» 62 / Cum’a  6:

Kuran Sırası: 62
İniş Sırası: 110
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 » 62 / Cum’a  Suresi: 6
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
3. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
4. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : olanlar
5. هَادُوا (HED̃VE) = hādū : yahudi
6. إِنْ (ÎN) = in : eğer
7. زَعَمْتُمْ (ZAMTM) = zeǎmtum : sanıyorsanız
8. أَنَّكُمْ (ÊNKM) = ennekum : yalnız sizsiniz
9. أَوْلِيَاءُ (ÊVLYEÙ) = evliyā'u : dostları
10. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'ın
11. مِنْ (MN) = min :
12. دُونِ (D̃VN) = dūni : başka olarak
13. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlardan
14. فَتَمَنَّوُا (FTMNVE) = fetemennevu : temenni edin
15. الْمَوْتَ (ELMVT) = l-mevte : ölümü
16. إِنْ (ÎN) = in : eğer
17. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : iseniz
18. صَادِقِينَ (ṦED̃GYN) = Sādiḳīne : samimi(ler)
de ki | EY/HEY/AH | SİZ! | olanlar | yahudi | eğer | sanıyorsanız | yalnız sizsiniz | dostları | Allah'ın | | başka olarak | insanlardan | temenni edin | ölümü | eğer | iseniz | samimi(ler) |

[GVL] [Y] [EYH] [] [HVD̃] [] [ZAM] [] [VLY] [] [] [D̃VN] [NVS] [MNY] [MVT] [] [KVN] [ṦD̃G]
GL YE ÊYHE ELZ̃YN HED̃VE ÎN ZAMTM ÊNKM ÊVLYEÙ LLH MN D̃VN ELNES FTMNVE ELMVT ÎN KNTM ṦED̃GYN

ḳul eyyuhā elleƶīne hādū in zeǎmtum ennekum evliyā'u lillahi min dūni n-nāsi fetemennevu l-mevte in kuntum Sādiḳīne
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين

 » 62 / Cum’a  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الذين | ELZ̃YN elleƶīne olanlar you (who)
هادوا ه و د | HVD̃ HED̃VE hādū yahudi (are) Jews!
إن | ÎN in eğer If
زعمتم ز ع م | ZAM ZAMTM zeǎmtum sanıyorsanız you claim
أنكم | ÊNKM ennekum yalnız sizsiniz that you
أولياء و ل ي | VLY ÊVLYEÙ evliyā'u dostları (are) allies
لله | LLH lillahi Allah'ın of Allah.
من | MN min from
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başka olarak excluding
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlardan the people,
فتمنوا م ن ي | MNY FTMNVE fetemennevu temenni edin then wish
الموت م و ت | MVT ELMVT l-mevte ölümü (for) the death,
إن | ÎN in eğer if
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you are
صادقين ص د ق | ṦD̃G ṦED̃GYN Sādiḳīne samimi(ler) "truthful."""

62:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | EY/HEY/AH | SİZ! | olanlar | yahudi | eğer | sanıyorsanız | yalnız sizsiniz | dostları | Allah'ın | | başka olarak | insanlardan | temenni edin | ölümü | eğer | iseniz | samimi(ler) |

[GVL] [Y] [EYH] [] [HVD̃] [] [ZAM] [] [VLY] [] [] [D̃VN] [NVS] [MNY] [MVT] [] [KVN] [ṦD̃G]
GL YE ÊYHE ELZ̃YN HED̃VE ÎN ZAMTM ÊNKM ÊVLYEÙ LLH MN D̃VN ELNES FTMNVE ELMVT ÎN KNTM ṦED̃GYN

ḳul eyyuhā elleƶīne hādū in zeǎmtum ennekum evliyā'u lillahi min dūni n-nāsi fetemennevu l-mevte in kuntum Sādiḳīne
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين

[ق و ل] [ي] [أ ي ه] [] [ه و د] [] [ز ع م] [] [و ل ي] [] [] [د و ن] [ن و س] [م ن ي] [م و ت] [] [ك و ن] [ص د ق]

 » 62 / Cum’a  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne olanlar you (who)
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
هادوا ه و د | HVD̃ HED̃VE hādū yahudi (are) Jews!
He,Elif,Dal,Vav,Elif,
5,1,4,6,1,
"V – 3rd person masculine plural perfect verb → Judaism
PRON – subject pronoun"
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إن | ÎN in eğer If
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
زعمتم ز ع م | ZAM ZAMTM zeǎmtum sanıyorsanız you claim
Ze,Ayn,Mim,Te,Mim,
7,70,40,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
أنكم | ÊNKM ennekum yalnız sizsiniz that you
,Nun,Kef,Mim,
,50,20,40,
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
أولياء و ل ي | VLY ÊVLYEÙ evliyā'u dostları (are) allies
,Vav,Lam,Ye,Elif,,
,6,30,10,1,,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
لله | LLH lillahi Allah'ın of Allah.
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başka olarak excluding
Dal,Vav,Nun,
4,6,50,
N – genitive noun
اسم مجرور
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlardan the people,
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
فتمنوا م ن ي | MNY FTMNVE fetemennevu temenni edin then wish
Fe,Te,Mim,Nun,Vav,Elif,
80,400,40,50,6,1,
RSLT – prefixed result particle
V – 2nd person masculine plural (form V) imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الموت م و ت | MVT ELMVT l-mevte ölümü (for) the death,
Elif,Lam,Mim,Vav,Te,
1,30,40,6,400,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you are
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
صادقين ص د ق | ṦD̃G ṦED̃GYN Sādiḳīne samimi(ler) "truthful."""
Sad,Elif,Dal,Gaf,Ye,Nun,
90,1,4,100,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | يَا : EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: olanlar | هَادُوا: yahudi | إِنْ: eğer | زَعَمْتُمْ: sanıyorsanız | أَنَّكُمْ: yalnız sizsiniz | أَوْلِيَاءُ: dostları | لِلَّهِ: Allah'ın | مِنْ: | دُونِ: başka olarak | النَّاسِ: insanlardan | فَتَمَنَّوُا: temenni edin | الْمَوْتَ: ölümü | إِنْ: eğer | كُنْتُمْ: iseniz | صَادِقِينَ: samimi(ler) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN olanlar | هادوا HED̃WE yahudi | إن ÎN eğer | زعمتم ZAMTM sanıyorsanız | أنكم ÊNKM yalnız sizsiniz | أولياء ÊWLYEÙ dostları | لله LLH Allah'ın | من MN | دون D̃WN başka olarak | الناس ELNES insanlardan | فتمنوا FTMNWE temenni edin | الموت ELMWT ölümü | إن ÎN eğer | كنتم KNTM iseniz | صادقين ṦED̃GYN samimi(ler) |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | : EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: olanlar | hādū: yahudi | in: eğer | zeǎmtum: sanıyorsanız | ennekum: yalnız sizsiniz | evliyā'u: dostları | lillahi: Allah'ın | min: | dūni: başka olarak | n-nāsi: insanlardan | fetemennevu: temenni edin | l-mevte: ölümü | in: eğer | kuntum: iseniz | Sādiḳīne: samimi(ler) |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: olanlar | HED̃VE: yahudi | ÎN: eğer | ZAMTM: sanıyorsanız | ÊNKM: yalnız sizsiniz | ÊVLYEÙ: dostları | LLH: Allah'ın | MN: | D̃VN: başka olarak | ELNES: insanlardan | FTMNVE: temenni edin | ELMVT: ölümü | ÎN: eğer | KNTM: iseniz | ṦED̃GYN: samimi(ler) |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Ey Yahûdi olanlar, eğer gerçekten de öbür insanlar hâriç, kendinizi, Allah'ın dostları sanıyorsanız, sözünüz doğruysa isteyin ölümü.
Adem Uğur : De ki: Ey yahudiler! Bütün insanlar değil de, yalnız, kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, haydi ölümü temenni edin (bakalım)!
Ahmed Hulusi : De ki: "Ey Yahudi olanlar! İnsanlardan yalnızca kendinizin Allâh'ın velîleri (himaye ettiği dostları) olduğunu sanıyorsunuz! Sözünüzde sadıksanız, hadi ölümü temenni edin!"
Ahmet Tekin : 'Ey yahudiliğin takipçileri, insanlar arasında, imtiyazlı olarak, yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, sözünüzde de doğru iseniz, ölümü temenni edin.' diye ilan et.
Ahmet Varol : De ki: 'Ey yahudi olanlar! Siz (diğer) insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız eğer doğru sözlüler iseniz ölümü dileyin.'
Ali Bulaç : De ki: "Ey Yahudi olanlar, eğer siz, (bütün) insanlardan ayrı olarak yalnızca sizlerin gerçekten Allah'ın velileri (dost ve sevgili kulları) olduğunuzu öne sürüyorsanız, şu halde ölümü temenni edin; eğer doğru sözlü iseniz (bunu çekinmeden yapın)."
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm), de ki: “- Ey Yahudi’ler! Eğer siz, diğer insanlardan başka olarak Allah’ın dostları bulunduğunuzu zannediyorsanız, haydin ölmeyi isteyin; şayet (davanızda) sadık kimselerseniz...”
Bekir Sadak : De ki: «Ey Yahudiler! Butun insanlar bir yana, yalniz kendinizin Allah'in dostlari oldugunuzu iddia ediyorsaniz ve bunda samimi iseniz, olumu dilesenize!»
Celal Yıldırım : De ki: Ey Yahudîler! Eğer siz cidden insanlardan ayrı olarak Allah'ın dostları ve yakınları bulunduğunuzu iddia ediyorsanız ve eğer doğru sözlülerden iseniz haydi ölümü temenni ediniz!.
Diyanet İşleri : De ki: “Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Ey Yahudiler! Bütün insanlar bir yana, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bunda samimi iseniz, ölümü dilesenize!'
Diyanet Vakfi : De ki: Ey yahudiler! Bütün insanlar değil de, yalnız, kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, haydi ölümü temenni edin (bakalım)!
Edip Yüksel : De ki; 'Ey Yahudiler, halkın arasından yalnız kendinizin ALLAH'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, ölümü dileyin; doğru iseniz.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Ey Yahudi olanlar! Eğer insanlar arasında yalnız sizin, Allah'ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız, o halde ölümü temenni edin, doğru iseniz?»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Ey Yahudiler, siz diğer insanların değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, haydi ölmeyi temenni edin, eğer (davanızda) samimi iseniz!»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki ey o Yehûdî olanlar! Siz sair insanlardan başka olarak Allahın dostları bulunduğunuzu zu'm ediyorsanız haydin ölmeyi temenni edin, eğer (da'vanızda) sadıklarsanız öyle yapın
Fizilal-il Kuran : De ki: «Ey yahudiler! Bütün insanlar bir yana, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda samimi iseniz, ölümü dileyin bakalım.»
Gültekin Onan : De ki: "Ey Yahudi olanlar, eğer siz, (bütün) insanlardan ayrı olarak yalnızca sizlerin gerçekten Tanrı'nın velileri (dost ve sevgili kulları) olduğunuzu öne sürüyorsanız, şu halde ölümü temenni edin; eğer doğru sözlü iseniz (bunu çekinmeden yapın)."
Hakkı Yılmaz : De ki: “Ey Yahudileşmiş kimseler! Eğer insanlar arasında yalnız kendinizin, Allah'ın yakınları/ yardımcıları olduğuna inanıyorsanız, eğer doğru kimseler iseniz hemen ölümü isteyin.”
Hasan Basri Çantay : De ki: «Ey Yahudiler, (bütün) insanları bir tarafa bırakarak Allahın dostları hakıykaten yalınız kendiniz olduğunuzu iddia ediyorsanız, doğru söyleyen (adamlar) sanız, hemen ölümü temennî edin».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Ey yahudi olanlar! Doğrusu (siz, diğer) insanlardan ayrı olarak, sâdecekendinizin, Allah’ın dostları olduğunuzu zannediyorsanız (ve) eğer (bu iddiânızda) doğru kimseler iseniz, haydi ölümü temennî edin!'
İbni Kesir : De ki: Ey yahudiler; bütün insanları bir yana bırakarak yalnız kendinizin mi Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsunuz? Öyleyse bunda samimi iseniz ölümü temenni edin.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Ey yahudiler! Eğer siz, insanlardan ayrı olarak, (yalnız) kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şâyet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin.”
Muhammed Esed : De ki: "Siz ey Yahudi akidesine mensup olanlar! Eğer, (yalnız) kendinizin Allah'a yakın olduğunu iddia eder ve diğer bütün insanları dışlarsanız, o zaman ölümü özlüyorsunuz demektir; eğer söylediğinizde samimi iseniz!"
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Ey Yahûdi bulunan kimseler! Eğer siz, Allah için insanlardan ayrı dostlar olduğunuzu zû'm ediyor iseniz, imdi ölümü temenni ediniz, eğer siz sâdıklar oldu iseniz.»
Ömer Öngüt : De ki: "Ey yahudiler! Bütün insanları bir yana bırakarak, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddiâ ediyorsanız ve bu iddiânızda samimi iseniz, ölümü temenni ediniz. "
Şaban Piriş : De ki: -Ey Yahudiler, insanları bir yana bırakarak, sadece sizin, Allah’ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız; haydi, doğru söylüyorsanız, ölmeyi arzulayın!
Suat Yıldırım : De ki: "Ey kendilerine Yahudi diyenler! İnsanlar arasında yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunu iddia ettiğinize göre, bu iddianızda tutarlı iseniz, haydi hemen ölmeyi temenni edin de bir an önce O’na kavuşun.
Süleyman Ateş : De ki: "Ey yahûdi olanlar, eğer insanlar arasında yalnız sizin, Allâh'ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız, (bu inancınızda) samimi iseniz ölümü temenni edin."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Ey Yahudi olanlar, eğer siz, (bütün) insanlardan ayrı olarak yalnızca sizlerin gerçekten Allah'ın velileri (dost ve sevgili kulları) olduğunuzu öne sürüyorsanız, şu halde ölümü temenni edin; eğer doğru sözlü iseniz (bunu çekinmeden yapın).»
Ümit Şimşek : De ki: Ey Yahudiler! Eğer başka insanlardan ziyade kendinizin Allah dostları olduğunu iddia ediyorsanız, o zaman ölümü isteyin-eğer iddianızda doğru iseniz.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Ey Yahudiler! Eğer insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu sanıyorsanız, buna gerçekten inanıyorsanız, hadi ölümü isteyin!"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}