» 2 / Bakara  94:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 94
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. إِنْ (ÎN) = in : eğer
3. كَانَتْ (KENT) = kānet : ise
4. لَكُمُ (LKM) = lekumu : size ait
5. الدَّارُ (ELD̃ER) = d-dāru : yurdu
6. الْاخِرَةُ (EL ËḢRT) = l-āḣiratu : ahiret
7. عِنْدَ (AND̃) = ǐnde : katında
8. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
9. خَالِصَةً (ḢELṦT) = ḣāliSaten : gerçekten
10. مِنْ (MN) = min : (değil de)
11. دُونِ (D̃VN) = dūni : başkasının
12. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlardan
13. فَتَمَنَّوُا (FTMNVE) = fetemennevu : haydi temenni edin
14. الْمَوْتَ (ELMVT) = l-mevte : ölümü
15. إِنْ (ÎN) = in : eğer
16. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : iseniz
17. صَادِقِينَ (ṦED̃GYN) = Sādiḳīne : sözünüzde doğru
de ki | eğer | ise | size ait | yurdu | ahiret | katında | Allah | gerçekten | (değil de) | başkasının | insanlardan | haydi temenni edin | ölümü | eğer | iseniz | sözünüzde doğru |

[GVL] [] [KVN] [] [D̃VR] [EḢR] [AND̃] [] [ḢLṦ] [] [D̃VN] [NVS] [MNY] [MVT] [] [KVN] [ṦD̃G]
GL ÎN KENT LKM ELD̃ER EL ËḢRT AND̃ ELLH ḢELṦT MN D̃VN ELNES FTMNVE ELMVT ÎN KNTM ṦED̃GYN

ḳul in kānet lekumu d-dāru l-āḣiratu ǐnde llahi ḣāliSaten min dūni n-nāsi fetemennevu l-mevte in kuntum Sādiḳīne
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين

 » 2 / Bakara  Suresi: 94
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
إن | ÎN in eğer """If -"
كانت ك و ن | KVN KENT kānet ise is
لكم | LKM lekumu size ait for you
الدار د و ر | D̃VR ELD̃ER d-dāru yurdu the home
الآخرة ا خ ر | EḢR EL ËḢRT l-āḣiratu ahiret (of) the Hereafter
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde katında with
الله | ELLH llahi Allah Allah
خالصة خ ل ص | ḢLṦ ḢELṦT ḣāliSaten gerçekten exclusively,
من | MN min (değil de) from
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başkasının excluding
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlardan the mankind,
فتمنوا م ن ي | MNY FTMNVE fetemennevu haydi temenni edin then wish
الموت م و ت | MVT ELMVT l-mevte ölümü (for) [the] death,
إن | ÎN in eğer if
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you are
صادقين ص د ق | ṦD̃G ṦED̃GYN Sādiḳīne sözünüzde doğru "truthful."""

2:94 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | eğer | ise | size ait | yurdu | ahiret | katında | Allah | gerçekten | (değil de) | başkasının | insanlardan | haydi temenni edin | ölümü | eğer | iseniz | sözünüzde doğru |

[GVL] [] [KVN] [] [D̃VR] [EḢR] [AND̃] [] [ḢLṦ] [] [D̃VN] [NVS] [MNY] [MVT] [] [KVN] [ṦD̃G]
GL ÎN KENT LKM ELD̃ER EL ËḢRT AND̃ ELLH ḢELṦT MN D̃VN ELNES FTMNVE ELMVT ÎN KNTM ṦED̃GYN

ḳul in kānet lekumu d-dāru l-āḣiratu ǐnde llahi ḣāliSaten min dūni n-nāsi fetemennevu l-mevte in kuntum Sādiḳīne
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين

[ق و ل] [] [ك و ن] [] [د و ر] [ا خ ر] [ع ن د] [] [خ ل ص] [] [د و ن] [ن و س] [م ن ي] [م و ت] [] [ك و ن] [ص د ق]

 » 2 / Bakara  Suresi: 94
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
إن | ÎN in eğer """If -"
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كانت ك و ن | KVN KENT kānet ise is
Kef,Elif,Nun,Te,
20,1,50,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
لكم | LKM lekumu size ait for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
الدار د و ر | D̃VR ELD̃ER d-dāru yurdu the home
Elif,Lam,Dal,Elif,Re,
1,30,4,1,200,
N – nominative feminine singular noun
اسم مرفوع
الآخرة ا خ ر | EḢR EL ËḢRT l-āḣiratu ahiret (of) the Hereafter
Elif,Lam,,Hı,Re,Te merbuta,
1,30,,600,200,400,
ADJ – nominative feminine singular adjective
صفة مرفوعة
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde katında with
Ayn,Nun,Dal,
70,50,4,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
الله | ELLH llahi Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
خالصة خ ل ص | ḢLṦ ḢELṦT ḣāliSaten gerçekten exclusively,
Hı,Elif,Lam,Sad,Te merbuta,
600,1,30,90,400,
N – accusative feminine indefinite active participle
اسم منصوب
من | MN min (değil de) from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başkasının excluding
Dal,Vav,Nun,
4,6,50,
N – genitive noun
اسم مجرور
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlardan the mankind,
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
فتمنوا م ن ي | MNY FTMNVE fetemennevu haydi temenni edin then wish
Fe,Te,Mim,Nun,Vav,Elif,
80,400,40,50,6,1,
RSLT – prefixed result particle
V – 2nd person masculine plural (form V) imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الموت م و ت | MVT ELMVT l-mevte ölümü (for) [the] death,
Elif,Lam,Mim,Vav,Te,
1,30,40,6,400,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you are
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
صادقين ص د ق | ṦD̃G ṦED̃GYN Sādiḳīne sözünüzde doğru "truthful."""
Sad,Elif,Dal,Gaf,Ye,Nun,
90,1,4,100,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | إِنْ: eğer | كَانَتْ: ise | لَكُمُ: size ait | الدَّارُ: yurdu | الْاخِرَةُ: ahiret | عِنْدَ: katında | اللَّهِ: Allah | خَالِصَةً: gerçekten | مِنْ: (değil de) | دُونِ: başkasının | النَّاسِ: insanlardan | فَتَمَنَّوُا: haydi temenni edin | الْمَوْتَ: ölümü | إِنْ: eğer | كُنْتُمْ: iseniz | صَادِقِينَ: sözünüzde doğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | إن ÎN eğer | كانت KENT ise | لكم LKM size ait | الدار ELD̃ER yurdu | الآخرة EL ËḢRT ahiret | عند AND̃ katında | الله ELLH Allah | خالصة ḢELṦT gerçekten | من MN (değil de) | دون D̃WN başkasının | الناس ELNES insanlardan | فتمنوا FTMNWE haydi temenni edin | الموت ELMWT ölümü | إن ÎN eğer | كنتم KNTM iseniz | صادقين ṦED̃GYN sözünüzde doğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | in: eğer | kānet: ise | lekumu: size ait | d-dāru: yurdu | l-āḣiratu: ahiret | ǐnde: katında | llahi: Allah | ḣāliSaten: gerçekten | min: (değil de) | dūni: başkasının | n-nāsi: insanlardan | fetemennevu: haydi temenni edin | l-mevte: ölümü | in: eğer | kuntum: iseniz | Sādiḳīne: sözünüzde doğru |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | ÎN: eğer | KENT: ise | LKM: size ait | ELD̃ER: yurdu | EL ËḢRT: ahiret | AND̃: katında | ELLH: Allah | ḢELṦT: gerçekten | MN: (değil de) | D̃VN: başkasının | ELNES: insanlardan | FTMNVE: haydi temenni edin | ELMVT: ölümü | ÎN: eğer | KNTM: iseniz | ṦED̃GYN: sözünüzde doğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Âhiret yurdu, Allah katında başkalarının değil de bilhassa sizinse ve sözünüzde doğrucuysanız ölümü dilesenize.
Adem Uğur : (Ey Muhammed, onlara:) Şayet (iddia ettiğiniz gibi) ahiret yurdu Allah katında diğer insanlara değil de yalnızca size aitse ve bu iddianızda doğru iseniz haydi ölümü temenni edin (bakalım), de.
Ahmed Hulusi : Allâh indîndeki sonsuz gelecek yaşam ortamı, diğer insanlara değil de yalnızca size ait ise; bu sözünüzde sadıksanız, ölümü temenni etsenize!
Ahmet Tekin : 'Şâyet iddia ettiğiniz gibi, âhiret yurdu, ebedî yurt Cennet, Allah katında, diğer insanlardan farklı ve imtiyazlı olarak, yalnızca size aitse, iddianıza da sahip çıkıyorsanız, haydi, hemen ölümü temenni edin, ölmeyi canınıza minnet bilin' de bakalım.
Ahmet Varol : De ki: 'Eğer Allah katında ahiret yurdu diğer insanlara değil de özellikle size verilecekse o zaman, doğru sözlü iseniz ölümü arzulayın.'
Ali Bulaç : De ki: "Eğer Allah katında ahiret yurdu, başka insanların değil de, yalnızca sizin ise, (ve) doğru sözlüyseniz, öyleyse hemen ölümü dileyin."
Ali Fikri Yavuz : Ey Rasûlüm (Yahûdilere) Söyle: “Eğer Cennet (sizin iddianıza göre), diğer insanlara ait olmayıp Allah tarafından size has kılınmış ise, ve bunda sâdıklarsanız, ölümü temennî edin. (Çünkü Cennet, mutlaka kendisine âit olduğunu bilen kimse, ona kavuşmağa sebep olan ölümü, elbette ister ve arzular.).
Bekir Sadak : De ki, «Eger ahiret yurdu Allah katinda baskalarina degil de yalniz size mahsus ise ve eger dogru sozlu iseniz, olumu dilesenize!»
Celal Yıldırım : (Ey Peygamber!) De ki: Eğer âhiret yurdu Allah yanında başka insanlara değil de yalnız size mahsûssa, haydi ölümü temenni edin, doğru kişilerden iseniz!
Diyanet İşleri : De ki: “Eğer (iddia ettiğiniz gibi) Allah katındaki ahiret yurdu (cennet) diğer insanlar için değil de, yalnız sizinse ve doğru söyleyenler iseniz haydi ölümü temenni edin!”
Diyanet İşleri (eski) : De ki, 'Eğer ahiret yurdu Allah katında başkalarına değil de yalnız size mahsus ise ve eğer doğru sözlü iseniz, ölümü dilesenize!'
Diyanet Vakfi : (Ey Muhammed, onlara:) Şayet (iddia ettiğiniz gibi) ahiret yurdu Allah katında diğer insanlara değil de yalnızca size aitse ve bu iddianızda doğru iseniz haydi ölümü temenni edin (bakalım), de.
Edip Yüksel : De ki: 'İleri sürdüğünüz gibi, ahiret yurdu ALLAH tarafından hiçkimseye değil sadece size ayrılmışsa ve bu savınızda samimi iseniz haydi ölümü isteyin!'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki; Allah yanında ahiret yurdu (cennet) başkalarının değil de yalnızca sizin ise, eğer iddianızda da sadık iseniz haydi hemen ölümü temenni ediniz, ölmeyi cana minnet biliniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Allah yanında ahiret evi (Cennet) başkalarının değil de sadece sizin ise, eğer bu davanızda da doğru iseniz haydi ölümü canınıza minnet bilin!»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki Allah yanında Ahıret evi (Cennet) başkalarının değil de hassaten sizin ise, eğer davanız da sadıksanız, haydi ölümü ümniye edinin, canınıza minnet bilin
Fizilal-il Kuran : De ki; «Eğer iddia ettiğiniz gibi Allah katında Ahiret yurdu başka hiç kimsenin değil de sırf sizin ise o halde iddianızda samimi iseniz ölümü temenni edin.»
Gültekin Onan : De ki: "Eğer Tanrı katında ahiret yurdu (darulahiret), hiçkimseye / diğer insanların değil yalnızca sizin ise VEYA diğer insanlara değil yalnızca size ayrılmışsa / özgü kılınmışsa (halisaten min duninnasi) ve bunda doğru sözlüyseniz / dürüstseniz / sadık iseniz o halde hemen ölümü dileyin / isteyin (fetemennevülmevte)"
Hakkı Yılmaz : De ki: “Allah yanında ‘son yurt’ başkalarının değil de yalnızca sizin için ise, eğer doğrulardan iseniz haydi hemen ölümü temenni ediniz.”
Hasan Basri Çantay : (Habîbim) söyle : «Allah yanında âhiret yurdu (cennet, diğer) insanların değil de yalınız sizinse (ve bu da'vânızda) doğruculardan iseniz haydi ölümü temenni edin. (Bunu canınıza minnet bilin)».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Eğer âhiret yurdu (Cennet) Allah katında başka insanlara değil de, sâdece size âid ise, (ve bu iddiânızda) doğru kimseler iseniz, haydi ölümü temennî edin!'
İbni Kesir : De ki; Allah katında ahiret yurdu başkalarının değil de yalnız sizin ise, bu iddiada samimi iseniz haydin, ölümü isteyin.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Allah katındaki ahiret yurdu, başka insanların değil de sadece size has (özel) ise, o halde eğer (sözünüzde) sadıklarsanız ölümü temenni edin!”
Muhammed Esed : De ki: "Eğer Allah katındaki ahiret hayatı, başka hiç kimseye değil de yalnız size mahsus ise ve kanaatinizde samimi iseniz o zaman ölümü arzulamanız gerekmez mi?"
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Eğer Allah Teâlâ'nın indinde ahiret yurdu başka insanların değil de hassaten sizin ise ölümünüzü temenni ediniz, eğer siz doğru sözlü kimseler iseniz.»
Ömer Öngüt : De ki: “Eğer ahiret yurdu, Allah katında diğer insanlara değil de yalnızca size âit ise ve bu iddiânızda samimi iseniz, haydi ölümü temenni ediniz. ”
Şaban Piriş : De ki: -Eğer gerçekten, Allah katında ahiret yurdu kimsenin değil yalnız sizin ise; sözünüzde doğru iseniz, haydi ölümü temenni ediniz!
Suat Yıldırım : De ki: Eğer Allah katında âhiret yurdu (cennet) bütün insanlar içinde yalnız size ait ise ve bu iddianızda samimi iseniz haydi ölümü istesenize!
Süleyman Ateş : De ki: "Eğer (dilediğiniz gibi) gerçekten Allâh katında âhiret yurdu kimsenin değil, yalnız sizin ise, sözünüzde doğru iseniz, haydi ölümü temenni edin!"
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Eğer Allah katında ahiret yurdu, başka insanarın değil de, yalnızca sizin ise, (ve bunda) doğru sözlüler iseniz, hemen ölümü dileyin (bakalım) .»
Ümit Şimşek : De ki: Âhiret yurdu Allah katında diğer insanlara değil de sadece size ait ise, haydi, ölümü isteyin-eğer iddianızda doğru iseniz.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Allah katındaki âhıret yurdu diğer insanların değil de yalnız ve yalnız sizin ise, eğer doğru sözlü iseniz, hadi isteyin ölümü!"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}