 5:57
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 5:105
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 5:112
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 6:22
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum ettiğinizden you used to 6:30
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz (söyleyin) you are 6:40
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 6:60
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 6:81
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olmanızdan you used to 6:93
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you used to 6:94
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you are 6:118
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 6:143
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum oldunuz were you 6:144
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you were 6:164
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarınız you used to 7:37
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarınıza you used to 7:39
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you used to 7:43
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum size you were 7:48
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 7:85
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz idiniz you were 7:86
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 7:194
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz (gerçekten) iseniz you are 8:1
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olmanızdan you used to 8:35
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 8:41
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 9:13
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 9:35
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 9:41
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum oldunuz [you] are 9:53
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz (that) you were 9:65
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum varsa you used (to) 9:94
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 9:105
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you are 10:22
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 10:23
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz değildiniz you used (to) 10:28
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 10:38
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 10:48
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you were 10:51
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarınızdan you used (to) 10:52
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you have 10:84
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you are 10:84
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 10:104
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 11:13
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 11:86
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 12:10
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you can 12:43
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 12:74
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you would be 15:71
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum ettiğiniz you used (to) 16:27
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum sizin you used (to) 16:28
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarınıza you used (to) 16:32
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you 16:43
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 16:56
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 16:92
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 16:93
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you were (to) 16:95
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum ediyorsanız [you] 16:114
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum idiyseniz you 21:7
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 21:38
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you are 21:54
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you are 21:68
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum size you were 21:103
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 22:5
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 22:69
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 23:84
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 23:88
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum bilseydiniz [you] 23:114
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 24:2
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 24:17
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you (should) be 26:24
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you were 26:28
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you have been 26:75
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you used 26:92
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 27:64
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 27:71
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 27:84
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 27:90
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 28:49
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarını you used (to) 28:62
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum oduklarını you used (to) 28:74
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used 29:8
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 29:16
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum idiyseniz you used 29:55
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum idiniz were 30:56
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarnız you used (to) 31:15
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum oluklarınızdan you used (to) 32:14
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 32:20
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 32:28
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 34:29
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz kendiniz you were 34:32
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used 34:42
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 36:48
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarınızın you used (to) 36:54
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum size you were 36:63
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you used to 36:64
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 37:21
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum [you] used (to) 37:28
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz idiniz you were 37:30
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 37:39
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 37:157
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 39:7
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 39:24
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 40:73
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum sizin you used to 40:75
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olmanızdan you used to 40:75
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you were 41:22
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you were 41:30
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you, 41:37
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum oldunuz you are 43:5
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarınıza you used to 43:72
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 44:7
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 44:36
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 44:50
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 45:25
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 45:28
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 45:29
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 46:4
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you were 46:20
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you were 46:20
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olmanızdan you used to 46:34
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 49:17
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you were 51:14
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 52:14
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarınıza you used to 52:16
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarınıza you used to 52:19
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 56:86
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 56:87
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olsanız you are. 57:4
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 57:8
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 60:1
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 61:11
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 62:6
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 62:8
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum oldunuz siz you 62:9
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 66:7
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 67:25
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz şey you used to 67:27
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you would 68:22
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olsaydınız you 71:4
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 77:29
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuza you used to 77:43
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 83:17


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}