» 2 / Bakara  148:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 148
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلِكُلٍّ (VLKL) = velikullin : her (ümmetin) vardır
2. وِجْهَةٌ (VCHT) = vichetun : bir yönü
3. هُوَ (HV) = huve : o(nun)
4. مُوَلِّيهَا (MVLYHE) = muvellīhā : yöneldiği
5. فَاسْتَبِقُوا (FESTBGVE) = festebiḳū : O halde koşun
6. الْخَيْرَاتِ (ELḢYRET) = l-ḣayrāti : hayır işlerine
7. أَيْنَ (ÊYN) = eyne : nerede
8. مَا (ME) = mā :
9. تَكُونُوا (TKVNVE) = tekūnū : olsanız
10. يَأْتِ (YÊT) = ye'ti : getirir
11. بِكُمُ (BKM) = bikumu : sizi
12. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
13. جَمِيعًا (CMYAE) = cemīǎn : bir araya
14. إِنَّ (ÎN) = inne : kuşkusuz
15. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
16. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerine
17. كُلِّ (KL) = kulli : her
18. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şey
19. قَدِيرٌ (GD̃YR) = ḳadīrun : kadirdir
her (ümmetin) vardır | bir yönü | o(nun) | yöneldiği | O halde koşun | hayır işlerine | nerede | | olsanız | getirir | sizi | Allah | bir araya | kuşkusuz | Allah | üzerine | her | şey | kadirdir |

[KLL] [VCH] [] [VLY] [SBG] [ḢYR] [] [] [KVN] [ETY] [] [] [CMA] [] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
VLKL VCHT HV MVLYHE FESTBGVE ELḢYRET ÊYN ME TKVNVE YÊT BKM ELLH CMYAE ÎN ELLH AL KL ŞYÙ GD̃YR

velikullin vichetun huve muvellīhā festebiḳū l-ḣayrāti eyne tekūnū ye'ti bikumu llahu cemīǎn inne llahe ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير

 » 2 / Bakara  Suresi: 148
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولكل ك ل ل | KLL VLKL velikullin her (ümmetin) vardır And for everyone
وجهة و ج ه | VCH VCHT vichetun bir yönü (is) a direction -
هو | HV huve o(nun) he
موليها و ل ي | VLY MVLYHE muvellīhā yöneldiği turns towards it,
فاستبقوا س ب ق | SBG FESTBGVE festebiḳū O halde koşun so race
الخيرات خ ي ر | ḢYR ELḢYRET l-ḣayrāti hayır işlerine (to) the good.
أين | ÊYN eyne nerede Wherever
ما | ME that
تكونوا ك و ن | KVN TKVNVE tekūnū olsanız you will be
يأت ا ت ي | ETY YÊT ye'ti getirir will bring
بكم | BKM bikumu sizi you
الله | ELLH llahu Allah (by) Allah
جميعا ج م ع | CMA CMYAE cemīǎn bir araya together.
إن | ÎN inne kuşkusuz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
على | AL ǎlā üzerine (is) on
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun kadirdir All-Powerful.

2:148 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

her (ümmetin) vardır | bir yönü | o(nun) | yöneldiği | O halde koşun | hayır işlerine | nerede | | olsanız | getirir | sizi | Allah | bir araya | kuşkusuz | Allah | üzerine | her | şey | kadirdir |

[KLL] [VCH] [] [VLY] [SBG] [ḢYR] [] [] [KVN] [ETY] [] [] [CMA] [] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
VLKL VCHT HV MVLYHE FESTBGVE ELḢYRET ÊYN ME TKVNVE YÊT BKM ELLH CMYAE ÎN ELLH AL KL ŞYÙ GD̃YR

velikullin vichetun huve muvellīhā festebiḳū l-ḣayrāti eyne tekūnū ye'ti bikumu llahu cemīǎn inne llahe ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير

[ك ل ل] [و ج ه] [] [و ل ي] [س ب ق] [خ ي ر] [] [] [ك و ن] [ا ت ي] [] [] [ج م ع] [] [] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ق د ر]

 » 2 / Bakara  Suresi: 148
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولكل ك ل ل | KLL VLKL velikullin her (ümmetin) vardır And for everyone
Vav,Lam,Kef,Lam,
6,30,20,30,
REM – prefixed resumption particle
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
الواو استئنافية
جار ومجرور
وجهة و ج ه | VCH VCHT vichetun bir yönü (is) a direction -
Vav,Cim,He,Te merbuta,
6,3,5,400,
N – nominative feminine indefinite noun
اسم مرفوع
هو | HV huve o(nun) he
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
موليها و ل ي | VLY MVLYHE muvellīhā yöneldiği turns towards it,
Mim,Vav,Lam,Ye,He,Elif,
40,6,30,10,5,1,
N – nominative masculine (form II) active participle
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مرفوع و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فاستبقوا س ب ق | SBG FESTBGVE festebiḳū O halde koşun so race
Fe,Elif,Sin,Te,Be,Gaf,Vav,Elif,
80,1,60,400,2,100,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الخيرات خ ي ر | ḢYR ELḢYRET l-ḣayrāti hayır işlerine (to) the good.
Elif,Lam,Hı,Ye,Re,Elif,Te,
1,30,600,10,200,1,400,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
أين | ÊYN eyne nerede Wherever
,Ye,Nun,
,10,50,
COND – conditional noun
اسم شرط
ما | ME that
Mim,Elif,
40,1,
SUP – supplemental particle
حرف زائد
تكونوا ك و ن | KVN TKVNVE tekūnū olsanız you will be
Te,Kef,Vav,Nun,Vav,Elif,
400,20,6,50,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
يأت ا ت ي | ETY YÊT ye'ti getirir will bring
Ye,,Te,
10,,400,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
بكم | BKM bikumu sizi you
Be,Kef,Mim,
2,20,40,
P – prefixed preposition bi
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
الله | ELLH llahu Allah (by) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
جميعا ج م ع | CMA CMYAE cemīǎn bir araya together.
Cim,Mim,Ye,Ayn,Elif,
3,40,10,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
إن | ÎN inne kuşkusuz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
على | AL ǎlā üzerine (is) on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun kadirdir All-Powerful.
Gaf,Dal,Ye,Re,
100,4,10,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلِكُلٍّ: her (ümmetin) vardır | وِجْهَةٌ: bir yönü | هُوَ: o(nun) | مُوَلِّيهَا: yöneldiği | فَاسْتَبِقُوا: O halde koşun | الْخَيْرَاتِ: hayır işlerine | أَيْنَ: nerede | مَا: | تَكُونُوا: olsanız | يَأْتِ: getirir | بِكُمُ: sizi | اللَّهُ: Allah | جَمِيعًا: bir araya | إِنَّ: kuşkusuz | اللَّهَ: Allah | عَلَىٰ: üzerine | كُلِّ: her | شَيْءٍ: şey | قَدِيرٌ: kadirdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولكل WLKL her (ümmetin) vardır | وجهة WCHT bir yönü | هو HW o(nun) | موليها MWLYHE yöneldiği | فاستبقوا FESTBGWE O halde koşun | الخيرات ELḢYRET hayır işlerine | أين ÊYN nerede | ما ME | تكونوا TKWNWE olsanız | يأت YÊT getirir | بكم BKM sizi | الله ELLH Allah | جميعا CMYAE bir araya | إن ÎN kuşkusuz | الله ELLH Allah | على AL üzerine | كل KL her | شيء ŞYÙ şey | قدير GD̃YR kadirdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |velikullin: her (ümmetin) vardır | vichetun: bir yönü | huve: o(nun) | muvellīhā: yöneldiği | festebiḳū: O halde koşun | l-ḣayrāti: hayır işlerine | eyne: nerede | : | tekūnū: olsanız | ye'ti: getirir | bikumu: sizi | llahu: Allah | cemīǎn: bir araya | inne: kuşkusuz | llahe: Allah | ǎlā: üzerine | kulli: her | şey'in: şey | ḳadīrun: kadirdir |
Kırık Meal (Transcript) : |VLKL: her (ümmetin) vardır | VCHT: bir yönü | HV: o(nun) | MVLYHE: yöneldiği | FESTBGVE: O halde koşun | ELḢYRET: hayır işlerine | ÊYN: nerede | ME: | TKVNVE: olsanız | YÊT: getirir | BKM: sizi | ELLH: Allah | CMYAE: bir araya | ÎN: kuşkusuz | ELLH: Allah | AL: üzerine | KL: her | ŞYÙ: şey | GD̃YR: kadirdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Herkesin yöneldiği bir yer var, oraya döner. Siz de hep hayırlara yönelin, hayır yolunda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizi toplar, birleştirir. Şüphe yok ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
Adem Uğur : Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. (Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.
Ahmed Hulusi : HERKESİN O'NA DÖNEN BİR VECHİ VARDIR. . . O hâlde hayırlı çalışmalarda (Rabbini tanımada) yarışın! Nerede olursanız olun hepinizi, hakikatiniz olan Allâh cem eder. Kesinlikle Allâh her şeye Kaadir'dir.
Ahmet Tekin : Her müslüman milletin kıbleye yönelişi farklı yönlerdendir, her milletin yöneldiği farklı hedefleri vardır. Öyleyse Allah’ın emirlerini yerine getirmede, dünya ve âhiret için en hayırlı olanda, Kur’ân öğretmede, Kur’ân ilkelerini yaşamada hayırlı hedeflere doğru yarışın. Hangi ülkede bulunursanız bulunun, Allah sizin hepinizi bir araya getirerek birliğinizi sağlayacaktır, birlikte hepinizi huzurunda hesaba çekecektir. Allah’ın gücü kudreti her şeye yeter.
Ahmet Varol : Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hayırlarda yarışın. Her nerede olursanız olun Allah hepinizi biraraya getirir. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.
Ali Bulaç : Herkesin (her toplumun) yüzünü çevirdiği bir yön vardır. Öyleyse hayırlarda yarışınız. Her nerede olursanız, Allah sizleri bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.
Ali Fikri Yavuz : Her ümmetin doğrulduğu bir kıblesi vardır. Öyle ise ey müminler, hayırlı işlerde diğerlerini geçin. Her nerede olursanız kıyamet gününde Allah sizi hesap için bir araya toplar. Şüphesiz Allah her şeye kâdirdir.
Bekir Sadak : Herkesin yoneldigi bir yon vardir. Hayirli islerde bibirinizle yarisin. Nerede olursaniz olun Allah sizi bir araya toplar Allah suphesiz her seye Kadir'dir.
Celal Yıldırım : Her milletin bir yönü, yolu ve yöntemi vardır ki ona doğru yönelir. Siz ise (ey Muhammed ümmeti!) hayırlara yönelip (bu hususta) birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun Allah hepinizi toplayıp bir araya getirecektir. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye kudreti yeter.
Diyanet İşleri : Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın! Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz, Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
Diyanet İşleri (eski) : Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun Allah sizi bir araya toplar, Allah şüphesiz her şeye Kadir'dir.
Diyanet Vakfi : Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. (Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.
Edip Yüksel : Her birinizin seçtiği bir yön ve yöntem var; siz iyilikte yarışın. Nerede olursanız olun ALLAH sizi bir araya getirir. ALLAH elbette her şeye gücü yetendir
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ümmetlerden her birinin bir yönü vardır, o ona yönelir, haydin, hep hayırlara koşun, yarışın. Her nerede olsanız Allah sizi toplar, bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kâdirdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Her birinin bir yöneti vardır, o ona yönelir. Haydi hep hayırlara koşun, yarışın! Her nerede olsanız Allah sizi toplar, bir araya getirir. Şüphesiz ki, Allah herşeye gücü yetendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her birinin bir yöneti vardır, o ona yönelir, Haydin hep hayırlara koşun, yarışın; Her nerede olsanız Allah sizi toplar, bir araya getirir, şüphesiz ki Allah her şeye kadîr
Fizilal-il Kuran : Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Buna göre, hayırlı işlerde birbirinizle yarışa girin. Nerede olursanız olun, Allah sizi bir yere getirecek (toplayacak)tır. Hiç şüphesiz, Allah herşeye kadirdir.
Gültekin Onan : Herkesin (her toplumun) yüzünü çevirdiği bir yön vardır. Öyleyse hayırlarda yarışınız. Nerede olursanız olun, Tanrı sizi bir araya getirir / getirecektir. Kuşkusuz Tanrı her şeye gücü yetendir.
Hakkı Yılmaz : "Ve herkes için bir yön vardır; o, ona yönelendir. O nedenle hep hayırlara koşun, yarışın/ hayırları öne getirin. Her nerede olsanız Allah, tümünüzü bir araya getirir. Şüphesiz Allah, her şeye en iyi güç yetirendir. "
Hasan Basri Çantay : Herkesin (ve her kavm ve milletin) yüzünü kendine döndürücü olduğu bir yöneti vardır, öyle ise siz de (ey mü'minler) hayır işlerine koşun, birbirinizle yarış edin. Nerede bulunursanız (bulunun), Allah hepinizi (bir araya) getirecekdir. Şübhesiz ki Allah herşey'e hakkıyle kaadirdir.
Hayrat Neşriyat : Hem herkes için (her ümmetin) kendisinin ona yönelici olduğu bir yön (bir kıble) vardır. O hâlde hayırlı işlerde yarışın! Nerede olursanız olun, Allah sizi hep birlikte (huzûruna) getirir. Muhakkak ki Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir.
İbni Kesir : Herkesin bri yönü vardır oraya döner. Öyleyse siz hayırlı işlerde birbirinizle yarışın! Nerede bulunursanız bulunun, Allah hepinizi birden getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadir'dir.
İskender Evrenosoğlu : (Ümmetlerin) hepsinin döndükleri (yöneldikleri) bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi biraraya getirir. Muhakkak ki Allah herşeye kaadirdir.
Muhammed Esed : Çünkü her topluluk, merkezinde O'nun, (Allah'ın) bulunduğu kendisine ait bir istikamete yöneltir. Öyleyse, iyi ve güzel işlerde yarışın. Nerede olursanız olun Allah sizi kendi katında toplayacaktır: çünkü, Allah her şeye kadirdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Her birinin bir kıblesi vardır, o, yüzünü o kıbleye döndürür. Artık hayırlı işlere koşunuz. Siz her nerede olursanız olunuz, Allah Teâlâ hepinizi bir araya getirir. Şüphe yok ki Allah Teâlâ herşeye kâdirdir.
Ömer Öngüt : Herkesin yöneldiği bir yönü (kıblesi) vardır. Öyle ise siz de hayırda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz ki Allah her şeye kâdirdir.
Şaban Piriş : Herkesin yüzünü çevirdiği bir yön vardır. Siz hayırlarda yarışın; nerede olursanız Allah sizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye yeter.
Suat Yıldırım : Herkesin yöneldiği bir yön vardır, Haydin öyleyse hep hayırlara koşun, yarışın! Nerede olursanız olunuz, Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir.
Süleyman Ateş : Her ümmetin yöneldiği bir yönü vardır. O halde hayır işlerine koşun; nerede olsanız, Allâh sizi bir araya getirir, kuşkusuz Allâh, her şeyi yapabilir.
Tefhim-ul Kuran : Herkesin (her toplumun) yüzünü kendisine doğru çevirdiği bir yön vardır. Öyleyse hayırlarda birbirinizle yarışınız. Her nerede olursanız, Allah sizleri bir araya getirecektir. Hiç şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.
Ümit Şimşek : Herkes için yöneleceği bir kıble vardır. Siz hayırda yarışmaya bakın. Nerede olursanız olun Allah hepinizi bir araya getirir. Çünkü Allah herşeye kadirdir.
Yaşar Nuri Öztürk : Herkesin bir yönü vardır, ona döner. O halde hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirecektir. Allah her şeye güç yetirendir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}