» 2 / Bakara  122:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 122
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. بَنِي (BNY) = benī : Çocuklar
3. إِسْرَائِيلَ (ÎSREÙYL) = isrāīle : İsrail
4. اذْكُرُوا (EZ̃KRVE) = ƶkurū : hatırlayın
5. نِعْمَتِيَ (NAMTY) = niǎ'metiye : ni'meti
6. الَّتِي (ELTY) = lletī :
7. أَنْعَمْتُ (ÊNAMT) = en'ǎmtu : verdiğim
8. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
9. وَأَنِّي (VÊNY) = ve ennī : gerçekten
10. فَضَّلْتُكُمْ (FŽLTKM) = feDDeltukum : sizi üstün kıldığımı
11. عَلَى (AL) = ǎlā : üzerine
12. الْعَالَمِينَ (ELAELMYN) = l-ǎālemīne : alemler
EY/HEY/AH | Çocuklar | İsrail | hatırlayın | ni'meti | | verdiğim | size | gerçekten | sizi üstün kıldığımı | üzerine | alemler |

[Y] [BNY] [] [Z̃KR] [NAM] [] [NAM] [] [] [FŽL] [] [ALM]
YE BNY ÎSREÙYL EZ̃KRVE NAMTY ELTY ÊNAMT ALYKM VÊNY FŽLTKM AL ELAELMYN

benī isrāīle ƶkurū niǎ'metiye lletī en'ǎmtu ǎleykum ve ennī feDDeltukum ǎlā l-ǎālemīne
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين

 » 2 / Bakara  Suresi: 122
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
بني ب ن ي | BNY BNY benī Çocuklar Children
إسرائيل | ÎSREÙYL isrāīle İsrail (of) Israel!
اذكروا ذ ك ر | Z̃KR EZ̃KRVE ƶkurū hatırlayın Remember
نعمتي ن ع م | NAM NAMTY niǎ'metiye ni'meti My Favor
التي | ELTY lletī which
أنعمت ن ع م | NAM ÊNAMT en'ǎmtu verdiğim I bestowed
عليكم | ALYKM ǎleykum size upon you
وأني | VÊNY ve ennī gerçekten and that I
فضلتكم ف ض ل | FŽL FŽLTKM feDDeltukum sizi üstün kıldığımı [I] preferred you
على | AL ǎlā üzerine over
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemler the worlds.

2:122 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | Çocuklar | İsrail | hatırlayın | ni'meti | | verdiğim | size | gerçekten | sizi üstün kıldığımı | üzerine | alemler |

[Y] [BNY] [] [Z̃KR] [NAM] [] [NAM] [] [] [FŽL] [] [ALM]
YE BNY ÎSREÙYL EZ̃KRVE NAMTY ELTY ÊNAMT ALYKM VÊNY FŽLTKM AL ELAELMYN

benī isrāīle ƶkurū niǎ'metiye lletī en'ǎmtu ǎleykum ve ennī feDDeltukum ǎlā l-ǎālemīne
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين

[ي] [ب ن ي] [] [ذ ك ر] [ن ع م] [] [ن ع م] [] [] [ف ض ل] [] [ع ل م]

 » 2 / Bakara  Suresi: 122
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

بني ب ن ي | BNY BNY benī Çocuklar Children
Be,Nun,Ye,
2,50,10,
"VOC – prefixed vocative particle ya
N – accusative masculine plural noun → Children of Israel"
أداة نداء
اسم منصوب
إسرائيل | ÎSREÙYL isrāīle İsrail (of) Israel!
,Sin,Re,Elif,,Ye,Lam,
,60,200,1,,10,30,
"PN – genitive proper noun → Israel"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
اذكروا ذ ك ر | Z̃KR EZ̃KRVE ƶkurū hatırlayın Remember
Elif,Zel,Kef,Re,Vav,Elif,
1,700,20,200,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
نعمتي ن ع م | NAM NAMTY niǎ'metiye ni'meti My Favor
Nun,Ayn,Mim,Te,Ye,
50,70,40,400,10,
N – accusative feminine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم منصوب والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
التي | ELTY lletī which
Elif,Lam,Te,Ye,
1,30,400,10,
REL – feminine singular relative pronoun
اسم موصول
أنعمت ن ع م | NAM ÊNAMT en'ǎmtu verdiğim I bestowed
,Nun,Ayn,Mim,Te,
,50,70,40,400,
V – 1st person singular (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
عليكم | ALYKM ǎleykum size upon you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
وأني | VÊNY ve ennī gerçekten and that I
Vav,,Nun,Ye,
6,,50,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان» والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
فضلتكم ف ض ل | FŽL FŽLTKM feDDeltukum sizi üstün kıldığımı [I] preferred you
Fe,Dad,Lam,Te,Kef,Mim,
80,800,30,400,20,40,
V – 1st person singular (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
على | AL ǎlā üzerine over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemler the worlds.
Elif,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,70,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | بَنِي: Çocuklar | إِسْرَائِيلَ: İsrail | اذْكُرُوا: hatırlayın | نِعْمَتِيَ: ni'meti | الَّتِي: | أَنْعَمْتُ: verdiğim | عَلَيْكُمْ: size | وَأَنِّي: gerçekten | فَضَّلْتُكُمْ: sizi üstün kıldığımı | عَلَى: üzerine | الْعَالَمِينَ: alemler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | بني BNY Çocuklar | إسرائيل ÎSREÙYL İsrail | اذكروا EZ̃KRWE hatırlayın | نعمتي NAMTY ni'meti | التي ELTY | أنعمت ÊNAMT verdiğim | عليكم ALYKM size | وأني WÊNY gerçekten | فضلتكم FŽLTKM sizi üstün kıldığımı | على AL üzerine | العالمين ELAELMYN alemler |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | benī: Çocuklar | isrāīle: İsrail | ƶkurū: hatırlayın | niǎ'metiye: ni'meti | lletī: | en'ǎmtu: verdiğim | ǎleykum: size | ve ennī: gerçekten | feDDeltukum: sizi üstün kıldığımı | ǎlā: üzerine | l-ǎālemīne: alemler |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | BNY: Çocuklar | ÎSREÙYL: İsrail | EZ̃KRVE: hatırlayın | NAMTY: ni'meti | ELTY: | ÊNAMT: verdiğim | ALYKM: size | VÊNY: gerçekten | FŽLTKM: sizi üstün kıldığımı | AL: üzerine | ELAELMYN: alemler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey İsrailoğulları, size verdiğim nîmetimi ve sizi âlemlere üstün ettiğimi anın.
Adem Uğur : Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) cümle âleme üstün kılmış olduğumu hatırlayın.
Ahmed Hulusi : Ey İsrailoğulları, in'amda bulunduğum nimetimi (hakikatinizi bildirmemi) ve bununla sizi çeşitli toplumlara üstün kılmamı hatırlayın.
Ahmet Tekin : Ey İsrâiloğulları, size ihsan ettiğim nimetlerimi, size tevdi ettiğim ilâhî değerleri, şeriatı koruyup kollayarak, itaat ederek şükredin. İlâhî emirlere itaatkâr olduğunuz çağda ve bölgedeki insanlara sizi üstün kıldığım günleri hatırlayın.
Ahmet Varol : Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
Ali Bulaç : Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) alemlere muhakkak üstün kıldığımı hatırlayın.
Ali Fikri Yavuz : Ey İsrail oğulları! Sizlere ihsan ettiğim nimetimi ve atalarınızı vaktiyle âlemdeki ümmetlerin üzerine üstün kıldığımı hatırlayın.
Bekir Sadak : Ey Israilogullari! Size verdigim nimeti ve sizi bir zamanlar alemlere ustun tuttugumu hatirlayin.
Celal Yıldırım : Ey İsrail oğulları! Size iyilik ve ihsanda bulunduğum (bunca) nimetlerimi ve sizi (bir zamanlar diğer) milletlere karşı üstün tuttuğumu hatırlayın.
Diyanet İşleri : Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme üstün tuttuğumu hatırlayın.
Diyanet İşleri (eski) : Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar alemlere üstün tuttuğumu hatırlayın.
Diyanet Vakfi : Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) cümle âleme üstün kılmış olduğumu hatırlayın.
Edip Yüksel : İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi ve diğer halklardan daha çok size bağışta bulunduğumu hatırlayın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey İsrailoğulları! Sizlere ihsan ettiğim nimetimi ve sizi vaktiyle âlemdeki ümmetlere üstün tuttuğumu hatırlayın!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey İsrailoğulları, sizlere ihsan ettiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar alemlere üstün kılmış olduğumu hatırlayın.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey İsrail oğulları!. sizlere in'am ettiğim ni'metimi ve sizi vaktile âlemdeki ümmetlerin üzerine geçirdiğimi hatırlayın
Fizilal-il Kuran : Ey İsrailoğulları, size vermiş olduğum nimetleri ve sizi bir zamanlar bütün alemlere üstün tutmuş olduğumu hatırlayın.
Gültekin Onan : Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
Hakkı Yılmaz : Ey İsrâîloğulları! Sizlere ihsan ettiğim nimetimi ve şüphesiz sizi âlemlere fazlalıklı kıldığımı hatırlayın!
Hasan Basri Çantay : Ey İsrail oğulları, size ihsan etdiğim (bunca) ni'metimi ve sizi (bir zaman) âlemler üzerine hakıykaten mümtaz kılmış olduğumu hatırlayın.
Hayrat Neşriyat : Ey İsrâiloğulları! Size ihsân ettiğim ni'met(ler)imi ve şübhesiz benim sizi (bir zamanlar) âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın!
İbni Kesir : Ey İsrailoğulları, size ihsan etmiş olduğum nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
İskender Evrenosoğlu : Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize en'am ettiğim o ni'metimi hatırlayın. Ve muhakkak ki Ben, sizi âlemlere üstün kıldım.
Muhammed Esed : Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim o nimetleri ve sizin diğer kavimlere üstün gelmenizi sağladığım günleri hatırlayın;
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey İsrailoğulları! Size ihsan etmiş olduğum nîmetimi ve sizi âlemler üzerine tafdil kılmış olduğumu yâd ediniz.
Ömer Öngüt : Ey İsrâiloğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
Şaban Piriş : -Ey İsrailoğulları, Size verdiğim nimeti ve sizi diğer toplumlara üstün kıldığımı hatırlayın.
Suat Yıldırım : Ey İsrail’in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi. Ve sizi vaktiyle diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın.
Süleyman Ateş : Ey İsrâil oğulları, size verdiğim ni'meti ve sizi âlemlere üstün kılmış olduğumu hatırlayın.
Tefhim-ul Kuran : Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) alemlere muhakkak üstün kıldığımı anın.
Ümit Şimşek : Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetimi ve sizi vaktiyle bütün milletlere üstün kılmış olduğumu hatırlayın.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi hatırlayın. Ben sizi âlemlerden daha üstün kılmıştım.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}