» 2 / Bakara  106:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 106
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. مَا (ME) = mā : ne ki
2. نَنْسَخْ (NNSḢ) = nenseḣ : biz neshedersek
3. مِنْ (MN) = min : (bir parça)
4. ايَةٍ ( ËYT) = āyetin : ayeti
5. أَوْ (ÊV) = ev : veya
6. نُنْسِهَا (NNSHE) = nunsihā : onu unutturursak
7. نَأْتِ (NÊT) = ne'ti : getiririz
8. بِخَيْرٍ (BḢYR) = biḣayrin : daha iyisini
9. مِنْهَا (MNHE) = minhā : ondan
10. أَوْ (ÊV) = ev : ya da
11. مِثْلِهَا (MS̃LHE) = miṧlihā : benzerini
12. أَلَمْ (ÊLM) = elem :
13. تَعْلَمْ (TALM) = teǎ'lem : bilmez misin?
14. أَنَّ (ÊN) = enne : şüphesiz
15. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'ın
16. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
17. كُلِّ (KL) = kulli : her
18. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şeye
19. قَدِيرٌ (GD̃YR) = ḳadīrun : gücü yeter
ne ki | biz neshedersek | (bir parça) | ayeti | veya | onu unutturursak | getiririz | daha iyisini | ondan | ya da | benzerini | | bilmez misin? | şüphesiz | Allah'ın | | her | şeye | gücü yeter |

[] [NSḢ] [] [EYY] [] [NSY] [ETY] [ḢYR] [] [] [MS̃L] [] [ALM] [] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
ME NNSḢ MN ËYT ÊV NNSHE NÊT BḢYR MNHE ÊV MS̃LHE ÊLM TALM ÊN ELLH AL KL ŞYÙ GD̃YR

nenseḣ min āyetin ev nunsihā ne'ti biḣayrin minhā ev miṧlihā elem teǎ'lem enne llahe ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير

 » 2 / Bakara  Suresi: 106
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ما | ME ne ki What
ننسخ ن س خ | NSḢ NNSḢ nenseḣ biz neshedersek We abrogate
من | MN min (bir parça) (of)
آية ا ي ي | EYY ËYT āyetin ayeti a sign
أو | ÊV ev veya or
ننسها ن س ي | NSY NNSHE nunsihā onu unutturursak [We] cause it to be forgotten,
نأت ا ت ي | ETY NÊT ne'ti getiririz We bring
بخير خ ي ر | ḢYR BḢYR biḣayrin daha iyisini better
منها | MNHE minhā ondan than it
أو | ÊV ev ya da or
مثلها م ث ل | MS̃L MS̃LHE miṧlihā benzerini similar (to) it.
ألم | ÊLM elem Do not
تعلم ع ل م | ALM TALM teǎ'lem bilmez misin? you know
أن | ÊN enne şüphesiz that
الله | ELLH llahe Allah'ın Allah
على | AL ǎlā over
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeye thing
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun gücü yeter (is) All-Powerful?

2:106 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ne ki | biz neshedersek | (bir parça) | ayeti | veya | onu unutturursak | getiririz | daha iyisini | ondan | ya da | benzerini | | bilmez misin? | şüphesiz | Allah'ın | | her | şeye | gücü yeter |

[] [NSḢ] [] [EYY] [] [NSY] [ETY] [ḢYR] [] [] [MS̃L] [] [ALM] [] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
ME NNSḢ MN ËYT ÊV NNSHE NÊT BḢYR MNHE ÊV MS̃LHE ÊLM TALM ÊN ELLH AL KL ŞYÙ GD̃YR

nenseḣ min āyetin ev nunsihā ne'ti biḣayrin minhā ev miṧlihā elem teǎ'lem enne llahe ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير

[] [ن س خ] [] [ا ي ي] [] [ن س ي] [ا ت ي] [خ ي ر] [] [] [م ث ل] [] [ع ل م] [] [] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ق د ر]

 » 2 / Bakara  Suresi: 106
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ما | ME ne ki What
Mim,Elif,
40,1,
COND – conditional noun
اسم شرط
ننسخ ن س خ | NSḢ NNSḢ nenseḣ biz neshedersek We abrogate
Nun,Nun,Sin,Hı,
50,50,60,600,
V – 1st person plural imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
من | MN min (bir parça) (of)
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
آية ا ي ي | EYY ËYT āyetin ayeti a sign
,Ye,Te merbuta,
,10,400,
N – genitive feminine singular indefinite noun
اسم مجرور
أو | ÊV ev veya or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
ننسها ن س ي | NSY NNSHE nunsihā onu unutturursak [We] cause it to be forgotten,
Nun,Nun,Sin,He,Elif,
50,50,60,5,1,
V – 1st person plural (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
نأت ا ت ي | ETY NÊT ne'ti getiririz We bring
Nun,,Te,
50,,400,
V – 1st person plural imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
بخير خ ي ر | ḢYR BḢYR biḣayrin daha iyisini better
Be,Hı,Ye,Re,
2,600,10,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine singular indefinite noun
جار ومجرور
منها | MNHE minhā ondan than it
Mim,Nun,He,Elif,
40,50,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
أو | ÊV ev ya da or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
مثلها م ث ل | MS̃L MS̃LHE miṧlihā benzerini similar (to) it.
Mim,Se,Lam,He,Elif,
40,500,30,5,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ألم | ÊLM elem Do not
,Lam,Mim,
,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
حرف نفي
تعلم ع ل م | ALM TALM teǎ'lem bilmez misin? you know
Te,Ayn,Lam,Mim,
400,70,30,40,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
أن | ÊN enne şüphesiz that
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب من اخوات «ان»
الله | ELLH llahe Allah'ın Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
على | AL ǎlā over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeye thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun gücü yeter (is) All-Powerful?
Gaf,Dal,Ye,Re,
100,4,10,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |مَا: ne ki | نَنْسَخْ: biz neshedersek | مِنْ: (bir parça) | ايَةٍ: ayeti | أَوْ: veya | نُنْسِهَا: onu unutturursak | نَأْتِ: getiririz | بِخَيْرٍ: daha iyisini | مِنْهَا: ondan | أَوْ: ya da | مِثْلِهَا: benzerini | أَلَمْ: | تَعْلَمْ: bilmez misin? | أَنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah'ın | عَلَىٰ: | كُلِّ: her | شَيْءٍ: şeye | قَدِيرٌ: gücü yeter |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ما ME ne ki | ننسخ NNSḢ biz neshedersek | من MN (bir parça) | آية ËYT ayeti | أو ÊW veya | ننسها NNSHE onu unutturursak | نأت NÊT getiririz | بخير BḢYR daha iyisini | منها MNHE ondan | أو ÊW ya da | مثلها MS̃LHE benzerini | ألم ÊLM | تعلم TALM bilmez misin? | أن ÊN şüphesiz | الله ELLH Allah'ın | على AL | كل KL her | شيء ŞYÙ şeye | قدير GD̃YR gücü yeter |
Kırık Meal (Okunuş) : |: ne ki | nenseḣ: biz neshedersek | min: (bir parça) | āyetin: ayeti | ev: veya | nunsihā: onu unutturursak | ne'ti: getiririz | biḣayrin: daha iyisini | minhā: ondan | ev: ya da | miṧlihā: benzerini | elem: | teǎ'lem: bilmez misin? | enne: şüphesiz | llahe: Allah'ın | ǎlā: | kulli: her | şey'in: şeye | ḳadīrun: gücü yeter |
Kırık Meal (Transcript) : |ME: ne ki | NNSḢ: biz neshedersek | MN: (bir parça) | ËYT: ayeti | ÊV: veya | NNSHE: onu unutturursak | NÊT: getiririz | BḢYR: daha iyisini | MNHE: ondan | ÊV: ya da | MS̃LHE: benzerini | ÊLM: | TALM: bilmez misin? | ÊN: şüphesiz | ELLH: Allah'ın | AL: | KL: her | ŞYÙ: şeye | GD̃YR: gücü yeter |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bir âyetin hükmünü değiştirir, yahut geri bırakırsak ya ondan hayırlısını getiririz, yahut onun eşidini. Bilmez misin ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
Adem Uğur : Biz, bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak (ertelersek) mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir.
Ahmed Hulusi : Biz bir âyet hükmünü nesih (iptal) eder ya da unutturursak, ondan daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Bilmez misin, Allâh kesinlikle her şeye Kaadir'dir.
Ahmet Tekin : Biz bir âyet nesheder, yürürlükten kaldırırsak veya unutturursak, ondan daha hayırlısını veya benzerini vahy ile getiririz. Allah’ın gücünün kudretinin herşeye yettiğini bilmiyor musun?
Ahmet Varol : Biz yerine daha iyisini veya bir benzerini getirmedikçe bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırmaz veya unutturmayız. Allah'ın her şeye güç yetirdiğini bilmez misin?
Ali Bulaç : Biz, daha hayırlısını veya bir benzerini getirinceye (kadar) hiç bir ayeti neshetmez (hükmünü yürürlükten kaldırmaz) veya unutturmayız. Bilmez misin ki Allah, gerçekten herşeye güç yetirendir.
Ali Fikri Yavuz : Biz, bir âyetin hükmünü diğer bir âyetle değiştirirsek veya unutturursak (geri bırakırsak) ondan daha hayırlısını yahud onun benzerini getiririz. Cenâb’ı Allah’ın her şeye kâdir olduğunu bilmedin mi?
Bekir Sadak : Herhangi bir ayetin hukmunu yururlukten kaldirir veya unutturursak, onun yerine daha hayirlisini veya onun benzerini getiririz. Allah'in her seye kadir oldugunu bilmez misin?
Celal Yıldırım : Herhangi bir âyeti nesheder (diğer bir âyetle hükmünü kaldırır) veya unutturursak, ondan daha hayırlısını ya da bir benzerini getiririz. Bilmez misin Allah'ın kudreti her şeye yeter.
Diyanet İşleri : Biz herhangi bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur (ya da ertelersek), yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah’ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin?
Diyanet İşleri (eski) : Herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak, onun yerine daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin?
Diyanet Vakfi : Biz, bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak (ertelersek) mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir.
Edip Yüksel : Daha iyisini veya benzerini getirmedikçe bir mucize veya sistemi yürürlükten kaldırmaz veya unutturmayız. ALLAH'ın herşeye gücü yettiğini bilmez misin?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Biz bir âyetten her neyi nesheder veya unutturursak, ondan daha hayırlısını yahut mislini getiririz. Bilmez misin ki, Allah her şeye kâdirdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Biz bir ayetten her neyi yürürlükten kaldırır veya unutturursak, daha hayırlısını yahut benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misin?
Elmalılı Hamdi Yazır : Biz bir âyetden her neyi nesih veya insah edersek ondan daha hayırlısını yahut mislini getiririz, bilmez misin ki Allah her şey'e kadir, daima kadirdir
Fizilal-il Kuran : Biz herhangi bir ayetin daha hayırlısını veya benzerini getirmedikçe onu ne yürürlükten kaldırır ve ne de unuttururuz. Allah'ın herşeye kadir olduğunu bilmiyor musun?
Gültekin Onan : Biz, daha hayırlısını veya bir benzerini getirinceye (kadar) hiç bir ayeti neshetmez veya unutturmayız. Bilmez misin ki Tanrı büyük fazl sahibidir.
Hakkı Yılmaz : Biz, bir âyetten/alâmetten/göstergeden her neyi kaldırır veya söylettirmezsek, ondan daha iyisini yahut benzerini getiririz. Sen, Allah'ın şüphesiz her şeye en iyi güç yetiren olduğunu bilmedin mi?
Hasan Basri Çantay : Biz neshetdiğimiz (hükmünü diğer bir âyetle değiştirdiğimiz) veya unutdurduğumuz (geri bırakdırdığımız) bir âyetin (yerine) ya ondan daha hayırlısını, yahud onun benzerini getiririz. Allanın her şey'e kemâliyle kaadir olduğunu bilmedin mi? (Elbette bildin).
Hayrat Neşriyat : (Biz) bir âyetin hükmünü kaldırır veya onu unutturursak, ondan daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki şübhesiz Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir!
İbni Kesir : Biz, bir ayeti nesheder veya unutturursak ondan daha hayırlısını, yahut da dengini getiririz. Bilmez misin ki, Allah şüphesiz her şeye kadir'dir.
İskender Evrenosoğlu : Biz bir âyetten neyi neshedersek (kaldırırsak ve değiştirirsek) veya neyi unutturursak, ondan daha hayırlısını veya onun mislini getiririz. Allah'ın herşeye kaadir olduğunu bilmiyor musun?
Muhammed Esed : Biz yürürlükten kaldırdığımız veya unutturduğumuz her hangi bir mesajı mutlaka daha iyisi veya benzeri ile değiştiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin?
Ömer Nasuhi Bilmen : Biz bir âyetten her neyi nesh eder veya unutturursak ondan daha hayırlısını veya onun mislini getiririz. Bilmez misin ki Allah Teâlâ şüphe yok her şeye kemaliyle kâdirdir.
Ömer Öngüt : Biz herhangi bir âyeti nesheder (hükmünü kaldırır) veya unutturursak, mutlaka ondan daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kâdirdir.
Şaban Piriş : Biz neshettiğimiz veya, unutturduğumuz bir ayetin yerine ya ondan daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Allah’ın her şeye gücünün yettiğini bilmez misin?
Suat Yıldırım : Biz, daha hayırlısını veya benzerini getirmedikçe, herhangi bir âyetin hükmünü neshetmez veya ertelemeyiz. Allah’ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin?
Süleyman Ateş : Biz bir âyeti siler veya unutturursak ondan daha iyisini, ya da benzerini getiririz. Allâh'ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi?
Tefhim-ul Kuran : Biz, ondan daha hayırlısını veya bir benzerini getirinceye (kadar) hiç bir ayeti neshetmez (hükmünü yürürlükten kaldırmaz) veya unutturmayız (ya da geri bıraktırmayız) . Bilmez misin ki Allah, gerçekten her şeye güç yetirendir.
Ümit Şimşek : Biz bir âyeti nesheder yahut unutturursak, ya onun daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Allah'ın herşeye kadir olduğun bilmiyor musun?
Yaşar Nuri Öztürk : Biz bir ayeti siler, unutturur veya ertelersek ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}