"FAL" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "AL" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# İçinde "FAL" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "FAL" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ف ع ل|FALافعلEFALf'ǎlyap1x
ف ع ل|FAL افعل EFAL f'ǎl yap 37:102
ف ع ل|FALتفعلTFALtef'ǎlbunu yapmazsanyou do1x
ف ع ل|FAL تفعل TFAL tef'ǎl bunu yapmazsan you do 5:67
ف ع ل|FALتفعلواTFALVEtef'ǎlūwill you do,9x
ف ع ل|FAL تفعلوا TFALVE tef'ǎlū yapmadınızsa you do, 2:24
ف ع ل|FAL تفعلوا TFALVE tef'ǎlū will you do, 2:24
ف ع ل|FAL تفعلوا TFALVE tef'ǎlū yaptığınız you do 2:197
ف ع ل|FAL تفعلوا TFALVE tef'ǎlū yaparsanız you do 2:215
ف ع ل|FAL تفعلوا TFALVE tef'ǎlū böyle yapmazsanız you do, 2:279
ف ع ل|FAL تفعلوا TFALVE tef'ǎlū (bir zarar) yaparsanız you do, 2:282
ف ع ل|FAL تفعلوا TFALVE tef'ǎlū yapacağınız you do 4:127
ف ع ل|FAL تفعلوا TFALVE tef'ǎlū yapmanız you do 33:6
ف ع ل|FAL تفعلوا TFALVE tef'ǎlū yapmadınız you do not 58:13
ف ع ل|FALتفعلونTFALVNtef'ǎlūneyapıyorsanızyou do.6x
ف ع ل|FAL تفعلون TFALVN tef'ǎlūne yaptıklarınız you do. 16:91
ف ع ل|FAL تفعلون TFALVN tef'ǎlūne yaptıklarınız you do. 27:88
ف ع ل|FAL تفعلون TFALVN tef'ǎlūne yapıyorsunuz you do. 42:25
ف ع ل|FAL تفعلون TFALVN tef'ǎlūne yapmayacağınız you do? 61:2
ف ع ل|FAL تفعلون TFALVN tef'ǎlūne yapmayacağınız you do? 61:3
ف ع ل|FAL تفعلون TFALVN tef'ǎlūne yapıyorsanız you do. 82:12
ف ع ل|FALتفعلوهTFALVHtef'ǎlūhueğer bunu yapmazsanızyou do it,1x
ف ع ل|FAL تفعلوه TFALVH tef'ǎlūhu eğer bunu yapmazsanız you do it, 8:73
ف ع ل|FALفاعلFEALfāǐlunyapacağımwill do1x
ف ع ل|FAL فاعل FEAL fāǐlun yapacağım will do 18:23
ف ع ل|FALفاعلونFEALVNfāǐlūneverirler(are) doers,1x
ف ع ل|FAL فاعلون FEALVN fāǐlūne verirler (are) doers, 23:4
ف ع ل|FALفاعلينFEALYNfāǐlīne(bir iş) yapacaksanız"doers."""6x
ف ع ل|FAL فاعلين FEALYN fāǐlīne yapacak "doing.""" 12:10
ف ع ل|FAL فاعلين FEALYN fāǐlīne yapacaksanız "doers.""" 15:71
ف ع ل|FAL فاعلين FEALYN fāǐlīne yapacak doers. 21:17
ف ع ل|FAL فاعلين FEALYN fāǐlīne (bir iş) yapacaksanız "doers.""" 21:68
ف ع ل|FAL فاعلين FEALYN fāǐlīne (bunları) yaparız the Doers. 21:79
ف ع ل|FAL فاعلين FEALYN fāǐlīne yapacağız (the) Doers. 21:104
ف ع ل|FALفافعلواFEFALVEfef'ǎlūhaydi yapınso do1x
ف ع ل|FAL فافعلوا FEFALVE fef'ǎlū haydi yapın so do 2:68
ف ع ل|FALفعالFAELfeǎǎālunyapandır(is) All-Accomplisher2x
ف ع ل|FAL فعال FAEL feǎǎālun yapandır (is) All-Accomplisher 11:107
ف ع ل|FAL فعال FAEL feǎǎālun yapandır Doer 85:16
ف ع ل|FALفعلFALfeǎleişler yap(has) done9x
ف ع ل|FAL فعل FAL feǎle yaptıklarından did 7:155
ف ع ل|FAL فعل FAL feǎle yaptıkları did 7:173
ف ع ل|FAL فعل FAL feǎle yapmıştı did 16:33
ف ع ل|FAL فعل FAL feǎle yapmıştı did 16:35
ف ع ل|FAL فعل FAL feǎle yaptı (has) done 21:59
ف ع ل|FAL فعل FAL fiǎ'le işler yap (the) doing 21:73
ف ع ل|FAL فعل FAL fuǐle yapıldığı was done 34:54
ف ع ل|FAL فعل FAL feǎle yaptı dealt 89:6
ف ع ل|FAL فعل FAL feǎle yaptığını dealt 105:1
ف ع ل|FALفعلتFALTfeǎlteböyle yaparsandone3x
ف ع ل|FAL فعلت FALT feǎlte böyle yaparsan you did so 10:106
ف ع ل|FAL فعلت FALT feǎlte yaptın done 21:62
ف ع ل|FAL فعلت FALT feǎlte o (kötü) işi you did, 26:19
ف ع ل|FALفعلتكFALTKfeǎ'letekeyaptığınyour deed1x
ف ع ل|FAL فعلتك FALTK feǎ'leteke yaptığın your deed 26:19
ف ع ل|FALفعلتمFALTMfeǎltumyaptığınızyou did2x
ف ع ل|FAL فعلتم FALTM feǎltum yaptığınızı you did 12:89
ف ع ل|FAL فعلتم FALTM feǎltum yaptığınız you have done, 49:6
ف ع ل|FALفعلتهFALTHfeǎltuhubunları yapmadımI did it1x
ف ع ل|FAL فعلته FALTH feǎltuhu bunları yapmadım I did it 18:82
ف ع ل|FALفعلتهاFALTHEfeǎltuhāonu yaptığım"""I did it"1x
ف ع ل|FAL فعلتها FALTHE feǎltuhā onu yaptığım """I did it" 26:20
ف ع ل|FALفعلنFALNfeǎlneyapmalarındathey do2x
ف ع ل|FAL فعلن FALN feǎlne yapmalarında they do 2:234
ف ع ل|FAL فعلن FALN feǎlne yapmalarında they do 2:240
ف ع ل|FALفعلناFALNEfeǎlnāyaptığımızWe dealt1x
ف ع ل|FAL فعلنا FALNE feǎlnā yaptığımız We dealt 14:45
ف ع ل|FALفعلهFALHfeǎlehuyapmış(some doer) did it.1x
ف ع ل|FAL فعله FALH feǎlehu yapmış (some doer) did it. 21:63
ف ع ل|FALفعلواFALVEfeǎlūonlar yaptıklarıhad done4x
ف ع ل|FAL فعلوا FALVE feǎlū yaptıkları they did 3:135
ف ع ل|FAL فعلوا FALVE feǎlū yaptıkları they did 3:135
ف ع ل|FAL فعلوا FALVE feǎlū yapsalardı had done 4:66
ف ع ل|FAL فعلوا FALVE feǎlū onlar yaptıkları they do 7:28
ف ع ل|FALفعلوهFALVHfeǎlūhubunu yapamazlardı(would) they have done so.5x
ف ع ل|FAL فعلوه FALVH feǎlūhu bunu yapmazlardı they would have done it 4:66
ف ع ل|FAL فعلوه FALVH feǎlūhu yaptıkları they did [it]. 5:79
ف ع ل|FAL فعلوه FALVH feǎlūhu onu yapamazlardı they (would) have done it, 6:112
ف ع ل|FAL فعلوه FALVH feǎlūhu bunu yapamazlardı (would) they have done so. 6:137
ف ع ل|FAL فعلوه FALVH feǎlūhu yaptıkları they did 54:52
ف ع ل|FALلفاعلونLFEALVNlefāǐlūnemutlaka yapacağız"surely will do."""1x
ف ع ل|FAL لفاعلون LFEALVN lefāǐlūne mutlaka yapacağız "surely will do.""" 12:61
ف ع ل|FALلمفعولاLMFAVLElemef'ǔlenmutlaka yerine getirilir"surely fulfilled."""1x
ف ع ل|FAL لمفعولا LMFAVLE lemef'ǔlen mutlaka yerine getirilir "surely fulfilled.""" 17:108
ف ع ل|FALمفعولاMFAVLEmef'ǔlenmutlaka yapılmıştır(already) destined.6x
ف ع ل|FAL مفعولا MFAVLE mef'ǔlen yapılır (always) executed. 4:47
ف ع ل|FAL مفعولا MFAVLE mef'ǔlen yapılması gereken destined, 8:42
ف ع ل|FAL مفعولا MFAVLE mef'ǔlen yapılması gereken (already) destined. 8:44
ف ع ل|FAL مفعولا MFAVLE mef'ǔlen yapılması gereken fulfilled. 17:5
ف ع ل|FAL مفعولا MFAVLE mef'ǔlen yerine getirilmiştir accomplished. 33:37
ف ع ل|FAL مفعولا MFAVLE mef'ǔlen mutlaka yapılmıştır to be fulfilled. 73:18
ف ع ل|FALنفعلNFALnef'ǎle-faaliyetimiziWe deal3x
ف ع ل|FAL نفعل NFAL nef'ǎle -faaliyetimizi we do 11:87
ف ع ل|FAL نفعل NFAL nef'ǎlu yaparız We deal 37:34
ف ع ل|FAL نفعل NFAL nef'ǎlu yaparız We deal 77:18
ف ع ل|FALوافعلواVEFALVEvef'ǎlūve işleyinand do1x
ف ع ل|FAL وافعلوا VEFALVE vef'ǎlū ve işleyin and do 22:77
ف ع ل|FALوفعلتVFALTve feǎlteve yaptınAnd you did1x
ف ع ل|FAL وفعلت VFALT ve feǎlte ve yaptın And you did 26:19
ف ع ل|FALويفعلVYFALve yef'ǎluve yaparAnd Allah does1x
ف ع ل|FAL ويفعل VYFAL ve yef'ǎlu ve yapar And Allah does 14:27
ف ع ل|FALويفعلونVYFALVNve yef'ǎlūneve yapanand they do2x
ف ع ل|FAL ويفعلون VYFALVN ve yef'ǎlūne ve yaparlar and they do 16:50
ف ع ل|FAL ويفعلون VYFALVN veyef'ǎlūne ve yapan but they do 66:6
ف ع ل|FALيفعلYFALyef'ǎluyapacakdoes17x
ف ع ل|FAL يفعل YFAL yef'ǎlu yapan does 2:85
ف ع ل|FAL يفعل YFAL yef'ǎl yaparsa does 2:231
ف ع ل|FAL يفعل YFAL yef'ǎlu yapar does 2:253
ف ع ل|FAL يفعل YFAL yef'ǎl yaparsa does 3:28
ف ع ل|FAL يفعل YFAL yef'ǎlu yapar does 3:40
ف ع ل|FAL يفعل YFAL yef'ǎl yaparsa (bilsin ki) does 4:30
ف ع ل|FAL يفعل YFAL yef'ǎl yaparsa does 4:114
ف ع ل|FAL يفعل YFAL yef'ǎlu yapacak would do 4:147
ف ع ل|FAL يفعل YFAL yef'ǎl yapmazsa he does 12:32
ف ع ل|FAL يفعل YFAL yef'ǎlu yaptığı He does, 21:23
ف ع ل|FAL يفعل YFAL yef'ǎlu yapar does 22:14
ف ع ل|FAL يفعل YFAL yef'ǎlu yapar does 22:18
ف ع ل|FAL يفعل YFAL yef'ǎl yaparsa does 25:68
ف ع ل|FAL يفعل YFAL yef'ǎlu yapan does 30:40
ف ع ل|FAL يفعل YFAL yuf'ǎlu yapılacağını will be done 46:9
ف ع ل|FAL يفعل YFAL yef'ǎl yaparsa does 63:9
ف ع ل|FAL يفعل YFAL yuf'ǎle yapılacağını will be done 75:25
ف ع ل|FALيفعلهYFALHyef'ǎlhubunu yaparsadoes it1x
ف ع ل|FAL يفعله YFALH yef'ǎlhu bunu yaparsa does it 60:1
ف ع ل|FALيفعلواYFALVEyef'ǎlūyapacaklarıthey do2x
ف ع ل|FAL يفعلوا YFALVE yef'ǎlū yapacakları they do 3:115
ف ع ل|FAL يفعلوا YFALVE yef'ǎlū yapmadıkları they do - 3:188
ف ع ل|FALيفعلونYFALVNyef'ǎlūneonların ne yaptıklarını"doing."""13x
ف ع ل|FAL يفعلون YFALVN yef'ǎlūne yapmayacaklardı (to) doing (it). 2:71
ف ع ل|FAL يفعلون YFALVN yef'ǎlūne yapıyorlar doing. 5:79
ف ع ل|FAL يفعلون YFALVN yef'ǎlūne yapıyorlar do. 6:159
ف ع ل|FAL يفعلون YFALVN yef'ǎlūne onların yaptıkları they do. 10:36
ف ع ل|FAL يفعلون YFALVN yef'ǎlūne onların yaptıkları they do. 10:46
ف ع ل|FAL يفعلون YFALVN yef'ǎlūne onların yaptıklarından doing. 11:36
ف ع ل|FAL يفعلون YFALVN yef'ǎlūne yaptıkları- they do. 24:41
ف ع ل|FAL يفعلون YFALVN yef'ǎlūne yaparlarken "doing.""" 26:74
ف ع ل|FAL يفعلون YFALVN yef'ǎlūne yapmayacakları they do? 26:226
ف ع ل|FAL يفعلون YFALVN yef'ǎlūne yaparlar they do. 27:34
ف ع ل|FAL يفعلون YFALVN yef'ǎlūne onların ne yaptıklarını they do. 39:70
ف ع ل|FAL يفعلون YFALVN yef'ǎlūne yapıyor(lar) do? 83:36
ف ع ل|FAL يفعلون YFALVN yef'ǎlūne yaptıkları they were doing 85:7


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}