» 2 / Bakara  44:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 44
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَتَأْمُرُونَ (ÊTÊMRVN) = ete'murūne : Emretmediniz mi
2. النَّاسَ (ELNES) = n-nāse : insanlara
3. بِالْبِرِّ (BELBR) = bil-birri : iyilikle
4. وَتَنْسَوْنَ (VTNSVN) = ve tensevne : ve unutuyorsunuz
5. أَنْفُسَكُمْ (ÊNFSKM) = enfusekum : kendinizi
6. وَأَنْتُمْ (VÊNTM) = veentum : ve size
7. تَتْلُونَ (TTLVN) = tetlūne : seslendirilen/okunan
8. الْكِتَابَ (ELKTEB) = l-kitābe : Kitabı/yazgıyı
9. أَفَلَا (ÊFLE) = efelā : -yok mu
10. تَعْقِلُونَ (TAGLVN) = teǎ'ḳilūne : akletmek
Emretmediniz mi | insanlara | iyilikle | ve unutuyorsunuz | kendinizi | ve size | seslendirilen/okunan | Kitabı/yazgıyı | -yok mu | akletmek |

[EMR] [NVS] [BRR] [NSY] [NFS] [] [TLV] [KTB] [] [AGL]
ÊTÊMRVN ELNES BELBR VTNSVN ÊNFSKM VÊNTM TTLVN ELKTEB ÊFLE TAGLVN

ete'murūne n-nāse bil-birri ve tensevne enfusekum veentum tetlūne l-kitābe efelā teǎ'ḳilūne
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون

 » 2 / Bakara  Suresi: 44
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أتأمرون ا م ر | EMR ÊTÊMRVN ete'murūne Emretmediniz mi Do you order
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanlara [the] people
بالبر ب ر ر | BRR BELBR bil-birri iyilikle [the] righteousness
وتنسون ن س ي | NSY VTNSVN ve tensevne ve unutuyorsunuz and you forget
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusekum kendinizi yourselves,
وأنتم | VÊNTM veentum ve size while you
تتلون ت ل و | TLV TTLVN tetlūne seslendirilen/okunan [you] recite
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābe Kitabı/yazgıyı the Book?
أفلا | ÊFLE efelā -yok mu Then, will not
تعقلون ع ق ل | AGL TAGLVN teǎ'ḳilūne akletmek you use reason?

2:44 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Emretmediniz mi | insanlara | iyilikle | ve unutuyorsunuz | kendinizi | ve size | seslendirilen/okunan | Kitabı/yazgıyı | -yok mu | akletmek |

[EMR] [NVS] [BRR] [NSY] [NFS] [] [TLV] [KTB] [] [AGL]
ÊTÊMRVN ELNES BELBR VTNSVN ÊNFSKM VÊNTM TTLVN ELKTEB ÊFLE TAGLVN

ete'murūne n-nāse bil-birri ve tensevne enfusekum veentum tetlūne l-kitābe efelā teǎ'ḳilūne
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون

[ا م ر] [ن و س] [ب ر ر] [ن س ي] [ن ف س] [] [ت ل و] [ك ت ب] [] [ع ق ل]

 » 2 / Bakara  Suresi: 44
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أتأمرون ا م ر | EMR ÊTÊMRVN ete'murūne Emretmediniz mi Do you order
,Te,,Mim,Re,Vav,Nun,
,400,,40,200,6,50,
INTG – prefixed interrogative alif
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الهمزة همزة استفهام
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanlara [the] people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
بالبر ب ر ر | BRR BELBR bil-birri iyilikle [the] righteousness
Be,Elif,Lam,Be,Re,
2,1,30,2,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
وتنسون ن س ي | NSY VTNSVN ve tensevne ve unutuyorsunuz and you forget
Vav,Te,Nun,Sin,Vav,Nun,
6,400,50,60,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusekum kendinizi yourselves,
,Nun,Fe,Sin,Kef,Mim,
,50,80,60,20,40,
N – accusative feminine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأنتم | VÊNTM veentum ve size while you
Vav,,Nun,Te,Mim,
6,,50,400,40,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
تتلون ت ل و | TLV TTLVN tetlūne seslendirilen/okunan [you] recite
Te,Te,Lam,Vav,Nun,
400,400,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābe Kitabı/yazgıyı the Book?
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
أفلا | ÊFLE efelā -yok mu Then, will not
,Fe,Lam,Elif,
,80,30,1,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الفاء زائدة
حرف نفي
تعقلون ع ق ل | AGL TAGLVN teǎ'ḳilūne akletmek you use reason?
Te,Ayn,Gaf,Lam,Vav,Nun,
400,70,100,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَتَأْمُرُونَ: Emretmediniz mi | النَّاسَ: insanlara | بِالْبِرِّ: iyilikle | وَتَنْسَوْنَ: ve unutuyorsunuz | أَنْفُسَكُمْ: kendinizi | وَأَنْتُمْ: ve size | تَتْلُونَ: seslendirilen/okunan | الْكِتَابَ: Kitabı/yazgıyı | أَفَلَا: -yok mu | تَعْقِلُونَ: akletmek |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أتأمرون ÊTÊMRWN Emretmediniz mi | الناس ELNES insanlara | بالبر BELBR iyilikle | وتنسون WTNSWN ve unutuyorsunuz | أنفسكم ÊNFSKM kendinizi | وأنتم WÊNTM ve size | تتلون TTLWN seslendirilen/okunan | الكتاب ELKTEB Kitabı/yazgıyı | أفلا ÊFLE -yok mu | تعقلون TAGLWN akletmek |
Kırık Meal (Okunuş) : |ete'murūne: Emretmediniz mi | n-nāse: insanlara | bil-birri: iyilikle | ve tensevne: ve unutuyorsunuz | enfusekum: kendinizi | veentum: ve size | tetlūne: seslendirilen/okunan | l-kitābe: Kitabı/yazgıyı | efelā: -yok mu | teǎ'ḳilūne: akletmek |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊTÊMRVN: Emretmediniz mi | ELNES: insanlara | BELBR: iyilikle | VTNSVN: ve unutuyorsunuz | ÊNFSKM: kendinizi | VÊNTM: ve size | TTLVN: seslendirilen/okunan | ELKTEB: Kitabı/yazgıyı | ÊFLE: -yok mu | TAGLVN: akletmek |
Abdulbaki Gölpınarlı : İnsanlara iyilik etmelerini emrediyorsunuz da kendinizi unutuyor musunuz? Ve kitabı okumaktasınız siz. Aklınız mı yok, düşünmez misiniz?
Adem Uğur : (Ey bilginler!) Sizler Kitab'ı (Tevrat'ı) okuduğunuz (gerçekleri bildiğiniz) halde, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?
Ahmed Hulusi : İnsanlara Birr'i (Allâh Esmâ'sının sizde oluşturduğu güzelliği yaşamayı) tavsiye ederken, kendi nefsinizde bunu (hissedip) yaşamayı unutuyor musunuz? Oysa Kitabı (varlığın hakikati bilgisini) okuyorsunuz. . . Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?
Ahmet Tekin : Kitabı, Tevrat’ı okuduğunuz halde, içindeki ilâhî hükümleri şahsen uygulamayı bir kenara bırakıp unutarak, insanlara Allah’a itaati, iyiliği, insanlığı ve hayra vesile olacak şeyleri mi emrederek önderlik ediyorsunuz? Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?
Ahmet Varol : Kitabı okuduğunuz halde, insanlara iyiliği emredip bizzat kendinizi unutuyor musunuz? Akıl etmiyor musunuz?
Ali Bulaç : Siz, insanlara iyiliği emrederken, kendinizi unutuyor musunuz? Oysa siz kitabı okuyorsunuz. Yine de akıllanmayacak mısınız?
Ali Fikri Yavuz : (Ey Yahûdi’ler), insanlara iyilik emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki Tevrat’ı okuyorsunuz; artık çirkin hareketinizi anlamaz mısınız?
Bekir Sadak : Kitab'i okuyup durdugunuz halde kendinizi unutur da baskalarina mi iyilikle emredersiniz? Dusunmez misiniz?
Celal Yıldırım : Kendi nefslerinizi unutursunuz da insanlara iyilikle mi emredersiniz ?! Halbuki siz Kitap (Tevrat)ı okuyup durursunuz. Artık aklınızı kullanmaz mısınız?
Diyanet İşleri : Siz Kitab’ı (Tevrat’ı) okuyup durduğunuz hâlde, kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? (Yaptığınızın çirkinliğini) anlamıyor musunuz?
Diyanet İşleri (eski) : Kitap'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutur da başkalarına mı iyilikle emredersiniz? Düşünmez misiniz?
Diyanet Vakfi : (Ey bilginler!) Sizler Kitab'ı (Tevrat'ı) okuduğunuz (gerçekleri bildiğiniz) halde, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?
Edip Yüksel : Halkı iyilik yapmağa çağırıp dururken kendinizi unutuyor musunuz? Üstelik Kitabı da okuyorsunuz? Aklınızı kullanmaz mısınız?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitab (Tevrat)ı okuyorsunuz. Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kitab (Tevrat)'ı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Artık akıllanmayacak mısınız?
Elmalılı Hamdi Yazır : nasa iyilik emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitap okuyorsunuz, artık akıl etmez misiniz
Fizilal-il Kuran : Siz kitabı okuduğunuz halde insanlara (başkalarına) iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Bunun yanlış olduğunu düşünemiyor musunuz?
Gültekin Onan : İnsanlara iyiliği (birr) buyururken kendinizi (enfüseküm) unutuyor musunuz? (tensevne) Üstelik kitabı da okuyorsunuz (tetlunelkitab). Akletmez misiniz?
Hakkı Yılmaz : Siz, insanlara birr'i/iyi adam olmayı buyuracaksınız da kendinizi umursamayacak mısınız? Oysaki Kitab'ı okuyup duruyorsunuz. Hâlâ akletmeyecek misiniz?
Hasan Basri Çantay : (Ey Yahudi bilginleri) siz, insanlara iyiliği (gerçeği ve peygambere îman etmeği) emredersiniz de kendinizi unutur musunuz? Halbuki Kitab (Tevrat) da okursunuz. Haalâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?
Hayrat Neşriyat : Siz Kitâbı okuyor olduğunuz hâlde, insanlara iyiliği emredip de kendinizi unutuyor musunuz? Hiç akıl erdirmez misiniz?
İbni Kesir : Siz; insanlara iyiliği emreder de, kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitabı da okuyorsunuz, hiç aklınızı başınıza almayacak mısınız?
İskender Evrenosoğlu : İnsanlara birr'i (tezkiye ve teslim olmayı) emrediyorsunuz da siz kendinizi unutuyor musunuz? Ve siz, Kitab'ı okuduğunuz halde hâlâ akıl etmiyor musunuz?
Muhammed Esed : Siz kendinizi unutarak diğer insanlara erdemli olmayı mı öğütlüyorsunuz -hem de ilahi kelamı okuyup durduğunuz halde?- Siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız?
Ömer Nasuhi Bilmen : Nâsa iyilik ile emredersiniz de kendi nefislerinizi unuturmusunuz? Halbuki siz kitabı okursunuz, hiç düşünmez misiniz?
Ömer Öngüt : İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Oysa sizler Kitab'ı (Tevrat'ı) da okuyorsunuz. Aklınızı kullanmıyor musunuz?
Şaban Piriş : İnsanlara iyiliği emredersiniz de kendinizi unutur musunuz? Kitabı okuyup durduğunuz halde düşünmez misiniz?
Suat Yıldırım : Halka iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz yoksa? Halbuki siz Tevratı okuyup duruyorsunuz. Artık aklınızı başınıza almayacak mısınız?
Süleyman Ateş : Siz Kitabı okuduğunuz halde, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?
Tefhim-ul Kuran : Siz, insanlara iyiliği emrediyorken, kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız?
Ümit Şimşek : Yoksa kitabı okuyup durduğunuz halde, insanlara iyiliği öğütleyip de kendinizi unutur musunuz? Aklınızı başınıza almayacak mısınız?
Yaşar Nuri Öztürk : İnsanlara iyiyi ve güzeli emredip de öz benliklerinizi unutuyor musunuz? Üstelik de Kitap'ı okuyup durmaktasınız. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}