» 2 / Bakara  65:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 65
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَقَدْ (VLGD̃) = veleḳad : ve elbette
2. عَلِمْتُمُ (ALMTM) = ǎlimtumu : bilmişsinizdir
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne :
4. اعْتَدَوْا (EATD̃VE) = ǎ'tedev : haddi aşanları
5. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : içinizden
6. فِي (FY) = fī : -nde
7. السَّبْتِ (ELSBT) = s-sebti : cumartesi günü-
8. فَقُلْنَا (FGLNE) = feḳulnā : işte dedik ki
9. لَهُمْ (LHM) = lehum : onlara
10. كُونُوا (KVNVE) = kūnū : olun
11. قِرَدَةً (GRD̃T) = ḳiradeten : maymunlar
12. خَاسِئِينَ (ḢESÙYN) = ḣāsiīne : aşağılık
ve elbette | bilmişsinizdir | | haddi aşanları | içinizden | -nde | cumartesi günü- | işte dedik ki | onlara | olun | maymunlar | aşağılık |

[] [ALM] [] [AD̃V] [] [] [SBT] [GVL] [] [KVN] [GRD̃] [ḢSE]
VLGD̃ ALMTM ELZ̃YN EATD̃VE MNKM FY ELSBT FGLNE LHM KVNVE GRD̃T ḢESÙYN

veleḳad ǎlimtumu elleƶīne ǎ'tedev minkum s-sebti feḳulnā lehum kūnū ḳiradeten ḣāsiīne
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين

 » 2 / Bakara  Suresi: 65
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad ve elbette And indeed,
علمتم ع ل م | ALM ALMTM ǎlimtumu bilmişsinizdir you knew
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those who
اعتدوا ع د و | AD̃V EATD̃VE ǎ'tedev haddi aşanları transgressed
منكم | MNKM minkum içinizden among you
في | FY -nde in
السبت س ب ت | SBT ELSBT s-sebti cumartesi günü- the (matter of) Sabbath.
فقلنا ق و ل | GVL FGLNE feḳulnā işte dedik ki So We said
لهم | LHM lehum onlara to them,
كونوا ك و ن | KVN KVNVE kūnū olun """Be"
قردة ق ر د | GRD̃ GRD̃T ḳiradeten maymunlar apes,
خاسئين خ س ا | ḢSE ḢESÙYN ḣāsiīne aşağılık "despised."""

2:65 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve elbette | bilmişsinizdir | | haddi aşanları | içinizden | -nde | cumartesi günü- | işte dedik ki | onlara | olun | maymunlar | aşağılık |

[] [ALM] [] [AD̃V] [] [] [SBT] [GVL] [] [KVN] [GRD̃] [ḢSE]
VLGD̃ ALMTM ELZ̃YN EATD̃VE MNKM FY ELSBT FGLNE LHM KVNVE GRD̃T ḢESÙYN

veleḳad ǎlimtumu elleƶīne ǎ'tedev minkum s-sebti feḳulnā lehum kūnū ḳiradeten ḣāsiīne
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين

[] [ع ل م] [] [ع د و] [] [] [س ب ت] [ق و ل] [] [ك و ن] [ق ر د] [خ س ا]

 » 2 / Bakara  Suresi: 65
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad ve elbette And indeed,
Vav,Lam,Gaf,Dal,
6,30,100,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
علمتم ع ل م | ALM ALMTM ǎlimtumu bilmişsinizdir you knew
Ayn,Lam,Mim,Te,Mim,
70,30,40,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
اعتدوا ع د و | AD̃V EATD̃VE ǎ'tedev haddi aşanları transgressed
Elif,Ayn,Te,Dal,Vav,Elif,
1,70,400,4,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
منكم | MNKM minkum içinizden among you
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
في | FY -nde in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السبت س ب ت | SBT ELSBT s-sebti cumartesi günü- the (matter of) Sabbath.
Elif,Lam,Sin,Be,Te,
1,30,60,2,400,
"N – genitive masculine noun → Sabbath"
اسم مجرور
فقلنا ق و ل | GVL FGLNE feḳulnā işte dedik ki So We said
Fe,Gaf,Lam,Nun,Elif,
80,100,30,50,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
لهم | LHM lehum onlara to them,
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
كونوا ك و ن | KVN KVNVE kūnū olun """Be"
Kef,Vav,Nun,Vav,Elif,
20,6,50,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كون»
قردة ق ر د | GRD̃ GRD̃T ḳiradeten maymunlar apes,
Gaf,Re,Dal,Te merbuta,
100,200,4,400,
"N – accusative masculine plural indefinite noun → Ape"
اسم منصوب
خاسئين خ س ا | ḢSE ḢESÙYN ḣāsiīne aşağılık "despised."""
Hı,Elif,Sin,,Ye,Nun,
600,1,60,,10,50,
ADJ – accusative masculine plural active participle
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَقَدْ: ve elbette | عَلِمْتُمُ: bilmişsinizdir | الَّذِينَ: | اعْتَدَوْا: haddi aşanları | مِنْكُمْ: içinizden | فِي: -nde | السَّبْتِ: cumartesi günü- | فَقُلْنَا: işte dedik ki | لَهُمْ: onlara | كُونُوا: olun | قِرَدَةً: maymunlar | خَاسِئِينَ: aşağılık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولقد WLGD̃ ve elbette | علمتم ALMTM bilmişsinizdir | الذين ELZ̃YN | اعتدوا EATD̃WE haddi aşanları | منكم MNKM içinizden | في FY -nde | السبت ELSBT cumartesi günü- | فقلنا FGLNE işte dedik ki | لهم LHM onlara | كونوا KWNWE olun | قردة GRD̃T maymunlar | خاسئين ḢESÙYN aşağılık |
Kırık Meal (Okunuş) : |veleḳad: ve elbette | ǎlimtumu: bilmişsinizdir | elleƶīne: | ǎ'tedev: haddi aşanları | minkum: içinizden | : -nde | s-sebti: cumartesi günü- | feḳulnā: işte dedik ki | lehum: onlara | kūnū: olun | ḳiradeten: maymunlar | ḣāsiīne: aşağılık |
Kırık Meal (Transcript) : |VLGD̃: ve elbette | ALMTM: bilmişsinizdir | ELZ̃YN: | EATD̃VE: haddi aşanları | MNKM: içinizden | FY: -nde | ELSBT: cumartesi günü- | FGLNE: işte dedik ki | LHM: onlara | KVNVE: olun | GRD̃T: maymunlar | ḢESÙYN: aşağılık |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bilirsiniz elbet, içinizde cumartesi gününe hürmet etmeyip emirden çıkanlara aşağılık maymun olun demiştik.
Adem Uğur : İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine: Aşağılık maymunlar olun! dediklerimizi elbette bilmektesiniz.
Ahmed Hulusi : Yemin olsun ki sizden Sebt'te (Cumartesi'ye hürmet etmeyip) haddini aşanları siz bilirsiniz. Onlara şöyle dedik: "Aşağılık maymunlar (hakikatinin getirisini yaşamayı terk edip taklitle yaşayanlar) olun!"
Ahmet Tekin : İçinizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara: 'Sefil maymunlar olun' dedik.
Ahmet Varol : Şüphesiz siz, içinizden cumartesi günü haddi aşanları bilmişsinizdir. Biz onlara 'aşağılık maymunlar olun' demiştik. [10]
Ali Bulaç : Andolsun, sizden cumartesi (günü) yasağı çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. İşte biz, onlara: "Aşağılık maymunlar olun" dedik.
Ali Fikri Yavuz : Gerçekten siz bilirsiniz ki, Dâvûd (Aleyhisselâm) zamanında kavminiz, cumartesi günü, balık avından men edilmişken, içinizden bu emri çiğneyip geçenlere: “- zelil ve hakir maymunlar olun.” dedik. (üç gün sonra da helâk oldular.)
Bekir Sadak : (65-66) Icinizden cumartesi gunu azginlik edenleri elbette biliyorsunuz. Onlara «Asagilik birer maymun olunuz» dedik"; bunu, cagdaslarina ve sonradan geleceklere bir ceza ornegi ve Allah'a karsi gelmekten sakinanlara ogut olsun diye yaptik.
Celal Yıldırım : İçinizden Cumartesi gününde (ilâhî buyrukları ve o güne olan hürmeti çiğneyip) tecavüz edenleri elbette bilirsiniz. Biz onlara : «Rahmetten uzak hor ve hakir maymunlar olun!» demiştik.
Diyanet İşleri : Şüphesiz siz, içinizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara, “Aşağılık maymunlar olun” demiştik.
Diyanet İşleri (eski) : (65-66) İçinizden cumartesi günü azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Onlara 'Aşağılık birer maymun olunuz' dedik; bunu, çağdaşlarına ve sonradan geleceklere bir ceza örneği ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara öğüt olsun diye yaptık.
Diyanet Vakfi : İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine: Aşağılık maymunlar olun! dediklerimizi elbette bilmektesiniz.
Edip Yüksel : Sizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. Onlara 'Aşağılık maymunlar olun,' dedik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İçinizden cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara «sefil maymunlar olun!» dedik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İçinizden cumartesi istirahat günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Biz onlara: «Sefil maymunlar olun!» dedik.
Elmalılı Hamdi Yazır : içinizden sebt -istirahat- günü tecavüz edenleri elbette bilirsiniz biz onlara sefil maymunlar olun dedik
Fizilal-il Kuran : İçinizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri bilmiş olmaktasınız. Onlara 'Aşağılık maymunlara dönün» dedik.
Gültekin Onan : Sizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. İşte biz onlara "Aşağılık maymunlar olun" dedik.
Hakkı Yılmaz : Ve siz içinizden sebtte/düşünme gününde sınırları aşan kimseleri de elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara, “Sefil maymunlar olun!” dedik.
Hasan Basri Çantay : Andolsun, içinizden Cumartesi günü (ne saygı göstermek) hakkında (ki dînî hududu balık avlamak suretiyle) çiğneyib geçen («eyle» li) ler (in hallerini, başlarına gelenler) i de her halde bil (ib öğren) mişsinizdir. İşte biz onlara (Dâvud lisâniyle) : «Hor ve zelîl maymunlar olun» dedik, (üç gün sonra hepsi helak oldu).
Hayrat Neşriyat : İçinizden Cumartesi gününde haddi aşanları da elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara: 'Aşağılık maymunlar olun!' demiştik.
İbni Kesir : Andolsun ki, içinizden cumartesi günü haddi aşanları elbette bilirsiniz. İşte biz onlara: Aşağılık maymunlar olun, dedik.
İskender Evrenosoğlu : Ve andolsun ki siz, içinizden cumartesi günündeki (avlanma yasağını) çiğneyenleri biliyordunuz. O zaman onlara: “Hakir (aşağılık) maymunlar olun.” dedik.
Muhammed Esed : Nitekim, içinizde Sebt Günü'nün kutsallığını ihlal edenleri biliyoruz; bu davranışlarınızdan ötürü onlara: "Aşağılık maymunlar gibi olun!" dedik.
Ömer Nasuhi Bilmen : Andolsun ki, sizler içinizden cumartesi gününde haddi tecavüz edenleri elbette bilmişsinizdir. Biz de onlara «Sefil, hakîr maymunlar olunuz» demiştik.
Ömer Öngüt : İçinizden cumartesi günü azgınlık edip haddi aşanları elbette biliyorsunuz. Biz onlara: “Aşağılık maymunlar olunuz!” demiştik.
Şaban Piriş : İçinizden cumartesi gününde yasağı çiğneyenleri de elbette biliyorsunuz. İşte biz onlara: -Hor ve aşağılık maymunlar olun, dedik.
Suat Yıldırım : İçinizden cumartesi günü haddi aşanları elbette bilirsiniz. Biz böyle yapanlara «Aşağılık maymun olun!» dedik.
Süleyman Ateş : İçinizden, Cumartesi günü (avlanma yasağı)nı çiğneyenleri elbette bilmişsinizdir; işte onlara: "Aşağılık maymunlar olun!" dedik.
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, sizden Cumartesi (günü) haddi aşanları elbette biliyorsunuz. İşte biz, onlara: «Aşağılık maymunlar olunuz» dedik.
Ümit Şimşek : İçinizden Cumartesi günü haddi aşanları siz biliyorsunuz. Biz onlara 'Aşağılık maymunlar olun' dedik.
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun, içinizden Cumartesi gününde azgınlık yapanları siz bilirsiniz. Onlara şöyle dedik: "Aşağılık maymunlar oluverin."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}