» 2 / Bakara  62:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 62
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne :
3. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : inananlar
4. وَالَّذِينَ (VELZ̃YN) = velleƶīne :
5. هَادُوا (HED̃VE) = hādū : ve yahudiler
6. وَالنَّصَارَىٰ (VELNṦER) = ve nneSārā : ve hıristiyanlar
7. وَالصَّابِئِينَ (VELṦEBÙYN) = ve SSābiīne : ve sabiiler
8. مَنْ (MN) = men : kim
9. امَنَ ( ËMN) = āmene : inanırsa
10. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'a
11. وَالْيَوْمِ (VELYVM) = velyevmi : ve gününe
12. الْاخِرِ (EL ËḢR) = l-āḣiri : ahiret
13. وَعَمِلَ (VAML) = ve ǎmile : ve yaparsa
14. صَالِحًا (ṦELḪE) = SāliHen : iyi işler
15. فَلَهُمْ (FLHM) = felehum : onlar için vardır
16. أَجْرُهُمْ (ÊCRHM) = ecruhum : mükafatları
17. عِنْدَ (AND̃) = ǐnde : katında
18. رَبِّهِمْ (RBHM) = rabbihim : rablerinin
19. وَلَا (VLE) = ve lā : ve yoktur
20. خَوْفٌ (ḢVF) = ḣavfun : korku
21. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
22. وَلَا (VLE) = ve lā : ve yoktur
23. هُمْ (HM) = hum : onlara
24. يَحْزَنُونَ (YḪZNVN) = yeHzenūne : hüzün
şüphesiz | | inananlar | | ve yahudiler | ve hıristiyanlar | ve sabiiler | kim | inanırsa | Allah'a | ve gününe | ahiret | ve yaparsa | iyi işler | onlar için vardır | mükafatları | katında | rablerinin | ve yoktur | korku | onlara | ve yoktur | onlara | hüzün |

[] [] [EMN] [] [HVD̃] [NṦR] [ṦBE] [] [EMN] [] [YVM] [EḢR] [AML] [ṦLḪ] [] [ECR] [AND̃] [RBB] [] [ḢVF] [] [] [] [ḪZN]
ÎN ELZ̃YN ËMNVE VELZ̃YN HED̃VE VELNṦER VELṦEBÙYN MN ËMN BELLH VELYVM EL ËḢR VAML ṦELḪE FLHM ÊCRHM AND̃ RBHM VLE ḢVF ALYHM VLE HM YḪZNVN

inne elleƶīne āmenū velleƶīne hādū ve nneSārā ve SSābiīne men āmene billahi velyevmi l-āḣiri ve ǎmile SāliHen felehum ecruhum ǐnde rabbihim ve lā ḣavfun ǎleyhim ve lā hum yeHzenūne
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

 » 2 / Bakara  Suresi: 62
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inananlar believed
والذين | VELZ̃YN velleƶīne and those who
هادوا ه و د | HVD̃ HED̃VE hādū ve yahudiler became Jews
والنصارى ن ص ر | NṦR VELNṦER ve nneSārā ve hıristiyanlar and the Christians
والصابئين ص ب ا | ṦBE VELṦEBÙYN ve SSābiīne ve sabiiler and the Sabians -
من | MN men kim who
آمن ا م ن | EMN ËMN āmene inanırsa believed
بالله | BELLH billahi Allah'a in Allah
واليوم ي و م | YVM VELYVM velyevmi ve gününe and the Day
الآخر ا خ ر | EḢR EL ËḢR l-āḣiri ahiret [the] Last
وعمل ع م ل | AML VAML ve ǎmile ve yaparsa and did
صالحا ص ل ح | ṦLḪ ṦELḪE SāliHen iyi işler righteous deeds,
فلهم | FLHM felehum onlar için vardır so for them
أجرهم ا ج ر | ECR ÊCRHM ecruhum mükafatları their reward
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde katında (is) with
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim rablerinin their Lord
ولا | VLE ve lā ve yoktur and no
خوف خ و ف | ḢVF ḢVF ḣavfun korku fear
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara on them
ولا | VLE ve lā ve yoktur and not
هم | HM hum onlara they
يحزنون ح ز ن | ḪZN YḪZNVN yeHzenūne hüzün will grieve.

2:62 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | | inananlar | | ve yahudiler | ve hıristiyanlar | ve sabiiler | kim | inanırsa | Allah'a | ve gününe | ahiret | ve yaparsa | iyi işler | onlar için vardır | mükafatları | katında | rablerinin | ve yoktur | korku | onlara | ve yoktur | onlara | hüzün |

[] [] [EMN] [] [HVD̃] [NṦR] [ṦBE] [] [EMN] [] [YVM] [EḢR] [AML] [ṦLḪ] [] [ECR] [AND̃] [RBB] [] [ḢVF] [] [] [] [ḪZN]
ÎN ELZ̃YN ËMNVE VELZ̃YN HED̃VE VELNṦER VELṦEBÙYN MN ËMN BELLH VELYVM EL ËḢR VAML ṦELḪE FLHM ÊCRHM AND̃ RBHM VLE ḢVF ALYHM VLE HM YḪZNVN

inne elleƶīne āmenū velleƶīne hādū ve nneSārā ve SSābiīne men āmene billahi velyevmi l-āḣiri ve ǎmile SāliHen felehum ecruhum ǐnde rabbihim ve lā ḣavfun ǎleyhim ve lā hum yeHzenūne
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

[] [] [ا م ن] [] [ه و د] [ن ص ر] [ص ب ا] [] [ا م ن] [] [ي و م] [ا خ ر] [ع م ل] [ص ل ح] [] [ا ج ر] [ع ن د] [ر ب ب] [] [خ و ف] [] [] [] [ح ز ن]

 » 2 / Bakara  Suresi: 62
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inananlar believed
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
والذين | VELZ̃YN velleƶīne and those who
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – masculine plural relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
هادوا ه و د | HVD̃ HED̃VE hādū ve yahudiler became Jews
He,Elif,Dal,Vav,Elif,
5,1,4,6,1,
"V – 3rd person masculine plural perfect verb → Judaism
PRON – subject pronoun"
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
والنصارى ن ص ر | NṦR VELNṦER ve nneSārā ve hıristiyanlar and the Christians
Vav,Elif,Lam,Nun,Sad,Elif,Re,,
6,1,30,50,90,1,200,,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – accusative plural proper noun → Christianity"
الواو عاطفة
اسم علم منصوب
والصابئين ص ب ا | ṦBE VELṦEBÙYN ve SSābiīne ve sabiiler and the Sabians -
Vav,Elif,Lam,Sad,Elif,Be,,Ye,Nun,
6,1,30,90,1,2,,10,50,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – accusative masculine plural active participle → Sabians"
الواو عاطفة
اسم علم منصوب
من | MN men kim who
Mim,Nun,
40,50,
COND – conditional noun
اسم شرط
آمن ا م ن | EMN ËMN āmene inanırsa believed
,Mim,Nun,
,40,50,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
بالله | BELLH billahi Allah'a in Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
واليوم ي و م | YVM VELYVM velyevmi ve gününe and the Day
Vav,Elif,Lam,Ye,Vav,Mim,
6,1,30,10,6,40,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun → Last Day"
الواو عاطفة
اسم مجرور
الآخر ا خ ر | EḢR EL ËḢR l-āḣiri ahiret [the] Last
Elif,Lam,,Hı,Re,
1,30,,600,200,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
وعمل ع م ل | AML VAML ve ǎmile ve yaparsa and did
Vav,Ayn,Mim,Lam,
6,70,40,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
صالحا ص ل ح | ṦLḪ ṦELḪE SāliHen iyi işler righteous deeds,
Sad,Elif,Lam,Ha,Elif,
90,1,30,8,1,
N – accusative masculine indefinite active participle
اسم منصوب
فلهم | FLHM felehum onlar için vardır so for them
Fe,Lam,He,Mim,
80,30,5,40,
RSLT – prefixed result particle
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
جار ومجرور
أجرهم ا ج ر | ECR ÊCRHM ecruhum mükafatları their reward
,Cim,Re,He,Mim,
,3,200,5,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde katında (is) with
Ayn,Nun,Dal,
70,50,4,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim rablerinin their Lord
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | VLE ve lā ve yoktur and no
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
خوف خ و ف | ḢVF ḢVF ḣavfun korku fear
Hı,Vav,Fe,
600,6,80,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara on them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ولا | VLE ve lā ve yoktur and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
هم | HM hum onlara they
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
يحزنون ح ز ن | ḪZN YḪZNVN yeHzenūne hüzün will grieve.
Ye,Ha,Ze,Nun,Vav,Nun,
10,8,7,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | الَّذِينَ: | امَنُوا: inananlar | وَالَّذِينَ: | هَادُوا: ve yahudiler | وَالنَّصَارَىٰ: ve hıristiyanlar | وَالصَّابِئِينَ: ve sabiiler | مَنْ: kim | امَنَ: inanırsa | بِاللَّهِ: Allah'a | وَالْيَوْمِ: ve gününe | الْاخِرِ: ahiret | وَعَمِلَ: ve yaparsa | صَالِحًا: iyi işler | فَلَهُمْ: onlar için vardır | أَجْرُهُمْ: mükafatları | عِنْدَ: katında | رَبِّهِمْ: rablerinin | وَلَا: ve yoktur | خَوْفٌ: korku | عَلَيْهِمْ: onlara | وَلَا: ve yoktur | هُمْ: onlara | يَحْزَنُونَ: hüzün |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | الذين ELZ̃YN | آمنوا ËMNWE inananlar | والذين WELZ̃YN | هادوا HED̃WE ve yahudiler | والنصارى WELNṦER ve hıristiyanlar | والصابئين WELṦEBÙYN ve sabiiler | من MN kim | آمن ËMN inanırsa | بالله BELLH Allah'a | واليوم WELYWM ve gününe | الآخر EL ËḢR ahiret | وعمل WAML ve yaparsa | صالحا ṦELḪE iyi işler | فلهم FLHM onlar için vardır | أجرهم ÊCRHM mükafatları | عند AND̃ katında | ربهم RBHM rablerinin | ولا WLE ve yoktur | خوف ḢWF korku | عليهم ALYHM onlara | ولا WLE ve yoktur | هم HM onlara | يحزنون YḪZNWN hüzün |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | elleƶīne: | āmenū: inananlar | velleƶīne: | hādū: ve yahudiler | ve nneSārā: ve hıristiyanlar | ve SSābiīne: ve sabiiler | men: kim | āmene: inanırsa | billahi: Allah'a | velyevmi: ve gününe | l-āḣiri: ahiret | ve ǎmile: ve yaparsa | SāliHen: iyi işler | felehum: onlar için vardır | ecruhum: mükafatları | ǐnde: katında | rabbihim: rablerinin | ve lā: ve yoktur | ḣavfun: korku | ǎleyhim: onlara | ve lā: ve yoktur | hum: onlara | yeHzenūne: hüzün |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ELZ̃YN: | ËMNVE: inananlar | VELZ̃YN: | HED̃VE: ve yahudiler | VELNṦER: ve hıristiyanlar | VELṦEBÙYN: ve sabiiler | MN: kim | ËMN: inanırsa | BELLH: Allah'a | VELYVM: ve gününe | EL ËḢR: ahiret | VAML: ve yaparsa | ṦELḪE: iyi işler | FLHM: onlar için vardır | ÊCRHM: mükafatları | AND̃: katında | RBHM: rablerinin | VLE: ve yoktur | ḢVF: korku | ALYHM: onlara | VLE: ve yoktur | HM: onlara | YḪZNVN: hüzün |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki insanlarla Yahûdi olanlardan, Nasrânîlerden, Sâbiîlerden, Allah'a ve son güne inanan ve iyi işler gören kimselere, Rableri katında ecir var. Onlar için ne korku vardır, ne hüzün.
Adem Uğur : Şüphesiz iman edenler; yani yahudilerden, hıristiyanlardan ve sâbiîlerden Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.
Ahmed Hulusi : (Gizli şirk içinde olsalar bile {Yusuf: 106}) iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiiler (yıldızların tanrı olduğuna inanıp onlara tapanlar) arasından; nefslerinin Allâh Esmâ'sından meydana geldiğine ve gelecekte yaşanacak sürece iman edenler ve bunun gereği kendilerini selâmete çıkaran çalışmalara devam edenler, Rablerinin (Esmâ bileşimlerinin) indînde ecre (bunun getirisi olan kuvvelere) kavuşurlar. Onlar için ne korkulacak bir şey kalır ne de onları üzecek bir olay!
Ahmet Tekin : Hakka ve tevhide yönelik inançları olanlar, sözde iman edenler, yahudiliğin takipçileri, hrıstiyanlar, sâbiîler, inançlarını terkedenler geçmişin kirlerinden arınarak Allah’a, Allah’a imanın gerektirdiği esaslara ve Âhiret gününe hakkıyla imân ederler, gevşekliği bırakıp, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirirler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlarlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olurlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işlerlerse elbette Rableri katında mükâfatları vardır. Onlara her iki dünyada da korku yok. Geride bıraktıkları yakınları ve yapamadıkları şeylerden dolayı mahzun da olmayacaklar.
Ahmet Varol : Şüphesiz iman edenlerle, yahudiler, hıristiyanlar ve sabiilerden kimler Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih ameller (iyi işler) işlerlerse onların ecirleri Allah katındadır. Onlara korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir de.
Ali Bulaç : Şüphesiz, iman edenler(le) yahudiler, hristiyanlar ve sabiiler(den kim) Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa, artık onların Allah katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.
Ali Fikri Yavuz : Şüphe yok ki, daha önce peygamberlere imân edenler, Mûsa dinini kabul eden Yahûdiler, Hristiyanlar ve her dinden bir şey alıp meleklere tapanlar (var ya), bunlardan her kim, Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve Hazreti Peygamberin şeriatı üzerine salih bir âmel işlerse, elbette bunların Rableri katında mükâfatları vardır. Onlara bir korku yoktur ve onlar mahzun olacak değillerdir.
Bekir Sadak : suphesiz, inananlar, Yahudi olanlar, hiristiyanlar ve sabiilerden Allah'a ve ahiret gunune inanip yararli is yapanlarin ecirleri Rablerinin katindadir. Onlar icin artik korku yoktur. Onlar uzulmeyeceklerdir.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki, İmân edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabitlerden kim dosdoğru Allah'a, âhiret gününe inanır ve iyi-yararlı amelde bulunursa, artık onlar için Rableri katında ecirler vardır, onlar üzerinde bir korku da yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklar.
Diyanet İşleri : Şüphesiz, inananlar (Müslümanlar) ile Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden (her bir grubun kendi şeriatında) “Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükâfat vardır; onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır” (diye hükmedilmiştir).
Diyanet İşleri (eski) : Şüphesiz, inananlar, Yahudi olanlar, Hıristiyanlar ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp yararlı iş yapanların ecirleri Rablerinin katındadır. Onlar için artık korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir.
Diyanet Vakfi : Şüphesiz iman edenler; yahudilerden, hıristiyanlardan ve sâbiîlerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.
Edip Yüksel : İnananlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer dinlerden her kim: ALLAH'a ve ahirete inanır ve erdemli bir hayat sürdürürse, onların ödülleri Rab'leri katındadır. Onlar için korku ve üzüntü yoktur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şüphe yok ki, iman edenler, yahudiler, hıristiyanlar ve sabiîler, bunlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve salih amel işlerse elbette Rabbleri katında bunların ecirleri vardır, bunlara bir korku yoktur, bunlar mahzun da olacak değillerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şüphe yok ki, iman edenler, yahudiler, hıristiyanlar ve Sabiiler; bunlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve iyi bir amel işlerse, elbette bunların Rableri yanında mükafatları vardır. Bunlara bir korku yoktur ve bunlar mahzun da olmayacaklardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Şüphe yok ki iman edenler ve Yehudîler, Nasranîler, Sabiîler bunlardan her kim Allaha ve Ahıret gününe hakikaten iman eder ve salih bir amel işlerse elbette bunların Rableri yanında ecirleri vardır, bunlara bir korku yoktur ve bunlar mahzun olacak değillerdir
Fizilal-il Kuran : Müminler ile yahudi, hıristiyan ve sabiilerden Allah'a ve Ahiret gününe inanıp iyi ameller işleyenler, hiç şüphesiz, Rabbleri katında mükâfatlarını alacaklardır; onlar için korku yoktur; onlar artık hiç üzülmeyeceklerdir.
Gültekin Onan : Kuşkusuz inananlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiilerden (kim) Tanrı'ya ve ahiret gününe inanır ve salih amellerde bulunursa, onların ödülleri / karşılıkları (ecir) rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzüntü duymayacaklardır.
Hakkı Yılmaz : "Şüphesiz şu, iman etmiş kişiler, Yahûdileşmiş kişiler, Nasrâniler ve Sabiîler/doğal dindarlar; her kim Allah'a ve âhiret gününe iman eder ve sâlihi işlerse, artık Rableri katında bunlar için ecirleri vardır. Bunlara bir korku yoktur. Bunlar mahzun da olmayacaklar. "
Hasan Basri Çantay : Şübhe yok ki (senden evvel peygamberlere) îman edenler (olsun, Musa dînini kabul eden) Yahudiler (olsun), Nasrânî (Hiristiyan) ve Sabiîler (olsun) kim (peygamberin şerîatine göre) Allaha ve âhiret gününe inanır, bununla beraber (o şerîatin emri vech ile) saalih (iyi) amel (ve hareket) de bulunursa elbette onların Rableri katında ecirleri (mükâfatları) vardır. Hem onlara bir korku da yokdur, onlar mahzun da olacak değillerdir.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki (zâhiren) îmân edenler, yahudi olanlar, hristiyanlar ve sâbiîler yok mu, (onlardan) kim Allah’a ve âhiret gününe (hakikaten) îmân edip sâlih bir amel işlerse, artık onların, Rableri katında mükâfâtları vardır; onlara hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.
İbni Kesir : Şüphesiz ki Mü'minler, Yahudiler, Nasrani ve Sabiilerden; kim Allah'a ve ahiret gününe inanıp, salih amelde bulunursa, elbette onların Rabları katında mükafaatları vardır. Hem onlara bir korku yoktur, mahzun da olacak değildirler.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki, âmenû olanlar ve yahudi, hristiyan ve sabii olanlardan kim, Allah'a ve ahiret gününe inandı ve ıslâh edici ameller işlediyse (nefsini tezkiye etti ise ), artık onların mükâfatları Rab'lerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar.
Muhammed Esed : Kuşkusuz, (bu ilahi kelama) iman edenler ile Yahudi inancının takipçilerinden, Hıristiyanlardan ve Sabiilerden Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanmış, doğru ve yararlı işler yapmış olanların tümü Rablerinden hak ettikleri mükafatları alacaklardır; ve onlar ne korkacak, ne de üzüleceklerdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, mü'minler ile Yahudilerden ve Nasârâ ile Sâbii tâifesinden herhangi kimseler Allah Teâlâ'ya, ahiret gününe imân edip sâlih amellerde bulunmuş olurlarsa onlar için Rableri indinde mükâfaatlar vardır. Ve kendilerine asla korku yoktur. Ve onlar mahzun da olmayacaklardır.
Ömer Öngüt : Şüphesiz ki iman edenler, yahudiler, hıristiyanlar ve sâbiîlerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.
Şaban Piriş : Şüphesiz İnananlar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiilerden kim Allah’a ve ahiret gününe inanır ve doğru olanı yaparsa; onlara Rab’leri yanında mükafatlar vardır. Onlara bir korku da yoktur, üzülmeyeceklerdir.
Suat Yıldırım : İman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar, Sabiîler... Her kim Allah’a ve âhiret gününe (gerçekten) iman eder ve amel-i salih işlerse, elbette onların Rab’leri yanında mükafatları vardır. Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi kendilerini üzecek bir şey de yoktur.
Süleyman Ateş : Şüphesiz inananlar; yahûdiler, hıristiyanlar ve sâbiiler(den) Allah'a ve âhiret gününe inanan ve iyi iş(ler) yapanlara, Rableri katında mükâfât vardır; onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Tefhim-ul Kuran : Şüphesiz iman edenler(le) Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiî'ler(den kim) Allah'a ve ahiret gününe iman eder, salih amellerde bulunursa, artık onların Allah katında ecirleri vardır. Ve onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.
Ümit Şimşek : İman edenlerden, Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve Sâbiîlerden kim Allah'a ve âhiret gününe iman eder ve güzel işler yaparsa, onların Rableri katında ödülleri vardır. Ne bir korku vardır onlara, ne de mahzun olurlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Şu bir gerçek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hıristiyanlardan, Sabîlerden Allah'a ve âhıret gününe inanıp barışa ve hayra yönelik iş yapanların, Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktır. Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}