» 62 / Cum’a  9:

Kuran Sırası: 62
İniş Sırası: 110
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 » 62 / Cum’a  Suresi: 9
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : inanan(lar)
5. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : -zaman
6. نُودِيَ (NVD̃Y) = nūdiye : seslenildiği-
7. لِلصَّلَاةِ (LLṦLET) = liSSalāti : SaLâT/Destek için
8. مِنْ (MN) = min : -de(n)/da(n)
9. يَوْمِ (YVM) = yevmi : gün
10. الْجُمُعَةِ (ELCMAT) = l-cumuǎti : Toplandıkları(CuMa'T)
11. فَاسْعَوْا (FESAVE) = fes'ǎv : koşun
12. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
13. ذِكْرِ (Z̃KR) = ƶikri : anmağa
14. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ı
15. وَذَرُوا (VZ̃RVE) = ve ƶerū : ve bırakın
16. الْبَيْعَ (ELBYA) = l-bey'ǎ : alışverişi
17. ذَٰلِكُمْ (Z̃LKM) = ƶālikum : bu
18. خَيْرٌ (ḢYR) = ḣayrun : daha hayırlıdır
19. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
20. إِنْ (ÎN) = in :
21. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : oldunuz siz
22. تَعْلَمُونَ (TALMVN) = teǎ'lemūne : bilgilendirilmiş
EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | -zaman | seslenildiği- | SaLâT/Destek için | -de(n)/da(n) | gün | Toplandıkları(CuMa'T) | koşun | | anmağa | Allah'ı | ve bırakın | alışverişi | bu | daha hayırlıdır | sizin için | | oldunuz siz | bilgilendirilmiş |

[Y] [EYH] [] [EMN] [] [ND̃V] [ṦLV] [] [YVM] [CMA] [SAY] [] [Z̃KR] [] [VZ̃R] [BYA] [] [ḢYR] [] [] [KVN] [ALM]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNVE ÎZ̃E NVD̃Y LLṦLET MN YVM ELCMAT FESAVE ÎL Z̃KR ELLH VZ̃RVE ELBYA Z̃LKM ḢYR LKM ÎN KNTM TALMVN

eyyuhā elleƶīne āmenū iƶā nūdiye liSSalāti min yevmi l-cumuǎti fes'ǎv ilā ƶikri llahi ve ƶerū l-bey'ǎ ƶālikum ḣayrun lekum in kuntum teǎ'lemūne
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

 » 62 / Cum’a  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler (you) who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believe!
إذا | ÎZ̃E iƶā -zaman When
نودي ن د و | ND̃V NVD̃Y nūdiye seslenildiği- (the) call is made
للصلاة ص ل و | ṦLV LLṦLET liSSalāti SaLâT/Destek için for (the) prayer
من | MN min -de(n)/da(n) on
يوم ي و م | YVM YVM yevmi gün (the) day
الجمعة ج م ع | CMA ELCMAT l-cumuǎti Toplandıkları(CuMa'T) (of) Friday,
فاسعوا س ع ي | SAY FESAVE fes'ǎv koşun then hasten
إلى | ÎL ilā to
ذكر ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶikri anmağa (the) remembrance
الله | ELLH llahi Allah'ı (of) Allah
وذروا و ذ ر | VZ̃R VZ̃RVE ve ƶerū ve bırakın and leave
البيع ب ي ع | BYA ELBYA l-bey'ǎ alışverişi the business.
ذلكم | Z̃LKM ƶālikum bu That
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha hayırlıdır (is) better
لكم | LKM lekum sizin için for you,
إن | ÎN in if
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum oldunuz siz you
تعلمون ع ل م | ALM TALMVN teǎ'lemūne bilgilendirilmiş know.

62:9 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | -zaman | seslenildiği- | SaLâT/Destek için | -de(n)/da(n) | gün | Toplandıkları(CuMa'T) | koşun | | anmağa | Allah'ı | ve bırakın | alışverişi | bu | daha hayırlıdır | sizin için | | oldunuz siz | bilgilendirilmiş |

[Y] [EYH] [] [EMN] [] [ND̃V] [ṦLV] [] [YVM] [CMA] [SAY] [] [Z̃KR] [] [VZ̃R] [BYA] [] [ḢYR] [] [] [KVN] [ALM]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNVE ÎZ̃E NVD̃Y LLṦLET MN YVM ELCMAT FESAVE ÎL Z̃KR ELLH VZ̃RVE ELBYA Z̃LKM ḢYR LKM ÎN KNTM TALMVN

eyyuhā elleƶīne āmenū iƶā nūdiye liSSalāti min yevmi l-cumuǎti fes'ǎv ilā ƶikri llahi ve ƶerū l-bey'ǎ ƶālikum ḣayrun lekum in kuntum teǎ'lemūne
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

[ي] [أ ي ه] [] [ا م ن] [] [ن د و] [ص ل و] [] [ي و م] [ج م ع] [س ع ي] [] [ذ ك ر] [] [و ذ ر] [ب ي ع] [] [خ ي ر] [] [] [ك و ن] [ع ل م]

 » 62 / Cum’a  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler (you) who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believe!
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إذا | ÎZ̃E iƶā -zaman When
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
نودي ن د و | ND̃V NVD̃Y nūdiye seslenildiği- (the) call is made
Nun,Vav,Dal,Ye,
50,6,4,10,
V – 3rd person masculine singular (form III) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
للصلاة ص ل و | ṦLV LLṦLET liSSalāti SaLâT/Destek için for (the) prayer
Lam,Lam,Sad,Lam,Elif,Te merbuta,
30,30,90,30,1,400,
P – prefixed preposition lām
N – genitive feminine noun
جار ومجرور
من | MN min -de(n)/da(n) on
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
يوم ي و م | YVM YVM yevmi gün (the) day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الجمعة ج م ع | CMA ELCMAT l-cumuǎti Toplandıkları(CuMa'T) (of) Friday,
Elif,Lam,Cim,Mim,Ayn,Te merbuta,
1,30,3,40,70,400,
"PN – genitive feminine proper noun → Friday"
اسم علم مجرور
فاسعوا س ع ي | SAY FESAVE fes'ǎv koşun then hasten
Fe,Elif,Sin,Ayn,Vav,Elif,
80,1,60,70,6,1,
RSLT – prefixed result particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
ذكر ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶikri anmağa (the) remembrance
Zel,Kef,Re,
700,20,200,
N – genitive masculine verbal noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'ı (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وذروا و ذ ر | VZ̃R VZ̃RVE ve ƶerū ve bırakın and leave
Vav,Zel,Re,Vav,Elif,
6,700,200,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
البيع ب ي ع | BYA ELBYA l-bey'ǎ alışverişi the business.
Elif,Lam,Be,Ye,Ayn,
1,30,2,10,70,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
ذلكم | Z̃LKM ƶālikum bu That
Zel,Lam,Kef,Mim,
700,30,20,40,
DEM – 2nd person masculine plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha hayırlıdır (is) better
Hı,Ye,Re,
600,10,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
لكم | LKM lekum sizin için for you,
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
إن | ÎN in if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum oldunuz siz you
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
تعلمون ع ل م | ALM TALMVN teǎ'lemūne bilgilendirilmiş know.
Te,Ayn,Lam,Mim,Vav,Nun,
400,70,30,40,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا : EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inanan(lar) | إِذَا: -zaman | نُودِيَ: seslenildiği- | لِلصَّلَاةِ: SaLâT/Destek için | مِنْ: -de(n)/da(n) | يَوْمِ: gün | الْجُمُعَةِ: Toplandıkları(CuMa'T) | فَاسْعَوْا: koşun | إِلَىٰ: | ذِكْرِ: anmağa | اللَّهِ: Allah'ı | وَذَرُوا: ve bırakın | الْبَيْعَ: alışverişi | ذَٰلِكُمْ: bu | خَيْرٌ: daha hayırlıdır | لَكُمْ: sizin için | إِنْ: | كُنْتُمْ: oldunuz siz | تَعْلَمُونَ: bilgilendirilmiş |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | إذا ÎZ̃E -zaman | نودي NWD̃Y seslenildiği- | للصلاة LLṦLET SaLâT/Destek için | من MN -de(n)/da(n) | يوم YWM gün | الجمعة ELCMAT Toplandıkları(CuMa'T) | فاسعوا FESAWE koşun | إلى ÎL | ذكر Z̃KR anmağa | الله ELLH Allah'ı | وذروا WZ̃RWE ve bırakın | البيع ELBYA alışverişi | ذلكم Z̃LKM bu | خير ḢYR daha hayırlıdır | لكم LKM sizin için | إن ÎN | كنتم KNTM oldunuz siz | تعلمون TALMWN bilgilendirilmiş |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: kimseler | āmenū: inanan(lar) | iƶā: -zaman | nūdiye: seslenildiği- | liSSalāti: SaLâT/Destek için | min: -de(n)/da(n) | yevmi: gün | l-cumuǎti: Toplandıkları(CuMa'T) | fes'ǎv: koşun | ilā: | ƶikri: anmağa | llahi: Allah'ı | ve ƶerū: ve bırakın | l-bey'ǎ: alışverişi | ƶālikum: bu | ḣayrun: daha hayırlıdır | lekum: sizin için | in: | kuntum: oldunuz siz | teǎ'lemūne: bilgilendirilmiş |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: kimseler | ËMNVE: inanan(lar) | ÎZ̃E: -zaman | NVD̃Y: seslenildiği- | LLṦLET: SaLâT/Destek için | MN: -de(n)/da(n) | YVM: gün | ELCMAT: Toplandıkları(CuMa'T) | FESAVE: koşun | ÎL: | Z̃KR: anmağa | ELLH: Allah'ı | VZ̃RVE: ve bırakın | ELBYA: alışverişi | Z̃LKM: bu | ḢYR: daha hayırlıdır | LKM: sizin için | ÎN: | KNTM: oldunuz siz | TALMVN: bilgilendirilmiş |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey inananlar cumâ günü namaz için nidâ edilince size, hemen Allah'ı anmaya koşun ve bırakın alışverişi; bu, daha da hayırlıdır size bilirseniz.
Adem Uğur : Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.
Ahmed Hulusi : Ey iman edenler!. . Cuma'nın günü'ndeki o salât için çağrıldığınızda, Allâh zikrine (Hakikatinizi HATIRLATMA çağrısına) koşun ve alışverişi bırakın! İşte bu sizin için daha hayırlıdır; eğer (işin gerçeğini) kavrayabilirseniz.
Ahmet Tekin : Ey iman edenler, Cuma günü namaza çağırıldığı zaman, hemen Allah’ı zikre, namaza, Allah’ın övünç kaynağı kelâmıyla ilgili açıklamaları dinlemeye, Allah’a şükretmeye koşun. Çarşılardaki, pazarlardaki, alışverişi, ticarî faaliyeti bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.
Ahmet Varol : Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığında Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
Ali Bulaç : Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.
Ali Fikri Yavuz : Ey iman edenler! Cuma günü, namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah’ın zikrine, (hutbe dinlemeye ve namaz kılmaya) gidin; alışverişi bırakın. Bu (hutbe dinlemek ve namaz kılmak), sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz...
Bekir Sadak : Ey inananlar! Cuma gunu namaz icin ezan okundugu zaman Allah'i anmaya kosun; alim satimi birakin; bilseniz, bu sizin icin daha iyidir.
Celal Yıldırım : Ey imân edenler! Cum'a günü namaza (ezan İle) çağrıldığında hemen Allah'ı anmaya (namaz kılıp hutbe dinlemeye) koşun; alım-satımı bırakın. Bu, eğer bilirseniz sizin için çok hayırlıdır.
Diyanet İşleri : Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.
Diyanet İşleri (eski) : Ey inananlar! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah'ı anmaya koşun; alım satımı bırakın; bilseniz, bu sizin için daha iyidir.
Diyanet Vakfi : Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.
Edip Yüksel : Ey inananlar, cuma (toplantı) günü namaza çağrıldığınızda ALLAH'ı anmak için acele edin ve alışverişi bırakın. Bilseniz, bu sizin için daha iyidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey iman edenler, Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında hemen Allah'ın zikrine (anılmasına) koşun ve alım satımı bırakın; eğer bilirseniz, o sizin için daha hayırlıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün iyman edenler! Cum'a günü namaz için nida olunduğunda hemen Allahın zikrine koşun ve alım satımı bırakın, o sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz
Fizilal-il Kuran : Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer siz gerçeği anlayan kimseler iseniz elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.
Gültekin Onan : Ey inananlar, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Tanrı'yı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.
Hakkı Yılmaz : "Ey iman etmiş kişiler! Toplantı günü salât için [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma için] seslenildiği zaman, Allah'ın anılmasına hemen koşun, alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, işte bu, sizin için daha hayırlıdır. "
Hasan Basri Çantay : Ey îman edenler, cum'a günü namaz için çağrıldığı (nız) zaman hemen Allâhı zikretmiye gidin. Alış verişi bırakın. Bu, bilirseniz, sizin için çok hayırlıdır.
Hayrat Neşriyat : Ey îmân edenler! Cum'a günü namaz için seslenildiği (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alış-verişi bırakın! Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır.
İbni Kesir : Ey iman edenler; cum'a günü namaz için çağrıldığınız vakit, hemen Allah' ın zikrine koşun ve alış-verişi bırakın. Bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.
İskender Evrenosoğlu : Ey âmenû olanlar (ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler)! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman (çağrıldığınız zaman) hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu, sizin için daha hayırlıdır, keşke bilseniz.
Muhammed Esed : Siz ey imana ermiş olanlar! Cuma günü namaz için çağrıldığınızda her türlü dünyevi alışverişi bırakıp Allah'ı anmaya koşun! Eğer bilseniz, bu sizin yararınızadır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey imân etmiş olanlar! Cuma günü namaz için nidâ olunduğu zaman hemen Allah'ın zikrine gidin ve alışverişi bırakın. Bu, eğer bilir kimseler oldu iseniz sizin için çok hayırlıdır.
Ömer Öngüt : Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah'ı zikretmeye koşun. Alış-verişi (işi-gücü) bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
Şaban Piriş : Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağırıldığınız zaman, alışverişi bırakıp Allah’ın zikrine koşun! Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
Suat Yıldırım : Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah’ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.
Süleyman Ateş : Ey inananlar, Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allâh'ı anmağa koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.
Tefhim-ul Kuran : Ey iman edenler, Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeğe koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.
Ümit Şimşek : Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğunda, alışverişi bırakıp Allah'ın zikrine koşun. Bilseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey inananlar! Cuma günü, namaz için çağrı yapıldığında, Allah'ı anmaya/Allah'ın Zikri'ne koşun! Alışverişi bırakın! Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}