» 2 / Bakara  172:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 172
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : inananlar
5. كُلُوا (KLVE) = kulū : yeyin
6. مِنْ (MN) = min : -nden
7. طَيِّبَاتِ (ŦYBET) = Tayyibāti : iyileri-
8. مَا (ME) = mā : ne ki
9. رَزَقْنَاكُمْ (RZGNEKM) = razeḳnākum : size rızık olarak verdik
10. وَاشْكُرُوا (VEŞKRVE) = veşkurū : ve şükredin
11. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'a
12. إِنْ (ÎN) = in : eğer
13. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : iseniz
14. إِيَّاهُ (ÎYEH) = iyyāhu : yalnızca ona
15. تَعْبُدُونَ (TABD̃VN) = teǎ'budūne : (ona) tapıyor
EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inananlar | yeyin | -nden | iyileri- | ne ki | size rızık olarak verdik | ve şükredin | Allah'a | eğer | iseniz | yalnızca ona | (ona) tapıyor |

[Y] [EYH] [] [EMN] [EKL] [] [ŦYB] [] [RZG] [ŞKR] [] [] [KVN] [] [ABD̃]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNVE KLVE MN ŦYBET ME RZGNEKM VEŞKRVE LLH ÎN KNTM ÎYEH TABD̃VN

eyyuhā elleƶīne āmenū kulū min Tayyibāti razeḳnākum veşkurū lillahi in kuntum iyyāhu teǎ'budūne
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون

 » 2 / Bakara  Suresi: 172
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH O
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You!
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inananlar believe[d]!
كلوا ا ك ل | EKL KLVE kulū yeyin Eat
من | MN min -nden from
طيبات ط ي ب | ŦYB ŦYBET Tayyibāti iyileri- (the) good
ما | ME ne ki (of) what
رزقناكم ر ز ق | RZG RZGNEKM razeḳnākum size rızık olarak verdik We have provided you
واشكروا ش ك ر | ŞKR VEŞKRVE veşkurū ve şükredin and be grateful
لله | LLH lillahi Allah'a to Allah
إن | ÎN in eğer if
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you
إياه | ÎYEH iyyāhu yalnızca ona alone
تعبدون ع ب د | ABD̃ TABD̃VN teǎ'budūne (ona) tapıyor worship Him.

2:172 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inananlar | yeyin | -nden | iyileri- | ne ki | size rızık olarak verdik | ve şükredin | Allah'a | eğer | iseniz | yalnızca ona | (ona) tapıyor |

[Y] [EYH] [] [EMN] [EKL] [] [ŦYB] [] [RZG] [ŞKR] [] [] [KVN] [] [ABD̃]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNVE KLVE MN ŦYBET ME RZGNEKM VEŞKRVE LLH ÎN KNTM ÎYEH TABD̃VN

eyyuhā elleƶīne āmenū kulū min Tayyibāti razeḳnākum veşkurū lillahi in kuntum iyyāhu teǎ'budūne
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون

[ي] [أ ي ه] [] [ا م ن] [ا ك ل] [] [ط ي ب] [] [ر ز ق] [ش ك ر] [] [] [ك و ن] [] [ع ب د]

 » 2 / Bakara  Suresi: 172
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH O
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You!
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inananlar believe[d]!
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
كلوا ا ك ل | EKL KLVE kulū yeyin Eat
Kef,Lam,Vav,Elif,
20,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min -nden from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
طيبات ط ي ب | ŦYB ŦYBET Tayyibāti iyileri- (the) good
Tı,Ye,Be,Elif,Te,
9,10,2,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
ما | ME ne ki (of) what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
رزقناكم ر ز ق | RZG RZGNEKM razeḳnākum size rızık olarak verdik We have provided you
Re,Ze,Gaf,Nun,Elif,Kef,Mim,
200,7,100,50,1,20,40,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
واشكروا ش ك ر | ŞKR VEŞKRVE veşkurū ve şükredin and be grateful
Vav,Elif,Şın,Kef,Re,Vav,Elif,
6,1,300,20,200,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لله | LLH lillahi Allah'a to Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
إياه | ÎYEH iyyāhu yalnızca ona alone
,Ye,Elif,He,
,10,1,5,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
تعبدون ع ب د | ABD̃ TABD̃VN teǎ'budūne (ona) tapıyor worship Him.
Te,Ayn,Be,Dal,Vav,Nun,
400,70,2,4,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inananlar | كُلُوا: yeyin | مِنْ: -nden | طَيِّبَاتِ: iyileri- | مَا: ne ki | رَزَقْنَاكُمْ: size rızık olarak verdik | وَاشْكُرُوا: ve şükredin | لِلَّهِ: Allah'a | إِنْ: eğer | كُنْتُمْ: iseniz | إِيَّاهُ: yalnızca ona | تَعْبُدُونَ: (ona) tapıyor |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inananlar | كلوا KLWE yeyin | من MN -nden | طيبات ŦYBET iyileri- | ما ME ne ki | رزقناكم RZGNEKM size rızık olarak verdik | واشكروا WEŞKRWE ve şükredin | لله LLH Allah'a | إن ÎN eğer | كنتم KNTM iseniz | إياه ÎYEH yalnızca ona | تعبدون TABD̃WN (ona) tapıyor |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: kimseler | āmenū: inananlar | kulū: yeyin | min: -nden | Tayyibāti: iyileri- | : ne ki | razeḳnākum: size rızık olarak verdik | veşkurū: ve şükredin | lillahi: Allah'a | in: eğer | kuntum: iseniz | iyyāhu: yalnızca ona | teǎ'budūne: (ona) tapıyor |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: kimseler | ËMNVE: inananlar | KLVE: yeyin | MN: -nden | ŦYBET: iyileri- | ME: ne ki | RZGNEKM: size rızık olarak verdik | VEŞKRVE: ve şükredin | LLH: Allah'a | ÎN: eğer | KNTM: iseniz | ÎYEH: yalnızca ona | TABD̃VN: (ona) tapıyor |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey inananlar, size rızık olarak verdiğimiz temiz şeyleri yiyin ve ancak ona tapıyorsanız karşılık olarak şükredin.
Adem Uğur : Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin, eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız O'na şükredin.
Ahmed Hulusi : Ey iman edenler, sizi rızıklandırdıklarımızdan temiz olanlarını yeyin. Ve Allâh'a şükredin (bunu değerlendirin), eğer yalnızca O'na kulluk etmek istiyorsanız.
Ahmet Tekin : Ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin, helâlinden temizinden, sağlıklısından ve lezizinden yeyiniz. Eğer siz yalnız Allah’ı ilâh tanıyor, candan müslümanlar olarak ona bağlanıyor, saygıyla Allah’a kulluk ve ibadet ediyor, O’nun şeriatına bağlanıyor, O’na boyun eğiyorsanız, Allah’a şükrediniz.
Ahmet Varol : Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve eğer Allah'a kulluk ediyorsanız O'na şükredin.
Ali Bulaç : Ey iman edenler size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, (yine yalnızca) Allah'a şükredin.
Ali Fikri Yavuz : Ey müminler, size verdiğim rızıkların temiz ve helâlından yeyin ve Allah’a şükredin, eğer hakikaten ona tapıyorsanız.
Bekir Sadak : Ey Inananlar! Sizi riziklandirdigimizin temizlerinden yiyin; yalniz Allah'a kulluk ediyorsaniz, O'na sukredin.
Celal Yıldırım : Ey imân edenler! Sizi rızıklandığımız şeylerin iyi ve temiz olanından yeyin. Eğer yalnız Allah'a tapıp kulluk ediyorsanız O'na şükredin.
Diyanet İşleri : Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah’a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah’a şükredin.
Diyanet İşleri (eski) : Ey İnananlar! Sizi rızıklandırdığımızın temizlerinden yiyin; yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, O'na şükredin.
Diyanet Vakfi : Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin, eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız O'na şükredin.
Edip Yüksel : İnananlar, size verdiğimiz rızıkların iyilerinden yeyin. ALLAH'a şükredin, sadece O'na tapıyorsanız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların hoş ve temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer yalnız O'na kulluk ediyorsanız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey iman edenler, size kısmet ettiğimiz rızıkların hoşlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer yalnızca O'na tapıyorsanız!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün iman edenler! size kısmet ettiğimiz rızıkların hoşlarından yeyin ve Allaha şükreyleyin eğer ancak ona tapıyorsanız
Fizilal-il Kuran : Ey müminler, size verdiğimiz rızıkların tertemiz (helâl) olanlarından yiyin ve eğer gerçekten sırf Allah'a kulluk ediyorsanız, O'na şükredin.
Gültekin Onan : Ey inananlar, size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, (yine yalnızca) Tanrı'ya şükredin.
Hakkı Yılmaz : Ey iman etmiş kişiler! Eğer siz yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, sizi rızıklandırdığımız şeylerin hoş, temiz ve yararlı olanlarından yiyin ve verdiği nimetlerin karşılığını Allah'a ödeyin.
Hasan Basri Çantay : Ey îman edenler, size rızk olarak verdiğimiz şeylerin (maddeten ve manen) en temiz olanlarından yeyin, Allaha şükredin, eğer (hakıykaten) ona kulluk ediyorsanız.
Hayrat Neşriyat : Ey îmân edenler! Sizi rızıklandırdığımız şeylerin temiz olanlarından yiyin ve eğer sâdece O’na kulluk ediyorsanız, Allah’a şükredin!
İbni Kesir : Ey iman edenler; size rızık olarak veridğimiz şeylerin temiz olanlarından yeyin, Allah'a şükredin, eğer O'na kulluk ediyorsanız.
İskender Evrenosoğlu : Ey âmenû olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz (helâl) şeylerden yeyin. Ve eğer sadece O'na kul iseniz, Allah'a şükredin.
Muhammed Esed : Ey imana ermiş olanlar! Size rızk olarak sağladığımız iyi şeylerden nasiplenin ve Allah'a şükredin, eğer gerçekten O'na kulluk ediyorsanız.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey imân edenler! Size rızk olarak verdiğimiz şeylerin tertemiz olanlarından yiyiniz ve Allah'a şükrediniz. Eğer siz ancak O'na ibadette bulunuyorsanız.
Ömer Öngüt : Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer siz gerçekten yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, O'na şükredin.
Şaban Piriş : -Ey iman edenler! Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve eğer gerçekten yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız, ona şükredin.
Suat Yıldırım : Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların temiz ve helâlinden yiyiniz! Eğer yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız, O’na şükrediniz.
Süleyman Ateş : Ey inananlar, size verdiğimiz rızıkların iyilerinden yeyin, Allah'a tapıyorsanız, O'na şükredin.
Tefhim-ul Kuran : Ey iman edenler size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, (yine yalnızca) Allah'a şükredin.
Ümit Şimşek : Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin-eğer gerçekten Ona kulluk edecekseniz.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey iman sahipleri! Size verdiğimiz rızkların temizlerinden yiyin ve - eğer kendisine kulluk ediyorsanız - Allah'a şükredin.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}