» 62 / Cum’a  1:

Kuran Sırası: 62
İniş Sırası: 110
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 » 62 / Cum’a  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يُسَبِّحُ (YSBḪ) = yusebbiHu : tesbih etmektedir
2. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'ı
3. مَا (ME) = mā : ne varsa
4. فِي (FY) = fī :
5. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde
6. وَمَا (VME) = ve mā : ve ne varsa
7. فِي (FY) = fī :
8. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
9. الْمَلِكِ (ELMLK) = l-meliki : padişah
10. الْقُدُّوسِ (ELGD̃VS) = l-ḳuddūsi : mukaddes
11. الْعَزِيزِ (ELAZYZ) = l-ǎzīzi : aziz
12. الْحَكِيمِ (ELḪKYM) = l-Hakīmi : hakim
tesbih etmektedir | Allah'ı | ne varsa | | göklerde | ve ne varsa | | yerde | padişah | mukaddes | aziz | hakim |

[SBḪ] [] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [MLK] [GD̃S] [AZZ] [ḪKM]
YSBḪ LLH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ ELMLK ELGD̃VS ELAZYZ ELḪKYM

yusebbiHu lillahi s-semāvāti ve mā l-erDi l-meliki l-ḳuddūsi l-ǎzīzi l-Hakīmi
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم

 » 62 / Cum’a  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يسبح س ب ح | SBḪ YSBḪ yusebbiHu tesbih etmektedir Glorifies
لله | LLH lillahi Allah'ı Allah
ما | ME ne varsa whatever
في | FY (is) in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
وما | VME ve mā ve ne varsa and whatever
في | FY (is) in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth,
الملك م ل ك | MLK ELMLK l-meliki padişah the Sovereign,
القدوس ق د س | GD̃S ELGD̃VS l-ḳuddūsi mukaddes the Holy,
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzi aziz the All-Mighty,
الحكيم ح ك م | ḪKM ELḪKYM l-Hakīmi hakim the All-Wise.

62:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

tesbih etmektedir | Allah'ı | ne varsa | | göklerde | ve ne varsa | | yerde | padişah | mukaddes | aziz | hakim |

[SBḪ] [] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [MLK] [GD̃S] [AZZ] [ḪKM]
YSBḪ LLH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ ELMLK ELGD̃VS ELAZYZ ELḪKYM

yusebbiHu lillahi s-semāvāti ve mā l-erDi l-meliki l-ḳuddūsi l-ǎzīzi l-Hakīmi
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم

[س ب ح] [] [] [] [س م و] [] [] [ا ر ض] [م ل ك] [ق د س] [ع ز ز] [ح ك م]

 » 62 / Cum’a  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يسبح س ب ح | SBḪ YSBḪ yusebbiHu tesbih etmektedir Glorifies
Ye,Sin,Be,Ha,
10,60,2,8,
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
فعل مضارع
لله | LLH lillahi Allah'ı Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
ما | ME ne varsa whatever
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve ne varsa and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth,
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
الملك م ل ك | MLK ELMLK l-meliki padişah the Sovereign,
Elif,Lam,Mim,Lam,Kef,
1,30,40,30,20,
"ADJ – genitive masculine singular adjective → King"
صفة مجرورة
القدوس ق د س | GD̃S ELGD̃VS l-ḳuddūsi mukaddes the Holy,
Elif,Lam,Gaf,Dal,Vav,Sin,
1,30,100,4,6,60,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzi aziz the All-Mighty,
Elif,Lam,Ayn,Ze,Ye,Ze,
1,30,70,7,10,7,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
الحكيم ح ك م | ḪKM ELḪKYM l-Hakīmi hakim the All-Wise.
Elif,Lam,Ha,Kef,Ye,Mim,
1,30,8,20,10,40,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يُسَبِّحُ: tesbih etmektedir | لِلَّهِ: Allah'ı | مَا: ne varsa | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَمَا: ve ne varsa | فِي: | الْأَرْضِ: yerde | الْمَلِكِ: padişah | الْقُدُّوسِ: mukaddes | الْعَزِيزِ: aziz | الْحَكِيمِ: hakim |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يسبح YSBḪ tesbih etmektedir | لله LLH Allah'ı | ما ME ne varsa | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | وما WME ve ne varsa | في FY | الأرض ELÊRŽ yerde | الملك ELMLK padişah | القدوس ELGD̃WS mukaddes | العزيز ELAZYZ aziz | الحكيم ELḪKYM hakim |
Kırık Meal (Okunuş) : |yusebbiHu: tesbih etmektedir | lillahi: Allah'ı | : ne varsa | : | s-semāvāti: göklerde | ve mā: ve ne varsa | : | l-erDi: yerde | l-meliki: padişah | l-ḳuddūsi: mukaddes | l-ǎzīzi: aziz | l-Hakīmi: hakim |
Kırık Meal (Transcript) : |YSBḪ: tesbih etmektedir | LLH: Allah'ı | ME: ne varsa | FY: | ELSMEVET: göklerde | VME: ve ne varsa | FY: | ELÊRŽ: yerde | ELMLK: padişah | ELGD̃VS: mukaddes | ELAZYZ: aziz | ELḪKYM: hakim |
Abdulbaki Gölpınarlı : Tenzîh eder ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde; her şeye sâhip ve mutasarrıf olan, ayıplardan ve noksanlardan arı bulunan üstün, hüküm ve hikmet sâhibi Allah'ı.
Adem Uğur : Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah'ı tesbih eder.
Ahmed Hulusi : Semâlarda ve arzda her ne varsa; Melik, Kuddûs, Aziyz ve Hakiym olan (dilediği mânâları açığa çıkarması için onları yaratan) Allâh'ı (işlevleriyle) tespih etmedeler!
Ahmet Tekin : Göklerdeki varlıkların, imkânların ve yerdeki varlıkların ve imkânların tamamı; mülkün sahibini, hâkimini, her türlü noksanlıktan, ayıptan uzak en büyük kutsalını, kudretlisini, hikmet sahibini ve hükümranını, Allah’ı, koyduğu düzen içinde görevlerini yaparak tesbih ve zikrediyorlar.
Ahmet Varol : Göklerde ve yerde ne varsa mülkün sahibi, kutlu, yüce ve hikmet sahibi Allah'ı tesbih etmektedir.
Ali Bulaç : Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim olan Allah'ı tesbih eder.
Ali Fikri Yavuz : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder. O, öyle bir Melik ki, Kuddüs’dür= her noksan şeyden münezzehtir, Azîz’dir= her şeye galibdir, Hakîm’dir= bütün işlerinde hikmet sahibidir.
Bekir Sadak : Goklerde olanlar ve yerde bulunanlar, hukumran, cok kutsal, guclu ve Hakim olan Allah'i tesbih ederler.
Celal Yıldırım : Göklerdekiler ve yerdekiler, mülk ü saltanat sahibi O çok mukaddes, çok üstün hikmet sahibi Allah'ı tesbîh ederler.
Diyanet İşleri : Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’ı tespih eder.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar, hükümran, çok kutsal, güçlü ve Hakim olan Allah'ı tesbih ederler.
Diyanet Vakfi : Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah'ı tesbih eder.
Edip Yüksel : Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi ALLAH'ı yüceltir. O Kraldır, En kutsaldır, Üstündür, Bilgedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Göklerde ve yerde olanların hepsi padişah, mukaddes, azîz ve hakîm olan Allah'ı tesbih etmektedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi, mülkün sahibi, öyle lekesiz mukaddes, hem güçlü hem hikmet sahibi olan Allah için tesbih eder.
Elmalılı Hamdi Yazır : Tesbîh eder Allah için göklerdeki ve yerdeki o öyle lekesiz kuddûs, melik ki hem azîz, hem hakîm.
Fizilal-il Kuran : Göklerde ve yerde olanların hepsi mülkün sahibi, mukaddes, aziz, hakim olan Allah'ı tesbih eder.
Gültekin Onan : Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik, Kuddüs, Aziz, Hakim olan Tanrı'yı tesbih eder.
Hakkı Yılmaz : Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler, bütün evrenin hükümdarı, tertemiz, her türlü kötülük ve eksiklikten uzak olan, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapan Allah'ı noksan sıfatlardan arındırırlar.
Hasan Basri Çantay : Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsi) O mülk-ü melekûtun eşsiz hükümrânı, noksaanı mucib herşeyden pâk ve münezzeh, gaalib-i mutlak, yegâne hukûm ve hikmet saahibi Allâhı tesbîh (ve tenzîh) etmekdedir.
Hayrat Neşriyat : Göklerde olan ve yerde bulunanlar, Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden), Kuddûs (bütün noksanlıklardan münezzeh olan), Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm(her işi hikmetli olan) Allah’ı tesbîh eder.
İbni Kesir : Göklerde ne var, yerde ne varsa; hepsi Melik, Kuddüs, Aziz, Hakim'i tesbih eder.
İskender Evrenosoğlu : Göklerde ve yerde olanlar, Allah'ı tespih eder ki; (O) Mâlik'tir (mülkün sahibidir), Kuddüs'tür (mukaddestir), Azîz'dir (üstündür), Hakîm'dir (hüküm ve hikmet sahibidir).
Muhammed Esed : Göklerde ve yerde olan her şey, Mülkün Sahibi, Mukaddes, Kudret ve Hikmet Sahibi Allah'ın sınırsız şanını yüceltmektedir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Melik, Kuddûs, Azîz, Hakim olan Allah için göklerde ne varsa ve yerde ne varsa tesbihte bulunur.
Ömer Öngüt : Göklerde ve yerde olanların hepsi; mülkün sahibi, mukaddes, Azîz, Hakîm olan Allah'ı tesbih ederler.
Şaban Piriş : Göklerde ve yerde ne varsa; hükümran, kuddüs, güçlü ve hakim olan Allah’ı takdis ederler.
Suat Yıldırım : Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi melik (kâinatın gerçek hükümdarı), kuddûs (çok yüce, her noksandan münezzeh) azîz ve hakîm olan Allah’ı tesbih ve tenzih eder.
Süleyman Ateş : Göklerde ve yerde bulunanların hepsi pâdişâh, mukaddes, aziz, hakim olan Allâh'ı tesbih etmektedir.
Tefhim-ul Kuran : Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim olan Allah'ı tesbih etmektedir.
Ümit Şimşek : Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi, yegâne egemenlik sahibi olan, her türlü eksiklik ve çirkin sıfattan temiz ve yüce olan, kudreti herşeye üstün olan ve hikmeti herşeyi kuşatan Allah'ı tesbih eder.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerdekiler ve yerdekiler o Melik, o Kuddûs, o Azîz, o Hakîm Allah'ı tespih ediyor.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}