» 2 / Bakara  22:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 22
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الَّذِي (ELZ̃Y) = Elleƶī : O (Rabb) ki
2. جَعَلَ (CAL) = ceǎle : kıldı
3. لَكُمُ (LKM) = lekumu : sizin için
4. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : yeri
5. فِرَاشًا (FREŞE) = firāşen : döşek
6. وَالسَّمَاءَ (VELSMEÙ) = ve ssemāe : ve göğü
7. بِنَاءً (BNEÙ) = binā'en : bina
8. وَأَنْزَلَ (VÊNZL) = ve enzele : ve indirdi
9. مِنَ (MN) = mine : -ten
10. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : gök
11. مَاءً (MEÙ) = māen : su
12. فَأَخْرَجَ (FÊḢRC) = feeḣrace : çıkardı
13. بِهِ (BH) = bihi : onunla
14. مِنَ (MN) = mine : -den
15. الثَّمَرَاتِ (ELS̃MRET) = ṧ-ṧemerāti : çeşitli ürünler
16. رِزْقًا (RZGE) = rizḳan : rızık olarak
17. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
18. فَلَا (FLE) = felā : öyleyse
19. تَجْعَلُوا (TCALVE) = tec'ǎlū : koşmayın
20. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'a
21. أَنْدَادًا (ÊND̃ED̃E) = endāden : eşler (denk)
22. وَأَنْتُمْ (VÊNTM) = veentum : ve siz de
23. تَعْلَمُونَ (TALMVN) = teǎ'lemūne : bile bile
O (Rabb) ki | kıldı | sizin için | yeri | döşek | ve göğü | bina | ve indirdi | -ten | gök | su | çıkardı | onunla | -den | çeşitli ürünler | rızık olarak | sizin için | öyleyse | koşmayın | Allah'a | eşler (denk) | ve siz de | bile bile |

[] [CAL] [] [ERŽ] [FRŞ] [SMV] [BNY] [NZL] [] [SMV] [MVH] [ḢRC] [] [] [S̃MR] [RZG] [] [] [CAL] [] [ND̃D̃] [] [ALM]
ELZ̃Y CAL LKM ELÊRŽ FREŞE VELSMEÙ BNEÙ VÊNZL MN ELSMEÙ MEÙ FÊḢRC BH MN ELS̃MRET RZGE LKM FLE TCALVE LLH ÊND̃ED̃E VÊNTM TALMVN

Elleƶī ceǎle lekumu l-erDe firāşen ve ssemāe binā'en ve enzele mine s-semāi māen feeḣrace bihi mine ṧ-ṧemerāti rizḳan lekum felā tec'ǎlū lillahi endāden veentum teǎ'lemūne
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون

 » 2 / Bakara  Suresi: 22
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذي | ELZ̃Y Elleƶī O (Rabb) ki The One Who
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle kıldı made
لكم | LKM lekumu sizin için for you
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri the earth
فراشا ف ر ش | FRŞ FREŞE firāşen döşek a resting place
والسماء س م و | SMV VELSMEÙ ve ssemāe ve göğü and the sky
بناء ب ن ي | BNY BNEÙ binā'en bina a canopy,
وأنزل ن ز ل | NZL VÊNZL ve enzele ve indirdi and sent down
من | MN mine -ten from
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök the sky
ماء م و ه | MVH MEÙ māen su water,
فأخرج خ ر ج | ḢRC FÊḢRC feeḣrace çıkardı then brought forth
به | BH bihi onunla therewith
من | MN mine -den [of]
الثمرات ث م ر | S̃MR ELS̃MRET ṧ-ṧemerāti çeşitli ürünler the fruits
رزقا ر ز ق | RZG RZGE rizḳan rızık olarak (as) provision
لكم | LKM lekum sizin için for you.
فلا | FLE felā öyleyse So (do) not
تجعلوا ج ع ل | CAL TCALVE tec'ǎlū koşmayın set up
لله | LLH lillahi Allah'a to Allah
أندادا ن د د | ND̃D̃ ÊND̃ED̃E endāden eşler (denk) rivals
وأنتم | VÊNTM veentum ve siz de while you
تعلمون ع ل م | ALM TALMVN teǎ'lemūne bile bile [you] know.

2:22 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O (Rabb) ki | kıldı | sizin için | yeri | döşek | ve göğü | bina | ve indirdi | -ten | gök | su | çıkardı | onunla | -den | çeşitli ürünler | rızık olarak | sizin için | öyleyse | koşmayın | Allah'a | eşler (denk) | ve siz de | bile bile |

[] [CAL] [] [ERŽ] [FRŞ] [SMV] [BNY] [NZL] [] [SMV] [MVH] [ḢRC] [] [] [S̃MR] [RZG] [] [] [CAL] [] [ND̃D̃] [] [ALM]
ELZ̃Y CAL LKM ELÊRŽ FREŞE VELSMEÙ BNEÙ VÊNZL MN ELSMEÙ MEÙ FÊḢRC BH MN ELS̃MRET RZGE LKM FLE TCALVE LLH ÊND̃ED̃E VÊNTM TALMVN

Elleƶī ceǎle lekumu l-erDe firāşen ve ssemāe binā'en ve enzele mine s-semāi māen feeḣrace bihi mine ṧ-ṧemerāti rizḳan lekum felā tec'ǎlū lillahi endāden veentum teǎ'lemūne
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون

[] [ج ع ل] [] [ا ر ض] [ف ر ش] [س م و] [ب ن ي] [ن ز ل] [] [س م و] [م و ه] [خ ر ج] [] [] [ث م ر] [ر ز ق] [] [] [ج ع ل] [] [ن د د] [] [ع ل م]

 » 2 / Bakara  Suresi: 22
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذي | ELZ̃Y Elleƶī O (Rabb) ki The One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle kıldı made
Cim,Ayn,Lam,
3,70,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لكم | LKM lekumu sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – accusative feminine noun → Earth"
اسم منصوب
فراشا ف ر ش | FRŞ FREŞE firāşen döşek a resting place
Fe,Re,Elif,Şın,Elif,
80,200,1,300,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
والسماء س م و | SMV VELSMEÙ ve ssemāe ve göğü and the sky
Vav,Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
6,1,30,60,40,1,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
بناء ب ن ي | BNY BNEÙ binā'en bina a canopy,
Be,Nun,Elif,,
2,50,1,,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وأنزل ن ز ل | NZL VÊNZL ve enzele ve indirdi and sent down
Vav,,Nun,Ze,Lam,
6,,50,7,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
من | MN mine -ten from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök the sky
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
ماء م و ه | MVH MEÙ māen su water,
Mim,Elif,,
40,1,,
"N – accusative masculine indefinite noun → Rain"
اسم منصوب
فأخرج خ ر ج | ḢRC FÊḢRC feeḣrace çıkardı then brought forth
Fe,,Hı,Re,Cim,
80,,600,200,3,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
الفاء عاطفة
فعل ماض
به | BH bihi onunla therewith
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
من | MN mine -den [of]
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الثمرات ث م ر | S̃MR ELS̃MRET ṧ-ṧemerāti çeşitli ürünler the fruits
Elif,Lam,Se,Mim,Re,Elif,Te,
1,30,500,40,200,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
رزقا ر ز ق | RZG RZGE rizḳan rızık olarak (as) provision
Re,Ze,Gaf,Elif,
200,7,100,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
لكم | LKM lekum sizin için for you.
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
فلا | FLE felā öyleyse So (do) not
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
REM – prefixed resumption particle
PRO – prohibition particle
الفاء استئنافية
حرف نهي
تجعلوا ج ع ل | CAL TCALVE tec'ǎlū koşmayın set up
Te,Cim,Ayn,Lam,Vav,Elif,
400,3,70,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لله | LLH lillahi Allah'a to Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
أندادا ن د د | ND̃D̃ ÊND̃ED̃E endāden eşler (denk) rivals
,Nun,Dal,Elif,Dal,Elif,
,50,4,1,4,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
وأنتم | VÊNTM veentum ve siz de while you
Vav,,Nun,Te,Mim,
6,,50,400,40,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
تعلمون ع ل م | ALM TALMVN teǎ'lemūne bile bile [you] know.
Te,Ayn,Lam,Mim,Vav,Nun,
400,70,30,40,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الَّذِي: O (Rabb) ki | جَعَلَ: kıldı | لَكُمُ: sizin için | الْأَرْضَ: yeri | فِرَاشًا: döşek | وَالسَّمَاءَ: ve göğü | بِنَاءً: bina | وَأَنْزَلَ: ve indirdi | مِنَ: -ten | السَّمَاءِ: gök | مَاءً: su | فَأَخْرَجَ: çıkardı | بِهِ: onunla | مِنَ: -den | الثَّمَرَاتِ: çeşitli ürünler | رِزْقًا: rızık olarak | لَكُمْ: sizin için | فَلَا: öyleyse | تَجْعَلُوا: koşmayın | لِلَّهِ: Allah'a | أَنْدَادًا: eşler (denk) | وَأَنْتُمْ: ve siz de | تَعْلَمُونَ: bile bile |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الذي ELZ̃Y O (Rabb) ki | جعل CAL kıldı | لكم LKM sizin için | الأرض ELÊRŽ yeri | فراشا FREŞE döşek | والسماء WELSMEÙ ve göğü | بناء BNEÙ bina | وأنزل WÊNZL ve indirdi | من MN -ten | السماء ELSMEÙ gök | ماء MEÙ su | فأخرج FÊḢRC çıkardı | به BH onunla | من MN -den | الثمرات ELS̃MRET çeşitli ürünler | رزقا RZGE rızık olarak | لكم LKM sizin için | فلا FLE öyleyse | تجعلوا TCALWE koşmayın | لله LLH Allah'a | أندادا ÊND̃ED̃E eşler (denk) | وأنتم WÊNTM ve siz de | تعلمون TALMWN bile bile |
Kırık Meal (Okunuş) : |Elleƶī: O (Rabb) ki | ceǎle: kıldı | lekumu: sizin için | l-erDe: yeri | firāşen: döşek | ve ssemāe: ve göğü | binā'en: bina | ve enzele: ve indirdi | mine: -ten | s-semāi: gök | māen: su | feeḣrace: çıkardı | bihi: onunla | mine: -den | ṧ-ṧemerāti: çeşitli ürünler | rizḳan: rızık olarak | lekum: sizin için | felā: öyleyse | tec'ǎlū: koşmayın | lillahi: Allah'a | endāden: eşler (denk) | veentum: ve siz de | teǎ'lemūne: bile bile |
Kırık Meal (Transcript) : |ELZ̃Y: O (Rabb) ki | CAL: kıldı | LKM: sizin için | ELÊRŽ: yeri | FREŞE: döşek | VELSMEÙ: ve göğü | BNEÙ: bina | VÊNZL: ve indirdi | MN: -ten | ELSMEÙ: gök | MEÙ: su | FÊḢRC: çıkardı | BH: onunla | MN: -den | ELS̃MRET: çeşitli ürünler | RZGE: rızık olarak | LKM: sizin için | FLE: öyleyse | TCALVE: koşmayın | LLH: Allah'a | ÊND̃ED̃E: eşler (denk) | VÊNTM: ve siz de | TALMVN: bile bile |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir Allah'tır ki size yeryüzünü döşek etmiştir, gökyüzünü tavan. Gökten yağmur yağdırır, o yağmurla meyveler yetiştirir. Sizi rızıklandırır. Ona eşitler var demeyin, zâten olmadığını bilirsiniz de.
Adem Uğur : O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın.
Ahmed Hulusi : O sizin için arzı (bedeni) döşek (araç), semâyı (şuuru - beyni) yaşanılan mekân olarak oluşturdu ve semâdan bir su (ilim) inzâl etti (boyutsal açığa çıkış) ve bunun sonucu olarak da size türlü (düşünsel - bedensel) yaşam gıdası verdi. Hâl böyleyken artık ötede bir ilâh edinerek O'na şirk koşmayın!
Ahmet Tekin : Rabbiniz, sizin yaşamanız, yerleşmeniz, menfaatiniz için yeryüzünü tarıma elverişli ovalar, iskâna uygun araziler haline, işlevli hale getiren, göğü de yükseltip düzenleyerek tavan olarak inşa eden, gökten su indirerek depolayandır. O su ile, size rızık olarak topraktan çeşitli ürünler çıkardı. Artık, bundan sonra da, bile bile Allah’a eşler, ortaklar koşmayın.
Ahmet Varol : O Rabbiniz, yeryüzünü sizin için bir döşek göğü de bir bina kılmış ve gökten su indirip onunla size rızık olarak birtakım meyveler (ürünler) meydana getirmiştir. Artık bile bile Allah'a başka varlıkları ortak koşmayın.
Ali Bulaç : O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için (çeşitli) ürünlerden rızık çıkardı. Öyleyse (bütün bunları) bile bile Allah'a eşler koşmayın.
Ali Fikri Yavuz : O, öyle bir Allah’dır ki yeryüzünü, sizin (fayda ve rahatınız) için bir döşek, semâyı (göğü) bir bina yaptı ve sizin için, gökten bir su indirdi de onunla türlü mahsullerden bir rızık çıkardı. Artık siz de Allah’ın eş ve benzeri olmadığını bildiğiniz halde, Allah’a eşler koşmayınız.
Bekir Sadak : O, yeryuzunu size bir dosek ve gogu de bir bina kildi. Gokten su indirip onunla size rizik olmak uzere urunler meydana getirdi; artik Allah'a, bile bile es kosmayin.
Celal Yıldırım : Öyle (bir Rab) ki, yeryüzünü size bir döşek, göğü bir kubbe kıldı. Gökten su indirdi ve onunla size (çeşitli) meyvelerden (türlü türlü ürünlerden) rızık çıkardı. Artık siz de bildiğiniz halde (nankörlük ederek) Allah'a (gizli ve aşikâr) eşler (ve benzerler) koşmayın.
Diyanet İşleri : O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah’a ortaklar koşmayın.
Diyanet İşleri (eski) : O, yeryüzünü size bir döşek ve göğü de bir bina kıldı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere ürünler meydana getirdi; artık Allah'a, bile bile eş koşmayın.
Diyanet Vakfi : O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın.
Edip Yüksel : O, yeryüzünü sizin için oturulabilir hale soktu ve göğü de bir yapı kıldı. Gökten su indirdi ve onunla rızık olarak size çeşitli ürünler çıkardı. Bile bile ALLAH'a eşler koşmayın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O (Rabb) ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirdi, onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de, bile bile, Allah'a eşler koşmayın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O, öyle bir lütufkardır ki, sizin için yeri bir döşek, göğü bir bina yaptı ve sizin için gökten bir su indirdi de onunla çeşitli mahsullerden size bir rızık çıkardı. Siz de artık bile bile tutup da Allah'a ortaklar koşmayın.
Elmalılı Hamdi Yazır : O öyle bir lutufkâr ki sizin için yeri bir döşek yaptı, semayı bir bina ve sizin için semadan bir su indirdi de onunla türlü mahsullerden size bir rızk çıkardı, sizde artık bilecek halde iken tutupta Allah'a menendler koşmayın
Fizilal-il Kuran : O ki, size yeri döşek, göğü tavan yaptı ve gökten su indirip onun aracılığı ile size rızık olarak topraktan çeşitli ürünler çıkardı. O halde O'na bile bile eşler koşmayınız.
Gültekin Onan : O, yeryüzünü sizin için bir döşek (firaşen) ve göğü de bir yapı (bina) kıldı / yaptı (ceale). Gökten su indirdi ve bununla sizin için (çeşitli) ürünlerden (semere) rızk çıkardı. Öyleyse bile bile Tanrı'ya eşler (endaden) koşmayın.
Hakkı Yılmaz : (21,22) Ey insanlar! Allah'ın koruması altına giresiniz diye, sizi ve sizden öncekileri oluşturan, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yapan, gökten su indirip de onunla sizin için rızık olarak ürünlerden çıkaran Rabbinize kulluk edin. Artık siz de, bile bile Allah'a ortaklar koşmayın.
Hasan Basri Çantay : O (Rab) ki yer yüzünü sizin (ikaamet ve istirahatiniz) için bir döşek, göğü (yüksek tavan ve kubbe gibi) bir bina yapdı. O gökden su indirib onunla dürlü, dürlü semerelerden (meyvalardan, mahsullerden) sizin için rızk çıkardı. O halde, kendiniz bilib dururken (yaratılan o şeylerle) Allaha eşler koşmayın.
Hayrat Neşriyat : (O,) sizin (ikamet ve istirâhatiniz) için yeri bir döşek, göğü ise (üstünüze) bir tavan yapandır. Ve gökten bir su indirip, onunla size rızık olmak üzere mahsûller çıkarandır. Öyle ise siz (bu hakikati) biliyor olduğunuz hâlde Allah’a ortaklar koşmayın!
İbni Kesir : O ki; yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip onunla türlü türlü meyvelerden sizin için rızık çıkardı. O halde bile bile Allah'a eşler koşmayınız.
İskender Evrenosoğlu : O (Allah) ki; yeryüzünü sizin için döşek ve göğü bina kıldı. Ve gökten su indirdi. Ve böylece onunla mahsullerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse bile bile Allah'a eşler kılmayın (putlar edinmeyin).
Muhammed Esed : O ki, yeryüzünü size bir dinlenme yeri, gökyüzünü bir çardak yapmış, gökten su indirmiş ve onunla size rızık olarak meyveler çıkarmıştır: O halde (Bir ve Tek İlah olduğunu) bile bile Allah'a ortaklar koşmayın.
Ömer Nasuhi Bilmen : Öyle Rabbiniz ki, sizlere yeryüzünü bir döşek, göğü de bir kubbe yapmış ve gökten su indirmiş ve o su ile sizin için rızk olmak üzere (bir nice şeyler meydana) çıkarmıştır. Artık Allah Teâlâ için eşler kılmayınız. Siz ise bilirsiniz.
Ömer Öngüt : O ki, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirdi. Onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Artık sizler de bildiğiniz halde Allah'a şirk koşmayın.
Şaban Piriş : O, sizin için yeryüzünü döşedi ve gökyüzünü bina etti. Gökten su indirip onunla size rızık olsun diye ürünler yetiştirdi. Öyleyse, bile bile Allah’a eş koşmayın.
Suat Yıldırım : O Rabbinize ki yeryüzünü size bir döşek, göğü de bir kubbe yaptı. Gökten yağmur indirip, onunla size rızık olarak çeşitli mahsuller çıkardı. Öyleyse siz gerçeği bilip dururken sakın Rabbinize eş koşmayın.
Süleyman Ateş : O (Rabb) ki yeri, sizin için döşek, göğü de bina yaptı. Gökten su indirdi, onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de, bile bile Allah'a eşler koşmayın.
Tefhim-ul Kuran : O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için (çeşitli) ürünlerden rızık çıkardı. Öyleyse (bütün bunları) bile bile Allah'a eşler koşmayın.
Ümit Şimşek : Rabbiniz ki, size yeri bir döşek, göğü bir tavan yaptı. Gökten bir su indirdi; o suyla size ürünlerden rızık çıkardı. Bütün bunları bile bile kimseyi Allah'a denk tutmayın.
Yaşar Nuri Öztürk : O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Ve gökten bir su indirdi de onunla sizin için meyvelerden / ürünlerden bir rızk çıkardı. Artık bilip durduğunuz halde Allah'a ortaklar koşmayın.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}