» 2 / Bakara  240:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 240
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَالَّذِينَ (VELZ̃YN) = velleƶīne : ve kimseler
2. يُتَوَفَّوْنَ (YTVFVN) = yuteveffevne : ölen
3. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : içinizden
4. وَيَذَرُونَ (VYZ̃RVN) = ve yeƶerūne : ve geriye bırakan(erkek)ler
5. أَزْوَاجًا (ÊZVECE) = ezvācen : eşler
6. وَصِيَّةً (VṦYT) = veSiyyeten : vasiyyet etsinler
7. لِأَزْوَاجِهِمْ (LÊZVECHM) = liezvācihim : eşlerinin
8. مَتَاعًا (MTEAE) = metāǎn : geçimlerinin sağlanmasını
9. إِلَى (ÎL) = ilā : kadar
10. الْحَوْلِ (ELḪVL) = l-Havli : bir yıla
11. غَيْرَ (ĞYR) = ğayra :
12. إِخْرَاجٍ (ÎḢREC) = iḣrācin : (evlerinden) çıkarılmadan
13. فَإِنْ (FÎN) = fein : şayet
14. خَرَجْنَ (ḢRCN) = ḣaracne : kendileri çıkarlarsa
15. فَلَا (FLE) = felā : yoktur
16. جُنَاحَ (CNEḪ) = cunāHa : bir günah
17. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : sizin için
18. فِي (FY) = fī :
19. مَا (ME) = mā : bir şey
20. فَعَلْنَ (FALN) = feǎlne : yapmalarında
21. فِي (FY) = fī : hakkında
22. أَنْفُسِهِنَّ (ÊNFSHN) = enfusihinne : kendileri
23. مِنْ (MN) = min :
24. مَعْرُوفٍ (MARVF) = meǎ'rūfin : uygun olanı
25. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah
26. عَزِيزٌ (AZYZ) = ǎzīzun : daima üstündür
27. حَكِيمٌ (ḪKYM) = Hakīmun : hüküm ve hikmet sahibidir
ve kimseler | ölen | içinizden | ve geriye bırakan(erkek)ler | eşler | vasiyyet etsinler | eşlerinin | geçimlerinin sağlanmasını | kadar | bir yıla | | (evlerinden) çıkarılmadan | şayet | kendileri çıkarlarsa | yoktur | bir günah | sizin için | | bir şey | yapmalarında | hakkında | kendileri | | uygun olanı | Allah | daima üstündür | hüküm ve hikmet sahibidir |

[] [VFY] [] [VZ̃R] [ZVC] [VṦY] [ZVC] [MTA] [] [ḪVL] [ĞYR] [ḢRC] [] [ḢRC] [] [CNḪ] [] [] [] [FAL] [] [NFS] [] [ARF] [] [AZZ] [ḪKM]
VELZ̃YN YTVFVN MNKM VYZ̃RVN ÊZVECE VṦYT LÊZVECHM MTEAE ÎL ELḪVL ĞYR ÎḢREC FÎN ḢRCN FLE CNEḪ ALYKM FY ME FALN FY ÊNFSHN MN MARVF VELLH AZYZ ḪKYM

velleƶīne yuteveffevne minkum ve yeƶerūne ezvācen veSiyyeten liezvācihim metāǎn ilā l-Havli ğayra iḣrācin fein ḣaracne felā cunāHa ǎleykum feǎlne enfusihinne min meǎ'rūfin vallahu ǎzīzun Hakīmun
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم

 » 2 / Bakara  Suresi: 240
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذين | VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those who
يتوفون و ف ي | VFY YTVFVN yuteveffevne ölen die
منكم | MNKM minkum içinizden among you
ويذرون و ذ ر | VZ̃R VYZ̃RVN ve yeƶerūne ve geriye bırakan(erkek)ler and leave behind
أزواجا ز و ج | ZVC ÊZVECE ezvācen eşler (their) wives
وصية و ص ي | VṦY VṦYT veSiyyeten vasiyyet etsinler (should make) a will
لأزواجهم ز و ج | ZVC LÊZVECHM liezvācihim eşlerinin for their wives,
متاعا م ت ع | MTA MTEAE metāǎn geçimlerinin sağlanmasını provision
إلى | ÎL ilā kadar for
الحول ح و ل | ḪVL ELḪVL l-Havli bir yıla the year
غير غ ي ر | ĞYR ĞYR ğayra without
إخراج خ ر ج | ḢRC ÎḢREC iḣrācin (evlerinden) çıkarılmadan driving (them) out.
فإن | FÎN fein şayet But if
خرجن خ ر ج | ḢRC ḢRCN ḣaracne kendileri çıkarlarsa they leave
فلا | FLE felā yoktur then no
جناح ج ن ح | CNḪ CNEḪ cunāHa bir günah blame
عليكم | ALYKM ǎleykum sizin için upon you
في | FY in
ما | ME bir şey what
فعلن ف ع ل | FAL FALN feǎlne yapmalarında they do
في | FY hakkında concerning
أنفسهن ن ف س | NFS ÊNFSHN enfusihinne kendileri themselves
من | MN min [of]
معروف ع ر ف | ARF MARVF meǎ'rūfin uygun olanı honorably.
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
عزيز ع ز ز | AZZ AZYZ ǎzīzun daima üstündür (is) All-Mighty,
حكيم ح ك م | ḪKM ḪKYM Hakīmun hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.

2:240 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kimseler | ölen | içinizden | ve geriye bırakan(erkek)ler | eşler | vasiyyet etsinler | eşlerinin | geçimlerinin sağlanmasını | kadar | bir yıla | | (evlerinden) çıkarılmadan | şayet | kendileri çıkarlarsa | yoktur | bir günah | sizin için | | bir şey | yapmalarında | hakkında | kendileri | | uygun olanı | Allah | daima üstündür | hüküm ve hikmet sahibidir |

[] [VFY] [] [VZ̃R] [ZVC] [VṦY] [ZVC] [MTA] [] [ḪVL] [ĞYR] [ḢRC] [] [ḢRC] [] [CNḪ] [] [] [] [FAL] [] [NFS] [] [ARF] [] [AZZ] [ḪKM]
VELZ̃YN YTVFVN MNKM VYZ̃RVN ÊZVECE VṦYT LÊZVECHM MTEAE ÎL ELḪVL ĞYR ÎḢREC FÎN ḢRCN FLE CNEḪ ALYKM FY ME FALN FY ÊNFSHN MN MARVF VELLH AZYZ ḪKYM

velleƶīne yuteveffevne minkum ve yeƶerūne ezvācen veSiyyeten liezvācihim metāǎn ilā l-Havli ğayra iḣrācin fein ḣaracne felā cunāHa ǎleykum feǎlne enfusihinne min meǎ'rūfin vallahu ǎzīzun Hakīmun
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم

[] [و ف ي] [] [و ذ ر] [ز و ج] [و ص ي] [ز و ج] [م ت ع] [] [ح و ل] [غ ي ر] [خ ر ج] [] [خ ر ج] [] [ج ن ح] [] [] [] [ف ع ل] [] [ن ف س] [] [ع ر ف] [] [ع ز ز] [ح ك م]

 » 2 / Bakara  Suresi: 240
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذين | VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those who
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
REM – prefixed resumption particle
REL – masculine plural relative pronoun
الواو استئنافية
اسم موصول
يتوفون و ف ي | VFY YTVFVN yuteveffevne ölen die
Ye,Te,Vav,Fe,Vav,Nun,
10,400,6,80,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form V) passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
منكم | MNKM minkum içinizden among you
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ويذرون و ذ ر | VZ̃R VYZ̃RVN ve yeƶerūne ve geriye bırakan(erkek)ler and leave behind
Vav,Ye,Zel,Re,Vav,Nun,
6,10,700,200,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أزواجا ز و ج | ZVC ÊZVECE ezvācen eşler (their) wives
,Ze,Vav,Elif,Cim,Elif,
,7,6,1,3,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
وصية و ص ي | VṦY VṦYT veSiyyeten vasiyyet etsinler (should make) a will
Vav,Sad,Ye,Te merbuta,
6,90,10,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
لأزواجهم ز و ج | ZVC LÊZVECHM liezvācihim eşlerinin for their wives,
Lam,,Ze,Vav,Elif,Cim,He,Mim,
30,,7,6,1,3,5,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
متاعا م ت ع | MTA MTEAE metāǎn geçimlerinin sağlanmasını provision
Mim,Te,Elif,Ayn,Elif,
40,400,1,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
إلى | ÎL ilā kadar for
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الحول ح و ل | ḪVL ELḪVL l-Havli bir yıla the year
Elif,Lam,Ha,Vav,Lam,
1,30,8,6,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
غير غ ي ر | ĞYR ĞYR ğayra without
Ğayn,Ye,Re,
1000,10,200,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
إخراج خ ر ج | ḢRC ÎḢREC iḣrācin (evlerinden) çıkarılmadan driving (them) out.
,Hı,Re,Elif,Cim,
,600,200,1,3,
N – genitive masculine indefinite (form IV) verbal noun
اسم مجرور
فإن | FÎN fein şayet But if
Fe,,Nun,
80,,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الفاء استئنافية
حرف شرط
خرجن خ ر ج | ḢRC ḢRCN ḣaracne kendileri çıkarlarsa they leave
Hı,Re,Cim,Nun,
600,200,3,50,
V – 3rd person feminine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والنون ضمير متصل في محل رفع فاعل
فلا | FLE felā yoktur then no
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
RSLT – prefixed result particle
NEG – negative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
نافية تعمل عمل «أن»
جناح ج ن ح | CNḪ CNEḪ cunāHa bir günah blame
Cim,Nun,Elif,Ha,
3,50,1,8,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
عليكم | ALYKM ǎleykum sizin için upon you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ما | ME bir şey what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
فعلن ف ع ل | FAL FALN feǎlne yapmalarında they do
Fe,Ayn,Lam,Nun,
80,70,30,50,
V – 3rd person feminine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والنون ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY hakkında concerning
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
أنفسهن ن ف س | NFS ÊNFSHN enfusihinne kendileri themselves
,Nun,Fe,Sin,He,Nun,
,50,80,60,5,50,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person feminine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هن» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN min [of]
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
معروف ع ر ف | ARF MARVF meǎ'rūfin uygun olanı honorably.
Mim,Ayn,Re,Vav,Fe,
40,70,200,6,80,
N – genitive masculine indefinite passive participle
اسم مجرور
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو استئنافية
لفظ الجلالة مرفوع
عزيز ع ز ز | AZZ AZYZ ǎzīzun daima üstündür (is) All-Mighty,
Ayn,Ze,Ye,Ze,
70,7,10,7,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
حكيم ح ك م | ḪKM ḪKYM Hakīmun hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.
Ha,Kef,Ye,Mim,
8,20,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَالَّذِينَ: ve kimseler | يُتَوَفَّوْنَ: ölen | مِنْكُمْ: içinizden | وَيَذَرُونَ: ve geriye bırakan(erkek)ler | أَزْوَاجًا: eşler | وَصِيَّةً: vasiyyet etsinler | لِأَزْوَاجِهِمْ: eşlerinin | مَتَاعًا: geçimlerinin sağlanmasını | إِلَى: kadar | الْحَوْلِ: bir yıla | غَيْرَ: | إِخْرَاجٍ: (evlerinden) çıkarılmadan | فَإِنْ: şayet | خَرَجْنَ: kendileri çıkarlarsa | فَلَا: yoktur | جُنَاحَ: bir günah | عَلَيْكُمْ: sizin için | فِي: | مَا: bir şey | فَعَلْنَ: yapmalarında | فِي: hakkında | أَنْفُسِهِنَّ: kendileri | مِنْ: | مَعْرُوفٍ: uygun olanı | وَاللَّهُ: Allah | عَزِيزٌ: daima üstündür | حَكِيمٌ: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |والذين WELZ̃YN ve kimseler | يتوفون YTWFWN ölen | منكم MNKM içinizden | ويذرون WYZ̃RWN ve geriye bırakan(erkek)ler | أزواجا ÊZWECE eşler | وصية WṦYT vasiyyet etsinler | لأزواجهم LÊZWECHM eşlerinin | متاعا MTEAE geçimlerinin sağlanmasını | إلى ÎL kadar | الحول ELḪWL bir yıla | غير ĞYR | إخراج ÎḢREC (evlerinden) çıkarılmadan | فإن FÎN şayet | خرجن ḢRCN kendileri çıkarlarsa | فلا FLE yoktur | جناح CNEḪ bir günah | عليكم ALYKM sizin için | في FY | ما ME bir şey | فعلن FALN yapmalarında | في FY hakkında | أنفسهن ÊNFSHN kendileri | من MN | معروف MARWF uygun olanı | والله WELLH Allah | عزيز AZYZ daima üstündür | حكيم ḪKYM hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Okunuş) : |velleƶīne: ve kimseler | yuteveffevne: ölen | minkum: içinizden | ve yeƶerūne: ve geriye bırakan(erkek)ler | ezvācen: eşler | veSiyyeten: vasiyyet etsinler | liezvācihim: eşlerinin | metāǎn: geçimlerinin sağlanmasını | ilā: kadar | l-Havli: bir yıla | ğayra: | iḣrācin: (evlerinden) çıkarılmadan | fein: şayet | ḣaracne: kendileri çıkarlarsa | felā: yoktur | cunāHa: bir günah | ǎleykum: sizin için | : | : bir şey | feǎlne: yapmalarında | : hakkında | enfusihinne: kendileri | min: | meǎ'rūfin: uygun olanı | vallahu: Allah | ǎzīzun: daima üstündür | Hakīmun: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Transcript) : |VELZ̃YN: ve kimseler | YTVFVN: ölen | MNKM: içinizden | VYZ̃RVN: ve geriye bırakan(erkek)ler | ÊZVECE: eşler | VṦYT: vasiyyet etsinler | LÊZVECHM: eşlerinin | MTEAE: geçimlerinin sağlanmasını | ÎL: kadar | ELḪVL: bir yıla | ĞYR: | ÎḢREC: (evlerinden) çıkarılmadan | FÎN: şayet | ḢRCN: kendileri çıkarlarsa | FLE: yoktur | CNEḪ: bir günah | ALYKM: sizin için | FY: | ME: bir şey | FALN: yapmalarında | FY: hakkında | ÊNFSHN: kendileri | MN: | MARVF: uygun olanı | VELLH: Allah | AZYZ: daima üstündür | ḪKYM: hüküm ve hikmet sahibidir |
Abdulbaki Gölpınarlı : İçinizden ölüp de karısını geride bırakacaklara gelince, onlara, evlerinden çıkarmaksızın yılına kadar bir geçim vasiyet etmeleri gerek. Yok, eğer karıları evlerini bırakıp giderlerse yapacakları meşru bir şeyden dolayı size suç yok. Allah üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Adem Uğur : Sizden ölüp de (dul) eşler bırakan kimseler, zevcelerinin, evlerinden çıkarılmadan, bir yıla kadar bıraktıkları maldan faydalanmaları hususunda (sağlıklarında) vasiyet etsinler. Eğer o kadınlar, (kendiliklerinden) çıkıp giderlerse, kendileri hakkında yaptıkları meşru şeylerden size bir günah yoktur. Allah azîzdir, hakîmdir.
Ahmed Hulusi : Vefat edenlerin geride kalan eşleri için, yaşadıkları evden çıkmaksızın bir yıla kadar geçimleri temin edilmek üzere vasiyet edilsin. Eğer evden kendileri ayrılırlarsa, kendi haklarını kullanmaları dolayısıyla, size bir sorumluluk yoktur. Allâh Aziyz'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin : Sizden vefat edip de dul eşler bırakan kimseler, hanımlarının, evlerinden çıkarılmadan, bir yıl kadar bıraktıkları maldan faydalanmaları hususunda, sağlıklarında vasiyet etsinler. Eğer kadınlar, kendiliklerinden çıkıp giderlerse, kendileriyle ilgili yaptıkları meşrû, İslâmî kurallarla örtüşen örfe uygun davranışlarından dolayı size bir günah, bir vebal yoktur. Allah kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.
Ahmet Varol : Sizden arkalarında hanımlarını bırakarak ölenler, hanımlarının dışarı çıkarılmaksızın bir yıl boyunca geçimlerini sağlayacak bir varlık vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa onların kendi haklarında meşru olarak yaptıklarından dolayı size bir sorumluluk yoktur. Allah yücedir, hikmet sahibidir. [53]
Ali Bulaç : İçinizde ölüp de (geride) eşler bırakanlar, (evlerinden) çıkarılmaksızın, bir yıla kadar yararlanmaları için eşlerine vasiyet (bıraksınlar). Ama onlar, (kendiliklerinden) çıkarlarsa, artık onların maruf (meşru) olarak kendileri için yaptıklarından dolayı size sorumluluk yoktur. Allah güçlü ve üstün olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Sizden zevcelerini geride bırakarak vefat edenler, zevcelerinin bir seneye kadar evlerinden çıkarılmıyarak faydalandırılmalarını vârislerine vasiyyet etsinler. Bununla beraber onlar kendi arzularıyla çıkarlarsa, kendi haklarında yaptıkları meşru hareketten dolayı size günah yoktur. Allah, emrine aykırı hareket edenlerden intikam alıcı ve kullarının işlerine hükmedicidir.
Bekir Sadak : Icinizden olup, esler birakacak olanlar, evlerinden cikarilmaksizin, senesine kadar eslerinin gecimini saglayacak seyi vasiyet etsinler; eger cikarlarsa kendilerinin mesru olarak yaptiklarindan dolayi size sorumluluk yoktur. Allah gucludur, Hakim'dir.
Celal Yıldırım : Sizden ölüp de kadınlarını geriye bırakanlar, kadınları için evlerinden çıkarılmaksızın yılına kadar geçimlerini karşılayacak bir intifa' vasiyyet etsinler. Bununla beraber evlerinden çıkarlarsa kendi haklarında örfe uygun meşru biçimde yaptıklarından artık size hiçbir sorumluluk yoktur. Allah çok üstündür, çok güçlüdür ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri : İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler, eşleri için, evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Ama onlar (kendiliklerinden) çıkarlarsa, artık onların meşru biçimde kendileri ile ilgili olarak işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : İçinizden ölüp, eşler bırakacak olanlar, evlerinden çıkarılmaksızın, senesine kadar eşlerinin geçimini sağlayacak şeyi vasiyet etsinler; eğer çıkarlarsa kendilerinin meşru olarak yaptıklarından dolayı size sorumluluk yoktur. Allah güçlüdür, Hakim'dir.
Diyanet Vakfi : Sizden ölüp de (dul) eşler bırakan kimseler, zevcelerinin, evlerinden çıkarılmadan, bir yıla kadar bıraktıkları maldan faydalanmaları hususunda (sağlıklarında) vasiyet etsinler. Eğer o kadınlar, (kendiliklerinden) çıkıp giderlerse, kendileri hakkında yaptıkları meşru şeylerden size bir günah yoktur. Allah azîzdir, hakîmdir.
Edip Yüksel : Ölüp de geriye eşler bırakan erkekleriniz, eşlerinin evlerinden çıkarılmaksızın bir yıl boyunca geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Çıkarlarsa, kendileri için uygun olanı yapmalarından siz sorumlu değilsiniz. ALLAH Güçlüdür, Bilgedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İçinizden hanımlarını geride bırakarak vefat edecek olanlar, eşleri için senesine kadar evlerinden çıkarılmaksızın kendilerine yetecek bir malı vasiyet ederler. Bununla birlikte eğer kendileri çıkarlarsa, kendi haklarında yaptıkları meşru bir hareketten dolayı size bir sorumluluk yoktur. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İçinizden hanımlarını geride bırakarak ölüme yaklaşanlar, karılarının senesine kadar evden çıkarılmaksızın bakılması için bir mal vasiyet ederler. Bunun üzerine kendileri çıkarlarsa, kendi haklarında yaptıkları meşru bir hareketten dolayı size bir sorumluluk yoktur. Allah, çok güçlüdür, hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve içinizden zevcelerini geri bırakarak vefat edecek olanlar, zevceleri için senesine kadar çıkarılmaksızın bir intifaı vasıyyet etmek var, bunun üzerine kendileri çıkarlarsa kendi haklarında yapdıkları meşru' bir hareketten dolayı size bir mes'uliyet yoktur, maamafih Allah azîzdir, hakîmdir
Fizilal-il Kuran : Aranızdan vefat edip de geride eşlerini bırakanlar, bir yıl boyunca evden çıkmalarına ihtiyaç bırakmayacak (oranda bir meta'ı) eşlerine vasiyyet etsinler (bıraksınlar veya varislerine havale etsinler.) Eğer kadınlar kendiliklerinden evden çıkarlarsa kendileri ile ilgili yapacakları meşru bir davranıştan dolayı size sorumluluk düşmez. Hiç şüphesiz Allah üstün iradeli ve hikmet sahibidir.
Gültekin Onan : İçinizde ölüp de (geride) eşler bırakanlar, (evlerinden) çıkarılmaksızın, bir yıla kadar yararlanmaları için eşlerine vasiyet (bıraksınlar). Ama onlar (kendiliklerinden) çıkarlarsa, artık onların maruf (meşru) olarak kendileri için yaptıklarından dolayı size sorumluluk yoktur. Tanrı üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir.
Hakkı Yılmaz : Ve sizden eşler bırakarak ölecek olanlar, eşleri için senesine kadar evlerinden çıkarılmaksızın kendilerine yetecek bir malı vasiyet ederler. Artık onlar, çıkarlarsa, örfe uygun/herkesçe kabul gören bir şekil ile kendilerinin yaptıklarında sizin için bir vebal yoktur. Ve Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, en iyi yasa koyandır, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır.
Hasan Basri Çantay : Sizden zevceler (ini geride) bırakıb ölecek olanlar eşlerinin (kendi evlerinden) çıkarılmayarak yılına kadar fâidelenmesini (bakılmasını) vasıyyet (etsinler). Bunun üzerine onlar (kendiliklerinden) çıkarlarsa artık onların bizzat yapdıkları meşru' işlerden dolayı size mes'uliyyet yokdur. Allah (emr-ü nehyine muhaalefet ve ilâhî hududunu tecâvüz edenlerden intikam almakda) mutlak gaalibdir, (teşri'de ve hükümleri açıklamada da) yüce hikmet saahibidir.
Hayrat Neşriyat : Ve sizden vefât edip de geride zevceler bırakacak (durumda) olanlar var ya,(onlara) zevceleri için (evden) çıkarılmadan, bir yıl müddetince faydalanmayı vasiyet etme(borcu) vardır. Fakat (kendiliklerinden) çıkarlarsa, kendileri hakkında örfe uygun olarak yaptıklarında artık size bir günah yoktur. Allah ise, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
İbni Kesir : İçinizden vefat edip de eşlerini geride bırakanlar; bir seneye kadar eşlerinin evlerinden çıkarılmayarak geçimlerinin sağlanmasını vasiyyet etmiş olmalıdırlar. Şayet kendileri çıkarlarsa; artık onların ma'ruf şekilde yapacaklarından dolayı size mes'uliyet yoktur. Allah, Aziz'dir, Hakim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların, eşleri için, (evlerinden) çıkarılmaksızın bir seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer (eşleri, kendi arzularıyla evlerinden) çıkarlarsa, o taktirde, kendileri için maruf olarak (örf ve adete uygun olarak) yaptıkları şeyler konusunda, artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah, Azîz'dir(üstündür), Hakîm'dir (hüküm sahibidir).
Muhammed Esed : Eğer içinizden biri ölür ve arkasında kadınlar bırakırsa, dul eşlerine, (ölmüş kocasının evini) terk etmeksizin bir yıllık geçimlerini vasiyet etsinler. Ama eğer (kendi arzularıyla) ayrılırlarsa kendileri hakkındaki meşru tasarruflarından dolayı onlara bir günah yoktur. Ve Allah kudret ve hikmet sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Sizden vefat edip de zevcelerini terkedenler, zevceleri için bir seneye kadar hanelerinden çıkmamak üzere bir meta' vasiyet etmiş bulunmalıdırlar. Şâyet zevceler çıkarlarsa onların kendi nefisleri hakkında ma'ruf veçhile yapacakları şeyden dolayı sizin üzerinize bir vebal teveccüh etmez. Ve Allah Teâlâ azîzdir, hakîmdir.
Ömer Öngüt : İçinizden vefat edip de eşlerini geride bırakanlar, eşleri için evlerinden çıkarılmayarak, bir yıl faydalanmalarını vasiyet etsinler. Şayet o kadınlar kendiliklerinden çıkıp giderlerse, kendi haklarında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah Azîz'dir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Şaban Piriş : İçinizden ölüp geriye eşler bırakan erkekler, bir seneye kadar eşleri evlerinden çıkarılmayacak bir geçimlik vasiyet etmiş olmalıdırlar. Şayet kadınlar kendileri çıkarlarsa, kendi haklarında uygun olanı yapmalarından dolayı size bir mesuliyet (günah) yoktur. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Suat Yıldırım : Sizden geride eşlerini bırakarak vefat edecek kocalar, eşlerinin bir yıl süre ile evden çıkarılmayıp bıraktıkları maldan geçimlerini sağlamasını temin edecek şekilde vasiyette bulunsunlar. Şayet bunlar kendiliklerinden çıkarlarsa bu durumda meşrû surette yapacakları şahsî davranışlarından dolayı size vebal yoktur. Allah üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
Süleyman Ateş : İçinizden ölüp geriye eşler bırakan(erkek)ler eşlerinin, (evlerinden) çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyyet etsinler. Şâyet kendileri çıkarlarsa, onların, kendileri hakkında uygun olanı yapmalarında sizin için bir günâh yoktur. Allâh dâimâ üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Tefhim-ul Kuran : İçinizde ölüp de (geride) eşler bırakmakta olanlar, (evlerinden) çıkarılmaksızın, senesine kadar yararlanmaları için eşlerine vasiyet (bıraksınlar) . Ama onlar, (kendiliklerinden) çıkarlarsa, artık onların maruf (meşru) olarak kendileri için yaptıklarından dolayı size sorumluluk yoktur. Allah güçlü ve üstün olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir.
Ümit Şimşek : Sizden vefat edip de arkalarında eşlerini bırakanlar, onların bir yıl süreyle evlerinden çıkarılmadan geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Eğer onlar kendileri çıkacak olursa, kendileri hakkında meşru şekilde yapacakları şeyden dolayı size bir günah olmaz. Allah'ın kudreti herşeye üstündür ve hükümlerinde hikmet sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk : İçinizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Eğer kendileri çıkarlarsa, onların kendileri için yararlı gördüklerini yapmaları yüzünden size bir günah yoktur. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}