» 2 / Bakara  248:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 248
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَالَ (VGEL) = ve ḳāle : ve dedi ki
2. لَهُمْ (LHM) = lehum : onlara
3. نَبِيُّهُمْ (NBYHM) = nebiyyuhum : peygamberleri
4. إِنَّ (ÎN) = inne : muhakkak
5. ايَةَ ( ËYT) = āyete : alameti
6. مُلْكِهِ (MLKH) = mulkihi : onun hükümdarlığının
7. أَنْ (ÊN) = en :
8. يَأْتِيَكُمُ (YÊTYKM) = ye'tiyekumu : size gelmesidir
9. التَّابُوتُ (ELTEBVT) = t-tābūtu : (Allah'ın Ahid sandığı) Tabut'un
10. فِيهِ (FYH) = fīhi : onun içinde
11. سَكِينَةٌ (SKYNT) = sekīnetun : bir huzur bulunan
12. مِنْ (MN) = min : -den
13. رَبِّكُمْ (RBKM) = rabbikum : Rabbiniz-
14. وَبَقِيَّةٌ (VBGYT) = ve beḳiyyetun : ve bir kalıntı
15. مِمَّا (MME) = mimmā : -ndan
16. تَرَكَ (TRK) = terake : geriye bıraktığı-
17. الُ ( ËL) = ālu : ailesinin
18. مُوسَىٰ (MVS) = mūsā : Musa
19. وَالُ (V ËL) = ve ālu : ve ailesinin
20. هَارُونَ (HERVN) = hārūne : Harun
21. تَحْمِلُهُ (TḪMLH) = teHmiluhu : taşıdığı
22. الْمَلَائِكَةُ (ELMLEÙKT) = l-melāiketu : meleklerin
23. إِنَّ (ÎN) = inne :
24. فِي (FY) = fī : -dair
25. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : buna-
26. لَايَةً (L ËYT) = lāyeten : delil/işaret (olsun) diye
27. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
28. إِنْ (ÎN) = in :
29. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : -idiniz/oldunuz
30. مُؤْمِنِينَ (MÙMNYN) = mu'minīne : doğrulaşmış-
ve dedi ki | onlara | peygamberleri | muhakkak | alameti | onun hükümdarlığının | | size gelmesidir | (Allah'ın Ahid sandığı) Tabut'un | onun içinde | bir huzur bulunan | -den | Rabbiniz- | ve bir kalıntı | -ndan | geriye bıraktığı- | ailesinin | Musa | ve ailesinin | Harun | taşıdığı | meleklerin | | -dair | buna- | delil/işaret (olsun) diye | size | | -idiniz/oldunuz | doğrulaşmış- |

[GVL] [] [NBE] [] [EYY] [MLK] [] [ETY] [] [] [SKN] [] [RBB] [BGY] [] [TRK] [EVL] [] [EVL] [] [ḪML] [MLK] [] [] [] [EYY] [] [] [KVN] [EMN]
VGEL LHM NBYHM ÎN ËYT MLKH ÊN YÊTYKM ELTEBVT FYH SKYNT MN RBKM VBGYT MME TRK ËL MVS V ËL HERVN TḪMLH ELMLEÙKT ÎN FY Z̃LK L ËYT LKM ÎN KNTM MÙMNYN

ve ḳāle lehum nebiyyuhum inne āyete mulkihi en ye'tiyekumu t-tābūtu fīhi sekīnetun min rabbikum ve beḳiyyetun mimmā terake ālu mūsā ve ālu hārūne teHmiluhu l-melāiketu inne ƶālike lāyeten lekum in kuntum mu'minīne
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين

 » 2 / Bakara  Suresi: 248
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقال ق و ل | GVL VGEL ve ḳāle ve dedi ki And said
لهم | LHM lehum onlara to them
نبيهم ن ب ا | NBE NBYHM nebiyyuhum peygamberleri their Prophet,
إن | ÎN inne muhakkak """Indeed,"
آية ا ي ي | EYY ËYT āyete alameti a sign
ملكه م ل ك | MLK MLKH mulkihi onun hükümdarlığının (of) his kingship
أن | ÊN en (is) that
يأتيكم ا ت ي | ETY YÊTYKM ye'tiyekumu size gelmesidir will come to you
التابوت | ELTEBVT t-tābūtu (Allah'ın Ahid sandığı) Tabut'un the ark,
فيه | FYH fīhi onun içinde in it
سكينة س ك ن | SKN SKYNT sekīnetun bir huzur bulunan (is) tranquility
من | MN min -den from
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord,
وبقية ب ق ي | BGY VBGYT ve beḳiyyetun ve bir kalıntı and a remnant
مما | MME mimmā -ndan of what
ترك ت ر ك | TRK TRK terake geriye bıraktığı- (was) left
آل ا و ل | EVL ËL ālu ailesinin (by the) family
موسى | MVS mūsā Musa (of) Musa
وآل ا و ل | EVL V ËL ve ālu ve ailesinin and family
هارون | HERVN hārūne Harun (of) Harun
تحمله ح م ل | ḪML TḪMLH teHmiluhu taşıdığı will carry it
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāiketu meleklerin the Angels.
إن | ÎN inne Indeed,
في | FY -dair in
ذلك | Z̃LK ƶālike buna- that
لآية ا ي ي | EYY L ËYT lāyeten delil/işaret (olsun) diye (is) surely a sign
لكم | LKM lekum size for you
إن | ÎN in if
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum -idiniz/oldunuz you are
مؤمنين ا م ن | EMN MÙMNYN mu'minīne doğrulaşmış- "believers."""

2:248 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve dedi ki | onlara | peygamberleri | muhakkak | alameti | onun hükümdarlığının | | size gelmesidir | (Allah'ın Ahid sandığı) Tabut'un | onun içinde | bir huzur bulunan | -den | Rabbiniz- | ve bir kalıntı | -ndan | geriye bıraktığı- | ailesinin | Musa | ve ailesinin | Harun | taşıdığı | meleklerin | | -dair | buna- | delil/işaret (olsun) diye | size | | -idiniz/oldunuz | doğrulaşmış- |

[GVL] [] [NBE] [] [EYY] [MLK] [] [ETY] [] [] [SKN] [] [RBB] [BGY] [] [TRK] [EVL] [] [EVL] [] [ḪML] [MLK] [] [] [] [EYY] [] [] [KVN] [EMN]
VGEL LHM NBYHM ÎN ËYT MLKH ÊN YÊTYKM ELTEBVT FYH SKYNT MN RBKM VBGYT MME TRK ËL MVS V ËL HERVN TḪMLH ELMLEÙKT ÎN FY Z̃LK L ËYT LKM ÎN KNTM MÙMNYN

ve ḳāle lehum nebiyyuhum inne āyete mulkihi en ye'tiyekumu t-tābūtu fīhi sekīnetun min rabbikum ve beḳiyyetun mimmā terake ālu mūsā ve ālu hārūne teHmiluhu l-melāiketu inne ƶālike lāyeten lekum in kuntum mu'minīne
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين

[ق و ل] [] [ن ب ا] [] [ا ي ي] [م ل ك] [] [ا ت ي] [] [] [س ك ن] [] [ر ب ب] [ب ق ي] [] [ت ر ك] [ا و ل] [] [ا و ل] [] [ح م ل] [م ل ك] [] [] [] [ا ي ي] [] [] [ك و ن] [ا م ن]

 » 2 / Bakara  Suresi: 248
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقال ق و ل | GVL VGEL ve ḳāle ve dedi ki And said
Vav,Gaf,Elif,Lam,
6,100,1,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
لهم | LHM lehum onlara to them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
نبيهم ن ب ا | NBE NBYHM nebiyyuhum peygamberleri their Prophet,
Nun,Be,Ye,He,Mim,
50,2,10,5,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne muhakkak """Indeed,"
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
آية ا ي ي | EYY ËYT āyete alameti a sign
,Ye,Te merbuta,
,10,400,
N – accusative feminine singular noun
اسم منصوب
ملكه م ل ك | MLK MLKH mulkihi onun hükümdarlığının (of) his kingship
Mim,Lam,Kef,He,
40,30,20,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أن | ÊN en (is) that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يأتيكم ا ت ي | ETY YÊTYKM ye'tiyekumu size gelmesidir will come to you
Ye,,Te,Ye,Kef,Mim,
10,,400,10,20,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع منصوب والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
التابوت | ELTEBVT t-tābūtu (Allah'ın Ahid sandığı) Tabut'un the ark,
Elif,Lam,Te,Elif,Be,Vav,Te,
1,30,400,1,2,6,400,
"N – nominative masculine noun → Ark of the Covenant"
اسم مرفوع
فيه | FYH fīhi onun içinde in it
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
سكينة س ك ن | SKN SKYNT sekīnetun bir huzur bulunan (is) tranquility
Sin,Kef,Ye,Nun,Te merbuta,
60,20,10,50,400,
N – nominative feminine indefinite noun
اسم مرفوع
من | MN min -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord,
Re,Be,Kef,Mim,
200,2,20,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وبقية ب ق ي | BGY VBGYT ve beḳiyyetun ve bir kalıntı and a remnant
Vav,Be,Gaf,Ye,Te merbuta,
6,2,100,10,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative feminine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
مما | MME mimmā -ndan of what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
ترك ت ر ك | TRK TRK terake geriye bıraktığı- (was) left
Te,Re,Kef,
400,200,20,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
آل ا و ل | EVL ËL ālu ailesinin (by the) family
,Lam,
,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
موسى | MVS mūsā Musa (of) Musa
Mim,Vav,Sin,,
40,6,60,,
"PN – genitive masculine proper noun → Musa"
اسم علم مجرور
وآل ا و ل | EVL V ËL ve ālu ve ailesinin and family
Vav,,Lam,
6,,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
هارون | HERVN hārūne Harun (of) Harun
He,Elif,Re,Vav,Nun,
5,1,200,6,50,
"PN – genitive masculine proper noun → Harun"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
تحمله ح م ل | ḪML TḪMLH teHmiluhu taşıdığı will carry it
Te,Ha,Mim,Lam,He,
400,8,40,30,5,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāiketu meleklerin the Angels.
Elif,Lam,Mim,Lam,Elif,,Kef,Te merbuta,
1,30,40,30,1,,20,400,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
إن | ÎN inne Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
في | FY -dair in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ذلك | Z̃LK ƶālike buna- that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
لآية ا ي ي | EYY L ËYT lāyeten delil/işaret (olsun) diye (is) surely a sign
Lam,,Ye,Te merbuta,
30,,10,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – accusative feminine singular indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم منصوب
لكم | LKM lekum size for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
إن | ÎN in if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum -idiniz/oldunuz you are
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
مؤمنين ا م ن | EMN MÙMNYN mu'minīne doğrulaşmış- "believers."""
Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
40,,40,50,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَالَ: ve dedi ki | لَهُمْ: onlara | نَبِيُّهُمْ: peygamberleri | إِنَّ: muhakkak | ايَةَ: alameti | مُلْكِهِ: onun hükümdarlığının | أَنْ: | يَأْتِيَكُمُ: size gelmesidir | التَّابُوتُ: (Allah'ın Ahid sandığı) Tabut'un | فِيهِ: onun içinde | سَكِينَةٌ: bir huzur bulunan | مِنْ: -den | رَبِّكُمْ: Rabbiniz- | وَبَقِيَّةٌ: ve bir kalıntı | مِمَّا: -ndan | تَرَكَ: geriye bıraktığı- | الُ: ailesinin | مُوسَىٰ: Musa | وَالُ: ve ailesinin | هَارُونَ: Harun | تَحْمِلُهُ: taşıdığı | الْمَلَائِكَةُ: meleklerin | إِنَّ: | فِي: -dair | ذَٰلِكَ: buna- | لَايَةً: delil/işaret (olsun) diye | لَكُمْ: size | إِنْ: | كُنْتُمْ: -idiniz/oldunuz | مُؤْمِنِينَ: doğrulaşmış- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقال WGEL ve dedi ki | لهم LHM onlara | نبيهم NBYHM peygamberleri | إن ÎN muhakkak | آية ËYT alameti | ملكه MLKH onun hükümdarlığının | أن ÊN | يأتيكم YÊTYKM size gelmesidir | التابوت ELTEBWT (Allah'ın Ahid sandığı) Tabut'un | فيه FYH onun içinde | سكينة SKYNT bir huzur bulunan | من MN -den | ربكم RBKM Rabbiniz- | وبقية WBGYT ve bir kalıntı | مما MME -ndan | ترك TRK geriye bıraktığı- | آل ËL ailesinin | موسى MWS Musa | وآل W ËL ve ailesinin | هارون HERWN Harun | تحمله TḪMLH taşıdığı | الملائكة ELMLEÙKT meleklerin | إن ÎN | في FY -dair | ذلك Z̃LK buna- | لآية L ËYT delil/işaret (olsun) diye | لكم LKM size | إن ÎN | كنتم KNTM -idiniz/oldunuz | مؤمنين MÙMNYN doğrulaşmış- |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳāle: ve dedi ki | lehum: onlara | nebiyyuhum: peygamberleri | inne: muhakkak | āyete: alameti | mulkihi: onun hükümdarlığının | en: | ye'tiyekumu: size gelmesidir | t-tābūtu: (Allah'ın Ahid sandığı) Tabut'un | fīhi: onun içinde | sekīnetun: bir huzur bulunan | min: -den | rabbikum: Rabbiniz- | ve beḳiyyetun: ve bir kalıntı | mimmā: -ndan | terake: geriye bıraktığı- | ālu: ailesinin | mūsā: Musa | ve ālu: ve ailesinin | hārūne: Harun | teHmiluhu: taşıdığı | l-melāiketu: meleklerin | inne: | : -dair | ƶālike: buna- | lāyeten: delil/işaret (olsun) diye | lekum: size | in: | kuntum: -idiniz/oldunuz | mu'minīne: doğrulaşmış- |
Kırık Meal (Transcript) : |VGEL: ve dedi ki | LHM: onlara | NBYHM: peygamberleri | ÎN: muhakkak | ËYT: alameti | MLKH: onun hükümdarlığının | ÊN: | YÊTYKM: size gelmesidir | ELTEBVT: (Allah'ın Ahid sandığı) Tabut'un | FYH: onun içinde | SKYNT: bir huzur bulunan | MN: -den | RBKM: Rabbiniz- | VBGYT: ve bir kalıntı | MME: -ndan | TRK: geriye bıraktığı- | ËL: ailesinin | MVS: Musa | V ËL: ve ailesinin | HERVN: Harun | TḪMLH: taşıdığı | ELMLEÙKT: meleklerin | ÎN: | FY: -dair | Z̃LK: buna- | L ËYT: delil/işaret (olsun) diye | LKM: size | ÎN: | KNTM: -idiniz/oldunuz | MÙMNYN: doğrulaşmış- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Gene peygamberleri demişti ki: Onun padişahlığının apaçık alameti, Rabbinizden size itminan ve sükûn veren, içinde, Mûsâ ile Hârûn soyundan artakalanlar bulunan ve melekler tarafından taşınan tabutla gelmesidir. İnanmışsanız işte bunda, size kesin bir delil var.
Adem Uğur : Peygamberleri onlara: Onun hükümdarlığının alâmeti, Tabut'un size gelmesidir. Meleklerin taşıdığı o Tabut'un içinde Rabbinizden size bir ferahlık ve sükûnet, Musa ve Harun hanedanlarının bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Eğer inanmış kimseler iseniz sizin için bunda şüphesiz bir alâmet vardır, dedi.
Ahmed Hulusi : Nebileri onlara dedi ki: "Muhakkak ki onun hükümranlığının işareti, o tabutun (kalbin - şuurun) size gelmesidir. Ki onun içinde Rabbinizden bir sekine (iç huzuru - ferahlık), Musa ve Harun neslinden bir geriye kalan (ilim) vardır. Onu melâike (nefsinizdeki Esmâ kuvveleri) getirecektir. Muhakkak ki bunda kesin açık bir işaret vardır, eğer iman ehli iseniz. "
Ahmet Tekin : Peygamberleri onlara şunu da söylemişti: 'Onun krallığının, komutanlığının alâmeti size o ahit sandığının gelmesi olacaktır. Onda Rabbinizin ilâhî kudretinin bir tecellisi, bir huzur, kalplerinize bir ferahlık; Mûsâ ve Hârûn ailelerinin bıraktıkları eşyalardan Tevrat parçaları, asâ ve levhalar, vesaire vardır. Onu melekler getirecektir. Eğer inanmış kimseler iseniz bunda sizin için kesinlikle bir ibret, bir ikaz vardır.
Ahmet Varol : Peygamberleri onlara: 'Onun hükümdarlığının belgesi, size, içinde Rabbinizden bir ferahlık ve Musa ailesiyle Harun ailesinin geriye bıraktıklarından arta kalanların bulunduğu ve meleklerin taşıdığı Tabut'un gelmesidir. Eğer iman ediyorsanız, bunda sizin için bir delil vardır' dedi.
Ali Bulaç : Peygamberleri, onlara (şöyle) dedi: "Onun hükümdarlığının belgesi, size Tabut'un gelmesi (olacaktır ki) onda Rabbinizden 'bir güven duygusu ve huzur' ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır."
Ali Fikri Yavuz : Peygamberleri onlara şunu da söylemişti: “- Talût’un, Mûsâ’ya verilen Tabut’u (sandığı) getirmesi padişahlığına alâmettir. O Tabut’da, Rabbiniz tarafından size mânevi bir kuvvet ve Mûsâ ailesiyle Hârun ailesinin arkaya bıraktıkları Tevrat levhalarından bakıyye (arta kalanlar) vardır. Melekler onu taşıyacaktır. Şüphesiz ki bu Tabut’un size gelmesi, peygamberin sözünün doğruluğuna delildir, eğer iman getirenlerdenseniz.
Bekir Sadak : Peygamberleri onlara, «Onun hukumdarliginin alameti, size sandigin gelmesidir, onda Rabbinizden gelen gonul rahatligi ve Musa ailesinin ve Harun ailesinin biraktiklarindan kalanlar var; onu melekler tasir, eger inanmissaniz bunda sizin icin delil vardir» dedi. *
Celal Yıldırım : Hem peygamberleri onlara dedi ki: «Onun hükümdarlığının alâmeti, T a b u t 'un size gelmesidir ki onda Rabbinizden bir gönül yatışkanlığı, Musa ve Harun hanedanından kalma bazı (tarihî) eşya vardır; melekler onu taşıyıp getirecektir. Şüphesiz ki bunda sizin için —eğer inanmış kimselerseniz— açık belge ve öğüt vardır.»
Diyanet İşleri : Peygamberleri onlara şöyle dedi: “Onun hükümdarlığının alameti, size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Mûsâ ailesinin, Hârûn ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz, bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır.”
Diyanet İşleri (eski) : Peygamberleri onlara, 'Onun hükümdarlığının alameti, size sandığın gelmesidir, onda Rabbinizden gelen gönül rahatlığı ve Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar var; onu melekler taşır, eğer inanmışsanız bunda sizin için delil vardır' dedi.
Diyanet Vakfi : Peygamberleri onlara: Onun hükümdarlığının alâmeti, Tabut'un size gelmesidir. Meleklerin taşıdığı o Tabut'un içinde Rabbinizden size bir ferahlık ve sükûnet, Musa ve Harun hanedanlarının bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Eğer inanmış kimseler iseniz sizin için bunda şüphesiz bir alâmet vardır, dedi.
Edip Yüksel : Peygamberleri onlara: 'Onun hükümdarlığının kanıtı, sandığın size gelmesidir. Onda Rabbinizden bir huzur ve Musa ile Harun'un halkının geriye bıraktığı bir kalıntı bulacaksınız. Onu melekler taşımaktadır. İnanıyorsanız bunda sizi ikna edecek bir delil var.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Peygamberleri, onlara şunu da söylemişti: Haberiniz olsun, Onun hükümdarlığının alâmeti, size o tabutun gelmesi olacaktır ki onda Rabbinizden bir sekine (sükûnet, gönül rahatlığı), Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiyye (kalıntı) vardır. Onu melekler getirecektir. Eğer iman etmiş kimselerden iseniz, bunda sizin için kesin bir ibret, bir alâmet vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Peygamberleri onlara: «Haberiniz olsun, onun hükümdarlığının alameti, içinde sizlere Rabbından bir rahatlık ve Musa ile Harun ailesinin bıraktıklarından bir kısmı bulunan bir sandığın gelmesi olacaktır. Onu melekler getirecektir. Eğer inanan kişilerseniz, elbette size bunda kesin bir delil vardır.» demişti.
Elmalılı Hamdi Yazır : Peygamberleri onlara şunu da söylemişdi: Haberiniz olsun onun melikliğinin alâmeti size o Tabutun gelmesi olacaktır, ki onda rabbınızdan bir sekîne ve ali Musa ile ali Harunun metrükâtından bir bakiyye vardır, onu Melaike getirecektir, elbette bunda size kat'î bir alâmet vardır, eğer mü'minlerseniz
Fizilal-il Kuran : Peygamberleri onlara dedi ki; 'Talut'un hükümdarlığının belirtisi, size meleklerin taşıdığı bir sandığın gelmesidir. Bu sandıkta Rabbinizden size yönelik bir huzur ile birlikte Musa ve Harun ailelerinin geride bıraktıkları bazı önemli eşyalar vardır. Eğer mümin kimseler iseniz, bu sizin için kesin bir belirtidir.
Gültekin Onan : Peygamberleri onlara (şöyle) dedi: "Onun hükümdarlığının ayeti size Tabutun gelmesi (olacaktır ki) onda rabbinizden 'bir güven duygusu ve huzur' ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inançlılar iseniz, bunda kuşkusuz sizin için bir ayet vardır."
Hakkı Yılmaz : Peygamberleri de, “Şüphesiz onun hükümdarlığının alâmeti/göstergesi, size, güçlü varlıkların taşıdığı, içinde Rabbinizden kalbi teskin eden güven ve yatışma duygusu/moral, Mûsâ ve Hârûn ailelerinin bıraktıklarından bir güçlü varlıkların taşıdığı, kalıntı bulunan o tabutun gelmesi olacaktır. Eğer iman etmiş kimseler iseniz, şüphesiz bunda sizin için kesinlikle bir alâmet/gösterge vardır” dedi.
Hasan Basri Çantay : Peygamberleri onlara (şöyle de) söyledi: «Gerçek, onun hükümdarlığının açık alâmeti size o Tâbutun gelmesi olacakdır ki içinde Rabbinizden bir sekînet ve Mûsâ haanedâniyle Harun ailesinin metrûkâtından bir bakiyye vardır. Meleklere onu yüklen (ib getir) ecekdir. Elbette bunda size kafi bir alâmet (ve ibret) vardır, eğer îman etmiş (kimse) lerseniz.
Hayrat Neşriyat : Nihâyet peygamberleri onlara şöyle dedi: 'Şübhesiz onun hükümdarlığının alâmeti,(vaktiyle sizden alınan) tabutun size gelmesidir ki, onun içinde Rabbinizden bir sekîne(ruhlara emniyet veren bir huzur) ve Mûsâ ehlinin ve Hârûn ehlinin bıraktıklarından geriye kalan birtakım şeyler vardır; onu melekler taşıyacaktır.Eğer mü’min kimseler iseniz, şübhesizbunda sizin için gerçekten bir delil vardır.'
İbni Kesir : Peygamberi onlara dedi ki: Gerçekten onun hükümdarlığının alameti size Tabut'un gelmesidir ki, onda Rabbınızdan bir «Sekine» ve Musa hanedanıyla Harun hanedanının terkettiklerinden bir kalıntı vardır. Melekler onu yüklenecektir. Şayet inananlardan iseniz; elbette bunda, sizin için kesin bir ayet vardır.
İskender Evrenosoğlu : Ve onların Peygamberi, onlara dedi ki: “Muhakkak ki onun melikliğinin âyeti (delili), içinde Rabbinizden sekînet ve Hz. Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye (kalıntı) bulunan, meleklerin taşıdığı bir tabutun (tahta sandığın) size gelmesidir. Muhakkak ki bunda, sizin için elbette âyet (delil) vardır, eğer siz mü'minlerseniz.”
Muhammed Esed : Ve Peygamberleri olan, "Bakın, meşru hükümranlığın bir işareti olarak size içinde Rabbiniz tarafından bahşedilmiş bir iç huzuru, bir sükunet bulunan ve Musa'nın ve Harun'un ailelerinden geriye kalmış olup da meleklerce muhafaza edilen mirası içinde barındıran bir kalp bağışlanacaktır. Eğer (gerçekten) inanıyorsanız, bunda sizin için bir işaret vardır" dedi.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve onlara peygamberleri dedi ki: «Şüphesiz Tâlut'un hükümdarlığına açık alâmet, size tabutun gelmesidir ki, onda Rabbiniz tarafından bir sekinet vardır ve Mûsa ile Hârun hanedanının metrukatından bir bakiyye vardır. Onu melekler yükleneceklerdir. Eğer siz mü'minler iseniz şüphe yok ki, onda sizin için bir delil-i kat'i vardır.
Ömer Öngüt : Peygamberleri onlara: “Onun hükümdarlığının alâmeti, Tâbut'un size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden bir Sekine ve Musa âilesinin, Harun âilesinin geriye bıraktıklarından kalanlar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanıyorsanız, şüphesiz ki bunda sizin için kesin bir alâmet vardır. ” dedi.
Şaban Piriş : Ve yine onlara Peygamberleri, şöyle dedi: -O’nun, hükümdarlığının alameti sandığın size gelmesidir. Onun içinde Rabbiniz'den bir ferahlık ve Musa ailesinin ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanıyorsanız, bunda sizin için kesin bir alâmet vardır.
Suat Yıldırım : Peygamberleri devamla şöyle dedi: "Onun hükümdarlığının alâmeti, size içinde Rabbinizden bir sekîne ile Mûsâ ve Harun’un manevî mirasından bir bakiyyenin bulunduğu ve meleklerce taşınan bir sandığın gelmesidir. Eğer iman etmeye niyetli iseniz bunda, elbette sizin için delil vardır."
Süleyman Ateş : Ve peygamberleri onlara dedi ki; "Onun hükümdarlığının alâmeti, içinde Rabbinizden bir huzûr ve Mûsâ âilesinin, Hârûn âilesinin geriye bıraktığından bir kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı (Allâh'ın Ahid sandığı) Tâbut'un size gelmesidir. Eğer inanıyorsanız bunda sizin için (Tâlût'un hükümdarlığına) kesin bir alâmet vardır."
Tefhim-ul Kuran : Peygamberi, onlara (şöyle) dedi: «Onun hükümdarlığının belgesi, size Tabut'un gelmesi (olacaktır ki) onda Rabbinizden 'bir güven duygusu ve huzur' ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır.»
Ümit Şimşek : Peygamberleri onlara şunu da söyledi. 'Tâlût'un hükümdarlığına alâmet, size meleklerin taşıyacağı bir sandık getirmesidir ki, o sandıkta size Rabbinizden bir huzur ve sükûn ile Musa ve Harun ailelerinin mirasından kalan şeyler bulunur. Eğer iman eden kimselerseniz, bunda sizin için bir delil vardır.'
Yaşar Nuri Öztürk : Nebileri onlara şöyle söyledi: "Onun mülk ve saltanatının belirtisi o Tâbûtun size gelmesidir. Onun içinde Rabb'inizden bir huzur, Hârun hanedanının, Mûsa hanedanının bıraktığından bir kalıntı vardır, Onu melekler taşır. Eğer iman sahipleri iseniz, bunda sizin için elbette bir ibret vardır."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}